Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

6 60 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

... Ngày soạn Ngày dạy 13/ 3/2011 8A 8B 8C 15 /3 15 /3 15 /3 Tiết 49: LUYỆN TẬP I Mục tiêu học : - HS củng cố vững định lí nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng Biết phối hợp, kết hợp kiến thức cần thiết... đồng dạng hai tam giác vuông? Hoạt động 5: Dặn dò - Về xem lại trường hợp đồng dạng hai tam giác tỉ số đường cao, tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng - BTVN: 46, 47, 48 Sgk/ 48 tiết sau luyện... động thầy Hoạt động 1: Bài cũ Hoạt động trò HS lên trả bài: Ghi bảng Bài 49 Sgk /84 Nêu trường hợp đồng Nếu hai cạnh góc vng…… A dạng hai tam giác Nếu góc nhọn tam giác vuông? 20,50 …… Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay