GIÁO ÁN VĂN 9 TRỌN BỘ CÓ SƠ ĐỒ TƯ DUY HAY NHẤT

580 142 0
  • Loading ...
1/580 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:42

... chuộng hồ bình đấu tranh ngăn chặn nguy chiến tranh hạt nhân B CHUẨN BỊ: -GV: Chuẩn bị tranh ảnh, viết chiến tranh hạt nhân -HS: Đọc bài, soạn bài, sưu tầm tranh chiến tranh C TIẾN TRÌNH LÊN... liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh hòa bình nhân loại 3/ Giáo dục Giáo dục lòng u chuộng hồ bình đấu tranh ngăn chặn nguy chiến tranh hạt nhân B CHUẨN BỊ: -GV: Chuẩn bị tranh ảnh, viết chiến tranh... hướng dẫn ) - Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả văn thuyết minh Ngày soạn: 4/ 09/ 2016 Ngày giảng: 8,9b .9, 9a/ 09/ 2016 TIẾT 9: SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN VĂN 9 TRỌN BỘ CÓ SƠ ĐỒ TƯ DUY HAY NHẤT, GIÁO ÁN VĂN 9 TRỌN BỘ CÓ SƠ ĐỒ TƯ DUY HAY NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay