TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ đối với ô tô NHẬP KHẨU

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:06

Để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định về kiểm tra, tham vấn trị giá đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu, Tồng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cương công tác kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI Ô NHẬP KHẨU TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI Ô NHẬP KHẨU Để đảm bảo thực thống quy định kiểm tra, tham vấn trị giá mặt hàng ô nhập khẩu, Tồng cục Hải quan vừa có cơng văn u cầu cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cương công tác kiểm tra trị giá hải quan mặt hàng ô nhập Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu đơn vị hải quan địa phương nghiêm túc thực theo hướng dẫn khoản Điều 39 Luật Quản lý thuế Điểu 33 Nghị định 83/2013/NĐ-CP cụ thể hóa cơng văn 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 Tổng cục Hải quan công tác kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn, kiểm tra sau thơng quan Trong , Tổng cục hải quan yêu cầu đơn vị lưu ý kiểm tra đầy đủ tiêu chí tên hàng, nhãn hiệu, kiểu xe, dung tích xi lanh, số chỗ ngồi, năm sản xuất xe ô nhập khẩu; thực tham vấn, kiểm tra sau thông quan lơ hàng có dấu hiệu nghi vấn trị giá; thực theo hướng dẫn thu thập thông tin phương pháp quy đổi kiểm tra thơng tin… Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất rủi ro trị giá đối mặt hàng ô nhập Thực để xuất xây dựng bổ sung đổi model, nhãn hiệu phát sinh để làm sở để quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo người khai hải quan trình làm thủ tục hải quan sau hàng hóa thơng quan theo quy định Đồng thời, đạo đơn vị thuộc trực thuộc cục, tổ kiểm sốt cơng tác kiểm tra giá trị hàng ngày thực kiểm tra, rà soát liệu hệ thống để phát xử lý khắc phục tình trạng thực khơng quy định Luật Quản lý thuế, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2015/TT-BTC quy trình thủ tục hải quan hàng hóa nhập Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra nội để đánh giá rủi ro, kịp thời phát sai sót, thực quy định để kịp thời chấn chỉnh xử lý theo quy định http://cuocvanchuyen.vn/tin-tuc/tang-cuong-kiem-tra-khai-tri-gia-doi-voi-o-to-nhap-khau-51.html
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ đối với ô tô NHẬP KHẨU, TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ đối với ô tô NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay