CÁC nước ĐÔNG NAM á và ấn độ

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:15

A.Mục tiêu:1.Kiến thức cần nắm •Quá trình giành lại độc lập của các nước ĐNÁ , tiêu biểu là Lào và Campuchia•Các giai đoạn, thành tựu xây dựng đất nước và sự liên kết khu vực của các nước ĐNÁ2. Về tư tưởng:• Bồi dưỡng ý thức xây dựng đất nước trên con đường đổi mới và không lam mất đi bản sắc dân tộc • Bồi dưỡng niềm tự hào và tự cường dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng dân tộc.3.Kỹ năng•Rèn luyện tư duy, khái quát,tổng hợp các vấn đề trên cơ sở các sự kiện cơ bản•Học sinh biết sửdụng bản đồ trong khi nghe giảng và trả lời câu hỏi, khi tự học ở nhà.•Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử.•Kỹ năng hoạt động nhóm ... tình hình tất mặt khu vực ĐNÁ Nam Á Các nước ĐNÁ giành lại độc lập bước vào thời kỳ xây dựng sống Hoặt động giáo viên Kiến thức CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Lào (1945-1975) Hoạt động Gv: hướng dẫn cho hs... hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ chia thành nước tự trị: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi giáo) - Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh đòi độc lập Nơng nghiệp: nhờ “cách mạng xanh”... Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), có Đơng nam Á (AFTA) Diễn đàn khu vực (ARF), Diễn đàn hợp tác Á – Âu tham gia nhiều nước Á – Âu (ASEM), có tham gia nhiều nước Hoặt động Á – Âu Hoặt động chung cho
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC nước ĐÔNG NAM á và ấn độ, CÁC nước ĐÔNG NAM á và ấn độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay