Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở tây nguyên (2005 2014) tt

29 36 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

... cứu đề tài: Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue đánh giá hiệu mơ hình can thiệp dựa vào cộng đồng Tây Nguyên (2005- 2014) , với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue số yếu... với ca mắc sốt xuất huyết Dengue địa phương Đánh giá hiệu mơ hình phòng, chống sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng Với mơ hình hoạt động can thiệp phòng, chống SXHD dựa vào cộng đồng phường... pháp mơ hình can thiệp Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng sốt xuất huyết Dengue số yếu tố liên quan 3.1.1 Thực trạng sốt xuất huyết Dengue Tây Nguyên (2005- 2014) • Phân bố SXHD Tây Nguyên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở tây nguyên (2005 2014) tt , Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở tây nguyên (2005 2014) tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay