Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

4 67 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

... Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông - Cho biết tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng? - Bài tập 46 /84 HĐ4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lý thuyết... 12 ,8 (cm) Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông? - Cho ∆ AMN : ∆ M’A’N’ suy điều gì? Hoạt động 4:Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại trường hợp đồng dạng tam giác. .. 47, 48/ 84 Tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng Định lí 2: sgk h =k h' CM sgk Định lí 3: S = k2 S' CM (HS tự chứng minh) Tiết 49 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Củng cố dấu hiệu đồng dạng tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay