Tìm hiểu thực hiện ba vấn đề kinh tế cơ bản của Tổng Công ty vận tải dầu khí Việt Nam

29 12 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:20

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Lời mở đầu Trong thời đại nào, quốc gia việc phát triển kinh tế ln dược coi công việc cần thiết đánh giá phát triển xã hội đó, đất nước Để phát triển kinh tế cách tốt cần tìm hiểu, nghiên cứu thật sâu sắc vận dụng linh hoạt qui luật kinh tế vào thực tế Kinh tế học vi mô nghiên cứu định cá nhân doanh nghiệp tương tác định thị trường Là sinh viên theo học ngành kinh tế thân em nhận thấy việc nghiên cứu “Kinh tế học” nói chung “kinh tế vi mơ” nói riêng để nắm vững vấn đề kinh tế cơng việc thiết thực vơ bổ ích để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Với hướng dẫn giảng viên … Em định thực đề tài “Tìm hiểu thực ba vấn đề kinh tế Tổng công ty vận tải dầu khí Việt Nam” nhằm nâng cao hiểu biết thân, có nhìn tổng quan, sâu sắc vấn đề kinh tế vai trò,tác dụng doanh nghiệp Trong q trình thực cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mong nhận đóng góp ý kiến thầy để em hồn thành tốt đề tài sau Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Mục lục Tên chương mục Lời mở đầu Chương 1: Giới thiệu chung (về môn học, lý thuyết thực ba Trang vấn đề kinh tế doanh nghiệp) 1.1.Giới thiệu chung môn học 1.1.1.Khái niệm kinh tế học 1.1.2.Kinh tế học vi mô 1.2 Ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp 1.2.1.Quyết định sản xuất gì? 1.2.3 Quyết định sản xuất cho ai? Chương 2: Tìm hiểu thực ba vấn đề kinh tế cua Tổng 10 công ty vận tải dầu khí Việt Nam 2.1 Giới thiệu Tổng công ty 10 2.2.Tổng kết hoạt đông sản xuất kinh doanh năm 2008 12 2.2.1 Nhận xét chung 12 2.2.2 Các tiêu kế hoạch thực 13 2.2.3 Đánh giá kết đạt 15 2.3 Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 16 2.3.1 Đặc điểm tình hình 16 2.3.2 Mục tiêu 16 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 2.3.3 Các tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2009 18 2.3.4 Biện pháp thực 18 Chương 3: Mở rộng Tiểu kết Tài liệu tham khảo 21 28 29 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Chương 1: Giới thiệu chung (về môn học, lý thuyết thực ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp) 1.1 Giới thiệu môn học 1.1.1 Khái niệm kinh tế học Theo khái niệm chung nhất, kinh tế học môn khoa học giúp cho người hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách thức ứng xử chủ thể tham gia vào kinh tế nói riêng Vấn đề khan nguồn lực yêu cầu kinh tế hay đơn vị kinh tế phải lựa chọn Các Nhà Kinh tế cho rằng: Kinh tế học "khoa học lựa chọn" Kinh tế học tập trung vào việc sử dụng quản lý nguồn lực hạn chế để đạt thỏa mãn tối đa nhu cầu vật chất người Đặc biệt, kinh tế học nghiên cứu hành vi sản xuất, phân phối tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ giới có nguồn lực hạn chế Như vậy, kinh tế học quan tâm đến hành vi toàn kinh tế tổng thể hành vi chủ thể riêng lẻ kinh tế, bao gồm doanh nghiệp,hộ tiêu dùng, người lao động phủ Mỗi chủ thể kinh tế có mục tiêu để hướng tới, tối đa hóa lợi ích kinh tế họ Mục tiêu doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, mục tiêu hộ tiêu dùng tối đa hóa mức độ tiêu dùng, mục tiêu người lao động tối đa hóa tiền cơng mục tiêu phủ tối đa hóa lợi ích xã hội Kinh tế học có nhiệm vụ giúp chủ thể kinh tế giải tốn tối đa hóa lợi ích kinh tế Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Kinh tế học có hai phận cấu thành hữu kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô Dựa vào hành vi kinh tế, Nhà Kinh tế phân kinh tế học theo hai mức độ phân tích khác nhau: vi mơ vĩ mô Trong chương tập trung tìm hiểu khái niệm “Kinh tế vi mơ” 1.1.2 Kinh tế học vi mô Kinh tế học vi mô (microeconomic) phân ngành chủ yếu kinh tế học, chuyên nghiên cứu hành vi kinh tế cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay ngành kinh tế đó) theo cách riêng lẻ biệt lập Kinh tế học vi mô nghiên cứu định cá nhân doanh nghiệp tương tác định thị trường Kinh tế học vi mô giải đơn vị cụ thể kinh tế xem xét cách chi tiết cách thức vận hành đơn vị kinh tế hay phân đoạn kinh tế Mục tiêu kinh tế học vi mơ nhằm giải thích giá lượng hàng hóa cụ thể Kinh tế học vi mơ nghiên cứu qui định, thuế phủ tác động đến giá lượng hàng hóa dịch vụ cụ thể Chẳng hạn, kinh tế học vi mô nghiên cứu yếu tố nhằm xác định giá lượng xe hơi, đồng thời nghiên cứu qui định thuế phủ tác động đến giá sản lượng xe thị trường Kinh tế học vi mô thể rõ nét hoạt động sản xuất kinh doanh riêng lẻ tưng cá nhân, hộ gia đình hay cơng ty doanh nghiệp thong qua ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp Mỗi vấn đề kinh tế lại tốn khó cho doanh nghiệp,doanh nghiệp có Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục thể thu dược lợi nhuận cao phát triển bền vững lâu dài tốn giả cách phù hợp Chúng ta tìm hiểu nội dung phần 1.2 Ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp Vì nguồn lực khan hiếm, định lựa chọn sản xuất tiêu dùng tác nhân kinh tế phải đảm bảo sử dụng đầy đủ hiệu nguồn lực Để sử dụng nguồn lực hiệu quả, định lựa chọn phải trả lời tốt ba câu hỏi tảng gọi ba vấn đề kinh tế học, là: Quyết định sản xuất ? Quyết định sản xuất ? Quyết định sản xuất cho ? Đó ba vấn đề kinh tế mà tìm hiểu! 1.2.1 Quyết định sản xuất gì? Sản xuất vấn đề cần phải trả lời Vì nguồn lực khan nên dễ dàng đáp ứng nhu cầu xã hội Trong khả có, xã hội phải lựa chọn để sản xuất số loại hàng hóa định Việc lựa chọn loại hàng hóa, dịch vụ nên ưu tiên sản xuất vào nhiều yếu tố, ví dụ cầu thị trường, khả yếu tố đầu vào doanh nghiệp, tình hình cạnh tranh, giá thị trường Trong kinh tế thị trường, giá tín hiệu trực tiếp giúp người sản xuất định sản xuất Vấn đề hiểu là: "Sản phẩm dịch vụ sản xuất?" Trong kinh tế thị trường, tương tác người mua người bán lợi ích cá nhân xác định sản phẩm dịch vụ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục sản xuất Nhà Kinh tế học Adam Smith tác phẩm "The Wealth of Nations" cho cạnh tranh nhà sản xuất đem lại lợi ích cho xã hội Sự cạnh tranh làm cho nhà sản xuất cung cấp sản phẩm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Trong việc tìm kiếm lợi nhuận, nhà sản xuất cố gắng cung cấp sản phẩm có chất lượng cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng Điều giải thích người tiêu dùng có "quyền tối thượng" xác định sản phẩm dịch vụ sản xuất Một số Nhà Kinh tế, chẳng hạn John Kenneth Galbraith đề cập đến vấn đề cho hoạt động tiếp thị cơng ty lớn ảnh hưởng đáng kể đến cầu tiêu dùng ngắn hạn Hầu hết, Nhà Kinh tế thống biện pháp tiếp thị ảnh hưởng cầu tiêu dùng, người tiêu dùng người định sản phẩm dịch vụ mua.Nếu lý đó, người tiêu dùng mong muốn tiêu dùng sản phẩm nhiều hơn, điều làm tăng cầu Trong ngắn hạn, gia tăng cầu làm tăng giá cả, lượng sản xuất tăng lên lợi nhuận công ty ngành cao Lợi nhuận cao ngành hấp dẫn công ty gia nhập thị trường dài hạn cung thị trường tăng lên Sự tăng cung làm cho giá hàng hóa giảm xuống lượng bán tiếp tục tăng lên Lợi nhuận ngắn hạn gia tăng cầu ngắn hạn bị giá giảm xuống Điều giải thích phù hợp với khái niệm quyền tối thượng người tiêu dùng 1.2.2 Quyết định sản xuất nào? Sau định loại hàng hóa, dịch vụ nên sản xuất, xã hội phải trả lời câu hỏi quan trọng thứ hai "Sản xuất nào?", tức Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục tìm phương pháp, cơng nghệ thích hợp cho sản xuất, kết hợp hợp lý hiệu nguồn lực đầu vào để sản xuất hàng hóa lựa chọn Đồng thời, giải vấn đề "Sản xuất nào?" tìm câu trả lời cho câu hỏi sau: hàng hóa nên sản xuất đâu? sản xuất bao nhiêu? Khi sản xuất cung cấp? Tổ chức quản lý khâu từ lựa chọn đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm sao? Vấn đề thứ hai phát biểu cách hoàn chỉnh là: "Sản phẩm dịch vụ sản xuất cách nào?" Vấn đề liên quan đến việc xác định nguồn lực sử dụng phương pháp để sản xuất sản phẩm dịch vụ Chẳng hạn để sản xuất điện, quốc gia xây dựng nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp sản xuất phải xem xét khía cạnh hiệu kinh tế - xã hội, nguồn lực trình độ khoa học kỹ thuật quốc gia Trong kinh tế thị trường, nhà sản xuất mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận phải tìm kiếm nguồn lực có chi phí thấp (giả định với số lượng chất lượng sản phẩm không thay đổi) Các phương pháp kỹ thuật sản xuất chấp nhận chúng làm giảm chi phí sản xuất Trong đó, nhà cung cấp nguồn lực sản xuất cung cấp nguồn lực đem lại cho họ giá trị cao Một lần nữa, "bàn tay vơ hình" theo thuyết Adam Smith dẫn dắt cách thức phân phối nguồn lực đem lại giá trị sử dụng cao Để lý giải số quốc gia lựa chọn tập trung sản xuất số hàng hóa trao đổi với quốc gia khác Vấn đề liên quan đến việc xem xét chi phí hội cách so sánh chi phí tương đối việc sản xuất hàng hóa, quốc gia sản xuất trao đổi hàng hóa sở chi phí hội thấp Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 1.2.3 Quyết định sản xuất cho ai? Sau xác định loại hàng hóa, dịch vụ nên sản xuất phương pháp sản xuất loại sản phẩm đó, xã hội phải giải vấn đề thứ ba "Sản xuất cho ai?" Câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn phương pháp phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sản xuất tới tay người tiêu dung Tất nhiên, nguồn lực khan hiếm, có cạnh tranh tiêu dùng thị trường tự cạnh tranh sản phẩm thuộc người có khả toán cho việc mua sản phẩm Tuy nhiên, vấn đề phủ xem xét điều tiết thơng qua sách thuế, giá trợ cấp, nhằm đảm bảo cho người nghèo, khó khăn, có thu nhập thấp hưởng thành từ nguồn lực xã hội Vấn đề thứ ba phải giải là, "Ai nhận sản phẩm dịch vụ?" Trong kinh tế thị trường, thu nhập giá xác định nhận hàng hóa dịch vụ cung cấp Điều xác định thông qua tương tác người mua bán thị trường sản phẩm thị trường nguồn lực Thu nhập nguồn tạo lực mua sắm cá nhân phân phối thu nhập xác định thông qua: tiền lương, tiền lãi, tiền cho thuê lợi nhuận thị trường nguồn lực sản xuất Trong kinh tế thị trường, có nguồn tài nguyên, lao động, vốn kỹ quản lý cao nhận thu nhập cao Với thu nhập này, cá nhân đưa định loại số lượng sản phẩm mua thị trường sản phẩm giá định hướng cách thức phân bổ nguồn lực cho mong muốn trả với mức giá thị trường Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Chương 2:Số liệu đánh giá tình hình thực ba vấn đề kinh tế Tổng cơng ty vận tải dầu khí Việt Nam 2.1 Giới thiệu Tổng cơng ty Nhóm ngành: Dịch vụ vận tải Giới thiệu: Lịch sử hình thành - Tiền thân Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cơng ty Vận tải Dầu khí, đơn vịthành viên Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam (nay Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), thành lập vào ngày 27/5/2002 theo Quyết định số 358/QĐ-VPCP Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Năm 2003: Đầu năm 2003, Cơng ty Vận tải Dầu khí thực mua tàu POSEIDON M, tàu vận tải dầu thô loại Aframax Việt Nam, có trọng tải lên tới 96.125 Tháng 4/2003, tàu POSEIDON M thức thực vận chuyển lơ hàng Năm 2006: Tháng 5/2006, Công ty Vận tải Dầu khí đưa vào khai thác tàu chở dầu thô loại Aframax thứ hai - HERCULES M - Năm 2007: Thực Quyết định số 758/QĐ-BCN Bộ Cơng nghiệp ngày 30/3/2006, Cơng ty Vận tải Dầu khí tiến hành cổ phần hóa thức hoạt động hình thức cơng ty cổ phần vào ngày 07/5/2007 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103006624 Sở Kế hoạch Đầu tưTp Hồ Chí Minh cấp Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải dầu thô sản phẩm dầu khí - Tham gia đào tạo cung ứng thuyền viên cho tàu vận tải dầu khí; Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 10 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục phí vận tải giảm, chi phí nhiên liệu đầu năm tăng cao , PV Trans hoàn thành vượt mức kế hoạch đề nhờ lý sau: - Tập thể lãnh đạo CBCNV PV Trans tập trung mặt để đảm bảo đội tàu Tổng công ty ln hoạt động tình trạng tốt nhất, khai thác ổn định nguồn hàng để đội tàu hoạt động liên tục - PV Trans quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức tối ưu Trong năm 2008, PV Trans ký nhiều thoả thuận hợp tác với đối tác nước hợp tác vận chuyển đầu tư, có hợp đồng vận chuyển sản phẩm đầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hợp đồng vay dài hạn 175 triệu USD từ ngân hàng Citibank ngân hàng đồng tài trợ khác với lãi suất vay thấp, ký hợp đồng hợp tác với đối tác Emas (Singapore) đấu thầu quốc tế cung cấp tàu chứa xử lý dầu thô lĩnh vực đầu tư hiệu quả, phù hợp với tiềm chiến lược đề Tóm lại, năm 2008, nhiều khó khăn PV Trans khơng hồn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề mà bước đầu chuyển đổi mơ hình quản lý, thay đổi ý thức làm việc CBCNV tồn Tổng cơng ty, chuẩn bị móng sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý thị trường cho phát triển Tổng công ty năm tới 2.3 Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 2.3.1 Đặc điểm tình hình Trong năm 2009, tình hình kinh tế giới Việt Nam dự báo khó khăn nhiều so với năm 2008 ảnh hưởng khủng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 15 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu Tình hình thị trường vận tải giới dự báo khó khăn, nhu cầu tiêu thụ dầu khí giảm mạnh Do khủng hoảng tài chính, thị trường vốn tiếp tục khó khăn, nguồn vốn vay dài hạn Vì vậy, có nhiều hội đầu tư mua tàu với giá rẻ, PV Trans khó khăn việc thu xếp nguồn vốn vay cho dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu Dung Quất thức chạy thử vào ngày 22/02/2009 dự kiến chạy ổn định từ tháng 05/2009 Việc vận tải dầu thô đầu vào sản phẩm xăng dầu đầu Nhà máy mở thị trường tiềm cho phát triển PV Trans Tuy nhiên phần lớn thời gian năm 2009 giai đoạn chạy thử, nhu cầu vận tải chưa ổn định, buộc PV Trans phải có linh hoạt kế hoạch khai thác tàu nước đảm bảo hiệu kinh doanh 2.3.2 Mục tiêu Với chiến lược tiếp tục xây dựng PV Trans có tảng vững để phát triển ổn định, trở thành đơn vị hàng đầu vận tải dầu khí Việt Nam có uy tín giới, mục tiêu nhiệm vụ Tổng công ty đề năm 2009 gồm: Vận hành an toàn khai thác hiệu đội tàu vận tải có thị trường quốc tế nước Đảm bảo vận chuyển toàn dầu thô đầu vào 70% sản phẩm đầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất Đảm bảo công tác đầu tư phát triển đội tàu, phương tiện vận tải, sở phương tiện dịch vụ hàng hải hỗ trợ khác để nâng cao lực dịch vụ Tiếp tục phát triển bước kinh doanh hiệu chất lượng dịch Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 16 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục vụ vận tải taxi vận tải đường khác Đẩy mạnh phát triển loại hình dịch vụ khác để tạo nguồn thu nâng cao hiệu sử dụng vốn như: dịch vụ hàng hải dầu khí, dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ cảng biển… Bảo đảm tuyệt đối an tồn, khơng để xảy tai nạn lớn, cố cháy nổ… hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển Tổng công ty đơn vị thành viên Phấn đấu thay dần chức danh thuyền viên bậc cao nước đảm trách thuyền viên Việt Nam Phấn đấu đến cuối năm 2009 chuyển giao tự quản lý kỹ thuật tàu sản phẩm dầu loại lớn, tàu chở dầu thô chạy nước Phấn đấu tất đơn vị thành viên PV Trans kinh doanh hiệu quả, có lãi Tăng cường tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu cơng tác quản lý Xây dựng chuẩn hóa mơi trường văn hóa làm việc chun nghiệp quốc tế tồn Tổng cơng ty Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Tổng cơng ty, góp phần thực cơng tác an sinh xã hội Chính phủ Tập đoàn phát động 2.3.3 Các tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2009: Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Đơn vị tính Kế hoạch năm 2009 Tỷ đồng 1.600,00 Page 17 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tổng mức vốn đầu tư xây dựng Tỷ đồng 110,00 82,50 2.679,14 Ghi chú: Chỉ tiêu lợi nhuận lợi nhuận Cơng ty mẹ, khơng bao gồm lợi ích cổ đông thiểu số 2.3.4 Biện pháp thực hiện:  Để thực tốt kế hoạch mục tiêu nói trên, Tổng cơng ty thực nhóm biện pháp chủ rường:  Chủ động linh hoạt khai thác 100% cơng suất đội tàu có Kết hợp cho thuê chuyến thuê định hạn, kết hợp khai thác thị trường quốc tế nước  Tổ chức quản lý kỹ thuật chặt chẽ, đảm bảo tàu khơng bị dừng hoạt động lý kỹ thuật; Giảm tối đa chi phí thời gian tàu sửa chữa đốc  Phối hợp chặt chẽ với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, PV Oil, PV Gas để hoàn  tất ký hợp đồng xây dựng kế hoạch vận chuyển dầu thô, xăng dầu, LPG Nhà máy hàng tháng, đảm bảo vận chuyển tồn dầu thơ 70% sản phẩm đầu Nhà máy  Đẩy mạnh hợp tác với công ty vận tải nước quốc tế để vừa đảm bảo khai thác tốt thị trường quốc tế, vừa phục vụ tốt cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhu cầu vận tải cho Nhà máy chưa ổn định Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 18 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục  Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hàng hải dầu khí đặc biệt dịch vụ FPSO/FSO tập trung đầu tư thực dự án FSO cho mỏ Đại Hùng góp vốn thực dự án FPSO với Emas Tham gia đấu thầu cung cấp FPSO cho Hoàn Vũ JOC, Thăng Long JOC Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí cho cơng ty dầu khí Việt Nam  Chỉ đạo công ty thành viên đưa tồn xe taxi Dầu khí đầu tư vào hoạt động hết công suất Nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu kinh doanh thông qua việc tiếp thị mở rộng thị trường tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra kiểm sốt chi phí  Tiếp tục mở rộng dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải  Đảm bảo cung cấp toàn dịch vụ đại lý hàng hải cho đội tàu PV Trans hoạt động nước  Tiếp tục đơn đốc, giám sát hợp đồng đóng tàu Aframax thứ với Vinashin để đảm bảo chất lượng tiến độ  Hoàn tất đầu tư 02 - 03 tàu chở dầu sản phẩm (từ 10.000 - 30.000 DWT); đầu tư 02 tàu chở LPG loại 2.000 DWT; Đầu tư mua thêm 01 tàu chở dầu thô loại Aframax để phục vụ thị trường Dung Quất vào quý III/2009  Tập trung đầu tư 01 tầu vận tải dầu thơ để hốn cải thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng, đảm bảo cung cấp tầu tiến độ dự án vào đầu tháng 09/2009  Tham gia góp vốn dự án đầu tư tàu FPSO cho Premier Oil Thành lập công ty PV Trans Invest để mời đơn vị ngành tham gia góp vốn vào dự án Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 19 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục  Triển khai đầu tư Cảng quốc tế PV Trans Khu kinh tế Dung Quất để làm hậu cần cho đội tàu PV Trans  Tùy tình hình thị trường hiệu khai thác, xem xét đầu tư thêm phương tiện vận tải đường (xe taxi, xe bồn ) trạm nạp Autogas cho công ty công ty thành viên Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 20 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục Chương 3:Mở rộng vai trò ba vấn đề kinh tế với kinh tế thị trường Sự bất ổn kinh tế Việt Nam thời gian qua (lạm phát cao, thâm hụt thương mại lớn, thị trường tiền tệ – tài chao đảo) khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động môi trường đầy biến động, không dự báo được, sử dụng có hiệu nguồn lực Nhiều doanh nghiệp thua lỗ lợi nhuận thấp, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh Một số khơng bị đóng cửa, phá sản tạm ngừng kinh doanh để chờ thời Khơng doanh nghiệp sản xuất hàng hóa – dịch vụ thông thường, mà doanh nghiệp tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, cơng ty chứng khốn, cơng ty bảo hiểm… gặp khó khăn lớn Khủng hoảng tài tồn cầu suy thối kinh tế giới lan rộng tác động xấu đến tất nước, có Việt Nam Cuộc khủng hoảng cộng hưởng với bất ổn vĩ mô suy giảm sản xuất kinh doanh nước, đặt khó khăn ngày lớn cho doanh nghiệp Những dấu hiệu cảnh báo ngày gần bộc lộ rõ, xuất khó khăn; khan dần nguồn vốn ngoại, tỉ giá USD tăng; doanh nghiệp không mặn mà vay vốn ngân hàng, lãi suất giảm (tuy cao) khơng chọn phương án kinh doanh trước nhiều bất ổn bên bên ngoài… Bên cạnh việc phát huy tính động, nghệ thuật quản lý điều hành doanh nghiệp để chèo lái thuyền kinh doanh vượt qua giông bão; bên Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 21 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục cạnh trợ giúp cụ thể, trực tiếp Chính phủ cho lĩnh vực, ngành hàng chừng mực khả cho phép, điều Nhà nước phải có sách điều hành vĩ mơ kịp thời, đắn, để xử lý đột biến xấu, vượt ngồi khả ứng phó doanh nghiệp Để đạt mục tiêu này, người viết xin có số đề xuất cụ thể sau: Thứ nhất, phải coi việc ngăn ngừa chiều hướng đình trệ sản xuất, kinh doanh – cộng hưởng suy thoái kinh tế giới với suy giảm đà tăng trưởng nước – nhiệm vụ trung tâm đột xuất tháng cuối năm 2008 năm 2009 Kiểm soát lạm phát nhiệm vụ ưu tiên, hiểu theo nghĩa nguy tái diễn lạm phát cao thường trực dễ bộc phát trở lại, cảnh giác không tiếp tục xử lý tận gốc nguyên nhân sâu xa lạm phát “chạy theo tố độ tăng trưởng cao cách mở rộng nguồn lực đầu tư không tương xứng với nâng cao hiệu quả, dẫn đến sức ép nới lỏng sách tài khóa cách tiền tệ” Song, khơng thể khơng thấy để có điều chỉnh sâu kinh tế tạo nên chuyển biến thực cần phải có thời gian, mặt sốt lạm phát giảm, mặt khác kinh tế có triệu chứng đình đốn cục bộ, triệu chứng có khả lan tỏa tác động khủng hoảng tài suy thối kinh tế giới Đã đến lúc không cần không nên cho kinh tế uống thuốc “giảm sốt lạm phát” vừa qua, mà nên áp dụng phác đồ điều trị hơn, lâu dài Ngăn chặn nguy đình đốn kinh tế nhằm bồi bổ sức khỏe để giúp thể kinh tế có khả chịu đựng hấp thu liều thuốc đặc trị, để hoàn tồn bình phục phát triển bền vững Thứ hai, cần củng cố lòng tin tăng cường khả “chống đỡ giông bão” hệ thống tổ chức tài mà trụ cột hệ thống ngân hàng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 22 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Cần tiếp tục quan tâm bảo đảm vững khả khoản, song phải trọng nhiều đến việc củng cố tăng cường khả toán tổ chức tín dụng Năng lực tài bị suy yếu khó khăn kinh doanh, chi phí vốn cao so với “trần lãi suất” làm cho khơng ngân hàng thương mại thua lỗ Nợ xấu tăng lên làm cho cân đối tài khoản ngân hàng xấu Thị trường bất động sản trầm lắng, đóng băng thách thức lớn cho việc giải chấp tài sản để thu hồi khoản vay đáo hạn, làm tăng gánh nặng tài người vay người cho vay Phương án xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng phải hoạch định thi hành Đồng thời phương án xử lý tổng thể nợ xấu cho kinh tế, với vai trò ngân hàng cơng ty mua – bán nợ Chính phủ thành lập, quy định rõ nguồn lực tối thiếu cần thiết cách thức sử dung nguồn lực đó… trở nên cấp bách Một tun bố cơng khai việc Chính phủ bảo đảm toàn tiền gửi tiết kiệm dân cư tổ chức tính dụng cần thiết để ngăn chặn đột biến xấu, đồng thời thu hút thêm nguồn vốn nhàn rỗi quay vòng hay nằm n ngồi hệ thống ngân hàng, làm cho khoản kinh tế thêm dồi Thứ ba, trở lại nguyên tắc lãi suất thỏa thuận huy động lẫn cho vay, bị áp đặt hành làm tổn hại thời gian gần Lãi suất thỏa thuận tất yếu khách quan, phù hợp với chế thị trường kinh doanh tín dụng, ngân hàng, mà chủ trương lớn Đảng đề từ Nghị Trung ương Đảng lần thứ khóa 9, ban hành tháng 5/2002, thực tiễn kiểm nghiệm suốt thời kỳ 2002 – 2007 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 23 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục Một lời giải thích Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều 474 476 Bộ luật Dân sự, “những quy đinh áp dụng cho quan hệ tín dụng phi thức có tranh chấp pháp lý” cần đủ để tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động kinh doanh tiền tệ – tín dụng Lãi suất thỏa thuận tạo hội cho thị trường đưa tín hiệu để phân bổ cho nguồn lực kinh tế Nó giảm xóc để hệ thống ngân hàng giảm bớt chấn động mơi trường kinh doanh ngồi nước, thích ứng linh hoạt với tương quan cung cầu vốn thời điểm, tránh tác động tâm lý bất lợi khơng đáng có lần phải điều chỉnh tăng hay giảm lãi suất bản, mà thực chất trần lãi suất cho vay, bị gắn chặt với quy định nói Bộ luật Dân Sự nhìn nhận xử lý vai trò thị trường liên ngân hàng, phân biệt yêu cầu khoản với tăng trưởng tín dụng nóng, việc điều hành linh họat công vụ nghiệp vụ thị trường mở… nhân tố định để ngăn chặn hành vi đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động tiền gửi lãi suất cho vay vượt tầm kiểm soát – xảy tháng đầu năm 2008, tạo thêm bất ổn khơng đáng có làm trầm trầm trọng thêm bất ổn khách quan Thứ tư, lấy tỉ giá thực (REER – Real Effective Exchange Rate) làm để xác định điều hành tỉ giá đối đối, khơng giản đơn chạy theo cung cầu ngoại hối bị động đối phó với sốt ngoại tệ (hiện có dấu hiệu trở lại) Không thể không thấy tỉ giá danh nghĩa hành thấp xa so với tỉ giá thực góp phần khơng nhỏ gây khó khăn cho xuất “hỗ trợ” nhập Duy trì cứng nhắc tỉ giá buộc phải sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp chưa thực cần thiết Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 24 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Cần lưu ý dự trữ ngoại hối tăng lên lượng tuyệt đối (đạt khoảng 22 tỉ USD vào tháng 10/2008) – song tương đương với 12 tuần nhập năm 2008, so với 17 tuần năm 2007 – lực lượng mỏng để ứng phó với tác động xấu khủng hoảng tài tồn cầu Lạm phát giảm mạnh hội để xử lý tốt vấn đề tỉ giá hối đoái Thứ năm, nên tháo dỡ “hạn mức tín dụng 30%” – khơng có văn quy định pháp lý – song tiêu điều hành thực tế không mệnh lệnh hành Vấn đề chủ yếu khơng phải chủ yếu chỗ mức tăng trưởng tín dụng đến tháng 10/2008 khoảng 19%, sản xuất kinh doanh trầm lắng, nhiều doanh nghiệp chưa thể chưa muốn vay vốn đầu tư làm ăn chưa lường chiều hướng phát triển, tăng trưởng tín dụng năm vào khoảng 25% Vấn đề nằm chỗ hạn mức tín dụng góp phần làm tăng thêm méo mó việc phân bổ nguồn lực, khiến cho dòng vốn khơng lưu chuyển cách thông suốt đến nơi cần vốn sử dụng vốn có hiệu Khẩu hiệu ưu tiên cho doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, cho dự án trọng điểm, cho thu mua cá ba sa, thu mua lúa gao… đúng, liệu doanh nghiệp làm hàng thay nhập khẩu, dự án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam tạo nên tăng trưởng cao công ăn việc làm nhiều, sản phẩm cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều… có đáng quan tâm đáp ứng nhu cầu vốn khơng? Định hướng tăng trưởng tín dụng để bảo đảm an toàn hệ thống giảm bớt áp lực lạm phát cần thiết, Việt Nam mức tăng trưởng nên 25% cho hệ thống năm tới Song quản lý, điều hành mức Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 25 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục tăng trưởng phải giải pháp mềm mà chặt, lãi suất, dự trữ bắt buộc, hệ số an toàn vốn, tỉ lệ nợ xấu, mức trích lập dự phòng rủi ro, chuẩn mực khác an toàn khoản khả chi trả… Nếu thiên mức tăng dư nợ tín dụng so với hạn mức chung điều hành vĩ mô, không làm hội tiếp cận vốn doanh nghiệp có khả kinh doanh hiệu (kể doanh nghiệp kinh doanh bất động sản), mà tạo hội tăng trưởng nóng cho tổ chức tín dụng khơng hội đủ chuẩn mực an toàn cần thiết, gây nên rủi ro cho tồn hệ thống Thứ sáu, sách tài khóa cần chia lửa nhiều với sách tiền tệ, để giảm bớt gánh nặng cho sách tiền tệ ứng phó với lạm phát trì đà tăng trưởng, hạn chế bớt việc phải thắt chặt tiền tệ mức nới lỏng mức cần thiết Cần giảm mức bội chi ngân sách cao hơn, tiếp tục bội chi xấp xỉ 5% GDP kéo dài nhiều năm qua Bội chi ngân sách năm 2008 4,95% GDP bối cảnh lạm phát cao nguồn thu tăng so với dự tốn, chứng tỏ chương trình tài khóa chưa thực bị siết chặt Chỉ tiêu bội chi 4,8% GDP dự toán ngân sách 2009 chưa hợp lý Cần cắt giảm mạnh đầu tư công, đặt biệt đầu tư khu vực doanh nghiệp Nhà nước nguồn thu từ ngân sách nguồn khác quy gánh nặng ngân sách Cho đến nay, việc cắt giảm đầu tư công chưa có tiêu chí cụ thể, chưa định đoạt từ xuống, mà chủ yếu dựa vào hưởng ứng từ lên Có thực cắt giảm mạnh đầu tư công cho nhiều dự án coi trọng điểm, chưa hẳn thật cần thiết, có chỗ dựa cho đầu tư phát triển khối dân doanh, ngăn chặn nguy đình đốn, thất nghiệp gia tăng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 26 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Nên dùng phần nguồn thu tăng lên, chẳng hạn tăng thuế nhập xăng dầu mà hạ đáng kể giá bán so với (giá xăng bán lẻ Mỹ ngày 21/10/208 2,85 USD gallon, tương đương 12.600 đồng/lít với tỉ giá VND/USD 16.650; giá giảm từ mức đỉnh 4,15 USD/gallon) để lập quỹ dự phòng hỗ trợ tài cho tổ chức tín dụng, mua lại nợ xấu… Và cuối cùng, nên xây dựng triển khai thực phương án trọn gói giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân để kích cầu nước, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi mở rộng sản xuất kinh doanh Một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định định hướng tảng để doanh nghiệp hoạch định chương trình, dự án kinh doanh, tiếp cận sử dụng có hiệu nguồn lực, để đạt lợi nhuận cao bền vững Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 27 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Kết luận Kinh tế vi mơ nói chung ba vấn đề kinh tế kim nam cho định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tìm hiểu mơn học kinh tế vi mơ tình hình thực ba vấn đề kinh tế Tổng cơng ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam việc làm cần thiết để em có thêm kiến thức lý thuyết thực tế đồng thời tăng thêm khả khai thác kiến thức hoàn thiện dược kĩ thân Qua tập em cung hi vọng mang nhìn tổng qt mơn học, liên kết lý thuyết thực tế, tăng thêm niềm say mê u thích mơn học, với ngành nghề mà lựa chọn Tuy nhiên thoi gian thực tập có hạn, công ty không công bố tài liệu thực sản xuất kinh doanh nên làm em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến người, bảo để em hồn thành tốt tập sau Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 28 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Tài liệu tham khảo Bài giảng kinh tế học vi mô Website: tailieu.vn Website: http://www.pvtrans.com Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Yến Lớp: QKT 51-ĐC2 Page 29 ... Kinh tế vi mơ nói chung ba vấn đề kinh tế kim nam cho định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tìm hiểu mơn học kinh tế vi mơ tình hình thực ba vấn đề kinh tế Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt. .. thiệu Tổng cơng ty Nhóm ngành: Dịch vụ vận tải Giới thiệu: Lịch sử hình thành - Tiền thân Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cơng ty Vận tải Dầu khí, đơn vịthành viên Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam. .. niệm kinh tế học 1.1.2 .Kinh tế học vi mô 1.2 Ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp 1.2.1.Quyết định sản xuất gì? 1.2.3 Quyết định sản xuất cho ai? Chương 2: Tìm hiểu thực ba vấn đề kinh tế cua Tổng 10 cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực hiện ba vấn đề kinh tế cơ bản của Tổng Công ty vận tải dầu khí Việt Nam, Tìm hiểu thực hiện ba vấn đề kinh tế cơ bản của Tổng Công ty vận tải dầu khí Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay