Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

.. .tam giác thường vào tam giác vng góc nhọn tam giác vuông - GV: Hai tam giác vuông đồng dạng với b) Tam giác vuông có hai cạnh góc nào? vng tỷ lệ với hai cạnh góc vng tam giác vng *HĐ2:... nhận biết tam giác 2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết tam giác vuông đồng dạng: vuông đồng dạng: - GV: Cho HS quan sát hình 47 & * Hình 47: ∆ EDF ~ ∆ E'D'F' cặp ∆ ~ A'C' = 25 - = 21 - GV: Từ toán chứng... hai hai tam giác đồng dạng tam giác đồng dạng * Định lý 2: ( SGK) * Định lý 2: ( SGK) - HS CM theo hướng dẫn sau: A A' CM: ∆ A’B’C’ ~ ∆ ABH * Định lý 3: ( SGK)( HS tự CM ) B H C * Định lý 3: ( SGK)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay