Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:27

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Tiết 50: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I Mục tiêu học: - HS nắm cách đo chiều cao vật hay khoảng cách hai vật nhờ vào áp dụng thực tế tam giác đồng dạng - Kĩ vận dụng, biến đổi, tính tốn - Cẩn thận, xác tìm tỉ số II Phương tiện dạy học: - GV: Giác kế đứng giác kế nằm, bảng phụ vẽ hình 55, thước vẽ truyền - HS: Chuẩn bị trước học III Tiến trình dạy: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Kiểm tra việc Hoạt động trò Ghi bảng chuẩn bị tập nhà Để đo chiều cao Cắm cọc vng góc với hay cột cờ mà không cần đo mặt đất trực tiếp học hơm Đo độ dài bóng độ trước tập cần dài bóng cọc đo ta tính tốn nào? Đo chiều cao cọc sử Chú ý chiều cao cọc dụng tỉ số đồng dạng tính tính phần nằm mặt đất chiều cao Đo gián tiếp chiều cao vật C’ Hoạt động 2: Tình có C vấn đề Nếu trời khơng có nắng ta làm nhhư để đo chiều cao mà HS thảo luận nhóm bàn bạc khơng đo trực tiếp? tranh luận tìm cách làm GV cho HS thảo luận nhóm để HS tính BA’ = 4,5m, AC = 2m A A’ Đặt thứơc ngắm vị trí A cho thước ngắm vng góc cới mặt đất, tím lời giải GV đo AB =1,5 m, B Bước 1: hướng thước ngắm qua đỉnh Xác định giao điểm B đường cao mét? GV hướng dẫn HS sử dụng A' C '  Cây cao là: giác kế đứng thay thước A' B AC AB 4,5.2  6m 1,5 thẳng CC’ đường thẳng AA’ (sử dụng dây) Bước 2: Đo khoảng cách AB, AC BA’ Do  ABC => A' C '   A’BC’ A' B AC Thay số tính AB chiều cao Đo khoảng cách hai địa Hoạt động 3: Tìm khoảng điểm có điểm khong cách hai điểm mặt đến đất có điểm không tới được? A GV cho HS quan sát hình 55 Sgk nêu tốn Sau HS suy nghĩ thảo luận nhóm, GV HS quan sát hình vẽ sau u cầu vài nhóm trình thảo luận nhóm 0 C bày cách giải vấn đề 0 GV khái quát, rút bước HS trình bày cách giải B cụ thể để giải vấn đề Bước 1: Chọn chỗ đất phẳng Hoạt động 4: Củng cố vạch đoạn thẳng BC có độ dài tuỳ chọn (BC = a chẳng hạn) Dùng giác kế nằm đo góc ABC =  0; ACB =  VD với BC = 15m, B’C’= 0,2m Bước 2: Tính tốn kết luận HS áp dụng tình tốn A’B’ = 0,15m; B’ =  = 300 AB BC  0 C’ =  = 45 khoảng A' B' B ' C ' BC A' B' AB bao nhiêu?  AB  B' C ' 15.0,15  11,25m 0,2  Vẽ giấy  A’B’C’ với B’C’ = a’ B’ =  , C’ =  =>  ABC  A’B’C’ AB BC  A' B' B ' C ' BC A' B '  AB  B' C '  Thay số tính khoảng cách AB GV giới thiệu sơ lược thước vẽ truyền cách sử dụng GV thực mẫu sau cho HS thực lại Hoạt động 5: Dặn dò - Về xem kĩ lại cách đo chiều cao vật khoảng cách hai điểm - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Dây, thước, giác kế đứng nằm tiết sau thực hành - Coi lại cách tìm tỉ số hai tam giác đồng dạng IV Rút kinh nghiệm Tiết 51 + 52: THỰC HÀNH I Mục tiêu học: - Giúp HS vận dụng kiến thức học vào thực tế: Đo chiều cao cây, tồ nhà Đo khoảng cách hai điểm mặt đất, có điểm khơng thể tới - Rèn kĩ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ, nhóm để giải việc thực tế - Giáo dục cho HS tính thực tiễn tốn học II Phương tiện dạy học: - GV: Chuẩn bị phương án chia tổ thực hành vào số HS số dụng cụ có - HS: Chuẩn bị thước, dây, giác kế đứng giác kế nằm mượn thư viện III Tiến trình dạy: Tiết 51: THỰC HÀNH ĐO GIÁN TIẾP CHIỀU CAO CỦA MỘT VẬT Bước 1: - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Nội dung cần thực hành: Đo chiều cao cao cột cờ - Kiểm tra chuẩn bị dụng cụ - Phân chia địa điểm thực hành cho tổ Bước 2: - Các tổ tiến hành thực hành bước học tiết lý thuyết - GV theo dõi, đôn đốc, giải nhhững vướng mắc HS có Bước 3: - Kiểm tra, đánh giákết đo đạc tính tốn nhóm nội dung công việc mà tổ làm kết đo Cho điểm tổ - GV làm việc với lớp: Nhận xét kết đo đạc nhóm, GV thơng báo kết làm kết Chỉ cho HS thấy ý nghĩa cụ thể vận dụng kiến thức tốn học vào đời sống hàng ngày Khen thưởng nhóm làm có kết tốt, kỉ luật tốt Tiết: 52 THỰC HÀNH ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN MẶT ĐẤT ( Trong có điểm khơng đến được) Bước 1: - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Nội dung cần thực hành: Đo khoảng cách hai đểim mặt đất, có điểm khơng đến - Kiểm tra chuẩn bị dụng cụ - Phân chia địa điểm thực hành cho tổ Bước 2: - Các tổ tiến hành thực hành bước học tiết lý thuyết - GV theo dõi, đôn đốc, giải nhhững vướng mắc HS có Bước 3: - Kiểm tra, đánh gia ùkết đo đạc tính tốn nhóm nội dung cơng việc mà tổ làm kết đo Cho điểm tổ - GV làm việc với lớp: Nhận xét kết đo đạc nhóm, GV thông báo kết làm kết Chỉ cho HS thấy ý nghĩa cụ thể vận dụng kiến thức tốn học vào đời sống hàng ngày Khen thưởng nhóm làm có kết tốt, kỉ luật tốt IV Rút kinh nghiệm ... việc thực tế - Giáo dục cho HS tính thực tiễn tốn học II Phương tiện dạy học: - GV: Chuẩn bị phương án chia tổ thực hành vào số HS số dụng cụ có - HS: Chuẩn bị thước, dây, giác kế ứng giác kế... số hai tam giác đồng dạng IV Rút kinh nghiệm Tiết 51 + 52: THỰC HÀNH I Mục tiêu học: - Giúp HS vận dụng kiến thức học vào thực tế: Đo... sử dụng GV thực mẫu sau cho HS thực lại Hoạt động 5: Dặn dò - Về xem kĩ lại cách đo chiều cao vật khoảng cách hai điểm - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Dây, thước, giác kế ứng nằm tiết sau thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay