Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:28

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 50 : ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG A- MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1) Kiến thức: - Giúp HS nắm nội dung toán thực hành (Đo gián tiếp chiều cao vật khoảng cách điểm có địa điểm khơng thể tới được) 2) Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải yêu cầu đặt thực tế, chuẩn bị cho tiết thực hành 3) Thái độ: - Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - GV: Giáo án, Giác kế để đo góc đứng nằm ngang, thước ngắm, tranh vẽ sẵn hình 54, 55 SGK - HS : Học thuộc trường hợp đồng dạng tam giác, tam giác vng Mỗi nhóm mang dụng cụ đo góc : Thước đo góc, giác kế, hình 54, 55 C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: ổn định tổ chức: Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (3’) Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng ? Đặt vấn đề: Các trường hợp đồng dạng hai tam giác có nhiều ứng dụng thực tế Một ứng dụng đo gián tiếp chiều cao vật HOẠT ĐỘNG : TÌM HIỂU ỨNG DỤNG TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG ĐỂ ĐO CHIỀU CAO CỦA CÂY (15’) Bài toán : Đo chiều cao 1) Đo gián tiếp chiều cao vật Để đo chiều cao cao mà ta không Bài toán : thể đo trực tiếp Các em ứng dung Đo chiều cao vật (cây, nhà, ) kiến thức tam giác đồng dạng để đo chiều a) Tiến hành đo đạc: cao gián tiếp a) Tiến hành đo đạc: GV HS nghiên cứu cách đo chiều cao cây(SGK) (SGK) b) Tính chiều cao cây(hoặc nhà, ∆ ABC với tỉ số đồng dạng nào? Từ suy A’C’ =? C tháp ) ∆ A’BC’ b) Tính chiều cao tháp ∆ A’BC’ C' số k = ∆ ABC với tỉ B A A' A'B A ' C ' = AB AC ⇒ A’C’ = k.AC áp dụng số : AC = 1,50m ; A’B = 4,2m; AB = 1,25m áp dụng số : Ta có AC = 1,50m ; A’B = 4,2m; AB = 1,25m Ta có : A ' C ' = k AC = A'B 4, AC = 1,50 = 5, 04( m) AB 1, 25 HOẠT ĐỘNG : TÌM HIỂU CÁCH ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRONG ĐÓ CÓ MỘT ĐIỂM KHÔNG THỂ TỚI ĐƯỢC (18’) Giả sử phải đo khoảng cách AB địa Đo khoảng cách hai điểm điểm A có ao hồ bao bọc khơng thể tới có điểm khơng thể tới được(h.55) a)Tiến hành đo đạc - Chọn khoảng đất phẳng vạch đoạn BC đo độ dài nó(BC = a) - Dùng thước đo góc (giác kế), đo góc: a) Tiến hành A A' α B β C α C' β B' · · ABC = α, ACB =β đo đạc: (SGK) b)Tính khoảng cách AB Vẽ giấy ∆ A’B’C’ với A’B’ = a’, µ = α, C' µ =β B' Khi ΔA'B'C' ΔABC theo trường hợp ? theo tỉ số k = ? đo A’B’ hình vẽ, từ A’B’ =? * áp dụng số : BC = a = 100m, B’C’ = a’ = 4cm Ta có : b) Tính khoảng cách AB (SGK) a' k= = = a 10000 2500 Đo A’B’được A’B’ = 4,3cm Khi ΔA'B'C' ΔABC (g - g) AB = 4,3.2500 = 10750 cm =107,5(m) theo tỉ số k = GV giới thiệu cácloại giác kế đo góc mượn B'C' A ' B ' a' = = BC AB a đo A’B’ hình vẽ, từ suy AB = PTB HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ: (7’) - GV cho HS lên bảng ôn lại cách sử dụng giác kế để đo góc tạo thành mặt đất - HS lên trình bày cách đo góc giác kế ngang - GV: Cho HS ôn lại cách sử dụng giác kế đứng để đo góc theo phương thẳng đứng - HS trình bày biểu diễn cách đo góc sử dụng giác kế đứng HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) - Học bài: Nắm bước đo chiều cao vật - Tìm hiểu thêm cách sử dụng loại giác kế - Xem lại phương pháp đo tính tốn ứng dụngđồng dạng - Bài tập nhà : 53, 54, 55 trang 87 - Chuẩn bị cho tiết sau: A'B' k Mỗi tổ mang thước dây (Thước cuộn) thước chữ A 1m + dây thừng Giờ sau thực hành (Bút thước thẳng có chia mm, eke, đo độ) D.RÚT KINH NGHIỆM: TIẾT 51: THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI: (ĐO CHIỀU CAO CỦA MỘT VẬT, ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐĨ CĨ MỘT ĐIỂM KHƠNG THỂ TỚI ĐƯỢC) A- MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1) Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu kiến thức lí thuyết tam giác đồng dạng, biết áp dụng lí thuyết vào thực tế - Giúp HS nắm nội dung toán thực hành để vận dụng kiến thức học vào thực tế (Đo gián tiếp chiều cao vật khoảng cách điểm có địa điểm tới được) 2) Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải u cầu đặt thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm 3) Thái độ: - Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng - Tạo hứng thú ham thích học tốn , rèn luyện tính kỉ luật, có tinh thần tập thể cao B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - GV: Giác kế, thước ngắm, hình 54, 55 - HS: Mỗi tổ mang dụng cụ đo góc : Thước đo góc, giác kế, thước ngắm, thước dây, giấy bút, máy tính bỏ túi C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: ổn định tổ chức: Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA KIẾN THỨC LÍ THUYẾT (5’) Nêu cách tiến hành đo gián tiếp chiếu cao vật ? Nêu cách tính chiều cao vật ? HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH (3’) - GV: Y/c tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành tổ dụng cụ, phân công nhiệm vụ - Kiểm tra dụng cụ thước ngắm, thước cuộn, thước dây, cọc tiêu, búa, thước đo độ, êke - GV: Giao cho tổ mẫu báo cáo thực hành HOẠT ĐỘNG 3: TIẾN HÀNH THỰC HÀNH (25’) GV hướng dẫn thực hành Đo gián tiếp chiều cao vật B1: - GV: Nêu yêu cầu buổi thực hành B1: Chọn vị trí đặt thước ngắm ( giác kế + Đo chiều cao cột cờ sân trường đứng) cho thước vng góc với mặt đất, + Phân chia tổ theo góc vị trí khác hướng thước ngắm qua đỉnh cột cờ B2: Xác định giao điểm B đường thẳng B2: CC' với AA’ - Các tổ nghe, xác định vị trí thực hành tổ B3: Đo khoảng cách BA, AA', AC B4: Vẽ khoảng cách theo tỷ lệ tuỳ - HS tổ vị trí tiến hành thực theo giấy tính tốn tìm C'A' hành B5: tính chiều cao cột cờ: ∆ A’BC’ ∆ ABC với tỉ số k = - HS làm theo hướng dẫn GV - GV: Đôn đốc tổ làm việc, đo ngắm cho ⇒ A’C’ = k.AC (hoặc A ' C ' = chuẩn Theo dõi hoạt động đo tổ để đối chiếu, kiểm tra lại kết để đánh giá điểm thực hành, kĩ luật HS thực hành đo đạc thực tế ghi số liệu C' A'B A ' C ' = AB AC A ' B AC ) AB HS tính tốn giấy theo tỷ xích C B A A' HOẠT ĐỘNG 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ (10’) Sau HS thực hành xong, y/c HS hoàn thành báo cáo thực - Các tổ HS làm báo cáo thực hành để nộp theo mẫu hành theo nội dung GV yêu - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính tốn nhóm cầu - GV: làm việc với lớp - Vè phần tính tốn, kết + Nhận xét kết đo đạc nhóm thực hành cần thành + Thông báo kết viên tổ kiểm tra + ý nghĩa việc vận dụng kiến thức toán học vào đời sống kết chung tập thể hàng ngày - Các tổ bình điểm cho + Khen thưởng nhóm làm việc có kết tốt cá nhân tự đánh giá theo + Phê bình rút kinh nghiệm nhóm làm chưa tốt mẫu báo cáo + Đánh giá cho điểm thực hành - Sau hoàn thành tổ nộp báo cáo cho GV Bảng báo cáo kết thực hành trời Bài: Đo gián tiếp chiều cao vât Của tổ : Lớp: ……………… Số TT Họ tên học sinh Điểm chuẩn Điểm ý Điểmkết Tổng số bị dụng cụ thức kỉ luật thực hành điểm (3 điểm) (3 điểm ) ( điểm ) (10 điểm ) Quảng Đông, ngày tháng năm 2011 Tổ trưởng: HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) Học bài: nắm kiến thức vận dụng vào - Tiếp tục tập đo số kích thước nhà: chiều cao cây, nhà Xem lại cách đo khoảng cách hai điểm tới để tiết sau thực hành - Giờ sau mang dụng cụ thực hành tiếp D.RÚT KINH NGHIỆM: TIẾT 52 : THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI (ĐO CHIỀU CAO CỦA MỘT VẬT, ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN MẶT ĐẤT TRONG ĐĨ CĨ MỘT ĐIỂM KHƠNG THỂ TỚI ĐƯỢC) A- MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1) Kiến thức: - Giúp HS nắm nội dung toán thực hành Để vận dụng kiến thức học vào thực tế (Đo khoảng cách điểm) - Đo khoảng cách hai điểm mặt đất có điểm tới 2) Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải u cầu đặt thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm 3) Thái độ: - Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - GV: Giác kế, giáo án, giác kế, địa điển đo - HS: Mỗi tổ mang dụng cụ đo góc : Thước đo góc, Thước ngắm, thước dây, giấy bút, thước thẳng có chia khoảng , máy tính bỏ túi, cọc tiêu C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: ổn định tổ chức: Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA KIẾN THỨC LÍ THUYẾT (5’) - GV: Để đo khoảng cách hai điểm có điểm khơng thể đến ta làm nào? Nêu cách tính khoảng cách hai địa điểm ? HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH (3’) - GV: Y/c tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành tổ dụng cụ, phân công nhiệm vụ - Kiểm tra dụng cụ thước ngắm, thước cuộn, thước dây, cọc tiêu, búa, thước đo độ, êke - GV: Giao cho tổ mẫu báo cáo thực hành HOẠT ĐỘNG 3: TIẾN HÀNH THỰC HÀNH (25’) GV hướng dẫn thực hành Đo khoảng cách hai điểm mặt đất Bước 1: có điểm tới - GV: Nêu yêu cầu buổi thực hành A + Đo khoảng cách hai điểm - - - - có điểm đến + Phân chia tổ theo góc vị trí khác α Bước 2: - Các tổ nghe, xác định vị trí thực hành tổ - HS tổ vị trí tiến hành thực hành β B C Bước 1: Chọn vị trí đất vạch đoạn thẳng BC có độ dài tuỳ ý Bước 2: Dùng giác kế đo góc ·ABC = α ; ·ACB = β Bước 3: Vẽ ∆ A'B'C' giấy cho B’C’ = a' - HS làm theo hướng dẫn GV ( Tỷ lệ với a theo hệ số k) - GV: Đôn đốc tổ làm việc, đo ngắm + ·A ' B ' C ' = α ; ·A ' C ' B ' = β cho chuẩn Bước 4: Đo giấy cạnh A'B', A'C' ∆ A'B'C' Theo dõi hoạt động đo tổ để đối Bước 5: Tính tốn khoảng cách hai địa điểm chiếu, kiểm tra lại kết để đánh giá Khi ΔA'B'C' ΔABC (g - g) điểm thực hành, kĩ luật theo tỉ số k = B'C' A ' B ' a' = = BC AB a HS thực hành đo đạc thực tế ghi số Từ suy AB = liệu A'B' A ' B '.BC (hoặc AB = ) k B 'C ' HS tính tốn giấy theo tỷ xích HOẠT ĐỘNG 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ (10’) Sau HS thực hành xong, y/c HS hoàn thành báo cáo thực - Các tổ HS làm báo cáo thực hành để nộp theo mẫu hành theo nội dung GV yêu - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính tốn nhóm cầu - GV: làm việc với lớp - Vè phần tính tốn, kết + Nhận xét kết đo đạc nhóm thực hành cần thành + Thông báo kết viên tổ kiểm tra + ý nghĩa việc vận dụng kiến thức toán học vào đời sống kết chung tập thể hàng ngày - Các tổ bình điểm cho + Khen thưởng nhóm làm việc có kết tốt cá nhân tự đánh giá theo + Phê bình rút kinh nghiệm nhóm làm chưa tốt mẫu báo cáo + Đánh giá cho điểm thực hành - Sau hoàn thành tổ nộp báo cáo cho GV Bảng báo cáo kết thực hành trời Bài: Đo gián tiếp chiều cao vât Của tổ : Lớp: ……………… Số TT Họ tên học sinh Điểm chuẩn Điểm ý Điểmkết Tổng số bị dụng cụ thức kỉ luật thực hành điểm (3 điểm) (3 điểm ) ( điểm ) (10 điểm ) Quảng Đông, ngày tháng năm 2011 Tổ trưởng: HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’) - Đọc mục Có thể em chưa biết để hiểu thước vẽ truyền, dụng cụ vẽ áp dụng nguyên tắc hình đồng dạng - Chuẩn bị tiết sau ôn tập chương III (Làm câu hỏi ôn tập chương) - Đọc tóm tắt chương III trang 89 → 91SGK - BTVN: 56,57,58/92 SGK D.RÚT KINH NGHIỆM: ... TIÊU BÀI GIẢNG: 1) Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu kiến thức lí thuyết tam giác đồng dạng, biết áp dụng lí thuyết vào thực tế - Giúp HS nắm nội dung toán thực hành để vận dụng kiến thức học vào thực. .. NHÀ (2’) - Học bài: Nắm bước đo chiều cao vật - Tìm hiểu thêm cách sử dụng loại giác kế - Xem lại phương pháp đo tính tốn ứng dụng ∆ đồng dạng - Bài tập nhà : 53, 54, 55 trang 87 - Chuẩn bị cho... thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm 3) Thái độ: - Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - GV: Giác kế, giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay