Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:27

... việc thực tế - Giáo dục cho HS tính thực tiễn tốn học II Phương tiện dạy học: - GV: Chuẩn bị phương án chia tổ thực hành vào số HS số dụng cụ có - HS: Chuẩn bị thước, dây, giác kế ứng giác kế... số hai tam giác đồng dạng IV Rút kinh nghiệm Tiết 51 + 52: THỰC HÀNH I Mục tiêu học: - Giúp HS vận dụng kiến thức học vào thực tế: Đo... sử dụng GV thực mẫu sau cho HS thực lại Hoạt động 5: Dặn dò - Về xem kĩ lại cách đo chiều cao vật khoảng cách hai điểm - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Dây, thước, giác kế ứng nằm tiết sau thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay