VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918)

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:11

Trình bày được nét nổi bật của tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong hững năm chiến tranh thế giới thứ nhất.Nội dung, diễn biến các cuộc khởi nghĩa, sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất về: thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh và buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành.2. Về kỹ năng: Bồi dưỡng cho các em khả năng sử dụng phương pháp so sánh sự kiện, từ đóa biết tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học.3. Về thái độ, tư tưởng, tình cảm: Giáo dục cho HS lòng yêu nước ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, nhận thức được kể thù xâm lược đất nước lúc bấy giờ. Trân trọng truyền thống yêu nước của nhân dân ta. GIÁO ÁN LỚP 11 BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) TP.Hồ Chí Minh, năm 2016 Ngày soạn: 1/10/2016 Ngày dạy: 11/10/2016 Bài 24 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: -Trình bày nét bật tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hững năm chiến tranh giới thứ -Nội dung, diễn biến khởi nghĩa, xuất khuynh hướng cứu nước năm chiến tranh giới thứ về: thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh buổi đầu hoạt động cứu nước Nguyễn Tất Thành Về kỹ năng: - Bồi dưỡng cho em khả sử dụng phương pháp so sánh kiện, từ đóa biết tổng kết kinh nghiệm, rút học Về thái độ, tư tưởng, tình cảm: - Giáo dục cho HS lòng yêu nước ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, nhận thức kể thù xâm lược đất nước lúc Trân trọng truyền thống yêu nước nhân dân ta II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC -Tranh, ảnh, tài liệu lịch sử phản ánh tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam chiến tranh giới thứ -Chân dung số nhà lãnh đạo phong trào cách mạng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ: -Tìm kiện lịch sử để chứng minh chủ trương cứu nước Phan Bội Châu theo đường dân chủ tư sản, phương pháp bạo động Giới thiệu mới: -Trong chiến tranh giới thứ nhất, quyền thực dân tăng cường bóc lột sức người, sức Đơng Dương có Việt Nam Các sách làm cho kinh tế Việt Nam bị biến động, tầng lớp xã hội tăng nhanh số lượng, đồng thời nảy sinh loạt khởi nghĩa vũ trang tầng lớp nhân dân, đặc biệt binh sĩ người Việt Để hiểu rõ tình hình nước ta năm chiến tranh giới thứ (1914-1918) em tìm hiểu 24 Tiến trình tổ chức dạy – học: Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm Hoạt động 1: GV yêu cầu HS theo dõi SGK GV dẫn dắt: chiến tranh giới bùng nổ tồn quyền Đơng Dương tun bố: “Nhiệm vụ chủ yếu Đông Dương phải cung cấp cho quốc đến tối đa nhân lực, vật lực tài lực…” GV yêu cầu học sinh tham khảo SGK để I TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI Những biến động kinh tế - Pháp sức vơ vét tối đa nhân lực, vật lực để gánh đỡ cho thiếu hụt Pháp chiến tranh - Tăng thuế, bắt nhân dân mua công trả lời câu hỏi: HS trả lời, GV chốt ý: Ý đồ Pháp thuộc địa chiến tranh giới thứ gì? -Ý đồ Pháp với thuộc địa kinh tế chiến tranh giới thứ vơ vét để gái đỡ tổn thất thiếu hụt Pháp chiến tranh Các em cho biết tình hình nơng nghiệp, cơng nghiệp…so với trước chiến tranh có điểm khác? -Để thực ý đồ, Pháp tăng thuế, bắt dân mua quốc trái, đóng góp đạm phụ quốc phòng, tăng cường vơ vét lương thực kim loại cần thiết cho việc chế tạo vũ khí, bắt dân chuyển từ trồng lúa sang trồng công nghiệp phục vụ chiến tranh Đó điểm khác tình hình kinh tế Việt Nam so với trước chiến tranh GV đặt câu hỏi kết hợp ghi bài: Những thay đổi sách vơ vét Pháp về; -Nông nghiệp -Công nghiệp -Thương nghiệp, giao thông vận tải GV đặt câu hỏi, HS tham khảo SGK trả lời: Chính sách kinh tế Pháp chiến tranh ảnh hưởng đến kinh tế VN? GV chốt ý: sách kinh tế có tác động mặt đến kinh tế VN + Một mặt tổn hại đến nông nghiệp trồng lúa VN, bần hóa nơng dân VN + Mặt khác, kích thích phát triển cơng nghiệp, giao thông vận tải VN trái, vơ vét lương thực, nông lâm sản, kim loại… đem Pháp + Nông nghiệp: chuyển từ chuyên canh lúa sang trồng công nghiệp phục vụ chiến tranh (thầu dầu, đậu, lạc…)  Đời sống nhân dân khó khăn + Cơng thương nghiệp, GTVT: phát triển sách tay độc quyền cho tư sản người Việt kinh doanh tương đối tự Cơng nghiệp GTVT có phát triển trước Chính sách kinh tế Pháp ảnh hưởng nghiêm trộng đến kinh tế VN Hoạt động 2: GV yêu cầu học sinh theo dõi SGK GV đặt câu hỏi, HS trả lời, GV chốt ý: Chính sách thực dân Pháp biến đổi kinh tế ảnh hưởng đến xã hội VN nào? -Nạn bắt lính sách nơng nghiệp làm cho sức sản xuất nông thôn giảm sút nghiêm trọng đời sống nhân dân ngày bị bần -Giai cấp công nhân tầng lớp tư sản Tính hình phân hóa xã hội - Chính sách Pháp biến động kinh tế chiến tranh tác động mạnh đến phân hóa xã hội Việt Nam - Nạn bị bắt lính sách nơng nghiệp, thiên tai, hạn hán, lũ lụt làm sức sản xuất nông thôn giảm sút nghiêm trọng, đời sống nhân dân ngày bần tiểu tư sản có nhiều biến đổi GV yêu cầu HS dựa vào SGK để trình bày biến đổi GV chốt ý,cho HS xem tranh nạn bắt lính ghi bảng -Giai cấp công nhân lớn lên số lượng, đặc biệt hai ngành khai thác mỏ trồng cao su -Tư sản Việt Nam dần thoát khỏi kiềm chế người Pháp phát triển - Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị phát triển rõ rệt số lượng - Tư sản tiểu tư sản tăng số lượng chưa trở thành giai cấp Họ giữ vai trò kinh tế, trị định song lực lượng chủ chốt phong trào dân tộc thời kỳ công nhân nông dân Hoạt động 3: GV chia học sinh thành II PHONG TRÀO ĐẤU TRANH nhóm tìm hiểu mục SGK VŨ TRANG TRONG CHIẾN -Nhóm 1: tìm hiểu vận động khởi nghĩa TRANH Thái Phiên Trần Cao Vân (1916) -Nhóm 2: tìm hiểu khởi nghĩa binh lính Thái Ngun Sau thảo luận nhóm GV cho nhóm hồn thành bảng mẫu cho Sau hoàn thành bảng GV cho em dựa vào bảng thống kê để trả lời câu hỏi: + Em có nhận xét địa bàn hoạt động phong trào đấu tranh thời kì này? +thành phần tham gia phong trào đấu tranh nói lên điều gì? ý nghĩa việc binh lính tham gia khởi nghĩa + Hình thức đấu tranh chủ yếu gì? + Kết cục phong trào sao? Em nhận xét phong trào thời kì này? Sự thất bại phong trào nói lên điều gì? Sau GV nhận xét chốt ý -Các phong trào khởi nghĩa giai đoạn diễn rộng khắp, lôi kéo nhiều thành phần xã hội tham gia Hoạt động binh lính người Việt quân đội Pháp minh chứng truyền thống yêu nước nhân dân ta Hình thức chủ yếu đấu tranh vũ trang Kết cục thất bại nói lên bế tắc đường lối phong trào yêu nước Việt Nam giai đoạn đặt vấn đề cần phải tìm đường giải phóng dân tộc đắn GV Cho em xem tranh nhà lãnh đạo phong trào, kết hợp ghi STT Phong trào Cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên Trần Cao Vân (1916) Khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên (1917) Lãnh đạo Vua Duy Tân, Thái Phiên Trần Cao Vân Địa bàn Trung Kì Thái Trịnh Văn Nguyên Cấn Lương Ngọc Quyết Hình thức đấu tranh Vũ trang Vũ trang Thành phần chủ yếu Nhân dân đặc biệt binh lính Kết Thất bại Binh lính Thất bại Cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên Trần Cao Vân (1916) -Vua Duy Tân, Thái Phiên Trần Cao Vân lãnh đạo -Lực lượng nhân dân binh lính Trung Kì, có lãnh đạo vua Duy Tân -Dự định phối hợp với binh lính việt chủ yếu miền Trung dậy khởi nghĩa thất bại Cả ba ông bị bắt Khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên (1917) -Trịnh Văn Cấn Lương Ngọc Quyết lãnh đạo -Lực lượng tù trị binh lính người Việt -Hoạt động: +Đêm 30 rạng sáng 31-8 1917, quân khởi nghĩa kiểm sốt tồn thị xã (trừ trại lính Pháp) giương cờ “Nam binh Hoạt động 4:GV đặt câu hỏi cho HS Những biểu chứng tỏ phong trào công nhân giai đoạn có nhiều tiến so với trước? HS trả lời GV chốt ý kết hợp ghi bảng GV giải thích Tự phát: đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, chưa ý thức vai trò trị mình, tổ chức chưa chặt chẽ, đấu tranh lẻ tẻ… GV yêu cầu HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi: Các em cho biết đơi nét Nguyễn Tất Thành? người định sang phương tây để tìm đường cứu nước? Tìm hiểu hoạt động tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành Những hoạt động Nguyễn Tất Thành năm 1911-1918 nhằm mục đích gì? HS trả lời GV chốt ý kết hợp ghi bảng -Mục đích hoạt động đòi quyền tự do, dân chủ quyền bình đẳng dân tộc Việt Nam, sở quan trọng để Người xác định đường cứu nước đắn cho dân tộc phục quốc” +Phát hịch tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đăt quốc hiệu Đại Hùng, vạch tội ác giặc Pháp, kêu gọi khôi phục độc lập đất nước +Pháp đưa 2000 lính đàn áp nghĩa quân chiến đấu anh dung tháng thất bại  Thất bại đánh đòn mạnh vào sách “dùng người Việt trị người Việt” thực dân Pháp III SƯXUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI Phong trào cơng nhân -Vào thời kì chiến tranh giới thứ nhất, phong trào công nhân phát triển, kết hợp đấu tranh kinh tế với bạo loạn vũ trang: nghỉ việc chống cúp phạt lương, bỏ trốn chống bọn cai thầu, bỏ trốn chống bọn cai thầu, tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên, đốt nhà cai thầu… -Phong trào thể rõ chất đoàn kết, kỹ luật giai cấp cơng nhân, mang tính tự phát Buổi đầu hoạt động cứu nước Nguyễn Tất Thành (1911-1918) a Tiểu sử -Ngyễn Tất Thành tên thật Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19-5-1890 gia đình tri thức yêu nước Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, nên sớm có tinh thần yêu nước ý chí cứu quốc b Hoạt động -Từ năm 1911- 1917, Người qua nhiều nước nhận thức đâu bọn thực dân tàn bạo, độc ác đâu người lao động bị áp bóc lột dã man -Ngày5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước -Cuối năm 1917, Người trở Pháp, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia phong trào công nhân Pháp Người tích cực viết bao truyền đơn… tố cáo thực dân Pháp tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam -Sống làm việc phong trào công nhân Pháp, tiếp nhân tư tưởng phong trào cách mạng Nga, tư tưởng Người có chuyển biến, sở để sau Người xác định đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam Cũng cố dặn dò a: Cũng cố GV cho hs tự rút đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội phong trào yêu nước giai đoạn Cho lập bảng biểu phong trào yêu nước b: Dặn dò Học cũ, xem trước mới, trả lời câu hỏi SGK ...Bài 24 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: -Trình bày nét bật tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hững năm chiến tranh giới thứ -Nội... phương pháp bạo động Giới thiệu mới: -Trong chiến tranh giới thứ nhất, quyền thực dân tăng cường bóc lột sức người, sức Đơng Dương có Việt Nam Các sách làm cho kinh tế Việt Nam bị biến động, tầng... lời, GV chốt ý: Ý đồ Pháp thuộc địa chiến tranh giới thứ gì? -Ý đồ Pháp với thuộc địa kinh tế chiến tranh giới thứ vơ vét để gái đỡ tổn thất thiếu hụt Pháp chiến tranh Các em cho biết tình hình nơng
- Xem thêm -

Xem thêm: VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918), VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay