Quản lý đội ngũ GVTH vùng đồng bằng sông cửu long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay tt

27 35 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

... trạng quản lý đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.1.1.3 Định hướng đổi quản lý đội ngũ GV TH theo yêu cầu đổi GDTH Công tác quản lý đội ngũ GVTH với nội dung cốt lõi nhất quản lý. .. theo yêu cầu đổi giáo dục, từ xác định giải pháp quản lý đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GVTH THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN... Yêu cầu đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.3.3.1 Yêu cầu số lượng đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.3.3.2 Yêu cầu chất lượng đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.4 Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ GVTH vùng đồng bằng sông cửu long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay tt , Quản lý đội ngũ GVTH vùng đồng bằng sông cửu long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay tt , Phương pháp luận nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay