Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

79 66 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:41

Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng ... 2: phòng Hi phòng thi t b gi ng d ng, phòng Hi u phó, phòng hành chính, n, nhà v sinh + T ng 3: phòng tin h c 1, phòng tin h c 2, phòng h c thi t b 1, phòng h c thi t b 2, phòng âm nh c, phòng. .. ); s n ph sp; Tmax- th i gian s d ng cơng su t l n nh t, h tính toán cho thi t b th ph t i bi t i tính toán g n b ng ph t i trung bình k t qu i trung bình nh ph t i tính tốn theo h s c trung bình... T ng 3: phòng tin h c, phòng h c thi t b máy chi u, phòng âm nh c, phòng m thu t, nhà v sinh Di n tích m i phòng 50m2 NH PH T I TÍNH TỐN NH PH T I TÍNH TỐN Hi n có nhi tính tốn ph t i tính tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay