Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:27

... ứng để đo góc theo phương thẳng ứng - HS trình bày biểu diễn cách đo góc sử dụng giác kế ứng HDVN: - Tìm hiểu thêm cách sử dụng loại giác kế - Xem lại phương pháp đo tính tốn ứng dụng ∆ đồng. .. cầu đặt thực tế, kỹ đo đạc, tính tốn, khả làm việc theo tổ nhóm - Thái độ: Giáo dục HS tính thực tiễn tốn học, qui luật nhận thức theo kiểu tư biện chứng II- phương tiện thực hiện: - GV: Giác kế,... nhân với tỷ số đồng dạng ( Theo tỷ lệ) C B A A' * HĐ2: HS thực hành đo đạc thực tế ghi số liệu * H 3: HS tính tốn giấy theo tỷ xích * HĐ4: Báo cáo kết 3- Củng cố: - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay