XÁC SUẤT đề trắc nghiệm

6 51 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:41

đề xác suất lớp 11 bao gồm cả lý thuyết và bài tập, các dạng bài tập thường gặp trong thi và kiểm tra đã được phân dạng rõ ràng bao gồm cả công thức để tiện theo dõi và làm bài . Rất tiện lợi cho học sinh cũng như giáo viên trong quá trình học tập và giảng dạy ... �A3 �A4 D, A1 �A2 �A3 �A4 DẠNG 2: Tìm xác suất biến cố Phương pháp: Cách 1: Tính xác suất theo thống kê ta sử dụng công thức P(A)= n( A) Cách 2: Tính xác suất biến cố theo định nghĩa cổ điển:... chất lần Xác suất để bốn lần xuất mặt sấp : A,4/16 B,2/16 C,1/16 D,6/16 Câu 11: Gieo đồng thời đồng xu Tính xác suất để hai đồng xu lật ngửa: A,10/9 B,11/12 C,11/16 Câu 12: Gieo xúc sắc Xác suất. .. súc sắc Xác suất để tổng hai mặt là: D,1/3 A,2/3 B,1/5 C,1/6 Câu 20: Gieo hai súc sắc Xác suất để tổng hai mặt chia hết cho D,1/4 A,2/5 B,1/3 C,1/6 D,1/5 Câu 21: Gieo súc sắc lần Xác suất để
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC SUẤT đề trắc nghiệm, XÁC SUẤT đề trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay