BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHÓA Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng Dân tộc huyện Cư Jút”

19 68 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:15

Lời mở đầuTrong cuộc sống tiền lương không chỉ là vấn đề mà nguời trực tiếp tham gia lao động quan tâm mà nó đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Vì vậy cần phải nhận thức đúng đắn hơn về bản chất của tiền lương theo quan điểm của Ðảng và Nhà nuớc ta hiện nay bởi tiền lương là đòn bẩy kinh tế đem lại thu nhập cho người lao động để bù đắp những hao phí về sức lao động tiền lương góp phần thúc đẩy động viên nguời tham gia lao động nhiệt tình trong cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Ðiều đó cho ta thấy được tiền lương giúp người lao động ổn định được cuộc sống, tiền lương có đảm bảo thì người lao động mới có thể trang trải chi phí trong gia đình và tích luỹ. Có như vậy nguời lao động mới yên tâm làm việc dần dần cải thiện đời sống góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp. Ngoài tiền lương để khuyến khích động viên người lao động đơn vị còn trích các khoản phụ cấp cho nhân viên. Ðiều này không những làm tăng thu nhập cho người lao động mà còn đáp ứng được cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao động hăng say và nhiệt tình hơn trong công việc được giao. Nền kinh tế phát triển đã mở ra những mối quan hệ giữa người lao động với tổ chức xã hội. Sự quan tâm đó là rất cần thiết vì nó đem lại lợi ích cho nguời lao động khi gặp rủi ro như tai nạn ốm đau, thai sản... gắn chặt với tiền lương trích theo lương gồm: BHXH, BHYT và KPCÐ được hình thành từ các nguồn đóng góp của nguời lao động nhằm trợ cấp cho các đối tượng lao động vẫn được huởng lương khi ốm đau, thai sản... chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên xã hội và giữa mọi nguời. Phòng Dân Tộc huyện Cư Jút là một đơn vị hành chính với số công nhân viên là 07 người. Việc hạch toán tốt lao động tiền lương theo qui định sẽ giúp đơn vị đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em xin chọn đề tài Tìm hiểu về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Dân Tộc huyện Cư Jút làm đề tài cho bài kiến tập của mình. I. Mở đầu Mục đích: Nhằm tăng cường nhận thức,hiểu biết thực tế , nâng cao hiểu biết về thực tiễn và nghề nghiệp, tạo tiền đề thực tiễn để thực hành chuyên môn tại các phòng “ thực hành ảo” ở Trường. Yêu cầu: Tìm hiểu về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Dân Tộc huyện Cư Jút Thời gian: Từ ngày 26 tháng 01 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018.II. Tổng quan về đơn vị thực tập1.Tên và địa chỉ đơn vị thực tậpTên Đơn Vị: Phòng Dân tộc huyện Cư Jút .Địa chỉ:TT Eat’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông Điện thoại: 02623.600789Mã số thuế: 11053202.Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. ... dẫn hướng dẫn em hồn thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, q trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Tuy nhiên kiến thức thân hạn chế kinh nghiệm thực tiễn... trường tạo điều kiện cho em có hội thực tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ để giúp ích... .17 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 18 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Nhận xét việc chấp hành thời gian, nội quy, quy chế thực tập ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHÓA Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng Dân tộc huyện Cư Jút”, BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHÓA Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng Dân tộc huyện Cư Jút”, Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao., Chứng từ kế toán sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay