Nghiên cứu sản xuất nước xương hầm

56 69 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:19

... 3.9 Nước xương hầm sau lọc 25 Trang Nghiên cứu công thức phồi trộn sản xuất nước xương hầm GVHD: Th.S Phan Thị Hồng Liên Hình 3.10 Nước xương hầm sau làm lạnh 26 Hình 3.11 Nước xương. .. 34 Hình 4.7 Nước xương hầm sau loại xương 35 Hình 5.1 Quy trình sản xuât nước xương hầm 38 Trang Nghiên cứu công thức phồi trộn sản xuất nước xương hầm GVHD: Th.S Phan Thị... nghiên cứu 3.2.1 Nguyên liệu Nguyên liệu dùng để sản xuất “ Nước xương hầm gồm: Xương heo: Nghiên cứu ba loại xương: xương ống, xương giá, xương sườn mua hệ thống siêu thị Big C, chọn loại xương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sản xuất nước xương hầm, Nghiên cứu sản xuất nước xương hầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay