Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:27

GIÁO ÁN HÌNH HỌC TIẾT 50: Bài 9.ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nắm nội dung toán thực hành Kĩ năng: - HS nắm bước tiến hành đo đạc tính tốn trường hợp, chuẩn bị cho tiết thực hành sau Thái độ: - Cẩn thận, xác vẽ hình, đo đạc II CHUẨN BỊ: - Hai dụng cụ đo góc Chuẩn bị tranh vẽ sẵn hình 53, 54 (SGK) - Học sinh: dụng cụ vẽ hình III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp:(1’) Kiểm tra: Nêu trường hợp đồng dạng hai tam giác, tam giác vuông Bài mới: GV: ĐVĐ cần phải đo chiều cao nhà, tháp, mà không tới ta làm nào? Ứng dụng kiến thức hai tam giác đồng dạng ta làm điều Hoạt động GV HS HĐ1: Tìm hiểu cách đo Nội dung 1) Đo gián tiếp chiều cao vật gián tiếp chiều cao vật Giả sử đo chiều cao A’C’ a)Tiến hành đo đạc: HS đọc SGK + Đặt cọc AC thẳng đứng Trên có gắn thước ngắm + Điều khiển thước ngắm cho B, C, C’ thẳng hàng GV hỏi: + Đo BA, BA’ -Bố trí dụng cụ ntn? Cần đo b)Tính chiều cao tháp (A’C’) độ dài nào? C' -Tính A’C’ ntn? Vì tính HS: Nêu cách đo C B A' A ∆BAC ∆BA’C’ (vì AC//A’C’ vng góc với BA’) với tỉ số đồng dạng *Tính A’C’ nếu: AB = 1m BA’= 4m CA = 1,2m ⇒A’C’ = A' B =k AB k.AC Áp dụng : AB = 1m; BA’= 4m; CA = 1,2m ⇒A ' C ' = 1, 2.4 = 4,8m GV: Cơ sở tốn gì? 2) Đo khoảng cách địa điểm có điểm khơng tới a)Tiến hành đo: SGK b)Tính khoảng cách AB HĐ2: Tìm hiểu cách đo khoảng cách địa điểm có điểm khơng tới A HS đọc sgk GV hỏi: Cần đo đạc gì? -Tính khoảng cách AB ntn? β α B Tại sao? C Tỷ xích?  B 'C '  Vẽ ∆A’B’C’ với tỷ lệ xích  k = ÷ có BC   µ ' = α;C µ'= β B ? Cơ sở tốn gì? Khi đó: ∆A’B’C’ ∆ABC (gg) theo tỷ số k A ' B ' B 'C ' = =k AB BC A' B ' ⇒ AB = k ⇒ Áp dụng:k=1:2000; A’B’=15cm Thì có: AB = 15 = 30000 2000 *Chú ý: Sgk Tr 86 GV ý cho HS cách sử dụng giác kế (đứng, ngang) GV: Hướng dẫn hs cách sử dụng giác kế HS đọc lại phần ý Củng cố: GV: khắc sâu KT cho hs Hs: làm 54 sgk Hướng dẫn nhà: - Làm tập 53, 55 SGK - Chuẩn bị dụng cụ thực hành, sau thực hành đo chiều cao đo khoảng cách hai điểm có điểm khơng tới - TIẾT 51+52: THỰC HÀNH (Đo chiều cao vật, đo khoảng cách hai điểm mặt đất, có điểm khơng thể tới được) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Vận dụng định lý + Các trường hợp đồng dạng hai tam giác + Các trường hợp đồng dạng hai tam giác vuông Kĩ năng: - Biết sử dụng giác kế đứng, giác kế ngang - Biết ứng dụng tam giac sđồng dạng để đo đựợc chiều cao tòa nhà, đo khoảng cách địa điểm mặt đất có địa điểm khơng tới Thái độ: - Cẩn thận, xác vẽ hình, đo đạc - Có ý thức tự giác, nghiêm túc thực hành II CHUẨN BỊ: HS: Mỗi tổ chuẩn bị: Thước dây, cọc, giác kế đứng, ngang III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra: chuẩn bị HS 3.Thực hành: Hoạt động GV HS Nội dung GV: Phân chia tổ giao việc thực 1) Nội dung thực hành hành Tổ 1+Tổ 2: Đo chiều cao tòa nhà học HS kiểm tra lại dụng cụ Tổ 3+Tổ 4: Đo khoảng cách địa điểm A B GV:Hướng dẫn bước thực hành, 2) Tổ chức thực hành tính tốn cách viết báo cáo *Các bước thực hành, tính tốn B1-Thực hành đo trường thu thập HS: nghe GV hướng dẫn số liệu cần thiết B2-Tính tốn thơng báo kết HS: thực hành theo nhóm Mẫu báo cáo *)Báo cáo thực hành tiết 52, 53 Mơn: Hình Tổ…… lớp……… 1) Tổ, lớp (có danh sách tổ) 2) Chuẩn bị dụng cụ 3) Nội dung thực hành: (Vẽ hình minh họa, ghi rõ số liệu đo kết tính toán) 4)Ý thức kỷ luật 5) Kỹ thực hành 6)Tổng điểm 3) Tổ chức rút kinh nghiệm Củng cố GV thu báo cáo, đánh giá kết cách đo nhóm - Nhận xét đánh giá - Rút kinh nghiệm Hướng dẫn nhà - Ôn tập nội dung kiến thức chương III - Làm tập chương - Chuẩn bị sau ôn tập chương III
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay