KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỄN KINH tế ở MIỀN bắc GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT đất nước (1973 – 1975)

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:23

1.kiến thức : Tình hình nước ta sau hiệp định Pari năm 1973.Chủ trương Nhiệm vụ Đường lối kháng chiến của quân dân miền nam, Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, diễn biến ý nghĩa của ba chiến dịch lớn. Nguyên nhân thắng lợi, kết quả ý nghĩa trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân năm 1975.2.Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng phân tích tổng hợp so sánh nhân biết được âm mưu thủ đoạn của địch. Tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của quân dân miền nam trong đấu tranh chống bình định lấn chiếm của địch và sự chỉ đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng và nhà nước. Tuần : Tiết: Ngày soạn : BÀI 23 : KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỄN KINH TẾ Ở MIỀN BẮC GIẢI PHĨNG HỒN TỒN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975) I Mục tiêu cần đạt : 1.kiến thức : Tình hình nước ta sau hiệp định Pari năm 1973.Chủ trương Nhiệm vụ Đường lối kháng chiến quân dân miền nam, Chủ trương kế hoạch giải phóng hồn toàn miền nam thống đất nước, diễn biến ý nghĩa ba chiến dịch lớn Nguyên nhân thắng lợi, kết ý nghĩa Tổng tiến công dậy Xuân năm 1975 2.Kĩ : - Rèn luyện kĩ phân tích tổng hợp so sánh nhân biết âm mưu thủ đoạn địch - Tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường quân dân miền nam đấu tranh chống bình định lấn chiếm địch đạo đắn sáng suốt Đảng nhà nước phương pháp : - sử dụng phương pháp so sánh, phân tích suy luận thảo luận nhóm làm sáng tỏ vấn đề cần nắm tới tổng hợp lại kiến thức Thái độ : - Bồi dưỡng lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc chiến thắng đế quốc hùng mạnh, niềm tin vào lãnh đạo Đảng II Thiết bị dạy học: - Bản đồ chiến dịch, hình ảnh liên quan đến nội dung, trình chiếu video tổng tiến cơng dậy Xuân 1975, giáo án power point III Tiến trình dạy học : Mở đầu : - Giáo viên vào lớp ổn định tình hình lớp học, ghi tên vào sổ đầu - giáo viên tiến hành kiểm tra cũ: +Câu em nêu âm mưu thủ đoạn Mĩ chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh Đơng Dương hóa chiến tranh ( 1969 - 1973 ) ? +Câu Hãy nêu nội dung hiệp định Pari bao gồm điều khoản ? - Giáo viên dẫn dắt vào bài, Sau hiệp định Pari kí kết.nhân dân miền bắc tiến bắt tay vào khôi phục hậu chiến tranh xây dựng đất nước hậu phương vửng cho miền nam,và tiến tới giải phóng hồn hồn miền nam thống tổ quốc Dạy học : Hoạt động Thầy – Trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: - Giáo viên giảng tình hình nước ta sau hiệp định Pari năm 1973 -Giáo viên gợi ý câu trả lời : sau quân đội Mĩ rút quân nước tình hình hai miền nước ta ? + phía địch tình hình sao? + chuẩn bị lực lượng, phương án nhiệm vụ lúc sao? - học sinh ý lắng nghe đọc sách giáo khoa trả lời giáo viên kêu I.Miền bắc khôi phục phát triễn kinh tế xã hội sức chi viện cho miền nam (đọc thêm) II Miền nam chống địch “Bình Định Lấn Chiếm”.Tạo lực tiến tới giải phóng hồn tồn miền nam phía địch : - Được giúp đỡ đế quốc Mĩ quyền Sài Gòn tập trung qn đội tiến hành bình định lấn chiếm vùng giải em lên trả lời - giáo viên nhận xét vả chốt lại bổ sung câu trả lời em - Giáo viên giảng thêm cho học sinh hiểu thêm chiến thắng Đường số 14 Phước Long - giáo viên đặc câu hỏi em nêu ý nghĩa chiến thắng Đường số 14 – Phước Long, tác động đến phận quân đội quyền Sài Gòn ? -học sinh dựa vào sách giáo khoa để trả lời - giáo viên nhận xét tổng hợp làm rõ thêm câu trả lời học sinh phóng ta phía ta : Nghị trung ương lần thứ 21 nhận định kẻ thù ta đế quốc Mĩ quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu - Nhiệm vụ lúc tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiếp tục sử dung bạo lực cách mạng, kiên đánh địch ba mặt trận trị quân ngoại giao - miền nam kiên đấu tranh chống ách bình đinh lấn chiếm địch bảo vệ vùng giải phóng,vùng quân dân ta - Ngày 6/1/1975 Quân dân miền nam giành thắng lợi Đường số 14 Phước Long tiêu diệt 3000 tên địch giải phóng Đường số 14 giải phóng tồn tỉnh phước Long mở thêm vùng giải phóng quân dân ta Hoạt động :  Có ý nghĩa to lớn cho thấy lớn mạnh quân dân miền nam mở rộng thêm Đảng ta, Chiến thắng Đường số 14 Phước Long cho thấy suy yếu hoản loạn quân đội Sài Gòn III Giải phóng hồn tồn miền - Giáo viên đặc câu hỏi định nam, Giành toàn vẹn lãnh thổ tổ hướng nhận thức học sinh : Đảng đề chủ trương kết hoạch quốc giải phóng miền nam hoàn cảnh ? + lớn mạnh quân đội Sài Gòn ảnh hưởng thời tiết chủ trương kết hoạch giải phóng hồn tồn miền nam a Chủ trương : - Trong năm (1974 – 1975 ) Học sinh đọc sách ý lời gợi ý trị họp hội nghị mở rộng kết hoạch giáo viên giải phóng miền nam hai năm trọng tâm trước mùa mưa 1975 - Giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến học sinh chốt lại nội b Kết hoạch : dung phần - trị nhận định thời cơ, phải giải phóng năm 1975 phải trước mùa mưa Phải tranh thủ thời gian đánh - Hoạt động : nhanh thắng nhanh, giảm bớt tàn phá Giáo viên cho học sinh xem bảng chiến tranh đồ lược đồ Chiến dịch Cuộc tổng tiến công dậy Xuân giảng trận đánh diễn 1975 Chiến dịch Tây Nguyên, Huế Đà Nẵng, đặc biệt chiến dịch Hồ Chí - Diễn vòng hai tháng ( từ ngày Minh 4/3 đến ngày 2/5) bao gồm ba chiến dịch lớn Giáo viên nêu câu hỏi Bộ Chính Trị TW Đảng lại định a Chiến dịch Tây Nguyên (ngày 4/3 mở chiến dịch Tây đến ngày 24/3) Nguyên ? - Tây nguyên địa bàn quan trọng Gợi ý nơi lực lượng địch sơ hở + địa bàn Tây Nguyên sao? + Ngày 4/3 quân ta đánh nghi binh Play Cu, Kom Tum để gây ý + lực lượng đống quân địch ? + Ngày 10/3 lợi dụng sơ hở địch -Học sinh ý lắng nghe đọc qn ta đánh trận then chót Bn Ma sách trả lời, giáo viên gọi bắt kì Thuột em không ý lắng nghe + Ngày 12/3, Chúng cố sức phản công - Giáo viên giảng mục diễn biến thất bại hệ thống phòng thủ ý nghĩa chiến dịch giúp học sinh định hình nhận thức nắm chúng bị tê liệt hoàn toàn kiến thức lớp +Ngày 14/3, Quân địch rút hết quân khỏi Tây Nguyên trấn giữ duyên hải Nam Trung Bộ đường rút chạy chúng bị quân ta tập kích tiêu diệt hoàn toàn + Ngày 24/3 Chiến dịch Tây Ngun thắng lợi hồn tồn , giải phóng tỉnh Tây Nguyên b Chiến dịch Huế - Đà Nẵng ( ngày 21/3 đến 29/3 ) - Sau thất bại Tây Nguyên Quân địch trở nên hoảng loạn chúng co cụm Huế + Nắm bắt thời Quân ta mở chiến dịch Huế Đà Nẵng + Ngày 21/3 Quân ta tiến thẳng vào Huế chặn đường rút chạy chúng hình thành bao vây thành phố + Ngày 25/3 đến ngày 26/3 Quân ta tiến thẳng vào Huế giải phóng tỉnh Thừa Thiên, lúc quân ta giải phóng Tam kì ,Quảng Ngãi ,Chu Lai - Đà Nẵng quân thứ hai địch rơi vào hoảng loạn bị lập hồn tồn + 29/3 Quân ta chia làm cánh quân chia làm ba hướng Bắc Tây Nam tiến thẳng vào Đà Nẵng đến giải phong hồn tồn thành phố Đà Nẵng số vùng duyên hải Nam trung số tỉnh Nam Bộ c Chiến dịch Hồ Chí Minh ( Ngày 26/4 đến ngày 30/4) -Sau thắng lợi hai chiến dịch Bộ Chính Trị TW Đảng định thời đến Bộ Chính Trị định mở chiến dịch Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh + ngày 16/4 quân ta chọc thủng vòng tuyến Phan Rang + ngày 17/4 Nội quyền Sài Gòn hoảng loạn + ngày 18/4 Tổng thống Mĩ tuyên bố di tản người Mĩ cố vấn nước + Ngày 21/4 Quân ta với quân giải phóng Cam-Pu-Chia chọc thủng vòng tuyến Xuân Lộc giải phóng thủ Pnom-Penh, lúc Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống quyền Sài Gòn + Ngày 26/4 quân ta chia làm cánh quân tiến vào trung tâm thành phố, đánh chiếm quan , đài phát ,tòa thị quan đầu não địch + 10h45’ Ngày 30/4 Quân ta tiến vào dinh Độc Lập bắt sống quan nội Sài Gòn + 11h30’ Lá cờ cách mạng tung bay dinh Độc Lập - Hoạt động : + Ngày 2/5 Nam giải phóng hồn tồn, báo hiệu sống Giáo viên giảng nguyên nhân bắt đầu mở kỉ nguyên độc thắng lợi kết ý nghĩa cho lập tự dân chủ ngắn gọn dễ hiểu học sinh nắm IV Nguyên nhân thắng lợi Ý nghĩa - Cuối tiết học thời gian lịch sử kháng chiến chống cho em chơi trò chơi củng cố Mĩ cứu nước kiến thức học a Nguyên nhân thắng lợi - Sự lãnh đạo sánh suốt Đảng đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh - Đường lối trị độc lập đắn sáng tạo - Nhân dân ta có lòng u nước, đồn kết trí lòng giúp đỡ lẫn chiến - Nhờ giúp đỡ đoàn kết chống kẻ chung ba nước Đông Dương - Sự ủng hộ giúp đỡ nước lớn Trung Quốc , Liên Xơ nước XHCN khác, có ủng hộ nhân dân u chuộng hòa bình giới b Ý nghĩa lịch sử  Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ 30 năm giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc  Chấm dứt ách thống trị thực dân đế quốc.Hoàn toàn thống tổ quốc  Mở kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội  Chúng ta đập tan âm mưu thủ đoạn đế quốc-thực dân , tác động lớn tình hình nước Mĩ  Cổ vũ to lớn phong trào cách mạng giải phóng dân tộc giới Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi vào lịch sử giới vĩ đại dấu mốc chói lọi nhân loại IV Củng Cố : Giáo viên sơ kết lại học, nhấn mạnh chủ trương kết hoạch giải phóng hồn toản miền nam thống đất nước, ý đến diễn biến kết ba chiến dịch lớn, Nguyên nhân Thắng lợi ý nghĩa lịch sử đấu tranh thống Tổ Quốc Dặn dò học sinh coi kĩ chiến dịch Nêu câu hỏi vận dụng đề kiểm tra miệng: - Câu : Nêu ngắn gọn diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh? - Câu : Nêu nội dung kết hoạch chủ trương Đảng giải phóng miền nam ? ... dắt vào bài, Sau hiệp định Pari kí kết.nhân dân miền bắc tiến bắt tay vào khôi phục hậu chiến tranh xây dựng đất nước hậu phương vửng cho miền nam ,và tiến tới giải phóng hồn hồn miền nam thống. .. viên kêu I .Miền bắc khôi phục phát triễn kinh tế xã hội sức chi viện cho miền nam (đọc thêm) II Miền nam chống địch “Bình Định Lấn Chiếm”.Tạo lực tiến tới giải phóng hồn tồn miền nam phía địch... hưởng thời tiết chủ trương kết hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam a Chủ trương : - Trong năm (1974 – 1975 ) Học sinh đọc sách ý lời gợi ý trị họp hội nghị mở rộng kết hoạch giáo viên giải phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỄN KINH tế ở MIỀN bắc GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT đất nước (1973 – 1975), KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỄN KINH tế ở MIỀN bắc GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT đất nước (1973 – 1975)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay