Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí (Đồ án tốt nghiệp)

51 10 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:45

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khíThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí ISO 9001:2008 - 2016 ISO 9001:2008 Sinh viên: - 2016 o0o - Sinh viên: Mã sv: 1513102010 DCL901 : Th : : : : : : : tháng tháng Sinh viên Cho CH :C nh ph t i tính tốn 1.1 Khái qt chung i tính tốn : 21 n 21 : 3.1 34 3.2 Các bi n pháp nâng cao h t .36 n kháng 40 42 .43 h CH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG Ptt = Knc P (1 - 1) Qtt = Ptt.tg (1 - 2) Knc cos - Pcs = po S o (1 - 3) 2 S- ) ) (1 - 4) Lò rèn 0,85.Icp tt=I =11,39 (A) Icp cp=41 (A) Idc=45(A) 0,85.Icp = 0,85.Icp tt=I =15(A) Lò rèn =15,19 (A) Icp cp=41 (A) Idc=45(A) 0,85.Icp = =15(A) 29 Tên máy P Idm, kW A Mã K Mã Ivo/Idc,A thép Nhóm 10 25.32 2,5 160/200 28 70.9 10 160/200 Lò rèn 4.5 11.39 2,5 45/60 Lò rèn 15.19 2,5 45/60 2.2 5.6 2,5 45/60 17.72 2,5 45/60 4.8 12.15 2,5 45/60 15 37.98 90 227.9 95 500/600 3.2 8.1 2,5 45/60 2.6 6.58 2,5 45/60 2.5 6.3 2,5 45/60 20 50.64 2,5 160/200 10 25.32 2,5 100/200 80 202.6 95 430/600 n 3/4 100/200 Nhóm Máy ép ma sát Nhóm 30 23 58.24 10 160/200 30 75.96 10 160/200 36 91.16 16 200/350 30 75.96 10 160/200 30 75.96 10 160/200 10.13 2,5 100/200 18 63.3 10 160/200 0.6 1.52 2,5 45/60 0.25 0.63 2,5 45/60 1.3 3.29 2,5 45/60 7.6 2,5 45/60 45 113.95 16 260/350 4.5 11.39 2,5 45/60 4.5 11.39 2,5 45/60 4.5 11.39 2,5 45/60 17.72 2,5 45/60 4.5 11.39 2,5 45/60 12 30.39 2,5 100/200 22.79 2,5 100/200 18 45.58 100/200 Nhóm T/b Nhóm Máy nén khí Máy 31 32 33 k - 34 P 13,3 12,4 25,7 U = 35kV 6,9 3,0 9,9 U = 0,1÷ 10kV 47,8 16,6 64,4 68,0 32,0 100 g C 3.1.2 Ý R= (Q) R+ (P) Q gây 35 (Q) (3.1) = (Q) + (P) (3.2) (Q) Q gây I= (3.3) (3.4) 36 Cos tb = cosarctg (3.5) tb nhóm l c pháp bù 37 y - 3.2.2.1 y t0 Dùng Nâ 38 hành N 39 Hình 3.1: Pttpx = 341,2(kW) Qttpx = 453,82(kVAr) Sttpx = 567,8(kVA) =0,75 px b 40 Qb (3.6) p- 1- 2- b 1= 0,88) lên cos =0.95 (tg =0.33) là: Qb = 341,2.(0.88-0.33) = 187,66(kVAr) -0,38-40-3Y1 b=40 Hình 3.2 41 n t phân x : í cho em Em xin chân thành c 42 , NXB Khoa [4]: Ngô Xuân Quang (2003), ), , NXB Khoa 43 ... : Th : : : : : : : tháng tháng Sinh viên ... Cho CH :C nh ph t i tính tốn 1.1 Khái quát chung i tính tốn : 21 n 21 : 3.1 34 3.2 Các bi n pháp nâng cao h t .36 n kháng... =0,95*(51.32+57.48+133+59.6+45.78+12)=341.2(kW) Qttpx = Pttpx Sttpx= = = = 567.8(kVA) =0.7 18 THI CHO PHÂN Í 2.1 1000m2 chia làm 341.2 12 liên thông n aptomat 21 p Ixg = = = 957.2 (A) p C1001N U (V)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay