Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo (Đồ án tốt nghiệp)

153 24 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:22

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéoThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo ... 137 139 144 144 ThS o áp cho nhà máy U 1.1 1.1.1 1.1.2 12 sau: máy kéo Hình 1.1: Khu nhà b 200 1500 gia công 3600 3200 màu 1800 2500 Theo tính tốn 2100...ISO 9001:2008 MÁY KÉO Sinh viên: h.S - 2016 o0o - Sinh viên : DCL901 - máy kéo MSV : 1513102011 ... 37 23 38 - 36 Bàn H-30 Bàn 39 Bàn - 40 Máy nén khí 45 41 42 Máy khoan C -4 6,5 CB A 4,2 43 44 45 Bàn C80-3 4,5 - 46 47 48 9,0 49 - 12 50 - 18 CP6-5 10 d% cho kh 1.2 - f = 50 Hz 1.3 1.3.1 phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay