Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27 địa lý 10

28 32 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 14:01

Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27 ... nguyên Câu 11: Dựa vào hình 19.11 , sườn Tây dãy Cap – ca , vanh đai rừng kim đất pôtdôn núi nằm độ cao A Từ 0m đến 500m B Từ 500m đến 1200m C Từ 1200m đến 1600m D Từ 1600m đến 2000m Câu 12:... , địa y bụi , băng tuyết D Rừng rộng cận nhiệt , rừng kim ,rừng hỗn hợp , địa y bụi , đồng cỏ núi Chương 4: Một số quy luật lớp vỏ địa lí Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 Câu 1: Lớp vỏ địa. .. thay đổi theo mùa Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 17 Câu 1: Thổ nhưỡng A Lớp vật chất vụn bở bề mặt lục địa , hình từ trinh phong hóa đá B Lớp vật chất tơi xốp bề mặt lục địa , đặc trưng độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27 địa lý 10, Câu hỏi trăc nghiệm từ bài 15 đến bài 27 địa lý 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay