Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

13 45 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:28

... CÁO THỰC HÀNH TIẾT 52 HÌNH HỌC CỦA TỔ LỚP 8A 1) Đo gián tiếp khoảng cách a) Hình vẽ: b) Kết đo: BC = = b) Vẽ A'B'C' (HS vẽ hình) B'C' = = Hình vẽ = Tính AB; ; A'B' = ; = ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA... nhóm - Xác định thực tế tam giác ABC Đo độ lên trình bày cách làm dài BC = a, độ lớn: =  ; =  - Vẽ giấy tam giác A'B'C' có B'C' = a'; = =  GV hỏi: Trên thực tế, ta đo độ dài BC dụng cụ ? Đo độ... áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải toán - Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức, ý thức kỉ luật hoạt động tập thể B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: + Địa điểm thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay