KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỄN KINH tế ở MIỀN bắc GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT đất nước (1973 – 1975)

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:23

1.kiến thức : Tình hình nước ta sau hiệp định Pari năm 1973.Chủ trương Nhiệm vụ Đường lối kháng chiến của quân dân miền nam, Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, diễn biến ý nghĩa của ba chiến dịch lớn. Nguyên nhân thắng lợi, kết quả ý nghĩa trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân năm 1975.2.Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng phân tích tổng hợp so sánh nhân biết được âm mưu thủ đoạn của địch. Tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của quân dân miền nam trong đấu tranh chống bình định lấn chiếm của địch và sự chỉ đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng và nhà nước. ... dắt vào bài, Sau hiệp định Pari kí kết.nhân dân miền bắc tiến bắt tay vào khôi phục hậu chiến tranh xây dựng đất nước hậu phương vửng cho miền nam ,và tiến tới giải phóng hồn hồn miền nam thống. .. viên kêu I .Miền bắc khôi phục phát triễn kinh tế xã hội sức chi viện cho miền nam (đọc thêm) II Miền nam chống địch “Bình Định Lấn Chiếm”.Tạo lực tiến tới giải phóng hồn tồn miền nam phía địch... hưởng thời tiết chủ trương kết hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam a Chủ trương : - Trong năm (1974 – 1975 ) Học sinh đọc sách ý lời gợi ý trị họp hội nghị mở rộng kết hoạch giáo viên giải phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỄN KINH tế ở MIỀN bắc GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT đất nước (1973 – 1975), KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỄN KINH tế ở MIỀN bắc GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT đất nước (1973 – 1975)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay