Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều (Đồ án tốt nghiệp)

83 28 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:52

Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiềuThiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều ... gian d n c a Thyristor nh bình c n th i n trung u b ng 1/3 Id kho ng th i gian Thyristor d n n c a Thyristor b n áp Thyristor ph i ch u b n t i Dòng n Thyristor khố = n dây gi a pha có Thyristor. .. n m nh b (2.3) 26 Nguyên t u n Thyristor : Khi anod c c kích m Th mc c coi góc thơng t nhiên c a Thyristor Các Thyristor ch c m v i góc m nh nh t T i m i th có Thyristor d t i liên t c, m i... d ng sóng ud n kháng t 25 n tr nên b ng ph d ti n t n id s i, id = Id Tr trung bình c n áp t i: (2.1) : : Góc m Thyristor Trùng d n: Gi s T1 y qua, iT1 = Id Khi u n m T2 C Thyristor T1 T2 u
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế chế tạo bộ chỉnh lưu Thyristor điều khiển động cơ một chiều (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay