Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:27

GIÁO ÁN HÌNH HỌC Ngàysoạn: Ngày giảng: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: Giúp HS nắm nội dung toán thực hành co (Đo gián tiếp chiều cao vạt khoảng cách điểm) - Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải yêu cầu đặt thực tế, chuẩn bị cho tiết thực hành - Thái độ: Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng II- phương tiện thực hiện: - GV: Giác kế, thước ngắm, hình 54, 55 - HS: Mỗi tổ mang dụng cụ đo góc : Thước đo góc, giác kế Iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV 1- Kiểm tra: Hoạt động HS + Cắm cọc ⊥ mặt đất - GV: Để đo chiều cao cây, hay cột cờ mà không + Đo độ dài bóng độ dài đo trực tiếp ta làm nào? bóng cọc (- Tương tự tập 50 chữa) + Đo chiều cao cọc (Phần nằm - GV: Để HS nhận xét ⇒ Cách đo mặt đất) Từ sử dụng tỷ số *HĐ 1; Tìm cách đo gián tiếp chiều cao vật đồng dạng Ta có chiều cao 1) Đo gián tiếp chiều cao vật 1) Đo gián tiếp chiều cao vật - GV: Cho HS hoạt động theo nhóm trao đổi + Bước 1: tìm cách đo chiều cao GV nêu cách làm - Đặt thước ngắm vị trí A cho thước vng góc với mặt đất, hướng thước ngắm qua đỉnh - Xác định giao điểm B đường C' thẳng AA' với đường thẳng CC' (Dùng dây) Bước 2: - Đo khoảng cách BA, AC & BA' C Do ∆ ABC ~ ∆ A'B'C' A' B ⇒ AC = AC AB ' B A' A - HS hoạt động theo nhóm - Các nhóm báo cáo rút cách làm nhât - Cây cao A' B 4,5 AC = AC = = 6m AB 1,5 ' - VD: Đo AB = 1,5, A'B = 4,5 ; AC = ' ' Thì cao m? - HS Thay số tính chiều cao HĐ2: Tìm cách đo khoảng cách điểm mặt đất, có điểm khơng thể tới Đo khoảng cách điểm mặt đất có điểm khơng thể tới Đo khoảng cách điểm mặt đất có điểm khơng thể tới - GV: Cho HS xem H55 B1: Đo đạc Tính khoảng cách AB ? - Chọn chỗ đất phẳng; vạch đoạn thẳng có độ dài tuỳ chọn (BC = a) A - Dùng giác kế đo góc mặt đất đo góc ABˆ C = α , ACˆ B = β B αa β C B2: Tính tốn trả lời: Vẽ giấy ∆ A'B'C' với B'C' = a' 0 Bˆ ' = α ; Cˆ ' = β có ∆ ABC ~ - HS suy nghĩ, thảo luận nhóm tìm cách đo khoảng cách nói - HS Suy nghĩ phát biểu theo nhóm ∆ A'B'C' ⇒ AB BC A' B '.BC = ⇒ AB = A' B ' B ' C ' B 'C ' Củng cố: - áp dụng - GV cho HS lên bảng ôn lại cách sử dụng giác kế để + Nếu a = 7,5 m đo góc tạo thành mặt đất + a' = 15 cm - HS lên trình bày cách đo góc giác kế ngang - GV: Cho HS ôn lại cách sử dụng giác kế đứng để đo góc theo phương thẳng đứng - HS trình bày biểu diễn cách đo góc sử dụng giác kế đứng HDVN: - Tìm hiểu thêm cách sử dụng loại giác kế - Xem lại phương pháp đo tính tốn ứng dụngđồng dạng - Chuẩn bị sau: - Mỗi tổ mang thước dây (Thước cuộn) thước chữ A 1m + dây thừng Giờ sau thực hành (Bút thước thẳng có chia mm, eke, đo độ) A'B' = 20 cm ⇒ Khoảng cách điểm AB là: AB = 750 20 = 1000 cm = 10 m 15 Ngàysoạn: Thực hành trời: (Đo chiều cao vật, Ngày giảng: Đo khoảng cách hai điểm mặt đất có điểm khơng thể tới ) I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: Giúp HS nắm nội dung toán thực hành để vận dụng kiến thức học vào thực tế (Đo gián tiếp chiều cao vật khoảng cách điểm) - Đo chiều cao cây, nhà, khoảng cách hai điểm mặt đất có điểm khơng thể tới - Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải yêu cầu đặt thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm - Thái độ: Giáo dục HS tính thực tiễn toán học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng II- phương tiện thực hiện: - GV: Giác kế, thước ngắm, hình 54, 55 - HS: Mỗi tổ mang dụng cụ đo góc : Thước đo góc, giác kế Thước ngắm, thước dây, giấy bút Iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV Hoạt động HS 1- Kiểm tra: - GV: Để đo chiều cao cây, hay cột cờ mà không đo trực tiếp ta làm nào? - Kiểm tra chuẩn bị HS 2- Bài mới: * Tổ chức thực hành * HĐ1: GV hướng dẫn thực hành B1: - GV: Nêu yêu cầu buổi thực hành B1: Chọn vị trí đặt thước ngắm ( giác kế + Đo chiều cao cột cờ sân trường đứng) cho thước vng góc với mặt + Phân chia tổ theo góc vị trí khác đất, hướng thước ngắm qua đỉnh cột B2: cờ - Các tổ nghe, xác định vị trí thực hành tổ B2: Dùng dây xác định giao điểm - HS tổ vị trí tiến hành thực hành Â' CC' - HS làm theo hướng dẫn GV B3: Đo khoảng cách BA, AA' - GV: Đôn đốc tổ làm việc, đo ngắm cho chuẩn B4: Vẽ khoảng cách theo tỷ lệ C' tuỳ theo giấy tính tốn tìm C'A' B5: tính chiều cao cột cờ: Khoảng cách: A'C' nhân với tỷ số đồng dạng ( Theo tỷ lệ) C B A A' * HĐ2: HS thực hành đo đạc thực tế ghi số liệu * HĐ3: HS tính tốn giấy theo tỷ xích * HĐ4: Báo cáo kết 3- Củng cố: - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính tốn nhóm + Đánh giá cho điểm thực hành 4- Hướng dẫn nhà - Tiếp tục tập đo số kích thước nhà: chiều cao cây, nhà… - Giờ sau mang dụng cụ thực hành tiếp - Ôn lại phần đo đến điểm mà khơng đến Ngàysoạn: Thực hành ngồi trời: (Đo chiều cao vật, Ngày giảng: Đo khoảng cách hai điểm mặt đất có điểm tới ) I- Mục tiêu giảng: - Kiến thức: Giúp HS nắm nội dung toán thực hành Để vận dụng kiến thức học vào thực tế (Đo khoảng cách điểm) - Đo khoảng cách hai điểm mặt đất có điểm khơng thể tới - Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải yêu cầu đặt thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm - Thái độ: Giáo dục HS tính thực tiễn toán học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng II- phương tiện thực hiện: - GV: Giác kế, thước ngắm - HS: Mỗi tổ mang dụng cụ đo góc : Thước đo góc, giác kế Thước ngắm, thước dây, giấy bút Iii- Tiến trình dạy Hoạt động GV 1- Kiểm tra:GV: Để đo khoảng cách Hoạt động HS hai điểm có điểm khơng thể đến ta làm nào? - Kiểm tra chuẩn bị HS 2- Bài mới: * Tổ chức thực hành * HĐ1: GV hướng dẫn thực hành Bước 1: - GV: Nêu yêu cầu buổi thực hành + Đo khoảng cách hai điểm Bước 1: có điểm khơng thể đến Chọn vị trí đất vạch đoạn thẳng BC + Phân chia tổ theo góc vị trí khác có độ dài tuỳ ý Bước 2: Bước 2: Dùng giác kế đo góc ABˆ C = α ; ACˆ B = + Các tổ đến vị trí qui định tiến hành thực β hành Bước 3: A Vẽ ∆ A'B'C' giấy cho BC = a' ( Tỷ lệ với a theo hệ số k) - - - - + ABˆ ' C = α ; ACˆ ' B' = β Bước 4: B α β C Đo giấy cạnh A'B', A'C' ∆ A'B'C' * HĐ2: HS thực hành đo đạc thực tế ghi + Tính đoạn AB, AC thực tế theo tỷ lệ số liệu k * HĐ3: HS tính tốn giấy theo tỷ Bước 5: Báo cáo kết tính xích * HĐ4: Báo cáo kết 3- Củng cố: - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính tốn nhóm + Đánh giá cho điểm thực hành 4- Hướng dẫn nhà - Làm tập: 53, 54, 55 - Ơn lại tồn chương III - Trả lời câu hỏi sgk ... ứng để đo góc theo phương thẳng ứng - HS trình bày biểu diễn cách đo góc sử dụng giác kế ứng HDVN: - Tìm hiểu thêm cách sử dụng loại giác kế - Xem lại phương pháp đo tính tốn ứng dụng ∆ đồng. .. cầu đặt thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm - Thái độ: Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng II- phương tiện thực hiện: - GV: Giác kế,... nhân với tỷ số đồng dạng ( Theo tỷ lệ) C B A A' * HĐ2: HS thực hành đo đạc thực tế ghi số liệu * H 3: HS tính tốn giấy theo tỷ xích * HĐ4: Báo cáo kết 3- Củng cố: - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay