Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

64 29 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:44

Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kVThiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV ... m) D= ( m) 2-3 18 ( m) - Phía 220kV có hmax a - Phía 110kV có hmax =9,1 a = 11m = 10 m h = + hx - Phía 220 kV: a = 11m x = 16m : h = + hx = 11+ 16 = 27 ( m) - Phía 110kV: a = 10m x = 11m h = +... thu sét Hình 2- 2.4 - T 14 13) góp vòng, (AT1, AT2) góp vòng, AT2) - 11 m m 2.5 - Phía 220kV dùng 12 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, - 15 17, Hình 2-7 16 D hay ha thu lôi h h t thu sét. ..T ISO 9001:2008 CH M BI N ÁP 220/ 110KV Sinh viên: Th.S - 2016 o0o - Sinh viên: Mã sv: 1513102006 DCL901
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay