Thiết kế phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch

22 33 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:20

A MỞ ĐẦU Hố học phân tích khoa học phương pháp xác định thành phần định tính thành phần định lượng chất hỗn hợp chúng Hố học phân tích nghiên cứu lí thuyết vấn đề chung phân tích, phương pháp phân tích hố học, phát triển phương pháp phân tích có, hồn thiện chúng xây dựng phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học ngành khoa học khác Sự phân tích chất tiến hành với mục đích xác định thành phần định tính định lượng chúng Phân tích định tính, ta xác định chất hay mẫu phân tích gồm ngun tố hố học nào, ion, nhóm ngun tử phân tử phần tử tham gia vào thành phần phân tích Phân tích định tính thường dựa vào chuyển chất phân tích thành chất có tính chất đặc trưng có màu, có trạng thái vật lí xác định, có cấu trúc tinh thể vơ định hình, có mùi đặc trưng chuyển biến hố học xảy gọi phản ứng phân tích định tính chất gây chuyển hố gọi thuốc thử Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Với mục đích nhằm phục vụ cho việc học mơn Hóa phân tích mơn chun ngành sau này, nhóm chúng em chọn đề tài “Thiết kế phương pháp nhận biết tách ion hỗn hợp Ag, Cu(II), Ba, Al, Fe(III) theo dạng sơ đồ khối bảng” để nghiên cứu Trong trình làm đề tài chúng em gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm thơng tin, tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, thiếu thốn thời gian Do đó, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy có ý kiến đóng góp để đề tài chúng em hoàn thiện B.NỘI DUNG Chương Tổng quan Các phương pháp định tính Mục đính phân tích định tính xác định thành phần nguyên tố phân tử mẫu đem phân tích Để đạt mục đích ta sử dụng phương pháp hố học, vật lí hố lí Trong phương pháp phân tích định tính để phát hiện, nhận biết có mặt nguyên tố, chất ( dạng ion phân tử) ta sử dụng tính chất vật lí hố học đặc trưng chất Sau đề cập đén phương pháp phân tích hóa học Phản ứng phân tích phản ứng chất cần phân tích thuốc thử dung để xác định định tính chất u cầu phản ứng phân tích định tính phải có hiệu ứng định như: tạo thành sản phẩm đặc trưng có màu, mùi đặc biệt hay tạo chất khí, chất kết tủa, đặc biệt kết tủa có màu Các phản ứng hoá học gây dấu hiệu phân tích gọi phản ứng phân tích định tính Các hố chất dùng dạng rắn dung dịch để gây phản ứng phân tích gọi thuốc thử phân tích Một số kỹ thuật phân tích định tính a Làm dụng cụ thí nghiệm Những dụng cụ thủy tinh chai, lọ, ống nhỏ giọt, ống nghiệm…trước dùng phân tích phải rửa Bình xem ngấn nước bình đặn thành bình khơng giọt nước Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Nói chung, dụng cụ thủy tinh sạch, trước sử dụng rửa nước máy tráng 2, lần nước cất Sau sử dụng để phân tích phải rửa sạch, treo ngược giá ( đáy lên trên, miệng xuống ) khô Để làm dụng cụ thủy tinh, có số dung dịch rửa sau: - Dung dịch xà phòng nóng: hòa tan xà phòng nước nóng - Dung dịch kiềm pemanganat: hòa tan 5g KMnO 100ml dung dịch kiềm kali 10% nóng - Dung dịch hỗn hợp sunfơcrơmic: hòa tan 15g K 2Cr2O7 nghiền nhỏ 100ml nước nóng, làm lạnh dung dịch vừa khuấy liên tục, vừa thêm chậm 100ml acid K2SO4 đặc Dung dịch để lọ thủy tinh có nút nhám, sử dụng thời gian dài nên sau sử dụng nên giữ lại Để rửa dụng cụ thủy tinh tốt sử dụng dung dịch xà phòng nóng dung dịch kiềm pemanganat có tác dụng phá hoại thủy tinh, hỗn hợp sunfơcrơmic sử dụng phải cẩn thận b Đun Trong phân tích định tính phương pháp hóa học, thường phải đun dung dịch ống nghiệm đèn cồn Khi đun, phía ngồi ống phải khơ để tránh bị nứt vỡ, đầu nên hơ nóng nhẹ ống nghiệm cách di chuyển lửa, sau đun nóng mạnh Nếu đun chất lỏng có chứa kết tủa phải khuấy Thơng thường đun chất lỏng có chứa kết tủa nên đun bếp cách thủy, khơng nên đun trực tiếp lửa sôi dễ làm nảy sinh va chạm chất lỏng bắn ngồi Cần ý đun khơng để miệng ống nghiệm hướng phía có người, chất lỏng sơi thường acid kiềm bị bắn mạnh ngồi Trong q trình phân tích thường cần phải đặc dung dịch phải làm bay đến khơ, sử dụng bát sứ đặt lưới amiăng bếp cách thủy c Kết tủa Trong phân tích định tính phương pháp hóa học, ta thường kết tủa chất từ dung dịch phân tích để tách phát ion Vì cần ý đến màu dạng bên ngồi kết tủa Có thể phân biệt kết tủa tinh thể kết tủa vơ định hình: kết tủa tinh thể thường có dạng hạt to hạt nhỏ, thường không tạo thành mà cần thời gian để hình thành tinh thể; lắc mạnh dùng đũa thủy tinh cọ vào thành ống nghiệm động tác giúp cho trình hình thành tinh thể nhanh Kết tủa tinh thể thường Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm nhanh chóng lắng xuống đáy ống nghiệm, nên việc ly tâm tách kết tủa thuận lợi Kết tủa vơ định hình thường xuất sau thêm thuốc thử vào, lắng xuống đáy ống nghiệm cách chậm chạp nên khó quay ly tâm để tách, chúng thường dễ dàng tạo thành dung dịch keo Việc đun nóng thêm chất điện li để tạo điều kiện đông tụ chúng Nên kết tủa đun nóng dung dịch, tăng nhiệt độ hạt kết tủa lớn hơn, thuận lợi cho việc rửa quay li tâm, không nên đun tới sơi thêm thuốc thử vào làm bắn dung dịch ngồi Nếu kết tủa dạng tinh thể thêm từ từ thuốc thử kết tủa khuấy đều, kết tủa dạng keo thêm tồn lượng thuốc thử kết tủa cần thiết Quá trình kết tủa thực sau: Lấy vào ống nghiệm để quay li tâm khoảng 23ml dung dịch nghiên cứu ( ống nghiệm để quay li tâm loại nhỏ lấy khoảng 0,5ml ) Tạo môi trường pH phù hợp theo hướng dẫn tăng nhiệt độ Kiểm tra môi trường phản ứng giấy thị cách: đặt giấy thị lên nắp kính đồng hồ sạch, dùng đũa thủy tinh khuấy dung dịch đặt đầu đũa thủy tinh lên giấy thị Sau tạo môi trường pH phù hợp, đun nóng cẩn thận vừa khuấy vừa thêm thuốc thử kết tủa vào dư để kết tủa hoàn toàn d Ly tâm, tách kết tủa, rửa kết tủa Trong phân tích định tính bán vi lượng, để tách kết tủa khỏi dung dịch thường dùng phương pháp quay li tâm máy quay li tâm Phải lưu ý tuân thủ cách sử dụng máy quay li tâm hướng dẫn Thời gian li tâm phụ thuộc vào đặc tính kết tủa, kết tủa dạng tinh thể lắng xuống đáy nhanh nên cần quay 0,5 đến 1,5 phút tốc độ khoảng 1000 vòng/phút; kết tủa dạng vơ định hình lắng chậm nên phải quay từ đến phút tốc độ khoảng 2000 vòng/phút Sau quay li tâm, tồn kết tủa lắng xuống đáy, nước trở thành suốt gọi nước li tâm Cũng có số kết tủa quay li tâm lại lên mặt chất lỏng lắng xuống chậm Gặp kết tủa này, muốn tách kết tủa phải lọc qua giấy lọc Để kiểm tra xem trình kết tủa hồn tồn chưa, ta thử mở ống nghiệm vừa quay li tâm cách nhỏ vài giọt thuốc thử kết tủa theo thành ống ngiệm quan sát vị trí giọt thuốc thử rơi xuống nước li tâm, không thấy đục vị trí q trình kết tủa hồn tồn Sau quay li tâm, kết tủa lắng chặt xuống đáy đến mức rót dễ dàng nước li tâm trên, q trình rót nước li tâm khỏi kết tủa gọi trình gạn Một cách khác để tách nước li tâm khỏi kết tủa là: giữ ống nghiệm tay trái vị trí Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thực Phẩm nghiêng, tay phải dùng ống nhỏ giọt có ống bóp cao su hút nước li tâm, ý đưa ống nhỏ giọt tránh chạm vào kết tủa, làm đục dung dịch Tùy thuộc vào lượng kết tủa tính chất mà sử dụng dung dịch rửa khác nhau, nói chung ta rửa kết tủa nước cất, với kết tủa có khả chuyển thành trạng thái keo thêm vào nước rửa chất điện li, ví dụ rửa kết tủa sắt hidroxyt, người ta dùng dung dịch amoni nitrat loãng Để rửa kết tủa, ta thêm vài ml nước cất hoặc dung dịch rửa tương ứng, đậy ống nghiệm lại lắc đặt nghiêng ống nghiệm để kết tủa phân bố diện rộng khuấy, sau quay li tâm bỏ phần nước rửa Rửa kết tủa khoảng 3,4 lần đủ Chương Nội Dung Hiện nay, cation, người ta tìm nhiều hệ thống phân tích, hệ thống có ưu điểm nhược điểm riêng Hai hệ thống thường dùng hệ thống acid – baz hệ thống H2S Hệ thống cation theo phương pháp H2S: Việc phân chia cation thành nhóm theo phương pháp H2S trình bày bảng sau: Sơ đồ phân nhóm cation theo phương pháp H2S Nhóm Thuốc thử nhóm Các cation thuộc nhóm Sản phẩm tạo thành sau tác dụng với thuốc thử HCl loãng Ag+, Hg22+, Pb2+ AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 Kết tủa sunfua Nhóm chia thành hai phần nhóm: II H2S mơi trường acid (pH =0,5) III (NH4)2S môi trường NH3 + NH4Cl Sn2+, Sn4+, Sb3+, Sb5+, + Phân nhóm IIA: Gồm sunfua tan As3+, As5+, Hg2+, (NH4)2Sx bị oxi hoá AsS43-, Cu2+, Cd2+, Bi3+, SbS43-, SbS32(Pb2+) + Phân nhóm IIB: gồm sunfua không tan (NH4)2Sx HgS, CuS, CdS, Bi2S3, (PbS) Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ Kết tủa Al(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3, MnS, CoS, NiS, ZnS Nhóm chia thành hai nhóm: + Phân nhóm IIIA: gồm kết tủa tan Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thực Phẩm HCl Al(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3, MnS, ZnS + Phân nhóm IIIB: gồm kết tủa không tan HCl CoS, NiS IV V (NH4)2CO3 Ba2+, Sr2+, Ca2+ BaCO3, SrCO3, CaCO3 NaH2PO4 mơi trường NH3 + NH4Cl Mg2+ NH4MgPO4 Khơng có thuốc thử nhóm Na+, K+, NH4+ Phương pháp phân tích theo đường lối H 2S có ưu điểm cách phân chia nhóm cách tiến hành phân tích chặt chẽ, phù hợp với việc trình bày sơ sở lí thuyết, đặc biệt việc phân chia nhóm phân tích có nhiều điểm phù hợp với việc phân nhóm bảng hệ thống tuần hồn Mendelêep, liên hệ dễ dàng phản ứng học giáo trình hố học vơ với phản ứng phân tích Tuy nhiên, phương pháp có nhược điểm H2S độc, nên tiến hành phân tích phương pháp cần phải có trang thiết bị bảo hiểm tốt Phân tích định tính số nhóm cation theo hệ thống acid - baz: Hệ thống cation theo phương pháp acid- baz: Để tránh phải tiếp xúc với chất độc H2S, người ta đưa phương pháp không dùng H 2S, phương pháp dựa tác dụng cation với thuốc thử nhóm acid baz HCl, H 2SO4, NaOH, NH4OH Việc phân chia cation thành nhóm theo phương pháp trình bày bảng sau: Nhóm acid Nhóm Baz Nhóm Thuốc thử nhóm Các cation thuộc nhóm I HCl lỗng Ag+, Pb2+, Hg22+ II H2SO4 loãng Ba2+, Sr2+, Ca2+, (Pb2+) III NaOHdư + H2O2 Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+ Sản phẩm tạo thành sau tác dụng với thuốc thử nhóm AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 BaSO4, SrSO4, CaSO4, PbSO4 AlO22-, CrO42-, ZnO22-, SnO32-, AsO43- Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm NaOH Fe2+, Fe3+, Sb3+, Sb5+, Bi3+, Mn2+, Mg2+ V NH4OH đặc dư Cu2+, Cd2+, Hg2+, Co2+, Ni2+ VI Khơng có thuốc thử nhóm Na+, K+, NH4 IV Fe(OH)2, Fe(OH)3, Sb(OH)3, Bi(OH)3, Mn(OH)2, Mg(OH)2 Các phức amoniacat [ Me(NH ) ] 2+ Phân tích cation nhóm I Ag+, Pb2+ Hg22+: Các cation nhóm I bao gồm Ag+, Pb2+ Hg22+ Chúng tạo với anion Cl- thành muối clorua AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 tan Vì vậy, người ta dùng HCl lỗng, nguội làm thuốc thử nhóm để tách cation Ag+, Pb2+ Hg22+ Ra khỏi cation khác có dung dịch phân tích Khơng dùng HCl đặc kết tủa clorua cation tan HCl đặc dung dịch có chứa Cl- với nồng độ lớn tạo phức, khơng dùng thuốc thử nóng nhiệt độ cao độ tan PbCl2 tăng mạnh, ảnh hưởng đến q trình phân tích Các cation nhóm cho kết tủa trắng với dung dịch HCl loãng, nguội: Ag+ + HCl → AgCl↓ Pb2+ 2HCl → PbCl2 ↓ + + Hg22+ + + H+ 2HCl → Hg2Cl2↓ 2H+ + 2H+ Tích số tan hợp chất clorua đó: TAgCl = x 10-10 TPbCl2 = x 10-5 THg2Cl2 = x 10-18 Như vậy, clorua nói PbCl2 khó kết tủa Độ tan PbCl2 tăng mạnh theo nhiệt độ Cần ý AgCl PbCl dễ tan dung dịch HCl đặc, tạo thành phức tan AgCl2- PbCl3- Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Clorua kim loại khác lại có độ tan lớn, thuốc thử nhóm cation thuộc nhóm dung dịch HCl loãng, nguội Bằng dung dịch HCl loãng nguội, dư vừa phải, tách cation Ag +, Pb2+, Hg22+ dạng kết tủa khỏi hỗn hợp cation khác Riêng cation Pb 2+ có tích số tan tương đối lớn nên khơng kết tủa hồn tồn lẫn vào nhóm phân tích thứ dùng thuốc thử nhóm dung dịch H2SO4 lỗng, với rượu etylic Đặc tính muối clorua : Các kết tủa clorua Ag(I), Pb(II) Hg(I) khó tan nước dung dịch acid vơ lỗng Tuy nhiên chúng có đặc điểm khác sau: AgCl tan dung dịch NH3 lỗng tạo phức bạc (I) amoniac: AgCl↓ + NH3 → [ Ag(NH3)2]+ + ClHg2Cl2 tác dụng với NH3 loãng tạo thành kết tủa, kết tủa màu trắng NH 2HgCl kết tủa đen Hg: Hg2Cl2 ↓ + 2NH3 → [NH2Hg]Cl + Hg↓ + NH4Cl PbCl2 thực tế khơng tan NH lỗng Phản ứng dùng để nhận biết Hg2Cl2 có mặt đồng thời NaCl PbCl 2( màu đen kết tủa Hg) dung dịch NH3 loãng dùng để tách AgCl khỏi hỗn hợp clorua lại Dựa vào độ tan PbCl tăng theo nhiệt độ, dùng nước đun nóng để tách PbCl2 khỏi hỗn hợp với clorua kim loại lại Việc phân tích theo sơ đồ tiến hành sau: lấy đến 1,5 ml dung dịch phân tích vào ống nghiệm, thêm từ từ dung dịch HCl loãng, lạnh vào dư Li tâm, sau gạn lấy kết tủa, thêm vào 1- 1,5 ml nước cất, đun nóng Sau li tâm gạn lấy nước lọc (dung dịch Pb2+) lấy kết tủa Thêm dung dịch KI vào dung dịch Pb2+, li tâm lấy kết tủa vàng tinh thể gần bột Hồ tan kết tủa nước đun nóng để nguội dung dịch ống nghiệm Sau lúc thấy xuất lại tinh thể lớn màu vàng, phản chiếu ánh sáng đẹp Thêm vào kết tủa dung dịch NH3 thấy xuất kết tủa màu đen, chứng tỏ có Hg22+ Li tâm, lấy nước lọc chứa phức tan bạc amoniac Thêm dung dịch HNO3 vào nước lọc đó, thấy kết tủa trắng xuất lại chứng tỏ có ion bạc (I) Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Bảng phân tích cation nhóm I: Thực Quan sát tượng Giải thích Với thuốc thử nhóm Trang GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm  Ag+ + Cho HCl vào ống nghiệm + Kết tủa trắng : AgCl Quan sát + Sau từ từ nhỏ NH4OH vào ống nghiệm đến kết tủa tan Quan sát dung dịch Ag+ + HCl → AgCl↓ + H+ AgCl↓ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl+ AgCl tan dung dịch NH3 lỗng tạo phức bạc (I) amoniac  Pb2+ + Cho HCl vào ống nghiệm + Kết tủa trắng : PbCl Pb2+ + 2HCl → PbCl2 ↓ + 2H+ Quan sát + Sau từ từ nhỏ NH4OH vào ống nghiệm + Bỏ thêm HCl vào ống nghiệm Sau cho thêm nước cất đung nóng ống nghiệm Quan sát + PbCl2 thực tế khơng tan NH3 lỗng + Dựa vào độ tan PbCl2 tăng theo nhiệt độ, dùng nước đun nóng để tách PbCl2 khỏi hỗn hợp Trang 10 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thực Phẩm  Hg22+ + Cho HCl vào ống nghiệm Quan sát + Sau cho NH4OH vào ống nghiệm Quan sát + Xuất kết + Hg22+ + 2HCl → Hg2Cl2↓ tủa trắng: Hg2Cl2 + 2H+ + Hg2Cl2 tác dụng với NH3 loãng tạo +Hg2Cl2 ↓ + 2NH3 → [NH2Hg]Cl + Hg↓ + NH4Cl thành kết tủa, kết tủa màu trắng NH2HgCl kết tủa đen Hg Với thuốc thử cation 2.1 Phản ứng đặc trưng Ag+ + Cho Ag+ tác + Tạo kết tủa dụng với KI khó tan AgI màu vàng + Ag+ + I -  AgI  + Cho Ag+ tác + Tạo kết tủa dụng với KBr khó tan AgBr màu vàng nhạt + Ag+ + Br -  AgBr + Cho Ag+ tác + Ion Ag+ tạo dụng với K2CrO4 với thuốc thử kết tủa Ag2CrO4 màu đỏ gạch + 2Ag+ + K2CrO4  Ag2CrO4  + 2K+ + Cho Ag+ tác + Ion Ag+ tạo dụng Na2HPO4 với thuốc thử kết tủa Ag3PO4 màu 3Ag+ + HPO42+  Ag3PO4  + H+ AgI  không tan NH3 đặc tan dung dịch KCN Na2S2O3vì tạo thành phức tan Ag(CN)2- Ag(S2O3)23- AgBr  tan KCN, Na2S2O3 NH4OH Ag2CrO4  tan amoniac, tan HNO3 không tan acid acetic Ag3PO4  tan NH4OH, dung dịch muối amoni acid Trang 11 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thực Phẩm vàng + Cho Ag+ tác + Ion Ag+ tạo dụng với thuốc thử K4[Fe(CN)6] kết tủa Ag4[Fe(CN)6] màu trắng 4Ag+ + [Fe(CN)6]4 -  Ag4[Fe(CN)6]  Ag4[Fe(CN)6]  bị phá hủy đun sôi NH4OH Ag4[Fe(CN)6] + NH4OH  3AgCN + NH4CN + Ag + Fe(OH)3 Phân tích cation nhóm II: Ba2+, Sr2+, Ca2+ (Pb2+) Do PbCl2 có độ tan lớn, thêm thuốc thử nhóm khơng kết tủa hoàn toàn với AgCl Hg2Cl2 mà PbSO4 lại có độ tan nhỏ nhiều, nên phân tích hỗn hợp cation theo hệ thống acid - bazơ, ion Pb2+ kết tủa với ion nhóm II Các cation nhóm tạo với ion SO42 - kết tủa trắng MSO4 thực tế không tan thuốc thử dư Sau tích số tan sunfat Hợp chất Tích số tan BaSO4 1,10 x 10-10 SrSO4 3,20 x10-7 CaSO4 9,10 x10-6 PbSO4 1,45 x10-7 Sau quy trình phân tích cation nhóm 2: Nước lọc sau tách nhóm cho tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng, dư rượu etylic, đun nhẹ, li tâm, thu kết tủa hỗn hợp sunfat cation nhóm dung dịch cation nhóm 3,4,5,6 Chuyển sunfat nhóm thành cacbonat cách cho phản ứng lần với dung dịch Na2CO3 đun nóng Hồ tan kết tủa cacbonat dung dịch CH3COOH 6M Thêm vào dung dịch dung dịch K2CrO4 để kết tủa BaCrO4 PbCrO4 Li tâm, lấy kết tủa nước lọc, chia đôi nước lọc Phần (1) tìm Sr 2+ (NH4)SO4, phần (2) tìm Ca2+ dung dịch (NH4)2C2O4 Cho kết tủa PbCrO4 BaCrO4 tác dụng với dung dịch NaOH để tách Pb2+ Lấy nước lọc tìm ion Pb2+ dung dịch Na2S Nếu tác dụng với NaOH kết tủa vàng khơng tan, BaCrO4 Trang 12 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Lưu ý: PbCrO4 dễ dàng tan dung dich CH3COOH tạo thành ion phức: PbCrO4 + 3CH3COO- → Pb(CH3COO)3- + SO42- Vì ta thay dung dịch NaOH dung dich NH 4CH3OO để tách PbSO4 từ đầu khỏi hỗn hợp với sunfat cation Ba2+, Sr2+,Ca2+ Phản ứng dùng sơ đồ Ba2+, Sr2+, Ca2+ ( Pb2+) Nhóm + H2SO4 loãng dư, rượu etylic, + lần với dd Na2CO3 , to To, ly tâm BaCO 3, SrCO3,CaCO3 + CH3COOH, 6M DD BaCO3, SrCO3,CaCO3 + K2CrO4 SrCO 3, CaCO3 BaCrO4 , PbCrO4 phần Chia +NaOH Phần +Na2S Phần BaCrO4 ,vàng + (NH4)2SO4 + (NH4)2C2O3 Sr 2+ PbS ,đen Ca2+ Sơ đồ nhận biết cation nhóm II Trang 13 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Bảng phân tích nhóm II: Ba2+, Ca2+, Sr2+, Pb+ Thực Với thuốc thử nhóm  Ba 2+ + Cho H2SO4 loãng vào ống nghiệm Quan sát + Cho NaOH đặc nguội (20-40oC) vào ống nghiệm kết tủa tan Quan sát dd Quan sát tượng Giải thích + Kết tủa trắng BaSO4 Ba2+ + H2SO4 BaSO4 + 2H+ 2BaSO4 + NaOH (đặc, nguội) < -> (BaOH)2SO4 + Na2SO4 + BaSO4 tan NaOH đặc nguội tạo ( BaOH)2SO4  Ca2+ + Cho H2SO4 loãng vào ống nghiệm + Cho NH4SO4 vào ống nghiệm cho kết tủa tan + Kết tủa trắng CaSO4  Sr 2+ + Kết tủa trắng SrSO4 Sr2+ + H2SO4 + 2H+ SrSO4 + Kết tủa trắng PbSO4 Pb2+ PbSO4 + PbSO4 tan NaOH tạo phức PbO2- PbSO4 + NaOH + Cho H2SO4 lỗng vào ống nghiệm + SrSO4 khơng tan  Pb2+ + Cho H2SO4 loãng vào ống nghiệm + Cho NaOH vào ống nghiệm + CaSO4 tan NH4SO4 tạo phức (NH4)2[Ca(SO4)2] Ca2+ + + 2H+ H2SO4 CaSO4 CaSO4 + (NH4)2SO4 → (NH4)2[Ca(SO4)2] + H2SO4 PbO2- Trang 14 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Với thuốc thử cation: Phản ứng đặc trưng Ba2+ + Cho Ba2+ tác dụng với (NH4)2SO4 + Tạo kết tủa trắng BaSO4 Ba2+ + Cho Ba tác dụng với K2Cr2O7, K2Cr2O4 + Tạo kết tủa vàng BaCrO4 BaSO4 Ba2+ + CrO42- + Cho Ba2+ tác dụng với ( NH4)2C2O4 + Tạo kết tủa trắng BaC2O4 Ba2+ + BaC2O4 BaC2O4 + Cho Ba2+ tác dụng với Na2HPO4 + Tạo kết tủa vô định hình Ba2+ + HPO42BaHPO4 + Cho Ba2+ tác dụng với ( NH4)2CO3, K2CO3, Na2CO3 + Tạo kết tủa tinh thể trắng Ba2+ 2+ + SO42BaCrO4 + ( NH4 )2CO3 BaCO3 + 2NH4+ Phân tích cation nhóm III: Al3+, Cr3+,Sn2+, Sn4+, Zn2+ Các cation nhóm tác dụng với dung dịch NaOH, KOH dư tạo thành dung dich muối tan hiđroxit lưỡng tính: Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O Cr(OH)3 + OH- → CrO2- + 2H2O Sn(OH)4 + 2OH- → SnO32- + 3H2O Zn( OH)2 + 2OH- → ZnO22- + 2H2O Nhưng ion CrO2- dễ tạo kết tủa với cation khác Mn2+, Fe3+ nên người ta dùng dung dịch NaOH dư thêm H2O2 để oxi hoá CrO2- lên CrO42- đồng thời thuốc thử oxi hố Sn(II) lên SnO32-, Fe2+ lên Fe3+, Sb(III) lên Sb(V) Tách Al(III) Sn(IV): thêm lượng dư dung dịch NH4Cl vào dung dịch kiềm dư cation nhóm đun nhẹ Al(OH) Sn(OH)4 kết tủa lại, CrO42- khơng thay đổi, ZnO22- chuyển thành [ Zn(NH3)4]2+: NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O Trang 15 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm AlO2- + NH4+ + 2H2O → Al(OH)3 ↓ + NH3 SnO32- + 2NH4+ + H2O → Sn(OH)4↓ + 2NH3 ZnO22- + 4NH4+ → [Zn(NH3)4]2+ + H2O Bảng nhận biết ion Al3+ Thực Với thuốc thử nhóm Phản ứng Thêm từ với NaOH giọt dung dịch kiềm loãng vào dung dịch chứa ion Al3+ Hiện tượng + Kết tủa vơ định hình dạng keo hidroxit Al(OH)3 màu trắng hình thành + Nếu cho dư dung Giải thích + Al3+ + 3OH  Al(OH)3  + Al(OH)3 + OH-  AlO2- + 2H2O Trang 16 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm dịch kiềm kết tủa keo trắng Al(OH)3 tan tạo thành AlO2Phản ứng với Na2CO3 K2CO3 Phản ứng với Na2PO4 Phản ứng với H2S Phản ứng với 8.oxiquinoli n Phản ứng với thuốc thử hữu alizazin đỏ S Cho dung dịch Na2CO3 Xuất kết tủa keo K2CO3 vào dung màu trắng Al(OH)3 dịch chứa ion Al3+ Cho dung dịch Tạo kết tủa muối Na2PO4 vào photphat AlPO4 dạng dung dịch chứa keo màu trắng, khó tan ion Al3+ Cho dung dịch H2S vào dung Tạo thành kết tủa keo dịch chứa ion trắng Al(OH)3 3+ Al Cho dung dịch chủa ion Al3+ vào dung dịch Tạo kết tủa 8.oxiquinolin (C9H6NO)3Al màu vàng môi lục trường acetat (CH3COOH + CH3COONa) Cho thuốc thử hữu alizazin đỏ S vào dung Tạo kết tủa màu đỏ 3+ dịch chứa Al thẫm gọi sơn nhôm môi trường amoniac 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3  + 6NaCl + 3CO2 AlCl3 + 3Na2HPO4  AlPO4 + 3NaCl + NaH2PO4 + 2NH4OH + H2S  (NH4)2S + 2H2O + AlCl3 + (NH4)2S  Al2S3 + 2NH4Cl + Al2S3 + 6H2O  2Al(OH)3  + 3H2S Al3+ + 3C9H6NOH (C9H6NO)3Al  + 3H+ Phân tích cation nhóm IV : Fe3+, Sb5+, Mn2+, Bi3+, Mg2+ Đặc điểm cation nhóm tạo hiđroxit M(OH) n có tính bazơ khơng tan thuốc thử khử kiềm dư Vì vậy, thuốc thử nhóm cation nhóm dung dịch NaOH dư có mặt H2O2 Tác dụng H2O2 oxi hoá Cr3+ thành CrO42-, oxi hố Sb(III) lên Sb(V) hiđroxit Sb(OH) lưỡng tính Khi tác dụng thuốc thử nhóm nói trên, Mn(II) tạo thành MnO2 màu đen: Mn2+ + H2O2 + 2OH- → MnO2↓ + 2H2O Trang 17 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Khi cho tất cation nhóm IV tồn dạng kết tủa màu đen Khi dùng thuốc thử nhóm dung dịch kiềm dư H2O2, cation nhóm V: Cu2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+, Co2+ kết tủa dạng hiđroxit M(OH)n với cation nhóm IV Tách cation nhóm IV khỏi cation nhóm V: Hồ tan kết tủa hiđroxit cation nhóm IV,V MnO dung dịch H2O2 HNO3: M(OH)n + nH+ → Mn+ + nH2O MnO2 + H2O2 + 2H+ → Mn2+ + O2↑ + 2H2O Đun sôi kĩ dung dịch để phân huỷ H2O2 dư Trung hoà vừa hết lượng acid dư cách thêm giọt dung dịch NaHCO vào lắc dung dịch thoáng đục vết hiđroxit kim loại tạo thành Thêm vào dung dịch lượng dư dung dịch NH3 để kết tủa hết hiđroxit nhóm IV (Fe(OH) 3, MnO2, Sb(OH)5, Mg(OH)2, Bi(OH)3 ) Li tâm để tách nhóm V dạng dung dịch phức amoniacat Cu(NH 3)42+ , Cd(NH3)42+ , Ni(NH3)62+, Co(NH3)62+ Bảng nhận biết ion Fe3+ THUỐC THỬ HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG Trang 18 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thực Phẩm + NH4OH dư + H2 O2 + Kết tủa màu nâu đỏ + Dung dịch kali feroxianua + Kết tủa vơ định hình có màu xanh đặc trưng gọi xanh phổ hay xanh Prusse + Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓ +4Fe3+ + 3[Fe(CN) 6]3- → Fe4 [Fe(CN)6 ]3 Phân tích cation nhóm V: Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+ Đặc điểm cation nhóm tạo phức với dung dịch NH , vậy, sau tách chúng khỏi cation nhóm 4, ta thu dung dịch phức amoniac cation nhóm Tiếp theo ta thêm dung dịch ( NH 4)2S vào để kết tủa sunfat nhóm gồm: CdS, NiS, CoS, CuS, HgS Sau tính chất sunfat nhóm này: CdS: Màu vàng tươi, có tích số tan T = 7,9 x 10 -27 CdS tan dung dịch H2SO4 3M NiS CoS có màu đen có chung tính chất khơng kết tủa từ dung dịch acid khí H2S Chúng kết tủa từ dung dịch acid dung dịch Na2S dung dịch (NH4)2S Nhưng NiS CoS kết tủa, chúng nhanh chóng bị lão hố, chuyển dạng tinh thể, thay đổi cấu trúc phân tử có tích số tan nhỏ nhiều lần đến mức không tan dung dịch HCl đặc, tan dung dịch HNO3 đun nóng CuS màu đen có tích số tan nhỏ T CuS = 6,3 x 10-36, vậy, kết tủa từ dung dịch có độ acid cao khí H 2S CuS tan dung dịch HNO đun nóng theo phản ứng oxi hố - khử ion sunfat bị oxi hố thành S khí SO SO42- 3CuS + 8HNO3 → Cu(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O HgS màu đen sunfua có độ tan nhỏ ( T HgS = 1,6 x 10-52 ) Không tan dung dịch HNO3 đun nóng , tan dung dịch nước cường thuỷ: 3HgS + 6HCl + 2HNO3 → 3HgCl2 + 3S + 2NO + 4H2O Chính HgS kết tủa dung dịch acid mạnh có nồng độ cao dung dịch khí H2S Phân tích cation nhóm V: Sau tách cation nhóm V khỏi nhóm IV ta dung dịch cation môi trường (NH3 + NH4+) Thêm vào dung dịch (NH4)2S để kết tủa tất Trang 19 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thực Phẩm sunfua cation nhóm V, ta kết tủa màu đen Rửa kết tủa vài lần dung dịch NH4Cl để phá keo sunfua loại bỏ kết tủa dư Đun nóng kết tủa với dung dịch HCl H2SO4 loãng 1,5M Thu dung dịch chứa Cd 2+ Pha loãng dung dịch nước H2S có Cd2+ ta kết tủa màu vàng tươi Hoà tan sunfua khác kết tủa đen dung dịch HNO loãng đun nóng Chia dung dịch thu thành phần tìn cation Cu 2+, Hg2+, Co2+và Ni2+ trình bày Cu(NH3)4,Cd(NH3)4,Ni(NH3)6 (NH4)2S CdS,NiS,CoS,CuS,HgS T0,HCl ,hoặc H2SO4 dd Cd2+ Cu2+,Hg2+,Co2+,Ni2+ +H2S CdS Chia thành phần ,vàng tươi Phần +SCN- Co(SCN) 2- Phần + Cu Phần Phần +NH3 đặc (H3CCNOH)2 Hg(Cu) Cu(NH3)42+ màu đỏ Sơ đồ nhận biết cation nhóm V Bảng phân tích nhóm V: Cu2+,Hg2+,Mg2+ Trang 20 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm Thực 1.với thuốc thử nhóm  Cu2+ +cho NH4OH vào ống nghiệm  Mg2+ Cho NAOH vào ống nghiệm  Hg2+ Thuốc thử NaOH Quan sát tượng Giải thích +dung dịch có mùa xanh đậm 2CuSO4 + 2NH4OH tạo phức [Cu(NH3)4]2+ Cu2(OH)2SO4 +2NH4 Cu(OH)2SO4+2NH4++6NH3 2[Cu(NH3)4]2++SO42- +2H2O +Dung dịch có kết tủa màu Mg2++2NaOH Mg (OH)2 trắng Mg(OH)2 +2Na+ +Kết tủa tan dung dịch axit yếu NH4Cl +Dung dich có kết tủa màu Hg+ + 2NaOH HgO +2Na+ vàng xám HgO +H2O Với thuốc thử cation Phản ứng đặc trưng Cu2+ Phản ứng với dung dịch kiềm Phản ứng với H2S Phản ứng với iodua kali +tạo kết tủa mùa xanh tan dung dịch axit loãng,trong NH3 tan phần dung dịch kiềm đặc tạo thành cuprit màu xanh xám,dể bị phân hủy pha loãng +Tạo thành kết tủa đồng sunfua CuS màu đen từ dung dịch axit1 muối đồng +CuS tan HNO3 KI tác dụng với Cu2+ tạo thành kết tủa đồng (1) iodua màu trắng Cu2+ +2OHCu(OH)2 +2OH+2H2O Cu(OH)2 CuO2- 3CuS +8 HNO3 +3S+2NO +4H2O 2Cu2+ +4I- Cu(NO3)2 2CuI C.KẾT LUẬN Trong trình thực đề tài " Thiết kế phương pháp nhận biết tách ion hỗn hợp Ag, Cu(II), Ba, Al, Fe(III) theo dạng sơ đồ khối bảng " Chúng em đã: Trang 21 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến +I2 Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh Khoa Cơng Nghệ Thực Phẩm  Tìm kiếm thông tin từ nguồn tư liệu khác  Phương pháp áp dụng cho cation phương pháp áp dụng cho cation, điển hình Việc thực đề tài có ý nghĩa thiết thực cho sinh viên chuyên ngành đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm chúng em , giúp cho chúng em hiểu rõ phương pháp áp dụng hố học phân tích, phục vụ cho việc học tập học phần hoá học phân tích cách tốt TÀI LIỆU KHAM KHẢO: [1] Hồng Minh Châu: Hố học phân tích định tính, NXBGD, Hà Nội, 1977 [2] A T Pilipenko - Lê Chí Kiên dịch: Sổ tay hóa học sơ cấp –tập 1: Hóa học đại cương, NXBGD, Quý III/2009 [3] Trương Bách Chiến: Thí nghiệm hóa phân tích Trang 22 GVHD: Th.s Trương Bách Chiến ... thêm thuốc thử kết tủa vào dư để kết tủa hoàn toàn d Ly tâm, tách kết tủa, rửa kết tủa Trong phân tích định tính bán vi lượng, để tách kết tủa khỏi dung dịch thường dùng phương pháp quay li tâm... thành cacbonat cách cho phản ứng lần với dung dịch Na2CO3 đun nóng Hồ tan kết tủa cacbonat dung dịch CH3COOH 6M Thêm vào dung dịch dung dịch K2CrO4 để kết tủa BaCrO4 PbCrO4 Li tâm, lấy kết tủa nước... tâm, sau gạn lấy kết tủa, thêm vào 1- 1,5 ml nước cất, đun nóng Sau li tâm gạn lấy nước lọc (dung dịch Pb2+) lấy kết tủa Thêm dung dịch KI vào dung dịch Pb2+, li tâm lấy kết tủa vàng tinh thể gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch, Thiết kế phương pháp nhận biết và tách các cation trong dung dịch, d. Ly tâm, tách kết tủa, rửa kết tủa, Phân tích các cation nhóm II: Ba2+, Sr2+, Ca2+ (Pb2+), Phân tích các cation nhóm V: Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay