Tìm hiểu thực hiện ba vấn đề kinh tế cơ bản của Tổng Công ty vận tải dầu khí Việt Nam

29 52 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:20

... Kinh tế vi mơ nói chung ba vấn đề kinh tế kim nam cho định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tìm hiểu mơn học kinh tế vi mơ tình hình thực ba vấn đề kinh tế Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt. .. thiệu Tổng cơng ty Nhóm ngành: Dịch vụ vận tải Giới thiệu: Lịch sử hình thành - Tiền thân Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cơng ty Vận tải Dầu khí, đơn vịthành viên Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam. .. niệm kinh tế học 1.1.2 .Kinh tế học vi mô 1.2 Ba vấn đề kinh tế doanh nghiệp 1.2.1.Quyết định sản xuất gì? 1.2.3 Quyết định sản xuất cho ai? Chương 2: Tìm hiểu thực ba vấn đề kinh tế cua Tổng 10 cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực hiện ba vấn đề kinh tế cơ bản của Tổng Công ty vận tải dầu khí Việt Nam, Tìm hiểu thực hiện ba vấn đề kinh tế cơ bản của Tổng Công ty vận tải dầu khí Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay