Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:28

... - Rèn kĩ sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm đường thẳng, sử dụng giác kế để đo góc mặt đất đo độ dài đoạn thẳng mặt đất - áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng vào giải hai toán - Rèn ý thức... luật học tập tập thể II Chuẩn bị G: Địa điểm thực hành, thước ngắm, giác kế, mẫu báo cáo H: Mỗi nhóm chuẩn bị giác kế, thước ngắm III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (10)` G: Đưa hình. .. động 3: Thực hành (25) G: Cho hs địa điểm thực hành H: Thực hành đo - Phân cơng vị trí cho tổ - Mỗi tổ cử thư kí ghi kết tính tốn G: Cho tổ thực vị trí để đối chiếu kết - Theo dõi việc thực hs
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay