Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:31

... biết tam giác vuông đồng dạng (10’) 1 .Các dấu hiệu nhận biết tam giác đồng GV: Qua bt ta thấy từ trường hợp dạng đồng dạng tam giác ta suy B' B cách riêng để nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng. .. I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS vận dụng thành thạo trường hợp trường hợp đồng dạng tam giác vuông định lý tỷ số đường cao, diện tích tam giác đồng dạng bt thực tế, tính độ dài đoạn thẳng, tính chu... 20,50 � HB  AH  � Bài 50 (sgk Tr 84 ) B E ? 2,1 HS: làm bt 50 A C 36 ,9 D F 1,62 Củng cố: (3 ) GV cho HS nhắc lại - Định lý Pitago - Các trường hợp đống dạng tam giác, tam giác vuông - Tỷ số đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay