Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

102 33 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:32

Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kVTìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV ... 2.3.1 2.4.1 Dao cách ly 4.1 20 4 4 4 110KV 4 4 5 5 6 6 6 6 74 .79 s kV áp 110KV dây 110KV 1 ành khai thác ngày ALSTOM, T2 115/38.5/23 63.000 KVA - 115/38,5/23 n áp 23 KV 38.5 DK - 2 2.1 2.1.1 -... - -5+10% - : 1,5 Un-30s 2.6 : Trung tính MBA Pháp PSC75Y96L 75KV (Uc) 59KV 10KA 50HZ phía 110KV Pháp PSC75Y96L 102KV 80KV 10KA 50HZ phía 35KV Pháp PCS54YL 54KV 42KV 10KA 50HZ cách 6m 15 2.7 dùng... -110%Vn 2.3.2 o C 110KV: dùng dùng dùng Thông Thông Dao cách ly ABB 123KV 16000A 55KV SGCPT-123 123KV 1250A 550KV 13 - 220VDC -Udm -Idm 4A * Các thôn - a) - a 2.5 M : 220Vdc ): 0,02A áp1 10KV: 2.5.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110kV (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay