English for korean speakers beginner level 1 pdf

52 10 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:28

Download free eBooks at bookboon.com Download free eBooks at bookboon.com ȧ ֱ ɮ ͨ ͨ ϧ ᴢ ˳ ὃ ʒ Ἰ ̻ ʓ Click on t he ad t o r ead m or e Download free eBooks at bookboon.com ȧ ֱ ɮ ͨ ͨ ֱ ͌ ‫ ﭸ‬LjǗ ‫ן‬ ͨ ʔ ̹ ȧ ֱ ϭ ͌ Lj˳ ‫שׂ‬ ˳ ‫ ﭹ‬ϭ ᴣ ˳ ‫ן‬ ͌ Lj ȧ ֱ ‫ڸ‬ ɮ ͨ Ϧ ‫ۓ‬Ϧ ͌ ϧ ᴢ ˳ ϧ ᴢ ͊ ͋ ‫; ؁‬ ͊ ˼ ˳ ;̾ ͨ ὃ ʒ Ἰ ‫ן‬ ϭ ᴣ ˳ ‫ן‬ ҃ ʓ Lj ̻ ‫שׂ‬ ͊ ̊ ᾬ‫ﯟ‬ ‫˳ ڌ‬ ˵ ḑ ;ϧ ᴢ ᵋ ‫˳ ڌ‬ ˳ ὃ ʒ Ἰ ; ً ; ˳ ‫ګ ﺰ‬ ɫ Ӂ͊ ‫ ﺟ‬ṟ ῎ ‫˳ ڌ‬ ‫ۆ‬ ϧ ᴢ ʒ Ҷً ͨ ʔ њ ͤ ‫ͅ ˻ זּ‬ ̻ ʓ ̊ ʒ Ҷ ‫ﺧ‬ Lj, ȁ ѓ ‫̍ێ‬ ὃ ʒ ‫˻ זּ‬ ͊ ̊ ˳ ̻ ʓ ‫˳ګ ҃ ٺ‬ Download free eBooks at bookboon.com ᵋ ; ‫יּ‬ ḑ ˳ ᵋ ; ḑ ‫ګ‬ ̹ ‫˳ ڌ‬ ‫˳ ڌ‬ ȧ ֱ ȧ ֱ ‫ ﭸ‬LjǗ ȧ ֱ ‫ן‬ ͌ ȧ ֱ ̹ Ȑ ͊ ϯ є ٌ ‫ڻ‬ ‫ ﭹ‬ǣͨ ˳ ‫ګ‬ϐ ̹ ‫ګ‬ϐ Ȩ ͅ ˼ ˳ ȁ ‫ יּ‬ϯ ٰ ‫ן‬ ṡ ̹ ṡ ‫ ̶ ﻋ‬Ȑ ̋ Ȑ ‫שׂ‬ ̹ ᴣ ͌ ˳ Ȑ Ҷ‫ٰ ̶ ڊ‬ ȧ ֱ ˳ ‫ שׂ‬ᾬᾖ ‫ﺿ‬ ˼ ‫˳ ڌ‬ ̋ Ȑ Lj, ѓ Ȑ ʔ ̹ ṡ ̹ ‫ګ‬ϐ ͅ ȧ ֱ ‫ ڃשׂ‬Ȑ ‫ ﺟ‬Ǔ‫ ڃשׂ ﭹ‬Ȑ ‫ ﺟ‬areҍ ˳ ‫ﭹ ﺟ‬ ᴭ ᴢ ᾬᾖ ‫ﺿ‬ ͌ Lj ̹ Ȑ Ȏ˳ Ȑ ͊ ϯ ʔ ̹ ͌ Lj‫ڌ‬ ‫ﭹ‬ ̸ Lj˳ ‫ͨ שׂ‬ ˳ Ҿ‫ ˳ګ‬Ȑ Download free eBooks at bookboon.com ‫ﭹ‬ Ҳ ̻ ‫ן ڃ‬ ȧ ֱ є ͌ Lj‫ڌ‬ ̹ ‫ ڃשׂ‬Ȑ : Download free eBooks at bookboon.com ȧ ֱ ṡ ̹ ˳ Ȑ ͨ ᾗ ʉ ҹ ʏ ̋ Ȑ : Lj˻ : ً Ḓ ‫ ר‬ʓ ̹ ґ ḵ Ҷ ̸ ȁ Ř short formř̹ Download free eBooks at bookboon.com ͊ ̊ ˳ ‫͊ ט‬ ȧ ֱ є ٌ ṡ ˼ ͅ ˳ ‫ ﺟ‬Ǔ‫ ڃשׂ ﭹ‬Ȑ ̸ ‫̶ ﻋ ﭹ‬ ‫ﭹ‬ ̸ ɩ ȁ ٰ Ȑ ‫שׂ‬ ˳ Ȑ : ̹ ᴣ ͌ ˳ Ȑ : ‫ڻ‬ Download free eBooks at bookboon.com : ȧ ֱ ᾗ ‫ﭹ‬ Lj˻ : ‫ٍ ﻼ‬ Ȑ ѓ ѓ ‫ ﺟ‬Ǔ ȁ Ҷ ‫ ڟ‬ȁ , ʒ Ḹ ʔ ͌ Ҷ‫ﭹ‬ ‫ ڟ‬,͊ ə ‫ן‬ ̶ ‫ڟ‬ : ‫ﺟ‬ ‫ﭹ‬ ṡ ‫̶ ﻋ‬ Ȑ Click on t he ad t o r ead m or e Download free eBooks at bookboon.com ὃ ʒ Ἰ ᴭᴢ ᾬᾖ ‫ﺿ‬ ѓ ‫ שׂ‬ʜ ̸ Ҷ ‫שׂ ˳ ڌ‬ ҃ ͔ ѓ ᴢ ‫ﭹ‬ ʏ ˶ ͊ ˳ ‫ ڟ‬ᾬᾖ ‫ﺿ‬ ѓ ‫ﺟ‬ ͍ ͊ ˼ ѓ ‫? چ‬ ͢ ᾬᾖ ‫ ﺿ‬ѓ Ҷ Ϧ͌ ᴪ ᴟ ᾩ ᾓ ‫ۣ ڃﺼ‬ ‫ יּ‬ϯ ‫ ﭹ‬ʔ ҍ ‫͎؁‬ ֧ ˹ Ồ˵ ᴢ ‫ﺟ ﭹ‬ ὃ ʒ ̍ ϧ ɧ ѓ ҃ ͔ ͊ ‫ ﺤﺖ‬Ẳ ȁ ʏ ͓ ʔ ̸ ɧ ҵ̹ ‫̹ ڌ‬ ٰ ً ˳ ‫שׂ‬ ͊ ̊ ˳ Ȑ Ǹ9 Ȑ ‫ ڟ‬, ʒ ͎ Ȑ Click on t he ad t o r ead m or e Download free eBooks at bookboon.com ὃ ʒ Ἰ ᾬᾖ ‫҅ ﭹ ۦ ﭹ ﺿ‬ ѓ ‫ﺟ‬ ᾬᾖ ‫שׂ ڃ ۦ ﭹ ﺿ‬ ʔ ̹ ? ȧ ֱ ˳ Ȑ ʔ ͅ : ͊ ‫̹ ڄ‬ ͢ Ǔ‫שׂ ˳ ڌ שׂ‬Ŀ ‫ יּ‬ϯ ‫ ﭹ‬ʒ ͩ ᾬᾖ ‫ͅ ﺿ‬ ̹ Ḍͨ ‫ﭹ‬ Řὃ ʒ ̍ ϧ ɧ ř ᴭ ᴢ ᾬᾖ ‫ ﺿ‬ѓ ϧ ‫ͨګ‬ ‫ﻼ ﺟ‬Ȑ ‫ן‬ ͅ ẨǓ ˶ ʏ ˹ ḑ ˳ Ȑ ϐ ȧ ٰ ɧ ͤ ‫ ﺰ‬Ȑ ʔ ͊ ˳ Ȑ Ϧ‫ ˼ ͊ שׂ‬ѓ Ǔ‫שׂ‬ ʒ Ҷٰ ᴢ ‫ﭹ‬ ‫ڸ‬ ˳ Ȑ ѓ ͨ ‫ٱ‬ ‫ ًګ ﺟ‬ѓ ͤ ̶ ‫ڟ‬ ‫ے‬Lj˼ ȁ ‫ﻋ ۻ‬ ˳ Ȑ ǣͨ ‫͊ ﭹ‬ ̊ ˼ ȁ ‫ ˳ שׂ‬Ȑ ͅ Ҷ ʒ ‫̹ګ‬ : (͊ ‫ יּ‬ϯ ‫ ﭹ‬ʖ ʒ ˳ ): ὃ ʒ ̍ ϧ ɧ ѓ Ŕ҃ ͔ ŕ ѓ ˳ ‫ڟ‬ Download free eBooks at bookboon.com ᾬᾖ ‫ﺿ‬ ͍ Ϧ͌ ᴢ ‫ﭹ‬ ὃ ʒ Ἰ Download free eBooks at bookboon.com ὃ ʒ Ἰ n n n Click on t he ad t o r ead m or e Download free eBooks at bookboon.com ̻ ʓ ̻ ʓ ɫ Ӂ͊ ‫ ﺟ‬ṟ ῎ ̻ ʓ ѓ ‫̍ێ‬ ʓ Lj ȁ ̻ ̻ ʓ ‫ٺ‬ ᵋ ; ҃ ‫˳ګ‬ ، ˳ Ȑ ̻ ‫ͨ ٺ‬ ̹ Ȑ ‫ﭹ‬ Ȑ ̻ ʓ ‫יּ‬ Ϧ̶ Ȑ ‫ﮁ‬ ̻ ʓ ‫̹ ̊ ﺰ‬ ̹ ҃ ‫˳ګ‬ ‫ שׂ‬є ͊ ϯ ̻ ʓ ҃ ‫˳ګ‬ ‫שׂ‬ ‫̹ ۆ ں‬ ῾ ͅ ‫ יּ‬ϯ ٰ ‫̹ ט‬ Ȑ ‫ ڃ שׂ ﭹ ًګ‬Ȑ ‫˵ כּ‬ ̻ ᴢ ͅ ˵ Ҳ Ϧ̶ Ȑ 16ֱ ̻ ̻ ͅ ʓ ‫יּ‬ ɩ ȁ ٰ ʏ ˳ ̻ Ϧ̶ Ȑ Download free eBooks at bookboon.com ˼ ̸ ̗ Ҷͅ ͨ ̹ ҃ ‫˳ګ‬ Ҳ ‫יּ‬ ,ҩ ̻ ʓ ͊ ‫ﺟ‬ ϒ‫͌ٺ‬ ‫͊ ֲשׂ שׂ‬ ᴭ ᴢ ᾬᾖ ‫ﺿ‬ Ҳ ‫ﭹ‬ ̻ ʓ ͅ ‫̹ ̊ ﺰ‬ ‫̹ ̊ ﺰ‬ ʏ ˳ Ȑ ѓ ‫̹ ר‬ ѓ Ȑ ˳ ̻ ‫ٺ‬ Ҳ ᾯ̹ ‫̹ ̊ ﺰ‬ ˼ ‫˳ ڌ‬ ḑ ‫ګ‬ ̻ ‫ט‬ ᴹ ‫̹ת‬ ̶ Ȑ Ḓ Ἡ˳ Ȑ ‫שׂ‬ ̻ ʓ ‫ﮁ‬ ˼ ˳ ‫ שׂ‬ẨǓ ˳ Ȑ ‫ًګ‬ ˼ ‫ ڃשׂ ﭹ‬Ȑ Ҷͅ ‫יּ‬ ، ˳ Ȑ Download free eBooks at bookboon.com ̻ ʓ ‫שׂ‬ ʒ ‫ט‬ ͊ ͤ ʏ ͊ ̹ ۨ ˼ ‫ ﺳ‬ɧ ͤ ‫ﺟ‬ ? cokepizzabeermilklasagnasaladsausagesomelettepastalemonadefruitriceeggsbeanslagerpeas ͊ ϯ ͊ ̹ ͅ ‫ﺟ‬ ҍ ˵ ‫וּ‬ ‫ ڻ‬ṕ ˳ Ȑ : Click on t he ad t o r ead m or e Download free eBooks at bookboon.com ̻ ʓ ̻ ̸ Ȑ Ȫ ͊ ͊ ̗ ϒ‫͌ ٺ‬ ̹ ̻ ҃ ‫ﺟ ˳ګ‬ ʓ ͢ ̻ ʓ ̹ ‫ ڃשׂ‬Ȑ ? Download free eBooks at bookboon.com : ̻ ʓ ʒ ̗ ˳ ‫̊ ﺰ שׂ‬ ‫ګ שׂ‬ϐ ̹ ‫͊ ט‬ ͤ ɩ ȁ ̶ ‫ ڟ‬, ‫ﺟ‬ ̻ ̻ ʓ ٰ ‫יּ‬ ‫ڻ‬ ̹ №͊ ˳ Ȑ : ‫ ˳ ڌ‬Ȑ ḑ ˳ Ȑ Download free eBooks at bookboon.com ̻ ʓ ‫ שׂ‬ẨǓ ˳ Ȑ ̻ ‫יּ‬ №̸ ˳ Ȑ ‫̹ ט‬ ً ˳ Ȑ ‫ שׂ‬ѓ ‫̹ ר‬ Ǔ‫˼ ڌ שׂ‬ Ȑ ‫̊ ﺰ‬ ̹ ‫ שׂ‬ѓ ‫͊ ר‬ ͌ Ҷ Ϧ̶ Download free eBooks at bookboon.com Ȑ ˸ ̹ ̻ ʓ ṟ ῎ ȁ ‫ﺰ‬ ‫שׂ‬ ‫̹ ט‬ ʖ ‫̹ ט‬ ͦ Ҷ ҃ ‫ͨ שׂ ˳ګ‬ Ȑ ˹ ! (ѓ ‫͊ ר‬ ͌ ᴪ ᴟ ᾩ ᾓ ‫ۣ ڃﺼ‬ ѓ Ҷ Ϧ̶ Ȑ Ȑ ‫? چ‬ ѓ ᾬᾖ ‫שׂ ڃ ۦ ﭹ ﺿ‬ ʔ ̹ ʒ ͎ ‫ﺟ‬ Ȑ ʔ ͅ ᴭᴢ ‫ ˼ ̻ م ﭹ‬ȁ ὑ ř͢ ) ‫ڸ‬ Ǔ‫שׂ‬ ʒ ͊ ‫̹ ڄ‬ ͢ Ϧ‫͊ שׂ‬ ˼ ѓ ḑ ˳ Ȑ ̹ : Ǔ‫שׂ ˳ ڌ שׂ‬Ŀ ‫ יּ‬ϯ ‫ ﭹ‬ʒ ͩ Ḍͨ ‫ﭹ‬ Ř̝ ͊ ? ȧ ֱ ˳ Ȑ ʔ ͅ ̹ ᴭ ᴢ ᾬᾖ ‫ ﺿ‬ѓ ‫ ڟ‬, ᾬᾖ ‫҅ ﭹ ۦ ﭹ ﺿ‬ ᾬᾖ ‫ͅ ﺿ‬ ͤ ʏ Ǹ9 ‫ יּ‬ϯ ‫ ﭹ‬ʔ ҍ ‫͎؁‬ ͊ ˼ ѓ ɧ ͤ ʏ ˳ Ȑ ˳ Ȑ ‫ ًګ ﺟ‬ѓ Download free eBooks at bookboon.com ͤ ̶ ‫ ڟ‬Ř chatř ǣ ͨ ‫̊ ͊ ﭹ‬ ˼ ȁ ̻ ʓ ᴭ ᴢ ᾬᾖ ‫ ﺿ‬ѓ ẨǓ ˶ ʖ ʒ ˳ ‫ͨګ‬ ϧ ɧ ͤ ʒ Ҷٰ ‫ٱ‬ ‫ ﺰ‬Ȑ ͅ Menu Ҷ ʒ ‫̹ګ‬ ‫ے‬Lj˼ ȁ ‫ﻋ ۻ‬ ˳ Ȑ (͊ ‫ יּ‬ϯ ‫ﭹ‬ ): Click on t he ad t o r ead m or e Download free eBooks at bookboon.com ̻ ʓ Download free eBooks at bookboon.com ̻ ʓ Download free eBooks at bookboon.com Download free eBooks at bookboon.com ... שׂ‬ ͨ ̹ ، ˳ Ȑ ‫ۃ‬ ѓ ȁ ͊ ϯ ϧ ᴢ ᴢ ǣᴧ ̹ ʒ Ҷ ͊ ̊ ˵ ˼ ḑ ;ϧ ᴢ ‫˳ ڌ‬ ᵋ ˳ ˳ 1 ۃ‬ ‫̹ ﮁ‬ ‫ ڃשׂ‬Ȑ ‫ګ‬ϯ ‫̹ ̊ ﺰ‬ ṡ ̹ ‫ګ‬ϯ ‫ﭹ‬ Ȑ ͨ ˳ Ȑ Ȑ 1 ۃ‬ Ȑ ̋ Ȑ ‫ שׂ‬ϭ ‫ שׂ‬ϭ Ҳ ̻ ˼ Ҷͅ ‫יּ‬ Ҳ ‫ ڃשׂ‬Ȑ Ҳ ̻ 2‫ۃ‬ Ҳ ῲᴍ ̹ ̻... Download free eBooks at bookboon.com ȧ ֱ ṡ ̹ ˳ Ȑ ͨ ᾗ ʉ ҹ ʏ ̋ Ȑ : Lj˻ : ً Ḓ ‫ ר‬ʓ ̹ ґ ḵ Ҷ ̸ ȁ Ř short formř̹ Download free eBooks at bookboon.com ͊ ̊ ˳ ‫͊ ט‬ ȧ ֱ є ٌ ṡ ˼ ͅ ˳ ‫ ﺟ‬Ǔ‫ ڃשׂ ﭹ‬Ȑ ̸ ‫̶ ﻋ ﭹ‬
- Xem thêm -

Xem thêm: English for korean speakers beginner level 1 pdf , English for korean speakers beginner level 1 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay