Thiết kế phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch

22 67 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:20

... thêm thuốc thử kết tủa vào dư để kết tủa hoàn toàn d Ly tâm, tách kết tủa, rửa kết tủa Trong phân tích định tính bán vi lượng, để tách kết tủa khỏi dung dịch thường dùng phương pháp quay li tâm... thành cacbonat cách cho phản ứng lần với dung dịch Na2CO3 đun nóng Hồ tan kết tủa cacbonat dung dịch CH3COOH 6M Thêm vào dung dịch dung dịch K2CrO4 để kết tủa BaCrO4 PbCrO4 Li tâm, lấy kết tủa nước... tâm, sau gạn lấy kết tủa, thêm vào 1- 1,5 ml nước cất, đun nóng Sau li tâm gạn lấy nước lọc (dung dịch Pb2+) lấy kết tủa Thêm dung dịch KI vào dung dịch Pb2+, li tâm lấy kết tủa vàng tinh thể gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch, Thiết kế phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch, d. Ly tâm, tách kết tủa, rửa kết tủa, Phân tích các cation nhóm II: Ba2+, Sr2+, Ca2+ (Pb2+), Phân tích các cation nhóm V: Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay