Phieu bai tap tgaiha

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:29

PHIẾU HỌC TẬP Quan sát hình SGK trang 60 trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy hình? + Theo em việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao? PHIẾU HỌC TẬP Quan sát hình SGK trang 60 trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy hình? + Theo em việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao? PHIẾU HỌC TẬP Quan sát hình SGK trang 60 trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy hình? + Theo em việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao? PHIẾU HỌC TẬP Quan sát hình SGK trang 60 trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy hình? + Theo em việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao? PHIẾU HỌC TẬP Quan sát hình SGK trang 60 trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy hình? + Theo em việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phieu bai tap tgaiha, Phieu bai tap tgaiha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay