Sổ tay tính toán hệ số phân bố ngang.

6 43 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:10

Tài liệu sổ tay kiến thức cơ bản tính toán hệ số phân bố ngang trong tính toán thiết kế dầm chủ của kết cấu nhịp cầu dầm. Tài liệu do mình sưu tầm trên internet các bạn tìm hiểu nội dung nhé. Tài liệu khá là hay và chi tiết dễ sử dụng đê tính toán hệ số phân bố ngang. ... kết cấu Độ cứng theo phương ngang có ý nghĩa lớn so với độ cứng theo phương dọc theo phương dọc đỡ dầm Do đó, phần tử mặt cầu mô phần tử shell/plate đẳng hướng với mô đun đàn hồi theo phương ngang... lực cắt dầm biên tính theo phương pháp đòn bẩy [4] có sai số lớn so với tính theo SAP2000 với hệ số phân bố ngang mơ men sai số không đáng kể TÀI LIỆU THAM KHẢO: Yochia Chen Distribution of vehicular... Second Edition 1998 Published by the American Association of State Highway and Transportation Officials KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hệ số phân bố ngang hoạt tải tính FEM thấp so với 22TCN 272 05 (bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay tính toán hệ số phân bố ngang., Sổ tay tính toán hệ số phân bố ngang.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay