Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện (Đồ án tốt nghiệp)

55 37 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:46

Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện ... kéo dây Hình 2.2: Máy rút dây + Tham s k thu t : T ng vào l n nh kéo dây cao nh t: 25m/s dây c ng 4 ng kính bánh tr S dây rút kéo l n nh t: 13 dây dày l n nh t c a b bù: 7m T l t th bánh... tra th nghi m t ng th dây chuy n 2.2 TRANG B N C A DÂY CHUY N 2.2.1 Khâu kéo rút 2.2.1.1 B ph n ch y u Máy rút kéo dây Máy thu dây mâm kép B ph n thu dây l ng Giá c p dây u l ng khuôn B bù... 2.2.1.4 B ph n thu dây l ng Hình 2.4: Máy thu dây l ng + Tham s k thu t: ng kính xu - Bánh tr ng xu ng thu dây l n nh t thành l ng: 1.5/1 t Ph T thu dây cao nh t: 20 m/s n thu dây thành l ng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay