Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

15 44 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

... động ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG GV: Qua tập trên, cho biết hai tam HS: Hai tam giác vuông đồng dạng với giác vuông đồng dạng với ? nếu: a) Tam giác vuông có... BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG GV yêu cầu HS làm ?1 Hãy cặp tam giác đồng dạng hình 47 ?1 HS nhận xét + Tam giác vuông DEF tam giác vuông D'E'F' đồng dạng có GV: Ta nhận thấy hai tam giác vng... D' E ' D' F ' + Tam giác vuông A'B'C' có: A'C'2 =B'C'2 - A'B'2 tam giác vng tỉ lệ với cạnh huyền = 52 - 22 cạnh góc vng tam giác vng kia, ta = 25 - = 21 chứng minh chúng đồng dạng thông  A'C'
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay