Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp)

63 30 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:05

Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm ... 250 kg 30 500 kg b phân Do yêu nên : thùng A DC Hình 2 .3: Hình 2.4: - - Hình 2.5: roto + R I c Hình 2.6: Hình 2.7: u khơng xác cao, u Vì KM -34 48A KM- bánh vít - Hình 2 .3) u tài, ta kéo cho Hình. .. t Hình 2.9: Xilanh khí nén Hình 2.10:Xilanh Hình 2.11: khí Phân tích án em án xialnh Có có phân xác khơng cao, Hình 2.12: Hình 2. 13: thu n quang thu phát theo + Giá thành cao n quang E3F30... K H TH NG 32 3. 1 THI T K PH 3. 1.1 KHÍ 32 .32 33 34 3. 2 THI T K PH N N 37 37 38 38 .40 H GIÁ K T QU
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay