16 GT cad thutthuat ve cad nhanh nhat pdf

151 11 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 15:09

Giáo trình hướng dẫn các thủ thuật cad để vẽ nhanh nhất. bản này do mình sưu tầm trên internet dành cho các bạn tham khảo. Bản này khá là hay và chi tiết, có hình vẽ trực quan dễ hiểu các bạn download về tự tìm hiểu nhé Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Tổng Hợp Các Lệnh Và Thủ Thuật giúp bạn vẽ cad nhanh Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Mở Đầu Link tải cad full crack cho bạn chưa tải Autocad 2013 https://drive.google.com/open?id=0B1QuyIon1B_USmp4RnVQMUxzZWs Autocad 2007 https://drive.google.com/open?id=0B1QuyIon1B_UNmVYUzlhN1o0a0E Tổng hợp lệnh tắt Autocad 2007 PHÍM TẮT TÊN LỆNH MỤC ĐÍCH New Sheetset Có phương pháp Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs + Cách 1: Creat a sheet set using an example sheet set + Cách 2: Creat a sheet set using Existing Drawing * Các Sheet set cấu tạo Sheet, Subset, Layout as Sheet Tương tự Subset cấu tạo nhiều Subset Layout as Sheet * Một Sheet set manager gồm TAB: – Sheet list – Sheet view – Model view Trong Sheet list quản lý vẽ cơng trình theo layout (link tới layout vẽ) Còn Model View quản lý vẽ theo đường dẫn, thư mục chứa vẽ Một file Sheetset có định dạng *.dst Mỗi Sheet tương ứng với layout Đặc điểm link trực tiếp tới Layout vẽ nên dung lượng khơng lớn, tuỷ nhiên để đảm bảo đường link khơng bị lỗi bạn nên quản lý tất BV vào folder (ví dụ Bản vẽ chẳng hạn) Tránh thay đổi vị trí thư mục vẽ, bạn làm đường link tới Sheetset Do bạn lại phải Add lại đường link cho * Khi tạo file Sheet set, đơn giản để Add vẽ Layout vào( Chú ý: Trong sheet set Layout Sheet): Chuột phải vào Sheet set Subset Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Trong lựa chọn: – New sheet: Là Add Sheet (Layout) dựa vào file Template có sẵn – New Subset: Tạo thƣ mục thuộc Sheet set, Subset ta tạo thư mục Subset nhỏ Add Sheet – Import Layout as Sheet: Add trực tiếp Layout vẽ vào Sheetset Quản lý xuất vẽ với Sheet Set Manager: Khi xuất in ấn hồ sơ, Sheet set cho phép In tồn vẽ chứa lúc thông qua lệnh Publish (Với điều kiện Sheet Page Setup) Tương tự ta in Publish thư mục Subset Sheetset Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Phần XIII Layout autocad số lệnh thường dùng nên biết Layout autocad phần tùy chọn khung nhìn làm việc autocad, Bài viết nối tiếp tìm hiểu layout autocad để bạn có nhìn rõ nét layout autoad Cụ thể Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs viết hướng giới thiệu đến bạn số lệnh layout autocad Biến TILEMODE Trong Autocad có cách để quan sát vật thể tuỳ chọn vào giá trị biến TILEMODE = (OFF) hay TILEMODE = (ON) Command: TILEMODE Enter new value for TILEMODE : ( Chuyển sang phƣơng thức tạo không gian giấy vẽ tức chuyển sang Layout Tab) Nếu TILEMODE = vẽ khơng gian Model, TILEMODE = vẽ không gian giấy vẽ (Layout) Lệnh Mspace (MS), Pspace (PS), Model Nếu Layout muốn chuyển Model đánh lệnh Model Nếu Model muốn chuyển sang Layout đánh lệnh Layout Từ phiên CAD 2000 trở đi, ta gán trực tiếp giá trị biến TILEMODE cách chọn vào nút chọn dòng trạng thái Như nhanh tiện Lệnh tạo khung nhìn động của layout autocad( lệnh Mview) Command: Mview ( lệnh tắt MV) Lệnh Mview để tạo Viewport (các khung nhìn động vẽ thể Model) Các đối tƣợng Viewport nằm lớp Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs mơ hình trước Đường bao viewport nằm lớp hành Các viewport nằm vị trí bất kỳ, chồng lên Bạn tạo khung nhìn (viewport) hay nhiều khung nhìn để hiển thị vẽ khơng gian giấy Với khung nhìn bạn thay đổi kích thước khung nhìn thay đổi tỉ lệ, di chuyển để trình bày vẽ với nhiều tỉ lệ khác với bố cục vẽ hợp lý Bạn array, move hay copy viewport Chú ý: Một vấn đề quan tạo khung nhìn bạn nên tạo layer riêng để quản lí khung nhìn Để xuất vẽ bạn tắt layer để vẽ xuất không hiển thị đường bo của khung nhìn Thơng thường đường bao của Viewport nên đặt với Layer depoint (để xuất vẽ nét hiện) Thông thường, thực lệnh MV ta (mặc định) khung nhìn hình chữ nhật Tuy nhiên ta tạo khung nhìn khơng phải hình chữ nhật cách convert đối tượng vẽ khơng gian giấy thành khung nhìn Lệnh Mview có hai lựa chọn để bạn thực việc – Với lựa chọn Object, bạn lựa chọn đối tượng khép kín đường tròn, polyline khép kín khơng gian giấy để convert thành khung nhìn – Với lựa chọn Polyonal bạn dùng để tạo khung nhìn polyline cách pick điểm tạo thành vòng khép kín Ngồi bạn tạo khung nhìn động cách vào View => Viewport => Polygonal Viewport Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs * Thay đổi kích thước khung nhìn Nếu bạn muốn thay đổi kích thước khung nhìn để bố cục vẽ thêm thuận tiện việc edit khung nhìn tương tự bạn edit polyline với lệnh bình thường * Cắt khung nhìn Bạn cắt khung nhìn lệnh VPCLIP Khi tạo viewport Layout, ta bắt đầu làm quen với khái niệm khơng gian mơ hình khơng gian giấy vẽ Đó khơng gian hiển thị Mview, thơng qua lệnh MS ( kích đúp chuột vào viewport) Từ khơng gian mơ hình khơng gian giấy vẽ để trở PS ta thực lệnh PS Lệnh Mvsetup Lệnh Mvsetup Model thường dùng để thiết lập vẽ Tuy nhiên, người dùng không hay sử dụng lệnh Trong Paper Space, lệnh Mvsetup có ứng dụng lớn để xoay khung nhìn mà Model Space không thay đổi Command : mvsetup => Enter Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Khi ta sử dụng lựa chọn Align Rotate để xoay khung nhìn Trước Align Align Sau Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Tỷ lệ của khung nhìn Có cách để đặt tỉ lệ cho khung nhìn layout autocad Cách 1: Chọn Mview cần thiết lập tỉ lệ, vào properties khung nhìn chọn Standard Scale theo tỷ lệ bạn cần chẳng hạn 1:100 Có thể quản lí list scale cách vào Option – User Preferences – Edit Scale List… Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs Chúc Các Bạn Thành Cơng Khóa học Autocad nâng cao: http://bit.ly/2jT5tZs
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 GT cad thutthuat ve cad nhanh nhat pdf, 16 GT cad thutthuat ve cad nhanh nhat pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay