Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp tt

31 33 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

... CỨU 2.1 Khung lý thuyết 2.1.1 Doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1.1 Doanh nghiệp niêm yết 2.1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.1.3 Lý thuyết đo... thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.6 Mối quan hệ yếu tố thuộc Đặc điểm doanh nghiệp Hiệu kỹ thuật 2.3.3 Sự khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa Giả thuyết H6: Doanh. .. thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam (iv) Cung cấp hàm ý cho nhà quản trị doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện nâng cao hiệu hoạt động doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp tt , Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay