Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

12 46 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:28

... TIÊU BÀI GIẢNG: 1) Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu kiến thức lí thuyết tam giác đồng dạng, biết áp dụng lí thuyết vào thực tế - Giúp HS nắm nội dung toán thực hành để vận dụng kiến thức học vào thực. .. NHÀ (2’) - Học bài: Nắm bước đo chiều cao vật - Tìm hiểu thêm cách sử dụng loại giác kế - Xem lại phương pháp đo tính tốn ứng dụng ∆ đồng dạng - Bài tập nhà : 53, 54, 55 trang 87 - Chuẩn bị cho... thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm 3) Thái độ: - Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - GV: Giác kế, giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay