Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:28

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 50-Tuần 28 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Soạn: Giảng: A MỤC TIÊU: - Kiến thức : HS nắm nội dung hai toán thực hành (đo gián tiếp chiều cao vật, đo khoảng cách hai địa điểm có địa điểm khơng thể tới được) - Kĩ : HS nắm bước tiến hành đo đạc tính tốn trường hợp, chuẩn bị cho tiết thực hành - Thái độ : Rèn tính cẩn thận xác B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: + Hai loại giác kế: giác kế ngang giác kế đứng + Tranh vẽ sẵn hình 54, hình 55, hình 56, hình 57 SGK + Thước thẳng, ê ke, compa, phấn màu , bút - HS : + Ôn tập định lí tam giác đồng dạng trường hợp đồng dạng hai tam giác + Thước kẻ, compa + Bảng phụ nhóm, bút C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động I ĐO GIÁN TIẾP CHIỀU CAO CỦA VẬT GV đặt vấn đề: Các trường hợp đồng dạng hai tam giác có nhiều ứng dụng thực tế Một ứng dụng đo gián tiếp chiều cao vật GV đưa hình 54 tr.85 SGK lên bảng giới thiệu: Giải sử cần xác định chiều cao cây, nhà hay tháp HS: Để tính A'C', ta cần biết độ dài Trong hình ta cần tính chiều cao A'C' đoạn thẳng AB, AC, A'B cây, ta cần xác định độ dài Vì có A'C' // AC nên: đoạn ? Tại ? BAC ∽  BA AC  BA' A' C ' GV: Để xác định AB, AC, A'B ta làm sau: BA'C'  A'C' = BA'.AC BA a) Tiến hành đo đạc GV yêu cầu HS đọc mục tr.85 SGK HS đọc SGK GV hướng dẫn HS cách ngắm cho hướng thước qua đỉnh C' Sau đổi vị trí ngắm để xác định giao điểm B đường thẳng CC' với AA' - Đo khoảng cách BA, BA' b) Tính chiều cao GV: Giả sử ta đo được: BA = 1,5 m; BA' = 7,8 m; Cọc AC = 1,2 m Hãy tính A'C' HS tính chiều cao A'C' Một HS lên bảng trình bày Có AC // A'C' (cùng  BA')  BAC ∽ giác đồng dạng) BA'C' (theo định lí tam  BA AC BA'.AC   A'C' = BA' A' C ' BA Thay số ta có: A'C' = 7,8.1,2 ; A'C' = 6,24 (m) 1,5 Hoạt động 2 ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐỊA ĐIỂM TRONG ĐĨ CĨ MỘT ĐỊA ĐIỂM KHƠNG THỂ TỚI ĐƯỢC GV đưa hình 55 tr.86 SGK lên bảng nêu tốn: Giả sử phải đo khoảng cách AB địa điểm A có ao hồ bao bọc khơng thể tới HS hoạt động nhóm: - Đọc SGK GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, nghiên cứu - Bàn bạc bước tiến hành SGK để tìm cách giải Sau thời gian Đại diện nhóm trình bày cách làm khoảng phút, GV yêu cầu đại diện nhóm - Xác định thực tế tam giác ABC Đo độ lên trình bày cách làm dài BC = a, độ lớn: =  ; =  - Vẽ giấy tam giác A'B'C' có B'C' = a'; = =  GV hỏi: Trên thực tế, ta đo độ dài BC dụng cụ ? Đo độ lớn góc B góc C dụng cụ ? GV: Giả sử BC = a = 50 m B'C' = a' = cm A'B' = 4,2 cm Hãy tính AB ? Ghi chú: - GV đưa hình 56 tr.86 SGK lên bảng, giới thiệu với HS hai loại giác kế (giác kế ngang giác kế đứng) = =   A'B'C' ∽ ABC (g - g)  A' B ' B' C ' A' B '.BC   AB = AB BC B' C ' HS: Trên thực tế, ta đo độ dài BC thước (thước dây thước cuộn), đo độ lớn góc giác kế HS nêu cách tính BC = 50 m = 5000 cm - GV yêu cầu HS nhắc lại cách dùng giác kế ngang để đo góc ABC mặt đất A AB = = A' B '.BC B' C ' 4,2.5000 = 4200 (cm) = 42 m HS nhắc lại cách đo góc mặt đất: - Đặt giác kế cho mặt đĩa tròn nằm ngang B tâm nằm đường thẳng đứng C - GV giới thiệu giác kế đứng dùng để đo góc theo phương thẳng đứng (tr.87 SGK) qua đỉnh B góc - Đưa quay vị trí 00 quay mặt đĩa đến vị trí cho điểm A hai khe hở thẳng GV cho HS đo thực tế góc theo phương hàng thẳng đứng giác kế đứng - Cố định mặt đĩa, đưa quay đến vị trí cho điểm B hai khe hở thẳng hàng - Đọc số đo độ góc B mặt đĩa HS quan sát hình 56(b) SGK nghe GV trình bày Hai HS thực hành đo (đặt thước ngắm, đọc số đo góc), HS lớp quan sát cách làm Hoạt động LUYỆN TẬP Bài 53 tr.87 SGK Bài 53 GV yêu cầu HS đọc đề SGK đưa hình HS đọc đề quan sát hình vẽ vẽ sẵn lên bảng phụ C E M 1,6 B N D 0,8 - HS: Ta cần biết thêm đoạn BN 15 A BN MN  BD ED  GV: Giải thích hình vẽ hỏi : - Để tính đước AC, ta cần biết thêm đoạn ? - Nêu cách tính BN - Có BMN ∽ BED MN // ED hay BN 1,6  BN  0,8  2BN = 1,6 BN + 1,28  0,4 BN = 1,28  BN = 3,2  BD = (cm) - Có BED ∽ BCA  - Có BD = (m) Tính AC BD DE  BA AC  AC = AC = BA.DE BD (4  15).2 9,5 (m) Vậy cao 9,5 m Hoạt động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm tập 54, 55 tr.87 SGK - Mỗi tổ HS chuẩn bị: thước ngắm, sợi dây dài khoảng 10 m,1 thước đo độ dài Giấy làm bài, bút thước kẻ, thước đo độ Xem lại cách sử dụng giác kế ngang - Tiết sau thực hành trời Tiết 51-Tuần 29 THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI Soạn: Giảng: A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết cánh đo gián tiếp chiều cao vật - Kỹ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm đoạn thẳng, đo độ dài đoạn thẳng mặt đất Biết áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải toán - Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức, ý thức kỉ luật hoạt động tập thể B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: + Địa điểm thực hành cho tổ HS + Huấn luyện trước nhóm cốt cán thực hành (mỗi tổ từ đến HS) + Mẫu báo cáo thực hành tổ HS - HS : * Mỗi tổ HS nhóm thực hành, với GV chuẩn bị đủ dụng cụ thực hành tổ gồm: + thước ngắm + sợi dây dài khoảng 10 m + thước đo độ dài (loại m m) + cọc ngắn, cọc dài 0,3 m + Giấy, bút, thước kẻ, C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động CHUẨN BỊ THỰC HÀNH - GV yêu cầu tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành tổ dụng cụ, phân công Các tổ trưởng báo cáo nhiệm vụ - GV kiểm tra cụ thể - GV giao nội dung thực hành cho tổ giao cho tổ mẫu báo cáo thực hành Đại diện tổ nhận mẫu báo cáo BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 51 HÌNH HỌC CỦA TỔ LỚP 8A 1) Đo gián tiếp chiều cao vật (A'C') Hình vẽ: a) Kết đo: AB = BA' C' = AC = b) b) Tính A'C': C A’C’ = B A a) Kết đo: AB = BA' = AC = b) Tính A'C': A' AC.BA' = BA ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA TỔ (GV cho) STT Tên HS Điểm chuẩn bị Ý thức kỉ luật dụng cụ Kĩ Tổng số điểm thực hành (2 điểm) (3 điểm) (5 điểm) (10 điểm) Hoạt động HS THỰC HÀNH (Tiến hành ngồi trời, nơi có bãi đất rộng) GV đưa HS tới địa điểm thực hành, phân cơng Các tổ thực hành vị trí tổ Mỗi tổ cử thư kí ghi lại kết đo đạc Việc đo gián tiếp chiều cao tình hình thực hành tổ cột điện GV bố trí hai tổ làm để đối chiếu kết Sau thực hành xong, tổ trả thước ngắm GV kiểm tra kĩ thực hành tổ, nhắc cho phòng đồ dùng dạy học nhở hướng dẫn thêm HS HS thu xếp dụng cụ, rửa tay chân, vào lớp để tiếp tục hoàn thành báo cáo Hoạt động HOÀN THÀNH BÁO CÁO - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ GV yêu cầu tổ HS tiếp tục làm việc để - Các tổ HS làm báo cáo thực hành theo nội hoàn thành báo cáo dung GV u cầu - Về phần tính tốn, kết thực hành cần thành viên tổ kiểm tra kết chung tập thể, vào GV - GV thu báo cáo thực hành tổ cho điểm thực hành tổ - Thông qua báo cáo thực tế quan sát, kiểm - Các tổ bình điểm cho cá nhân đánh tra nêu nhận xét đánh giá cho điểm thực giá theo mẫu báo cáo hành tổ - Sau hoàn thành tổ nộp báo cáo cho - Căn vào điểm thực hành tổ đề nghị GV tổ HS, GV cho điểm thực hành HS Hoạt động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đọc "Có thể em chưa biết" để hiểu thêm thước vẽ truyền, dụng cụ vẽ áp dụng nguyên tắc hình đồng dạng - Chuẩn bị đồ dùng tiết sau: Thực hành đo gián tiếp khoảng cách Tiết 52-Tuần 29 THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI Soạn: Giảng: A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết cánh đo khoảng cách hai điểm mặt đất, có điểm khơng thể tới - Kỹ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng sử dụng giác kế đo góc mặt đất, đo độ dài đoạn thẳng mặt đất Biết áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải toán - Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức, ý thức kỉ luật hoạt động tập thể B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: + Địa điểm thực hành cho tổ HS + Huấn luyện trước nhóm cốt cán thực hành (mỗi tổ từ đến HS) + Mẫu báo cáo thực hành tổ HS - HS : * Mỗi tổ HS nhóm thực hành, với GV chuẩn bị đủ dụng cụ thực hành tổ gồm: + giác kế ngang thước đo độ + sợi dây dài khoảng 10 m + thước đo độ dài (loại m m) + cọc ngắn, cọc dài 0,3 m + Giấy, bút, thước kẻ, máy tính C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động CHUẨN BỊ THỰC HÀNH - GV yêu cầu tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành tổ dụng cụ, phân công Các tổ trưởng báo cáo nhiệm vụ - GV kiểm tra cụ thể - GV giao nội dung thực hành cho tổ giao cho tổ mẫu báo cáo thực hành Đại diện tổ nhận mẫu báo cáo BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 52 HÌNH HỌC CỦA TỔ LỚP 8A 1) Đo gián tiếp khoảng cách a) Hình vẽ: b) Kết đo: BC = = b) Vẽ A'B'C' (HS vẽ hình) B'C' = = Hình vẽ = Tính AB; ; A'B' = ; = ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA TỔ (GV cho) STT Tên HS Điểm chuẩn bị Ý thức kỉ luật dụng cụ Kĩ Tổng số điểm thực hành (2 điểm) (3 điểm) (5 điểm) (10 điểm) Hoạt động HS THỰC HÀNH (Tiến hành ngồi trời, nơi có bãi đất rộng) GV đưa HS tới địa điểm thực hành, phân cơng Các tổ thực hành vị trí tổ Mỗi tổ cử thư kí ghi lại kết đo đạc Việc đo gián tiếp khoảng cách hai điểm tình hình thực hành tổ GV bố trí hai tổ làm để đối chiếu kết GV kiểm tra kĩ thực hành tổ, nhắc Sau thực hành xong, tổ trả Giác kế, đồ nhở hướng dẫn thêm HS dùng cho phòng đồ dùng dạy học HS thu xếp dụng cụ, rửa tay chân, vào lớp để tiếp tục hoàn thành báo cáo Hoạt động HOÀN THÀNH BÁO CÁO - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ GV yêu cầu tổ HS tiếp tục làm việc để - Các tổ HS làm báo cáo thực hành theo nội hoàn thành báo cáo dung GV u cầu - Về phần tính tốn, kết thực hành cần thành viên tổ kiểm tra kết chung tập thể, vào GV - GV thu báo cáo thực hành tổ cho điểm thực hành tổ - Thông qua báo cáo thực tế quan sát, kiểm - Các tổ bình điểm cho cá nhân đánh tra nêu nhận xét đánh giá cho điểm thực giá theo mẫu báo cáo hành tổ - Sau hoàn thành tổ nộp báo cáo cho - Căn vào điểm thực hành tổ đề nghị GV tổ HS, GV cho điểm thực hành HS Hoạt động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm câu hỏi Ơn tập chương III - Đọc Tóm tắt chương III tr.89, 90, 91 SGK - Làm tập số 56, 57, 58 tr.92 SGK ... CÁO THỰC HÀNH TIẾT 52 HÌNH HỌC CỦA TỔ LỚP 8A 1) Đo gián tiếp khoảng cách a) Hình vẽ: b) Kết đo: BC = = b) Vẽ A'B'C' (HS vẽ hình) B'C' = = Hình vẽ = Tính AB; ; A'B' = ; = ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA... nhóm - Xác định thực tế tam giác ABC Đo độ lên trình bày cách làm dài BC = a, độ lớn: =  ; =  - Vẽ giấy tam giác A'B'C' có B'C' = a'; = =  GV hỏi: Trên thực tế, ta đo độ dài BC dụng cụ ? Đo độ... áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải toán - Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức, ý thức kỉ luật hoạt động tập thể B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: + Địa điểm thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay