Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

74 45 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:50

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh ... 1.2 CÁC TIÊU CHU N NGÔI NHÀ THÔNG MINH .3 1.3 M T S NGÔI NHÀ THÔNG MINH TRONG TH C T 1.3.1 Ngôi nhà thông minh Vi t Nam .4 1.3.2 Ngôi nhà thông minh Home Automation , Inc... PHÒNG ISO 9001:2008 NGHIÊN C U THI T K VÀ XÂY D NG CÔNG T U KHI N T XA KHÔNG DÂY K TN IV IB U KHI N TRUNG TÂM TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CÔNG NGHI P Sinh viên:... n trung tâm ng viên T.s Nguy n Tr ng Th ng án g T ng quan nhà thông minh u n t xa b linh ki n s d ng Thi t k thi công phát RF T NG QUAN NHÀ THÔNG MINH 1.1.GI I THI U CHUNG V NGƠI NHÀ THƠNG MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay