CÁC nước ĐÔNG NAM á và ấn độ

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:15

A.Mục tiêu:1.Kiến thức cần nắm •Quá trình giành lại độc lập của các nước ĐNÁ , tiêu biểu là Lào và Campuchia•Các giai đoạn, thành tựu xây dựng đất nước và sự liên kết khu vực của các nước ĐNÁ2. Về tư tưởng:• Bồi dưỡng ý thức xây dựng đất nước trên con đường đổi mới và không lam mất đi bản sắc dân tộc • Bồi dưỡng niềm tự hào và tự cường dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng dân tộc.3.Kỹ năng•Rèn luyện tư duy, khái quát,tổng hợp các vấn đề trên cơ sở các sự kiện cơ bản•Học sinh biết sửdụng bản đồ trong khi nghe giảng và trả lời câu hỏi, khi tự học ở nhà.•Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử.•Kỹ năng hoạt động nhóm Ngày soạn: 30-10-2016 Ngày dạy: 24-11-2016 Tuần: Bài : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ A Mục tiêu: Kiến thức cần nắm • Q trình giành lại độc lập nước ĐNÁ , tiêu biểu Lào Campuchia • Các giai đoạn, thành tựu xây dựng đất nước liên kết khu vực nước ĐNÁ Về tư tưởng: • • • • • • Bồi dưỡng ý thức xây dựng đất nước đường đổi không lam sắc dân tộc Bồi dưỡng niềm tự hào tự cường dân tộc, lòng biết ơn anh hùng dân tộc Kỹ Rèn luyện tư duy, khái quát,tổng hợp vấn đề sở kiện Học sinh biết sửdụng đồ nghe giảng trả lời câu hỏi, tự học nhà Rèn luyện kỹ phân tích, so sánh kiện lịch sử Kỹ hoạt động nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: • Lược đồ khu vuc ĐNA Ấn Độ sau CTTGII • Hình ảnh nước khu vực ĐNA • Tranh vẽ người lãnh đạo nước III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp (2 phút) Kiểm tra cũ: (8 phút) Giảng mới: (30 phút) Sự thây đổi không ngừng quốc gia giới từ sau CTTG II ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình tất mặt khu vực ĐNÁ Nam Á Các nước ĐNÁ giành lại độc lập bước vào thời kỳ xây dựng sống Hoặt động giáo viên Kiến thức CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Lào (1945-1975) Hoạt động Gv: hướng dẫn cho hs tìm hiểu lược đồ khu vực ĐNÁ Câu hỏi: nước thời kì khơng trở thành thuộc địa đế quốc trình bày sơ lược khu vực ĐNA Học sinh trả lời Nhận xét giáo viên Ngoại trừ Thái lan không trở thành thuộc địa chịu mở cửa cho nước vào bn bán Còn nước lại giành dộc lập giải phóng phần lớn lãnh thổ Một số nước đấu tranh chống xâm lược VN,L,CPC,Inđo Vị trí khu vực ĐNA:Khu vực Đơng Nam Á nằm phía đơng nam châu Á, nơi tiếp giáp Thái Bình Dương Ân Độ Dương, có vị trí I SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Vài nét chung trình đấu tranh giành độc lập -Diện tích :4,5 triệu km2 ,dân số : 528 triệu người (2002) , gồm 11 nước - Trước Thế chiến II, Đông Nam Á thuộc địa đế quốc Âu Mỹ, sau Nhật Bản (trừ Thái Lan) - Trong chiến II bị Nhật chiếm đóng - Sau Nhật đầu hàng 1945, nước Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập như: + Việt Nam : Cách mạng thàng Tám thành công , tuyên bố độc lập 2-9-1945 + In-đô-nê-xi-a độc lập 17.08.1945 cầu nối lục địa Á - Âu với lục địa Ơ-xtrây-li-a Đơng Nam Á bao gồm hệ thống bán đảo, đảo quần đảo đan xen biển vịnh biển phức tạp + Lào 8/1945 nhân dân Lào dậy , 12/10/1945 tuyên bố độc lập + Miến Điện ,Mã lai, Phi líp pin giải phóng phần lớn lãnh thổ Nhưng thực dân Âu – Mỹ lại tái chiếm Đông Nam Á, nhân dân tiếp tục kháng chiến chống xâm lược giành độc lập hồn tồn (Indonesia: 1950, Đơng Dương: 1975); buộc đế quốc Âu – Mỹ phải công nhận độc lập Lào (1945 – 1975) a 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp - Tháng 8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Lào dậy giành quyền tuyên bố độc lập 12/10/1945 Hoạt động Lào Câu 2; tìm hiểu sau giành độc lập Lào có giành độc lập hốn tồn khơng Vì ? Học sinh trả lời Nhận xét gv: 23-8 -1945 Lào khởi nghĩa giành quyền 12-10 nhân dân Viêng Chăn khởi nghĩa giành thắng lợi Nhưng không dành độc lập hồn tồn 3-1946 pháp trở lại xâm lược nhân dân CPC lần phải đứng dạy đấu tranh dành độc lập - Tháng 3/1946 Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam, kháng chiến chống Pháp Lào ngày phát triển - Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam), buộc Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954) thừa nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Lào, công nhận địa vị hợp pháp lực lượng kháng chiến Lào b 1954 – 1975: Kháng chiến chống Mỹ - Năm 1954, Mỹ xâm lược Lào Đảng Nhân dân cách mạng Lào (thành lập ngày 22/3/1955) lãnh đạo kháng 1946-1954 kháng chiến chống pháp Dưới lãnh đạo ĐCS Đông Dương giúp đỡ quân tình nguyện VN, CM Lào ngày phát triển Câu hỏi :những kiện nói lên phát triển CM Lào Học sinh trả lời: Nhóm 2: Nhận xét giáo viên 1-1949 quân giải phóng Lào đời 12-8-1950 MT K/c phủ thành lập 1953-1954 VN mở chiến dịch Thượng - Hạ Lào công pháp Câu hỏi Saukhi đánh đuổi pháp khỏi Lào Mỹ nhảy vào, quân nhân dân Lào đập tan kế hoạch nảo Mỹ ? Hoc sinh trả lời Nhận xét gv c/t đặc biệt, c/t cục bộ, đơng dương hóa chiến tranh Câu hỏi Năm 1973-1975 có kiện nào? Học sinh trả lời Giáo viên nhận xét: 21-2-1973 hiệp định Viêng Chăn lập lại hòa bình hòa hợp dân tộc đến tháng 12 nhân dân Lào dậy giành quyền 2-12-1975 CHDCND Lào thành lập Kết thúc chiến tranh xây dựng đất nước chiến chống Mỹ ba mặt trận: quân - trị - ngoại giao, giành nhiều thắng lợi - Nhân dân Lào đánh bại kế hoạch chiến tranh Mỹ ,giải phóng 4/5 diện tích lãnh thổ - Tháng 02/1973, bên Lào ký Hiệp định Viêng Chăn (Vientian) lập lại hòa bình, thực hòa hợp dân tộc Lào -Thắng lợi cách mạng Việt Nam 1975 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Lào dậy giành quyền nước - Ngày 2/12/1975 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thành lập Lào bước vào thời kỳ mới: xây dựng đất nước phát triển kinh tế-xã hội 3.Campuchia (1945-1993) a 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp - Tháng 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 1951 Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia), nhân dân Campuchia tiến hành kháng chiến chống Pháp - Ngày 9/11/1953, vận động ngoại giao vua Xihanuc, Pháp ký Hiệp ước "trao trả độc lập cho Campuchia" chiếm đóng - Sau thất bại Điện Biên Phủ, Pháp ký Hiệp định Giơnevơ 1954 công nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Cammpuchia (1945-1993) Hoạt động Chia lớp thành nhóm Nhóm1 tim hiểu từ 1945 đến 1970, thời gian có kiện quan trọng xảy tinh hình CPC nào? Học sinh trả lời Giáo viên nhận xét: 10-1945, TD Pháp quay lại xâm lược CPC 9-11-1953, hoạt động ngoai giao quốc vương Xihanuc phủ pháp trao trả độc lập cho CPC Đến năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ Pháp kí hiệp ước Gionevo cơng nhận hòa bình ba nước đơng dương 1954-1970 phủ Xihanuc thực đường lối trung lập Nhóm từ 1970 đến 1993 có kiện quan trọng nào? Học sinh trả lời Nhận xét giáo viên : 18-3-1970 phủ Xihanuc bị lật đổ cac lực tay sai Mỹ 17-4-1975 thủ Phnom penhđược giải phóng k/c chống Mỹ kết thúc Ngay sau tập đòn kherme đỏ pon bot cầm phản bội cách mạng thực sách diệt chủng Được giúp đỡ quân tình nguyện VN 17-4-1979 CHNDCPCđược thành lập, bước vào thời kì xây dựng đất nước Ngày 23-10-1991 hiệp định hòa bình CPC kí kết Sau tổng tuyển cử đến tháng 9- Campuchia b Từ 1954 – 1975: - 1954-1970: phủ Xihanuc thực đường lối hòa bình,trung lập để xây dựng đất nước - 1970 – 1975: kháng chiến chống Mỹ + Ngày 18/3/1970, tay sai Mỹ đảo lật đổ Xihanuc Cuộc kháng chiến chống Mỹ tay sai nhân dân Campuchia, với giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam giành thắng lợi + Ngày 17/4/1975, thủ đô Phnơm Pênh giải phóng, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Mỹ c.từ 1975 – 1979: nội chiến chống Khơme đỏ -Tập đồn Khơ-me đỏ Pơn-Pốt cầm đầu phản bội cách mạng, thi hành sách diệtchủng gây chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam - Ngày 7/1/1979, thủ đô Phnôm Pênh giải phóng, Campuchia bước vào thời kỳ hồi sinh, xây dựng lại đất nước d 1979 đến nay:thời kỳ hồi sinh xây dựng đất nước: - Từ 1979, nội chiến tiếp tục diễn ra, kéo dài thập niên - Được giúp đỡ cộng đồng quốc tế, bên Campuchia thỏa thuận hòa 1993 quốc hội họp thông qua hiến pháp tuyên bố thành lập vương quốc CAM PUCHIA giải hòa hợp dân tộc - Ngày 23/10/1991, Hiệp định hòa bình Campuchia ký kết - Sau tổng tuyển cử tháng 9/1993, Quốc hội thông qua Hiến pháp, thành lập Vươngquốc Campuchia N Xi -ha -núc (Sihanouk) làm quốc vương Campuchia bước sang thời kỳ phát triển - Tháng 10-2004 vua N Xi -ha-núc thối vị,hồng tử Xi-ha-mơ,ni kế vị Hoặt động 4: Câu hỏi: nhóm năm nước sáng lập ASEAN thời kì phát triển ? Học sinh trả lời: Giáo viên nhận xét: Những năm 1945 – 1960: Đều tiến hành công nghiệp hóa thay nhập (chiến lược kinh tế hướng nội) nhằm xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ Nội dung chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu… Thành tựu : đáp ứng số nhu cầu nhân dân , giải nạn thất nghiệp, phát triển số ngành chế biến, chế tạo … Hạn chế : thiếu vốn , ngun liệu, cơng nghệ , chi phí cao, tham nhũng , đời sống khó khăn, chưa giải quan hệ tăng trưởng với công xã hội II QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á Nhóm nước sáng lập ASEAN:In đô nê xi a , Ma lai xi a , Phi lip pin, Xin ga po, Thai Lan * Những năm 1945 – 1960: + Đều tiến hành cơng nghiệp hóa thay nhập (chiến lược kinh tế hướng nội) nhằm xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ Nội dung chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu… + Thành tựu : đáp ứng số nhu cầu nhân dân , giải nạn thất nghiệp, phát triển số ngành chế biến, chế tạo … + Hạn chế : thiếu vốn , nguyên liệu, cơng nghệ , chi phí cao, tham nhũng , đời sống * Từ năm 60 – 70 trở đi, : Chuyển sang chiến lược cơng nghiệp hóa lấy xuất làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại), mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư kỹ thuật nước ngoài, tập trung sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển ngoại thương Kết : mặt kinh tế – xã hội nước có biến đổi lớn: Tỷ trọng cơng nghiệp cao nông nghiệp ( kinh tế quốc dân); mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh Năm 1980, tổng kim ngạch xuất đạt 130 tỉ USD, chiếm 14% tổng kim ngạch ngoại thương quốc gia khu vực phát triển khó khăn, chưa giải quan hệ tăng trưởng với công xã hội * Từ năm 60 – 70 trở đi, : + Chuyển sang chiến lược cơng nghiệp hóa lấy xuất làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại), mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư kỹ thuật nước ngoài, tập trung sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển ngoại thương +Kết : mặt kinh tế – xã hội nước có biến đổi lớn: - Tỷ trọng cơng nghiệp cao nông nghiệp ( kinh tế quốc dân); mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh - Năm 1980, tổng kim ngạch xuất Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao: đạt 130 tỉ USD, chiếm 14% tổng Thái Lan 9% (1985 – 1995), Singapore kim ngạch ngoại thương quốc gia 12% (1968 – 1973)…đứng đầu Rồng khu vực phát triển Châu Á - Tốc độ tăng trưởng kinh tế 1997-1998, trải qua khủng hoảng tài cao: Thái Lan 9% (1985 – 1995), chánh , kinh tế suy thoái , trị Singapore 12% (1968 – 1973)…đứng đầu khơng ổn định , sau vài năm khắc phục Rồng Châu Á , nước ASEAN tiếp tục phát triển - 1997-1998, trải qua khủng hoảng tài chánh , kinh tế suy thối , trị khơng ổn định , sau vài năm khắc phục , Câu hỏi :tình hình phát triển kinh tế nước ASEAN tiếp tục phát triển nước Đơng dương thời kì nhào? Nhóm nước Đơng Dương: Học sinh trả lời Nhận xét GV - Sau giành độc lập :phát triển kinh tế tập trung, kế hoạch hóa đạt số thành tựu gặp nhiều khó khăn Cuối năm 1980 – 1990, chuyển Sau giành độc lập :phát triển kinh tế tập trung, kế hoạch hóa đạt số thành tựu gặp nhiều khó khăn Cuối năm 1980 – 1990, chuyển dần sang kinh tế thị trường dần sang kinh tế thị trường - Lào: cuối năm 1980, thực đổi mới, kinh tế có khởi sắc, đời sống tộc cải thiện GNP năm 2000 tăng 5,7%, sản xuất nông nghiệp tăng 4,5%, công nghiệp tăng 9,2% - Lào: cuối năm 1980, thực đổi mới, kinh tế có khởi - Campuchia: năm 1995, sản xuất cơng sắc, đời sống tộc cải nghiệp tăng 7% nước nông thiện GNP năm 2000 tăng 5,7%, sản nghiệp xuất nông nghiệp tăng 4,5%, công nghiệp tăng 9,2% - Campuchia: năm 1995, sản xuất Các nước Đông Nam Á khác công nghiệp tăng 7% * Brunei: nước nơng nghiệp + Tồn nguồn thu dựa vào dầu mỏ Câu hỏi: tình hình kinh tế khí tự nhiên nhóm nước lại nào? Học sinh trả lời : Nhận xét giáo viên : * Brunei: Toàn nguồn thu dựa vào dầu mỏ khí tự nhiên + Từ năm 1980, phủ tiến hành đa dạng hóa kinh tế, để tiết kiệm lượng , gia tăng hàng tiêu dùng xuất * Mianma: + Sau 30 năm thực hành sách “hướng nội”, nên tốc độ tăng trưởng Từ năm 1980, phủ chậm tiến hành đa dạng hóa kinh tế, để + Đến 1988, cải cách kinh tế “mở tiết kiệm lượng , gia tăng hàng cửa”, kinh tế có nhiều khởi sắc Tăng tiêu dùng xuất trưởng GDP 6,2%(2000) * Mianma:Sau 30 năm thực hành sách “hướng nội”, nên tốc độ tăng trưởng chậm Đến 1988, cải cách kinh tế “mở cửa”, kinh tế có nhiều khởi sắc Tăng trưởng GDP 6,2%(2000) Hoạt động 5: Câu hỏi: bối cảnh thành lập ASEAN III SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA - Hạn chế ảnh hưởng cường TỔ CHỨC ASEAN quốc bên ngồi Đối phó với chiến tranh Đơng Dương Bối cảnh thành lập: Nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực xuất nhiều nới Sự thành - Bước vào thập niên 60, nước cần công khối thị trường chung Châu liên kết , hỗ trợ để phát triển Âu - Hạn chế ảnh hưởng cường ASEAN tổ chức liên minh quốc bên ngồi trị – kinh tế khu vực - Đối phó với chiến tranh Đông Dương Ngày 8/8/1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành - Nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu lập Bangkok (Thái Lan), gồm vực xuất nhiều nới Sự thành nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, công khối thị trường chung Châu Âu Philippine Thái Lan Trụ sở - ASEAN tổ chức liên minh trị Jakarta (Indonesia) – kinh tế khu vực Hiện ASEAN có 10 nước: Brunei (1984), Việt Nam (28.07.1995), Lào - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội nước Đông Mianma (09.1997), Campuchia Nam Á (ASEAN) thành lập Bangkok (Thái Lan), gồm nước: (30.04.1999) Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine Thái Lan Trụ sở Jakarta Câu hỏi: mục tiêu ASEAN (Indonesia) Gv trả lời: - Hiện ASEAN có 10 nước: Brunei Phát triển kinh tế văn hóa thơng (1984), Việt Nam (28.07.1995), Lào (09.1997), Campuchia qua hợp tác chung nước thành Mianma (30.04.1999) viên Trên tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực Mục tiêu : ASEAN tổ chức Liên minh - Phát triển kinh tế văn hóa thơng qua trị - kinh tế khu vực hợp tác chung nước thành viên Nhóm - Trên tinh thần trì hòa bình ổn Câu hỏi : nguyên tắc hoặt động định khu vực ASEAN - ASEAN tổ chức Liên minh Hs trả lời trị - kinh tế khu vực Gv nhậnxét Từ 1967 – 1975: tổ chức non trẻ , hợp Hoạt động: tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trường - Từ 1967 – 1975: tổ chức non trẻ , hợp quốc tế tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trường Từ 1976 đến nay: hoạt động khởi sắc quốc tế từ sau Hội nghị Bali (Indonesia) tháng 2/1976, với việc ký Hiệp ước hữu nghị - Từ 1976 đến nay: hoạt động khởi sắc từ hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước sau Hội nghị Bali (Indonesia) tháng 2/1976, với việc ký Hiệp ước hữu nghị Bali) hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali) * Nguyên tắc hoạt động (theo nội dung * Nguyên tắc hoạt động (theo nội dung Hiệp ước Bali): Hiệp ước Bali): + Tơn trọng chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công + Tôn trọng chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ; khơng can thiệp vào công việc nội việc nội nhau; nhau; + Không sử dụng đe dọa sử dụng + Không sử dụng đe dọa sử dụng vũ vũ lực với lực với + Giải tranh chấp + Giải tranh chấp phương phương pháp hòa bình pháp hòa bình + Hợp tác phát triển có hiệu + Hợp tác phát triển có hiệu các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội Sau 1975, ASEAN cải thiện quan hệ lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội với Đông Dương, - Sau 1975, ASEAN cải thiện quan hệ với Tuy nhiên, từ 1979 – 1989, quan hệ Đơng Dương, hai nhóm nước trở nên căng thẳng - Tuy nhiên, từ 1979 – 1989, quan hệ vấn đề Campuchia hai nhóm nước trở nên căng thẳng vấn Đến 1989, hai bên bắt đầu q trình đề Campuchia đối thoại, tình hình trị khu vực cải thiện Thời kỳ kinh tế - Đến 1989, hai bên bắt đầu trình đối thoại, tình hình trị khu vực cải thiện ASEAN tăng trưởng mạnh Thời kỳ kinh tế ASEAN Sau phát triển thành 10 thành viên tăng trưởng mạnh (1999), ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam - Sau phát triển thành 10 thành viên Á thành khu vực hòa bình, ổn định để (1999), ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp phát triển Năm 1992, lập khu tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành vực mậu dịch tự Đơng nam Á khu vực hòa bình, ổn định để phát (AFTA) Diễn đàn khu vực (ARF), triển Năm 1992, lập khu vực mậu dịch tự Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), có Đơng nam Á (AFTA) Diễn đàn khu vực (ARF), Diễn đàn hợp tác Á – Âu tham gia nhiều nước Á – Âu (ASEM), có tham gia nhiều nước Hoặt động Á – Âu Hoặt động chung cho lớp Câu hỏi: hội thách thức Việt 3.Cơ hội thách thức Việt Nam Nam Gia nhập tổ chức gì? gia nhập tổ chức Hs trả lời a.Cơ hội: Gv nhận xét -Nền kinh tê Việt Nam hội nhập với kinh tế nước khu vực, hội để nước ta vươn giới a.Cơ hội: -Nền kinh tê Việt Nam hội nhập -Tạo điều kiện để kinh tế Việt Nam với kinh tế nước khu rút ngắn khoảng cách phát triển vực, hội để nước ta vươn nước ta với nước khu vực giới -Có điều kiện để tiếp thu thành tựu -Tạo điều kiện để kinh tế Việt Nam khoa học- kĩ thuật tiên tến giới để rút ngắn khoảng cách phát triển phát triển kinh tế nước ta với nước khu -Có điều kiện để tiếp thu, học hỏi trình độ vực quản lý nước khu vực -Có điều kiện để tiếp thu thành tựu khoa học- kĩ thuật tiên tến -Có điều kiện để giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học- kĩ thuật , y tế, thể giới để phát triển kinh tế thao với nước khu vực -Có điều kiện để tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý nước khu vực b.Thách thức -Có điều kiện để giao lưu văn hóa, -Nếu khơng tận dụng hội để phát giáo dục, khoa học- kĩ thuật , y tế, thể triển, kinh nước ta có nguy tụt hậu so với nước khu thao với nước khu vực vực Thách thức -Đó cạnh tranh liệt -Nếu không tận dụn nước -Đó cạnh tranh liệt nước khơng hội để phát triển, kinh nước ta có nguy tụt hậu so với nước khu vực -Hội nhập dễ bị hòa tan, đánh sắc truyền thống văn hóa dân tộc c.Thái độ Bình tĩnh, khơng bỏ lỡ hội Cần sức học tập nắm vững khoa học-kĩ -Hội nhập dễ bị hòa tan, đánh thuật sắc truyền thống văn hóa dân tộc c.Thái độ Bình tĩnh, khơng bỏ lỡ hội Cần sức học tập nắm vững khoa học-kĩ thuật Hoặt động Câu hỏi: đấu tranh giành độc lập Ấn Độ diễn giảnh thắng lợi ? Hs trả lời Gv nhận xét 19/2/1946 hai vạn thuỷ binh Bom-bay khởi nghĩa đòi độc lập dân tộc, hưởng ứng lực lượng dân chủ II ẤN ĐỘ Ngày 22.02, Bom-bay, 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi cơng, tuần hành, mít-tinh chống Anh…lơi kéo quần chúng dậy Can-cút- - Diện tích 3,3 triệu km2 ; dân số tỷ 20 triệu người (2000) ta,Ma-đrát , Ka –ra-si Ở nông thôn xung đột nông dân với - Sau Chiến tranh giới thứ hai, đấu tranh chống Anh đòi độc lập địa chủ nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ Đầu năm 1947, 40 vạn công nhân Cuộc đấu tranh giành độc lập Calcutta bãi công Trước sức ép phong trào, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ Theo kế hoạch Mao-báttơn, Ấn Độ chia thành nước tự trị: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi giáo) - 19/2/1946 hai vạn thuỷ binh Bom-bay khởi nghĩa đòi độc lập dân tộc, hưởng ứng lực lượng dân chủ - Ngày 22.02, Bom-bay, 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi cơng, tuần hành, mít-tinh chống Anh…lơi kéo quần Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn chúng dậy Can-cút-ta,Ma-đrát , Ka –ra-si Độ tiếp tục đấu tranh đòi độc lập 26/01/1950, Cộng hòa Ấn Độ thành - Ở nông thôn xung đột nông dân với địa chủ lập Câu hỏi: sau giành độc lập - Đầu năm 1947, 40 vạn công nhân Ấn Độ xây dựng đất nước Calcutta bãi công ? - Trước sức ép phong trào, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị Hs trả lời: Gv nhận xét Đối nội: đạt nhiều thành tựu: cho Ấn Độ Theo kế hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ chia thành nước tự trị: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi giáo) - Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh đòi độc lập Nơng nghiệp: nhờ “cách mạng xanh” nơng nghiệp từ - 26/01/1950, Cộng hòa Ấn Độ thành năm 70, Ấn Độ tự túc lập lương thực từ 1995 nước xuất gạo Xây dựng đất nước: Công nghiệp: phát triển mạnh công a Đối nội: đạt nhiều thành tựu: nghiệp nặng, chế tạo máy, điện hạt nhân , đứng thứ 10 giới công - Nông nghiệp: nhờ “cách mạng xanh” nông nghiệp từ nghiệp năm 70, Ấn Độ tự túc lương thực Khoa học kỹ thuật, văn hóa - giáo từ 1995 nước xuất gạo dục: “cách mạng chất xám” đưa Ấn Độ thành cường quốc công nghệ - Công nghiệp: phát triển mạnh công phần mềm, công nghệ hạt nhân nghiệp nặng, chế tạo máy, điện hạt công nghệ vũ trụ (1974: chế tạo thành nhân , đứng thứ 10 giới công cơng bom ngun tử, 1975: phóng vệ nghiệp tinh nhân tạo…) - Khoa học kỹ thuật, văn hóa - giáo Đối ngoại: ln thực sách dục: “cách mạng chất xám” đưa Ấn hòa bình trung lập tích cực, ủng hộ Độ thành cường quốc công nghệ phần phong trào giải phóng dân tộc mềm, cơng nghệ hạt nhân công nghệ giới Ngày 07.01.1972, Ấn Độ thiết lập vũ trụ (1974: chế tạo thành công bom nguyên tử, 1975: phóng vệ tinh nhân quan hệ với Việt Nam tạo…) b Đối ngoại: thực sách hòa bình trung lập tích cực, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giới Ngày 07.01.1972, Ấn Độ thiết lập quan hệ với Việt Nam 3.Củng cố học : Câu 1: sau CTTGII nước không thuộc địa nước phương tây a b c d Indonexia Philipin Viê Nam Campuchia Câu 2.Việt nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm a.28/7/1995 b 28/7/1994 c 28/7/1993 d 28/7/1992 câu ASEAN thành lập vào ngày tháng năm a b c d 8/8/1967 8/8/1968 8/8/1969 8/8/1970 Dăn dò học cũ xem ... tình hình tất mặt khu vực ĐNÁ Nam Á Các nước ĐNÁ giành lại độc lập bước vào thời kỳ xây dựng sống Hoặt động giáo viên Kiến thức CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Lào (1945-1975) Hoạt động Gv: hướng dẫn cho hs... hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ chia thành nước tự trị: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi giáo) - Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh đòi độc lập Nơng nghiệp: nhờ “cách mạng xanh”... Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), có Đơng nam Á (AFTA) Diễn đàn khu vực (ARF), Diễn đàn hợp tác Á – Âu tham gia nhiều nước Á – Âu (ASEM), có tham gia nhiều nước Hoặt động Á – Âu Hoặt động chung cho
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC nước ĐÔNG NAM á và ấn độ, CÁC nước ĐÔNG NAM á và ấn độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay