TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ đối với ô tô NHẬP KHẨU

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:06

Để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định về kiểm tra, tham vấn trị giá đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu, Tồng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cương công tác kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ đối với ô tô NHẬP KHẨU, TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA KHAI TRỊ GIÁ đối với ô tô NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay