Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp

249 46 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:49

... .17 2.1.1 Doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.1.1.1 Doanh nghiệp niêm yết 17 2.1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa 19 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp ... nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp phần lớn thực doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất công nghiệp, quy mơ nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay doanh nghiệp có vốn... mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 97 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .97 4.3.2 So sánh mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp, Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay