Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 48 Đ8 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG I- MỤC TIÊU - HS nắm vững dấu hiệu đồng dạng tam giác vng - Vận dụng định lí tam giác để tính tỉ số đường cao, diện tích - Rèn kĩ chứng minh II- CHUẨN BỊ Bảng phụ, thước III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS Ghi bảng GV: Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác? HĐ2: Bài (30ph) áp dụng trường hợp Cho ∆ABC ∆A’B’C’ đồng dạng tam giác có A = 1V, A’ = 1V cần bổ sung thêm ∆ABC ∆A’B’C’ điều kiện để tam giác đồng dạng? + B = B’ + AB AC = A' B ' A 'C ' : GV: Ngồi trường hợp đồng dạng HS đọc sgk => ∆ABC ∆A’B’C’ Dấu hiệu nhận biết hai tam suy từ tam giác trường hợp giác vuông đồng dạng không, nghiên cứu sgk? ?1/81 * Phát biểu trường hợp đồng dạng ∆DEF đó? : ∆ABC : ∆D’E’F’ ∆A’B’C’ * Định lý sgk CM (sgk) : GV cho ∆ABC ∆A’B’C Vì ∆AHB Gọi AH⊥ BC; A’H’ ⊥B’C’ (A = A’; H = H’) CMR: AH AB = =k A'H ' A' B ' AH =k A' H ' Cho ABC : ∆A’B’C’ Tính S S =? SA’B’C’, sau lập tỉ số S' ∆A’H’B’ ABC HS : S ABC = 1/2 BC.AH SA’B’C’ = 1/2 B’C’.A’H’ => S = k2 S' Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vng - Cho biết tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng? - Bài tập 46/84 HĐ4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lý thuyết theo sgk - BTVN: 47,48/84 Tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng Định lí 2: sgk h =k h' CM sgk Định lí 3: S = k2 S' CM (HS tự chứng minh) Tiết 49 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Củng cố dấu hiệu đồng dạng tam giác vuông, tỉ số 2đường cao, tỉ số diện tích - Vận dụng định lí để chứng minh tam giác đồng dạng - HS thấy ứng dụng tam giác đồng dạng II- CHUẨN BỊ - Bảng phụ, thước III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS HS 1: Ghi bảng GV: Phát biểu trường hợp đồng dạng tam giác vng? HS 2: Vì BC //B’C’ Chữa BT 50/84 sgk => C = C’; A = A’ = 1V => ∆ABC = ∆ABC (g - g) Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút) => AB AC = A ' B ' A 'C ' => AB 36,9 = 2,1 1, 62 =>AB = 47,83 (m) HS đọc đề BT 49/84 GV: Nghiên cứu BT 49/84 bảng HS vẽ hình a) ∆ABC ∼ ∆HBA (g - g) phụ? ∆ABC ∼ ∆HAC (g - g) + Vẽ hình ghi GT - KL tốn => ∆HBA ∼ ∆HAC + Để giải BT 49/84 ta làm ntn? b) ABC , A = 1V BC2 = AC2 + AB2 ( ) => BC = AB + AC = 23, 98 (cm) Vì ∆ABC ∼ ∆HBA (cmt) => AB AC BC = = HB HA BA =>HB = 6,46 HA = 10,64 (cm) GV: Nghiên cứu BT 52/85 bảng phụ HS đọc đề - Để tính HB, HC ta làm ntn ? HS chứng minh -Yêu cầu HS hoạt động nhóm , sau - ∆ABC đưa kết HC = BC - BH = 17,52 BT 52/85 : ∆HBA CM: - Lập đoạn thẳng tỉ lệ Xét ∆ABC ∆HBA có - Tính HB HC A = H = 1V HS hoạt động theo nhóm B chung => ∆ABC : ∆HBA (g-g) AB BC 12 20 = = HB BA HB 12 => HB = 7,2 (cm) =>HC = BC - HB = 12,8 (cm) Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông? - Cho ∆ AMN : ∆ M’A’N’ suy điều gì? Hoạt động 4:Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại trường hợp đồng dạng tam giác - BTVN: 46,47,48 (SBT) ... Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông - Cho biết tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng? - Bài tập 46 /84 HĐ4: Giao việc nhà (2 phút) - Học lý thuyết... 12 ,8 (cm) Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại trường hợp đồng dạng tam giác vuông? - Cho ∆ AMN : ∆ M’A’N’ suy điều gì? Hoạt động 4:Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại trường hợp đồng dạng tam giác. .. 47, 48/ 84 Tỉ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng Định lí 2: sgk h =k h' CM sgk Định lí 3: S = k2 S' CM (HS tự chứng minh) Tiết 49 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU - Củng cố dấu hiệu đồng dạng tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay