PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM từ năm 1919 đến năm 1925

11 7 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:17

Giúp học sinh biết được chính sách tăng cường khai thác Việt Nam của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2. Thấy được sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục ở Việt Nam.Các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kỳ này (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài).Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925 và tác động với Cách mạng Việt Nam.2)Kĩ năng.Rèn luyện kĩ năng phân tích sự biến đổi về mặt kinh tế đã tác động tới xã hội, từ đó rút ra được mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.Phân tích, đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc. Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày thực hiện: PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 (2 tiết) I) Mục tiêu học 1) Kiến thức - Giúp học sinh biết sách tăng cường khai thác Việt Nam thực dân Pháp chương trình khai thác thuộc địa lần thứ Thấy biến đổi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục Việt Nam - Các phong trào yêu nước tiêu biểu thời kỳ (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh số người Việt Nam sống nước ngoài) - Hoạt động Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919 – 1925 tác động với Cách mạng Việt Nam 2) Kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích biến đổi mặt kinh tế tác động tới xã hội, từ rút mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp bọn phản động tay sai - Phân tích, đánh giá vai trò Nguyễn Ái Quốc 3) Tư tưởng tình cảm - Bồi dưỡng học sinh lòng u nước - Bồi dưỡng cho học sinh long yêu mến, kính trọng Nguyễn Ái Quốc II) Thiết bị tư liệu dạy học 1) Thiết bị - Hình ảnh vềxưởng đóng tàu Ba Son - Hình ảnh Tàu Đơ đốc Latusơ Tơrêvin - Hình ảnh Hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc - Hình ảnh Đại hội Tua (Pháp) 1920 - Hình ảnh chân dung số nhà hoạt động yêu nước cách mạng tiêu biểu 2) Tư liệu dạy học - SGK Lịch sử lớp 12, NXB Giáo dục - Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập II (1858-1945), NXB Giáo dục III) Tiến trình dạy học 1) Ổn định lớp 2) Kiểm tra cũ - Trình bày xu phát triển giới sau chiến tranh lạnh 3) Giới thiệu -bài - Những thay đổi tình hình giới sau chiến tranh giới thứ tác động khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tạo chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Việt Nam - Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 – 1925 có bước phát triển 4) Tổ chức dạy học - - - - Hoạt động GV HS GV: Sau chiến tranh giới thứ để lại hậu nặng nề cho nước tư Châu Âu Mặc dù nước thắng trậnnước Pháp bị thiệt hại nặng nề với 1,4 triệu ngừi chết, thiệt hại vật chất lên gần 200 tỉ phrăng Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết đời, Quốc tế cộng sản thành lập v.v… Tình hình tác động mạnh đến Việt Nam GV: Trước tình hình đó, để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh khơi phục kinh tế quyền thực dân Pháp thực chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương mà chủ yếu Việt Nam Chương trình được triển khai từ sau chiến tranh giới thứ Trong khai thác thực dân Pháp đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào ngành kinh tế Việt Nam Chỉ vòng năm (19241929), số vốn đầu tư vào Đông Dương mà chủ yếu Việt Nam lên khoảng tỉ phrăng GV:Các em đọc SGK cho biết sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất? HS: đọc SGK, trả lời GV: nhận xét GV: Chính sách đầu tư khai thác nông nghiệp, công nghiệp, đẩy mạnh hoạt động thương nghiệp, ngân hàng, giao thơng Các ngành kinh tế có chuyển biến song I) 1) a) - - b) - - - Nội dung học Những chuyển biến kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Bối cảnh lịch sử Sau chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp thực khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương (chủ yếu Việt Nam) Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào ngành kinh tế Nội dung sách khai thác Nông nghiệp: Được đầu tư vốn nhiều nhất, chủ yếu cho đồn điền cao su, diện tích đồn điền cao su mở rộng, nhiều công ty cao su đời Công nghiệp: Pháp trọng đầu tư khai thác mỏ than, đầu tư thêm vào khai thác kẽm, thiếc, sắt; mở mang số ngành công nghiệp chế biến Giao thông vận tải phát triển, đô thị mở rộng, dân cư đông Thương nghiệp, ngoại thương có bước phát triển mới, giao lưu nội địa đẩy mạnh - - - hạn chế, kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào kinh tế Pháp Đông Dương thị trường độc quyền tư Pháp GV:Nông nghiệp ngành thực dân Pháp trọng đầu tư khai thác nhiều Năm 1924 số vốn bỏ vào nông nghiệp 52 triệu phrăng, đến năm 1927 lên tới 400 triệu phrăng Với số vốn thực dân pháp sức cướp đoạt ruộng đất nhân dân ta để lập đồn điền (đến năm 1930 có 1,2 triệu đồn điền) Hầu hết đồn điền sử dụng để trồng lúa công nghiệp chè, cao su, cà phê.Các hoạt động kinh doanh cao su tập trung chủ yếu ba công ty lớn: Công ty đất đỏ, công ty trồng nhiệt đới công ty Michelin GV:Công nghiệpcũng tăng cường đầu tư vốn mở rộng quy mô sản xuất Tư pháp tiếp tục gia tăng tốc độ đầu tư kha thác mỏ, trước hết mỏ than Ngoài than đá, sở khai thác mỏ thiếc, kẽm, sắt bổ sung thêm vốn, công nhân đẩy nhanh tiến độ khai thác Bên cạnh công nghiệp khai khống, ngành cơng nghiệp nhẹ cơng nghiệp chế biến vào thời kì phát đạt Công nghiệp Việt Nam công nghiệp dịch vụ phục vụ (chủ yếu sản xuất hàng tiêu dung cung cấp nghuyên liệu cho cơng nghiệp quốc), nên chịu lệ thuộc nặng nề vào thực dân Pháp thị trường nước GV: Để đáp ứng yêu cầu công khai thác thuộc địa lần thứ hai, ngành giao thông vận tải tiếp tục tăng cường đầu tư vốn trang thiết bị kĩ thuật Tính đến năm 1931, Pháp xây dựng 2389 km đường sắt lãnh thổ - Ngồi Pháp thực sách tăng thuế Ngân hàng Đông Dương nắm quyền huy kinh tế Đông Dương - - - - Việt Nam Năm 1930 mở gần 15000 km đường quốc lộ đường liên tỉnh, riêng đường rải nhựa có khoảng vài nghìn km Ngồi số hải cảng Hòn Gai, Bến Thủy xúc tiến xây dựng Có thể nói vào năm 30 40 kỉ XX, Đông Dương nhuwcng nơi có hệ thống đường giao thong tốt khu vực Đông Nam Á GV: Do việc tăng cường đầu tư phất triển kinh tế, ngành thương nghiệp mà trước hết ngoại thương vào thời kì có bước rõ rệt so với thời kì trước chiến tranh Cán cân thương mại thời kì tương đối ổn định, chí có xu hướng xuất siêu Việt Nam tăng cường mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều nước khác Anh, Đức, Mĩ, Italia số nước khu vực Đông Nam Á Tuy nhiên bạn hàng Việt Nam Pháp Đi liền với hoạt động ngoại thương việc buôn bán thị trường nội địa tăng cường so với trước Quan hệ giao lưu kinh tế, mua bán hàng hóa tỉnh miền rong nước đẩy mạnh GV:Thuế: Tiếp sau đạo luật thuế quan qua năm 1887, 1892, 1910, 1913 1928; quyền thực dân nghị định nhằm đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài, hàng Trung Quốc Nhật Bản GV: Đóng vai trò tổ chức chi phối hầu hết hoạt động kinh tế, tài Việt Nam thời gian Ngân hàng Đơng Dương Ngồi việc nắm độc quyền phát hành giấy bạc cho vay lãi GV:Đặc điểm bật toàn cấu kinh tế Việt Nam thời thuộc địa phát triển cân đối: - - - - công nghiệp nặng nề, cổ hủ baeen cạnh công nghiệp mỏng manh, rong công nghiệp ngành khai mỏ chiếm phần lớn công việc kinh doanh, ngành sản xt cơng nghiệp khác hóa chất, luyện kim, khí, lượng khơng phất triển GV: Sau chiến tranh giới thứ nhất, với việc thực sách khai thác thuộc địa, thực dân Pháp tăng cường sách cai trị Đông Dương Bộ máy quân sự, cảnh sát, mật thám, nhà tù tăng cường hoạt động riết GV: Do tác động sách khai thác thuộc địa, giai cấp Việt Nam có chuyển biến GV:Các giai cấp Việt Nam có chuyển biến tác động của sách khai thác thuộc địa Pháp? HS: đọc SGK, trả lời GV: Nhận xét:  Giai cấp địa chủ phong kiếnvẫn không bị suy giảm trái lại củng cố, phát triển lớn mạnh trước Thế lực củng cố vững thơng qua che chở thực dân Pháp Một phận tiểu trung địa chủ tham gia chống Pháp tay sai  Giai cấp nông dân thành phần chiếm đại đa số xã hội, khoảng 90% dân số có tay 42% diện tích ruộng đất canh tác Họ bị bốc lột nặng nề, lại khơng có lối Một số bị bần hóa Đó đường bần khơng lối nơng dân Việt Nam 2) Chính sách trị, văn hóa, giáo dục thực dân Pháp (Giảm tải) 3) Những chuyển biến kinh tế giai cấp xã hội Việt Nam a) Kinh tế - Với khai thác thuộc địa lần thứ hai, kinh tế tư Pháp Đơng Dương có bước phất triển mới: kĩ thuật nhân lực đàu tư Tuy nhiên kinh tế Việt Nam phát triển cân đối, lạc hậu, nghèo, lệ thuộc vào kinh tế Pháp b) Xã hội - Các giai cấp xã hội Việt Nam có chuyển biến:  Giai cấp địa chủ: Tiếp tục phân hóa Một phận tiểu trung địa chủ tham gia chống Pháp tay sai  Giai cấp nông dân: bị tước đoạt ruộng đất, bị bần mâu thuẫn gay gắt với đế quốc phong kiến Họ lực lượng cách mạng to lớn dân tộc  Giai cấp tiểu tư sản: Phát triển nhanh số lượng Họ có tinh thần dân tộc, chống Pháp taysai Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức hăng hái đấu tranh độc lập, tự dân tộc thời Pháp thuộc Mâu thuẫn gay gắt với đế quốc phong kiếntay sai Nông dân lực lượng cách mạng to lớn dân tộc  Giai cấp tiểu tư sảnthời kì ngày đơng đảo với q trình mở mang đô thị, tăng cường đầu tư phất triển kinh tế giáo dục Họ bao gồm thị dân, thợ thủ cơng học sinh-trí thức, với địa bàn cư trú chủ yếu thành thị Nhạy cảm với thời tha thiết canh tân đất nước, nên hăng hái đấu tranh độc lập, tự dân tộc  Giai cấp tư sảntrước chiến tranh giới thứ tầng lớp nhỏ bé kinh doanh chủ yếu lĩnh vực thương nghiệp, hoạt động sản xuất hạn chế Từ sau chiến tranh giới thứ nhất, hoạt động kinh doanh tư sản Việt Nam mở rộng có quy mơ lớn Tuy nhiên địa vị kinh tế tư sản Việt Nam nhỏ yếu thấp so với tư nước so với toàn kinh tế Một số nhà tư sản Trương Văn Bền, Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi, Lê Phát Vĩnh Dần dần phân hóa thành hai phận: + Tầng lớp tư sản mại ngày đông đảo thêm với tốc độ đầu tư tư Pháp Có quyền lợi gắn chặt với đế quốc, phong kiến + Tầng lớp tư sản dân tộc sau chiến tranh giới thứ có bước phát triển vượt bậc  Giai cấp tư sản: đời sau chiến tranh giới thứ nhất, số lượng ít, lực kinh tế yếu Dần dần họ phân hóa thành phận: + Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn chặt với đế quốc, phong kiến + Tư sản dân tộc: Kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc dân chủ  Giai cấp công nhân: ngày phát triển Họ bị đế quốc, tư sản bóc lột nặng nề Họ có quan hệ gắn bó với nơng dân, kế thừa truyền thống yêu nước sớm chịu ảnh hưởng trào lưu cách mạng vơ sản Có tinh thần yêu nước mạnh mẽ, vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng  Những mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp bọn phản động tay sai cả số lượng lực kinh tế Kinh doanh độc lập có khuynh hướng dân tộc dân chủ  Giai cấp công nhân Việt Namngày phát triển Đến năm 1929 số lượng cơng nhân có 22 vạn người Bộ phận đông công nhân đồn điền Trình độ văn hóa họ thấp, số người mù chữ đông Giai cấp công nhân Việt Nam sớm giác ngộ ý thức giai cấp nhanh chống vươn lên nắm lấy cờ lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc  Như từ sau chiến tranh giới thứ đến cuối năm 20, nước Việt Nam diễn biến đổi quan trọng kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày sâu săc, chủ yếu mâu thuẫn toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp phản động tay sai Cuộc đấu tranh dân tộc chống đế quốc tay sai tiếp tục diễn với nội dung hình thức phong phú - GV: Hoạt động tư sản đòi II) Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 1) Hoạt động Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh số người Việt Nam sống nước (Giảm tải) 2) Hoạt động tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt Nam - - - - - - quyền tự dân chủ, chống độc quyền tư Pháp, cổ vũ người Việt dùng hàng người Việt, chấn hưng nội hóa Một số tư sản địa chủ lớn Nam Kì lập Đảng Lập hiến (1923) Đảng đưa số hiệu đòi tự do, dân chủ Nhưng thực dân Pháp nhượng số quyền lợi họ lại thỏa hiệp với chúng GV: Các tổ chức yêu nước dân chủ Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên… đời (đại biểu Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh) GV: Tầng lớp tiểu tư sản, sinh viên, học sinh, viên chức, trí thức, nhà báo đấu tranh đòi quyền tự dân chủ, truyền bá tư tưởng tiến cách mạng GV: Nhiều tờ báo tiến đời Báo tiếng Pháp có tờ Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê Báo tiếng Việt có Hữu Thanh, Tiếng dân, Đơng Pháp thời báo… Một số nhà xuất tiến Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế) GV: Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự cho Phan Bội Châu, lễ truy điệu Phan Châu Trinh thu hút hàng vạn người đô thị tham gia Nhũng kiện thể hoạt động sơi tiểu tư sản phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925 GV: Cuộc đấu tranh công nhân đẫ diễn xí nghiệp, khu mỏ, tiêu biểu bãi cơng cơng nhân xưởng đóng tàu Ba Son, đánh dấu vươn lên giai cấp phong trào dân tộc dân chủ Đánh dấu bước chuyển phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác GV:Giới thiệu sơ nét xưởng a) Hoạt động tư sản - Vận động tẩy chay hàng ngoại, dùng hàng nội - Đấu tranh chống độc quyền cảm Cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng gạo Nam Kì - Thành lập Đảng Lập hiến (1923) b) Hoạt động tiểu tư sản - Thành lập tổ chức trị (Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh Niên…) - Ra nhiều tờ báo tiến (Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê,…) - Một số nhà xuất tiến tham gia phát hành sach báo (Nam Đồng thư xã, Cường học thư xã…) - Tham gia phong trào đấu tranh: Đòi pháp trả tự cho Phan Bội Châu (1925), truy điệu để tang Phan Châu Trinh (1926) c) Hoạt động công nhân - Số đấu tranh cơng nhân ngày nhiều hơn, lẻ tẻ, tự phát - Cơng nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập công hội - Tháng 8/1925 công nhân xưởng đóng tàu Ba Son bãi cơng, phản đối Pháp đưa lính sang đàn ấp cách mạng Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác - - - - Ba Son thành lập 1864 sở chuyên đóng sửa chữa tàu thủy vào loại lớn thực dân Pháp Việt Nam Công nhân hưởng số chế độ ưu đãi nơi khác, hưởng ngày làm giờ, lương cao, cơng việc vất vả hơn; vào tháng lĩnh lương tháng công nhân nghỉ việc trước 30 phút GV: Cho HS xem hình Hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc GV: Vào cuối chiến tranh giới thứ nhất, khoảng cuối năm 1917, Người từ nước Anh trở lại Pháp Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, đảng tiến chủ trương chống lại sách áp bóc lột thực dân Pháp thuộc địa GV: Tháng 6/1919, nước thắng trận chiến tranh giới thứ họp Hội nghị Vécxai Pháp Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Bản yêu sách nhân dân An Nam để tố cáo sách thực dân Pháp đòi Chính phủ Pháp phải thực quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng quyền tự dân tộc Việt Nam GV: Vào năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đè dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin đăng báo Nhân đạo - quan Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước Cũng từ đây, người hoàn tồn tin theo Lênin GV:Cho học sinh xem hình toàn cảnh Đại hội Tua GV: Tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp họp Tua vào cuối tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quóc bỏ phiếu tán thành gia 3) Hoạt động Nguyễn Ái Quốc - Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp - Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp - Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc, Người gửi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam - Tháng 7/1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đè dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin - Tháng 12/1920, tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Năm 1921, lập Hội Liên hiệp thuộc địa Paris - Người tham gia sáng lập báo Người khổ, viết cho báo Nhân đạo, đặc biệt biên soạn Bản án chế độ thực dân Pháp - Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân (10/1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924) - Ngày 11/11/1924, Người Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng nhập Quốc tế thứ ba tham gia dân tộc Việt Nam sáng lập Đảng Cộng sản Pháp Đây  Công lao kiện đánh dấu tư Nguyễn Ái Quốc: tìm thấy tưởng Nguyễn Ái Quốc từ đường cứu nước cho lập trường yêu nước chuyển sang dân tộ Việt Nam; chuẩn bị lập trường cộng sản tư tưởng trị cho - GV: Giữa năm 1921 Pháp, đời Đảng Cộng sản Nguyễn Ái Quốc với số Việt Nam nhà cách mạng Angiêri, Tuyniđi, Ma rốc, Mađagaxca… thành lập Hội liên hiệp thuộc địa Và để tiến hành tuyên truyền đường lối hoạt động Hội, Nguyễn Ái Quốc người lãnh đạo Hội định sáng lập báo Người khổ (1/4/1922) Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc cho in tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp Pari - GV: Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật từ Pari đến Mátxcơva (Liên Xô) Người tham dự Đại hội Quốc tế Nông dân, Đại hội Quốc tế Công hội đỏ, Đại hội Quốc tế niên Từ ngày 17/6 đến ngày 8/7/1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản Tháng 11/11/1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam - GV: Như công lao Nguyễn Ái Quốc: tìm thấy đường cứu nước cho dân tộ Việt Nam; chuarn bị tư tưởng trị cho đời Đảng Cộng cản Việt Nam 5) Củng cố - Sau chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp thực chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai Chính sách khai thác tác động làm chuyển biến kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam, bao gồm giai cấp địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản công nhân Mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân ngày sâu sắc - Sau năm bôn ba hầu khắp châu lục giới, cuối năm 197 Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp gia nhập Đảng Xã hộ Pháp (1919) - Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc, Người gứi tới Hộ nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam - Tháng 7/1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đè dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin - Tháng 12/1920, tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Năm 1921, lập Hội Liên hiệp thuộc địa Paris - Người tham gia sáng lập báo Người khổ, viết cho báo Nhân đạo, đặc biệt biên soạn Bản án chế độ thực dân Pháp - Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân (10/1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924) - Ngày 11/11/1924, Người Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 6) Dặn dò - Học - Đọc trước 13 Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 - Làm tập: Lập niên biểu họat động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau (thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa) ... phóng dân tộc Việt Nam 6) Dặn dò - Học - Đọc trước 13 Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 - Làm tập: Lập niên biểu họat động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo... II) Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 1) Hoạt động Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh số người Việt Nam sống nước (Giảm tải) 2) Hoạt động tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt. .. khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tạo chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Việt Nam - Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 – 1925 có bước phát triển 4) Tổ chức dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM từ năm 1919 đến năm 1925, PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM từ năm 1919 đến năm 1925

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay