Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp

249 17 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VŨ THỊNH TRƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Tp Hồ Chí Minh, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VŨ THỊNH TRƯỜNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số chuyên ngành: 62 34 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Võ Hồng Đức TS Lê Thị Thanh Loan Tp Hồ Chí Minh, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “Nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận án này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận án chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận án mà khơng trích dẫn quy định Luận án chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Chữ ký tác giả Vũ Thịnh Trường ii LỜI CẢM ƠN Việc đến bậc học cao – Tiến sĩ điều mà thân Tôi chưa nghĩ đến trước trở thành giảng viên đại học Giai đoạn làm Nghiên cứu sinh thật khoảng thời gian vất vả, nhiều lúc tưởng chừng tiếp tục thật đáng nhớ hai chục năm học tập làm việc Tơi Ngồi nỗ lực thân, hỗ trợ, nâng đỡ không ngừng động viên gia đình, đồng nghiệp, sinh viên người xung quanh động lực to lớn giúp Tơi hồn thành việc học bậc Tiến sĩ Lời đầu tiên, Tôi xin cảm ơn Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho thân Tôi, nghiên cứu sinh khác suốt thời gian khóa học Đây thực môi trường giáo dục nghiêm túc đáng tin cậy cho bạn sinh viên, học viên nghiên cứu sinh gửi gắm Có lẽ chẳng Luận án Tiến sĩ hoàn tất mà khơng có hướng dẫn, hỗ trợ nghiêm khắc làm việc cách liên tục gần năm qua Tiến sĩ Võ Hồng Đức Tiến sĩ Lê Thị Thanh Loan Bản thân Tôi thật may mắn Thầy, cô nhận hướng dẫn Xin gửi đến Thầy Cô lời tri ân sâu sắc Từ tận đáy lòng mình, Tơi xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Minh Hà, PGS TS Hoàng Thị Phương Thảo, PGS.TS Nguyễn Minh Kiều ThS Hồ Thị Bảo Uyên (Khoa ĐT SĐH) sát cánh, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho Tôi từ dự tuyển đầu vào Nghiên cứu sinh Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bố mẹ, vợ gái hậu phương vững Tơi kiên trì theo đuổi phát triển nghiệp giảng dạy nghiên cứu Lời cuối cùng, Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo, bạn đồng nghiệp trường ĐH Công nghệ Đồng Nai anh, chị nghiên cứu sinh trường ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh ln chia sẻ động viên Tôi suốt thời gian làm Nghiên cứu sinh Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường năm 2018 iii TÓM TẮT Các nghiên cứu có liên quan đến hiệu hoạt động doanh nghiệp chủ đề thu hút quan tâm nhiều học giả toàn giới Trong hướng nghiên cứu này, đo lường xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thực nhiều Phương pháp đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp theo cách tiếp cận hiệu kỹ thuật sử dụng phổ biến, rộng rãi nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt bổ sung hữu hiệu cho phương pháp phân tích số tài truyền thống vốn có hạn chế định việc đo lường đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Luận án thực nhằm tiến hành nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Nghiên cứu bao gồm có bốn mục tiêu chủ yếu, bối cảnh Việt Nam, sau: (i) Đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết; (ii) Xác định lượng hóa mức độ tác động nhân tố thuộc Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết; (iii) Kiểm định khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam (iv) Cung cấp hàm ý cho nhà quản trị doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Phạm vi không gian nghiên cứu giới hạn doanh nghiệp ngành Chế biến, chế tạo Việt Nam Nghiên cứu thừa kế hai kỹ thuật phổ biến đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp: (i) Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) (ii) Phương pháp bao liệu (DEA) Mẫu nghiên cứu bao gồm 1.036 quan sát doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, hoạt động giai đoạn 2008 – 2014 Kết đo lường hiệu kỹ thuật cho biết mức độ hiệu hoạt động bình qn cho doanh nghiệp ngành Cơng nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam mức thấp, 31% sử dụng phương pháp SFA 42% theo phương pháp DEA Riêng kết từ phương pháp DEA cho thấy mức hiệu chung ngành có xu hướng giảm dần Đặc biệt, gần 80% số lượng doanh nghiệp niêm yết mẫu nghiên cứu hàng năm có mức hiệu kỹ thuật tương đối 40% Kết iv cho thấy lực quản trị nguồn lực doanh nghiệp thật đáng quan ngại cần cải thiện nhiều Bên cạnh đó, nhằm đạt mục tiêu thứ hai luận án, nghiên cứu sử dụng Lý thuyết người đại diện làm tảng chính, kết hợp với Lý thuyết ràng buộc nguồn lực kết thực nghiệm từ nghiên cứu trước để xác định xây dựng giả thuyết ảnh hưởng nhân tố thuộc Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết Mơ hình Phân tích biên ngẫu nhiên giai đoạn (SFA) Hồi quy cắt cụt bootstrap hai giai đoạn với DEA sử dụng để phân tích liệu gồm 342 quan sát Dữ liệu trích từ mẫu nghiên cứu gốc với đầy đủ thông tin biến nghiên cứu mơ hình Các nhân tố thuộc Quản trị cơng ty có tác động đến Hiệu kỹ thuật đo SFA Quyền kiêm nhiệm (tác động âm) Hiệu kỹ thuật tương đối DEA Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT (tác động dương) Tiếp theo, với mục tiêu nghiên cứu thứ ba, nghiên cứu đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp vừa nhỏ (DNN&V) so sánh với doanh nghiệp niêm yết thuộc bốn nhóm ngành công nghiệp cấp ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm: (i) Thực phẩm - Đồ uống; (ii) Hoá, dược liệu; (iii) Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic & phi kim khác (iv) Sản xuất máy móc thiết bị bối cảnh khủng hoảng kinh tế Việt Nam, giai đoạn 2008 – 2012 Bộ liệu phân tích bao gồm 3.759 quan sát trích xuất từ ba điều tra doanh nghiệp nhỏ vừa (DNN&V) 699 quan sát doanh nghiệp niêm yết rút trích từ mẫu nghiên cứu gốc Kết phân tích rằng, hiệu kỹ thuật, theo SFA, DNN&V dao động từ 52% - 54%, doanh nghiệp niêm yết có mức hiệu bình quân 80% Kết đo lường DEA, cho thấy, DNN&V có hiệu kỹ thuật cao cần phải cắt giảm đến gần 42% chi phí đầu vào để đạt mức hiệu toàn diện tương đối Ngoài ra, kiểm định T-test cho biết có chứng thống kê cho thấy doanh nghiệp niêm yết có hiệu trung bình cao DNN&V năm (05) nhóm ngành nghiên cứu Kết hợp phương pháp SFA phân tích kịch bản, nghiên cứu tìm mức độ hiệu kỹ thuật với đầu biến Giá trị sản xuất (trên 80%) cao mức độ hiệu kỹ thuật biến đầu Doanh thu (chỉ 50%) Điều cho thấy nhiều khả DNN&V gặp khó khăn việc tiêu thụ đầu v Dựa kết nghiên cứu, tác giả luận án đề xuất số hàm ý quản trị nhằm cải thiện hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết Riêng với DNN&V, số hàm ý đề xuất cho chủ doanh nghiệp nhà xây dựng sách nhằm tạo điều kiện cho loại hình phát triển, định hướng trở thành công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC vi DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ xi DANH MỤC BẢNG xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiv Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Cơ sở hình thành luận án 1.2 Vấn đề nghiên cứu .6 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng Phạm vi nghiên cứu 10 1.6 Phương pháp nghiên cứu 11 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 14 1.8 Điểm đề tài 14 1.9 Kết cấu luận án nghiên cứu .15 Chương 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 17 2.1 Khung lý thuyết .17 2.1.1 Doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.1.1.1 Doanh nghiệp niêm yết 17 2.1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa 19 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp .22 vii 2.1.3 Lý thuyết đo lường Hiệu kỹ thuật .25 2.1.3.1 Cách tiếp cận ước lượng tham số 25 2.1.3.2 Cách tiếp cận phi tham số 31 2.1.4 Vấn đề xác định yếu tố đầu vào, đầu đo lường Hiệu kỹ thuật 37 2.1.5 Quản trị công ty .42 2.1.5.1 Định nghĩa .42 2.1.5.2 Lý thuyết Quản trị công ty 43 2.2 Các nghiên cứu trước 48 2.2.1 Các nghiên cứu nước 48 2.2.2 Các nghiên cứu nước 55 2.3 Các mơ hình nghiên cứu lý thuyết mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 63 2.3.1 Mơ hình yếu tố đầu vào, đầu 63 2.3.1.1 Đầu (Outputs) 63 2.3.1.2 Đầu vào (Inputs) 64 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 65 2.3.2.1 Mối quan hệ Quy mô Hội đồng quản trị Hiệu kỹ thuật .67 2.3.2.2 Mối quan hệ Tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Hiệu kỹ thuật 67 2.3.2.3 Mối quan hệ Số lần họp Hội đồng quản trị Hiệu kỹ thuật 68 2.3.2.4 Mối quan hệ Quyền kiêm nhiệm Hiệu kỹ thuật 69 2.3.2.5 Mối quan hệ Tỷ lệ nợ Hiệu kỹ thuật 70 viii 2.3.2.6 Mối quan hệ yếu tố thuộc Đặc điểm doanh nghiệp Hiệu kỹ thuật 72 2.3.3 Sự khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa .73 2.4 Tóm tắt chương .74 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 75 3.1 Đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 75 3.1.1 Phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) 75 3.1.2 Phương pháp bao liệu (DEA) .77 3.2 Phân tích ảnh hưởng Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 77 3.2.1 Mơ hình ảnh hưởng phi hiệu kỹ thuật .77 3.2.2 Mơ hình hồi quy cắt cụt Bootstrap hai giai đoạn với DEA .78 3.3 Kiểm định khác biệt Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa .80 3.4 Phân tích thay 81 3.5 Dữ liệu Đo lường 82 3.6 Tóm tắt chương .84 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 86 4.1 Đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 86 4.1.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .86 4.1.2 Phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) 88 4.1.3 Phương pháp bao liệu (DEA) .90 4.2 Kết kiểm định ảnh hưởng Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật 91 Phụ lục 15 Dữ liệu kiểm định mơ hình (3.3) (3.4) Năm Mã CK 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 AGF BCC CAN CAP CJC DAC DHC DPC GMC HHC L10 L43 L61 NGC SBT STP TPP TRA TTF XMC AGF CAP Ln_boardsize 1,000 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 0,778 0,845 0,699 0,699 0,699 Boardinde ln_meeting Duality Lv Ln_capins Ln_firmsize ln_firmage 0,3 0,2 0,8 0,428571 0,2 0,4 0,4 0,166667 0,2 0,4 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,333333 0,428571 0,4 0,6 0,2 0,778 0,602 0,602 0,954 0,699 0,845 0,778 0,699 1,079 0,778 0,778 0,845 0,602 0,845 0,602 1,079 0,778 0,845 0,602 0,602 0,954 0 1 1 0 0 1 1 1 0,525957 0,745163 0,493355 0,823674 0,924404 0,318398 0,519546 0,118181 0,39381 0,474258 0,677509 0,636863 0,500895 0,660957 0,181434 0,133773 0,662552 0,28365 0,605294 0,700508 0,48466 0,774465 4,46209 6,245058 3,248742 4,292335 4,065908 2,457699 5,918536 3,309889 2,687011 3,656437 2,635684 3,022303 3,16801 2,867585 7,095033 3,634134 4,15142 4,070181 4,217288 3,495631 4,295207 4,198801 13,67016 14,9059 11,51741 10,83475 12,56268 9,851958 12,15795 10,07899 11,68986 11,78877 12,33765 11,63698 11,72819 10,19024 13,94087 10,85745 10,91336 12,34857 13,93027 12,9046 13,56268 10,66561 0,9031 1,2041 1,0000 0,6990 0,4771 0,7782 0,7782 0,9542 0,6990 0,6990 0,3010 0,4771 0,4771 0,6021 0,9031 0,7782 0,6021 1,0000 0,7782 0,7782 0,9542 0,7782 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 CJC CSM DAC DAG DHC DHG GMC HHC HOM L10 L61 LSS MCP MPC NTP OPC QNC SBT SEC STP TCM TRA AAM AGF BHS CAN DAC DHC 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,903 0,778 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,954 0,778 0,699 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 1,000 0,778 0,699 0,699 0,2 0,5 0,2 0,6 0,6 0,375 0,333333 0,4 0,285714 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,285714 0,444444 0,6 0,2 0,6 0,333333 0,8 0,6 0,7 0,2 0,6 1,041 0,954 0,845 0,699 0,699 0,954 0,778 0,778 0,602 0,845 0,778 0,602 0,903 0,301 1,000 0,699 0,602 0,699 0,602 0,602 1,146 0,903 0,845 1,602 0,602 0,602 0,699 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0,894452 0,522607 0,507397 0,568914 0,605669 0,331028 0,410993 0,424299 0,618523 0,744475 0,571766 0,318139 0,394437 0,495138 0,410545 0,319701 0,855507 0,107085 0,398389 0,168741 0,672345 0,362419 0,119742 0,539619 0,510758 0,522835 0,468226 0,590656 3,88765 4,551135 3,080656 4,81098 6,194572 4,196169 2,836668 3,46128 7,014443 3,576741 3,244737 4,912564 4,995825 3,878003 5,189973 4,431352 5,226224 6,644244 5,560762 3,684793 4,989416 4,178442 3,843053 4,523395 5,087359 3,495238 3,576629 4,46922 12,4238 13,52256 10,28039 12,10562 12,45692 13,79212 11,81587 11,72367 14,1828 12,65675 11,95571 13,37003 11,77252 14,17068 13,37196 12,41851 13,80208 13,98514 12,03988 10,94604 13,90599 12,47108 12,2646 13,67275 13,3843 11,74411 10,40007 12,76711 0,6021 1,5315 0,8451 0,9542 0,8451 1,1139 0,7782 0,7782 0,3010 0,4771 0,6021 1,0000 1,0414 0,6021 0,6990 1,5185 0,6990 0,9542 1,1139 0,8451 1,5315 1,0414 0,9542 1,0000 1,0000 1,0792 0,9031 0,9031 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 DHG DMC DNY DPC HAD HHC HOM IMP L10 L43 L44 L61 L62 LIX LSS MCP MPC NGC NKG QHD SAF SBT SDG SDN SEC SPP SRC STP 0,903 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 0,845 0,903 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 0,375 0,4 0,6 0,166667 0,4 0,4 0,285714 0,25 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 0,666667 0,6 0,4 0,845 0,845 0,954 0,602 0,778 0,778 0,602 0,602 1,204 0,903 0,778 0,778 1,114 1,079 0,699 0,778 0,954 0,954 0,602 0,602 0,699 0,903 0,477 0,699 0,845 0,699 0,903 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0,291634 0,287317 0,560709 0,250659 0,177361 0,430634 0,599387 0,215368 0,778836 0,617649 0,809349 0,638868 0,725452 0,33185 0,231858 0,428588 0,639192 0,818592 0,765027 0,553323 0,43045 0,085482 0,571494 0,459815 0,529705 0,64726 0,583637 0,115524 4,344589 4,67863 5,55033 3,566884 4,583559 3,287913 6,961103 5,100936 2,100686 2,993246 2,908031 3,122519 3,327055 1,963508 5,029363 4,916317 4,497092 2,503061 6,390662 4,864536 3,267136 6,460147 4,512799 2,870521 6,050126 5,598675 4,444215 3,532789 13,96791 13,10371 13,10748 10,41911 11,26826 11,87488 14,12995 13,08287 12,94556 11,77707 12,20263 12,26436 12,1064 12,31973 13,8074 11,89121 14,72887 10,93887 13,85825 11,19134 11,12452 14,04058 11,85693 10,15476 12,49698 12,57862 12,80837 11,63876 1,1461 0,8451 0,4771 1,0414 0,9031 0,8451 0,4771 0,6021 0,6021 0,6990 1,2553 0,6990 0,7782 1,0000 1,0414 1,0792 0,6990 0,7782 0,9031 0,9031 0,7782 1,0000 0,6990 1,0414 1,1461 1,0000 0,7782 0,9031 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 TCM TPP TRA VCF VFG VIT VLF AAM ALT BHS CAP CJC CSM DAC DHC DHG DMC DNY DPC DPM DRC GMC GMX HAD HHC IMP KTS L10 0,954 0,602 0,778 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 1,000 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,903 0,845 0,699 0,778 0,699 0,845 0,845 0,699 0,699 0,699 0,903 0,699 0,699 0,555556 0,75 0,333333 0,571429 0,2 0,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,2 0,142857 0,6 0,4 0,6 0,375 0,428571 0,6 0,166667 0,8 0,571429 0,285714 0,4 0,4 0,4 0,25 0,6 0,6 0,602 0,699 1,146 1,079 0,602 1,568 0,778 1,146 1,079 1,462 0,845 0,954 1,114 0,602 0,903 1,041 1,279 0,954 0,602 1,204 1,114 0,699 0,903 0,845 0,845 0,845 0,699 1,255 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,642937 0,677483 0,396861 0,205785 0,399242 0,749906 0,685743 0,129779 0,170136 0,572066 0,540391 0,780483 0,594538 0,443424 0,640445 0,301772 0,310047 0,775497 0,333305 0,095018 0,458711 0,590548 0,365846 0,226764 0,379794 0,143378 0,374608 0,795978 4,704193 3,493229 4,257197 4,098162 3,757051 5,614893 5,334314 3,836578 4,95719 4,714474 4,032892 3,725665 4,621345 3,743168 6,306435 4,454966 4,702041 5,072894 3,83556 6,368253 4,063985 2,551736 3,669554 3,941654 3,144214 4,952347 4,421215 4,045358 14,01834 11,50455 12,82254 13,05345 13,03371 12,76536 12,76607 12,10789 11,81555 13,46484 10,76145 11,73059 13,64002 10,26538 12,79097 13,90762 13,03509 13,65932 10,39868 15,44611 13,70003 12,29138 11,10243 11,22347 11,97298 13,0275 11,482 12,8904 1,5441 0,7782 1,0792 1,5441 1,0000 0,6021 0,6990 1,0000 1,3617 1,0414 0,9031 0,7782 1,5563 0,9542 0,9542 1,1761 0,9031 0,6021 1,0792 0,6990 0,7782 0,9031 0,9542 0,9542 0,9031 0,6990 0,6021 0,6990 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 L35 L43 LIX LSS MAC MCF MCP MPC NGC QHD RDP SAF SBT SDG SDN SEC SPP SRC STP TCM TLT TPP TRA TTC VIT VNM AAM ACL 0,699 0,699 0,699 0,699 0,954 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,954 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,4 0,4 0,2 0,4 0,777778 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 0,777778 0,6 0,4 0,428571 0,6 0,6 0,4 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6 1,000 0,845 1,114 0,602 0,845 0,602 1,041 0,778 0,602 0,602 1,000 0,602 1,000 0,477 0,699 0,903 0,602 1,279 0,602 0,602 0,699 1,146 0,602 1,591 0,602 0,903 0,602 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0,683675 0,745689 0,388802 0,358717 0,339837 0,711346 0,442805 0,74427 0,850481 0,618766 0,638949 0,393949 0,228379 0,556024 0,48608 0,647999 0,609797 0,676603 0,11704 0,645374 0,941702 0,723497 0,481137 0,651009 0,784554 0,19929 0,106523 0,669102 2,63188 2,791913 3,830555 4,968252 3,813618 3,082467 5,135892 4,318281 4,290054 4,884248 5,022838 3,123453 6,124219 4,333589 2,886084 5,634937 5,649509 4,342342 3,960577 4,511789 4,970767 3,605647 4,941953 3,801378 5,481769 6,189277 3,649197 3,580029 11,30494 12,03864 12,31704 14,00129 10,97655 11,53538 12,02935 15,0612 11,01335 11,17542 12,52645 11,16071 14,05621 11,65107 10,10201 12,72854 12,6876 12,80188 11,51351 13,93609 12,12872 11,60157 13,04041 11,34028 12,65679 15,96278 11,93542 13,0038 0,7782 0,7782 1,0414 1,0792 1,2788 0,8451 1,1139 0,7782 0,8451 0,9542 1,2788 0,8451 1,0414 0,7782 1,0792 1,1761 1,0414 0,8451 0,9542 1,5563 0,9031 0,8451 1,1139 0,9031 0,6990 1,2788 1,0414 1,0414 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 AGF BHS BRC CAN CAP CJC CTB DBC DCL DHG DMC DPC DRC GDT HAT HHC HOM HPB HSG HVT IMP KBT L10 L35 L44 L61 L62 LIX 0,699 1,000 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,954 0,699 0,903 0,845 0,477 0,845 0,845 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,4 0,7 0,6 0,6 0,2 0,2 0,6 0,333333 0,2 0,375 0,285714 0,333333 0,428571 0,571429 0,6 0,4 0,285714 0,2 0,4 0,4 0,285714 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,602 1,301 0,954 1,342 0,845 0,903 0,699 1,255 0,954 1,230 0,699 0,699 1,041 0,778 0,778 0,845 0,602 0,602 1,839 1,041 1,398 0,778 1,398 0,602 0,778 0,954 1,342 1,041 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,579055 0,728288 0,384159 0,552904 0,589168 0,751286 0,698787 0,612359 0,625045 0,283734 0,327259 0,233271 0,528072 0,374903 0,295544 0,384519 0,565621 0,320894 0,617465 0,532009 0,171107 0,437397 0,802081 0,710449 0,772621 0,747253 0,732146 0,392939 4,258299 4,956253 5,059952 3,672894 3,884823 3,411363 4,588692 5,018314 4,862684 5,087873 4,695029 3,550064 4,0286 3,229655 0,087346 2,899068 6,616529 4,244054 6,114012 5,204446 5,043708 5,401089 4,194605 2,416717 3,192248 3,036877 4,163276 4,060943 13,6359 13,93368 11,70023 11,71134 11,00502 11,66567 11,37453 14,45511 12,78141 14,05439 13,02427 10,23677 14,09551 11,82972 9,724013 11,98514 13,95108 11,07021 14,86152 11,67759 13,03907 10,44523 12,97168 11,33222 11,94219 12,43293 12,11548 12,40564 1,0792 1,0792 1,1761 1,1461 0,9542 0,8451 0,9542 0,6021 1,0414 1,2041 0,9542 1,1139 0,8451 1,3010 0,8451 0,9542 0,6990 1,0000 1,0792 0,9031 0,7782 0,6990 0,7782 0,8451 1,3010 0,8451 0,9031 1,0792 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 LM8 LO5 LSS MCC MCF MCP MEC MIM MPC NAV NGC NHS OPC PAC POM RDP RHC SAF SBT SDG SDN SEC SPP SRC STP TNG TPP TRA 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,602 0,778 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 1,000 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,142857 0,4 0,5 0,333333 0,8 0,2 0,2 0,6 0,285714 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,342 0,903 0,602 0,602 0,602 1,176 0,845 0,602 0,778 0,699 0,778 0,699 0,903 1,342 0,602 1,792 0,602 0,699 1,000 0,477 0,699 1,146 0,602 1,204 0,602 0,602 1,146 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,855775 0,820383 0,523394 0,073243 0,537848 0,423615 0,820787 0,542303 0,779777 0,489643 0,842721 0,399061 0,317123 0,537176 0,705842 0,644815 0,328837 0,345794 0,3563 0,498752 0,395472 0,660962 0,657985 0,530247 0,102675 0,776049 0,725486 0,471226 2,718608 4,171658 6,473121 3,458093 3,177408 5,001359 3,40062 4,316473 4,483246 3,409461 4,178253 5,783426 5,160017 5,218523 7,571759 4,970814 6,470386 3,173386 5,950921 4,251877 2,742779 6,058258 5,800085 4,154334 4,534299 3,375475 4,221062 4,96696 13,27989 12,28765 14,17237 10,31638 11,68078 11,90033 13,0812 10,84914 15,02379 11,4904 10,90209 13,09746 12,49117 13,32386 15,36339 12,61107 11,22644 11,12038 14,15668 11,53698 10,01801 12,78641 12,77122 12,56021 11,49265 13,13812 11,61756 13,156 1,5563 1,2304 1,1139 0,8451 0,9031 1,1461 0,7782 1,3010 0,8451 1,0792 0,9031 0,8451 1,5563 1,5682 1,0792 1,3010 1,0414 0,9031 1,0792 0,8451 1,1139 1,2041 1,0792 0,9031 1,0000 0,7782 0,9031 1,1461 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 TTC VBC VTF AAM ACL AVF BBC BHS BRC CAN CAP CJC CPC CSM CTB DAG DBC DCL DHC DHG DLG DMC DNY DPM DQC DRC DTT EVE 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,778 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,778 0,954 0,699 0,699 0,903 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,954 0,845 0,845 0,8 0,4 0,857143 0,6 0,2 0,666667 0,8 0,5 0,6 0,6 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6 0,666667 0,333333 0,2 0,6 0,375 0,2 0,285714 0,6 0,8 0,2 0,666667 0,571429 0,428571 0,602 0,602 0,845 0,954 0,699 1,079 0,845 0,903 0,477 1,204 1,041 0,845 0,903 0,778 0,699 0,699 1,146 0,903 0,845 1,255 1,146 0,954 0,699 0,903 1,041 1,255 0,699 0,903 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,535858 0,711787 0,518094 0,144939 0,625854 0,753711 0,264029 0,614887 0,395474 0,404726 0,456347 0,778315 0,401678 0,582833 0,737433 0,744436 0,570816 0,54228 0,434735 0,350961 0,623394 0,381661 0,816623 0,115722 0,50045 0,56717 0,175719 0,122849 3,363539 4,063707 5,34586 3,66966 4,514098 4,247761 4,526379 5,428006 4,991459 3,574201 3,685265 3,251598 3,490465 4,394516 4,552921 5,08002 5,189626 4,758757 6,036944 4,547475 2,270065 4,727209 6,180073 6,376055 3,980266 6,22825 5,553716 4,854057 11,17708 11,77337 13,43401 11,95707 12,82421 13,76813 12,94133 13,93979 11,9217 11,43567 10,86787 11,8161 11,13428 14,22602 11,62594 12,79045 14,5439 12,6626 12,23582 14,27929 14,03806 13,17374 13,8593 15,53321 13,66614 14,31347 11,15206 13,03424 0,9542 1,0000 0,8451 1,0792 1,0792 0,8451 0,7782 1,1139 1,2041 1,1761 1,0000 0,9031 1,0792 1,5798 1,0000 1,1139 0,6990 1,0792 1,0414 1,2304 0,8451 1,0000 0,7782 0,8451 1,3222 0,9031 1,3010 1,3222 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 FCM GDT HAT HHC HOM HPB HT1 HVT IMP KMR KSD L10 L35 L43 L61 L62 LAF LIX LM8 LO5 LSS MAC MCC MCF MCP MPC NAG NBP 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,954 0,699 0,954 0,903 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,602 0,6 0,4 0,6 0,4 0,285714 0,2 0,555556 0,4 0,222222 0,375 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,285714 0,2 0,2 0,4 0,4 0,714286 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 1,000 0,778 0,778 0,699 0,602 0,602 0,602 0,778 0,845 0,778 0,778 1,623 0,778 1,000 1,568 1,462 1,000 1,000 1,505 0,778 0,602 0,602 0,602 0,602 1,146 0,778 0,903 0,699 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0,466705 0,337415 0,298800 0,381057 0,577993 0,33216 0,756331 0,466886 0,165533 0,255253 0,229998 0,811322 0,752501 0,77529 0,800068 0,707323 0,390277 0,389942 0,858322 0,833098 0,404232 0,275364 0,158253 0,648575 0,48978 0,735429 0,482986 0,512089 5,889959 3,101659 0,089281 2,985341 6,490886 4,157019 7,526945 5,053039 5,009966 5,855666 5,682996 4,067679 2,193262 2,566891 2,858941 4,063542 3,472842 4,294999 2,946225 3,960533 6,768262 4,199301 3,188244 3,34199 5,140387 4,428257 4,242917 2,889432 12,59827 11,82147 9,7772 11,99965 13,85058 11,11924 15,7283 11,62287 13,01472 12,64317 10,88502 13,08103 11,4451 12,05275 12,6776 11,97647 11,48706 12,5224 13,41154 12,31975 13,93484 10,86366 10,39694 12,03743 12,01797 15,18724 11,84694 12,36014 0,8451 1,3222 0,9031 1,0000 0,7782 1,0414 0,6021 0,9542 0,8451 0,8451 1,0414 0,8451 0,9031 0,9031 0,9031 0,9542 1,2041 1,1139 1,5682 1,2553 1,1461 1,3222 0,9031 0,9542 1,1761 0,9031 0,8451 0,9542 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 NGC NHC NHS NHW OPC PAC RDP SAF SBT SDN SEC SHI SRC TCM TNG TPP TTC VBC VGS VHL AAM ABT ACL ALT BBC BHS BRC CAN 0,699 0,699 0,778 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 1,000 0,699 0,903 0,699 0,699 0,699 0,699 0,778 0,845 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,4 0,6 0,666667 0,4 0,5 0,8 0,4 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2 0,375 0,2 0,4 0,8 0,4 0,333333 0,428571 0,6 0,5 0,2 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,699 0,845 0,903 0,699 0,845 0,602 0,699 0,903 0,602 0,602 0,778 1,322 1,146 0,602 0,602 0,699 0,602 0,602 1,230 1,322 0,845 0,845 0,602 1,000 0,778 0,954 0,602 0,954 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,842554 0,223665 0,507196 0,577625 0,326886 0,650062 0,649692 0,362901 0,433632 0,496795 0,585092 0,735598 0,438415 0,626883 0,779909 0,718229 0,446306 0,72782 0,54715 0,625995 0,134075 0,366934 0,665145 0,108133 0,282099 0,636826 0,36123 0,4107 4,210712 3,143056 5,889745 5,432863 5,001157 5,1631 4,853197 2,906676 5,943209 2,552889 5,861702 5,417044 3,989454 4,351215 3,613699 4,174399 3,056725 4,168184 5,614284 4,128966 3,62085 3,249343 4,393455 4,719352 4,430461 5,554576 5,554825 3,50284 10,92246 10,1044 13,77566 12,87811 12,53514 13,51223 12,63365 11,14584 14,33283 10,22618 12,97164 13,50748 12,51036 13,84194 13,11459 11,76565 11,17431 11,95964 13,22737 12,93424 11,93 12,72279 12,96586 11,63645 13,03036 13,99496 11,91678 11,51487 0,9542 1,1461 0,9031 1,2304 1,5682 1,5798 1,3222 0,9542 1,1139 1,1461 1,2304 1,2041 0,9542 1,5798 0,8451 0,9542 1,0000 1,0414 0,8451 0,9031 1,1139 1,0414 1,1139 1,4150 0,8451 1,1461 1,2304 1,2041 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 CAP CAV CJC CMX CPC CSM CTB DAG DBC DCL DLG DMC DNC DNP DNY DPM DQC DRC DTC DTT EVE FCM GMC HAI HAT HCC HHC HNM 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,954 0,699 0,903 0,903 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,845 0,845 0,699 0,845 0,699 0,699 0,477 0,699 0,699 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 0,6 0,8 0,333333 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,8 0,2 0,571429 0,8 0,571429 0,428571 0,4 0,428571 0,2 0,6 0,666667 0,4 0,8 0,778 0,477 0,845 0,778 1,041 0,954 1,000 0,699 1,079 0,845 1,491 0,903 0,699 0,778 0,699 0,602 1,079 1,146 0,954 0,602 0,845 1,176 0,845 0,954 0,845 0,699 0,778 0,954 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0,453134 0,660739 0,836721 0,932195 0,30867 0,602219 0,776664 0,761315 0,566326 0,484921 0,594542 0,225736 0,536007 0,733565 0,829485 0,109393 0,4721 0,510492 1,173151 0,225302 0,163834 0,470011 0,612072 0,530774 0,316054 0,500733 0,37887 0,375085 3,892291 4,957402 3,150888 3,805394 3,452198 5,937418 4,644126 4,980118 5,228642 4,644809 3,262503 4,667843 4,708021 4,677544 6,128809 6,284963 4,264333 6,317623 4,63468 5,367878 4,781286 6,13906 2,885235 4,981931 0,099890 4,891801 2,968214 4,53233 10,88879 13,6657 11,99253 12,65833 10,99006 14,37612 11,95133 12,91329 14,5833 12,62142 14,55721 13,07328 10,293 12,26851 13,89762 15,45701 13,76559 14,28678 11,6766 11,23213 13,12927 13,1036 12,69251 12,96471 10,00447 10,87644 12,05601 12,06365 1,0414 1,3424 0,9542 0,4771 1,1139 1,5911 1,0414 1,1461 0,7782 1,1139 0,9031 1,0414 1,0000 1,0414 0,8451 0,9031 1,3424 0,9542 1,0414 1,3222 1,3424 0,9031 1,0414 1,0000 0,9542 1,1139 1,0414 1,0792 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 HOM HT1 HVT HVX IMP KMR KSD L10 L43 L61 L62 LAF LIX LM8 LO5 LSS MAC MCF MCP MEC NAG NBP NHC NHS OPC PAC S74 SAF 0,845 0,954 0,699 0,699 0,903 0,903 0,699 0,778 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,845 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,285714 0,333333 0,4 0,2 0,25 0,375 0,6 0,166667 0,4 0,4 0,2 0,285714 0,2 0,4 0,4 0,4 0,714286 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,8 0,6 0,6 0,602 0,477 0,903 0,954 0,602 0,699 1,114 1,544 0,954 1,519 0,602 0,845 0,778 1,362 0,602 0,602 0,845 1,041 0,845 0,699 1,255 0,477 1,114 0,301 0,954 0,954 0,602 1,041 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,521244 0,706682 0,65618 0,620109 0,22622 0,22659 0,30611 0,80599 0,780054 0,802262 0,743394 0,472278 0,406204 0,851765 0,833756 0,3455 0,323597 0,392009 0,575558 0,843198 0,435329 0,322325 0,203019 0,470912 0,268767 0,591391 0,630105 0,341711 6,396556 7,469519 4,994192 6,705142 4,853954 5,972539 5,470582 3,377869 2,861079 3,090692 3,870693 3,950485 4,305242 2,992313 3,876386 6,792841 3,949258 3,547012 5,008793 3,089927 3,826451 2,939146 2,878699 6,776676 4,860021 5,136542 3,945424 2,703383 13,76168 15,68199 12,16852 13,22183 13,17249 12,72491 11,00858 13,1083 12,06756 12,7397 12,10144 11,71705 12,65898 13,50394 12,31701 13,95048 10,98766 11,51295 12,15431 13,17557 11,85133 12,14793 10,18298 13,82158 12,51423 13,36788 12,23926 11,20872 0,8451 0,6990 1,0000 0,8451 0,9031 0,9031 1,0792 0,9031 0,9542 0,9542 1,0000 1,2304 1,1461 1,5798 1,2788 1,1761 1,3424 1,0000 1,2041 0,9031 0,9031 1,0000 1,1761 0,9542 1,5798 1,5911 0,8451 1,0000 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 SBT SDN SPP SRC TNG TPP TRA TTC VBC VGS VHL VPK 0,778 0,699 1,000 0,699 0,699 0,845 0,845 0,699 0,699 0,778 0,845 0,699 0,833333 0,4 0,3 0,2 0,2 0,571429 0,285714 0,8 0,4 0,333333 0,428571 0,6 0,602 0,602 0,602 1,079 0,602 0,778 0,903 0,602 0,602 0,602 1,556 0,903 0 0 0 0 0,456994 0,543714 0,689898 0,382726 0,781185 0,759052 0,230809 0,464286 0,665388 0,650506 0,541786 0,283419 6,266552 2,537799 5,439525 3,741718 3,476441 4,238228 5,088711 2,992114 3,880464 5,570018 3,862538 5,49944 14,34328 10,36008 12,84157 12,49144 13,32396 11,99424 13,26741 11,28577 11,79676 13,49789 13,02538 11,69761 1,1461 1,1761 1,1461 1,0000 0,9031 1,0000 1,2041 1,0414 1,0792 0,9031 0,9542 1,1139 Phụ lục 16 Thống kê mô tả mẫu biến nghiên cứu mơ hình (3.3) (3.4) theo thời gian Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tên biến Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Boardsize 5,60 0,28 5,61 0,17 5,59 0,13 5,61 0,11 5,58 0,09 5,61 0,08 5,61 0,07 Ln_boardsize 0,74 0,02 0,74 0,01 0,74 0,01 0,74 0,01 0,74 0,01 0,74 0,01 0,74 0,00 Boardinde 0,38 0,05 0,41 0,03 0,45 0,02 0,47 0,02 0,45 0,02 0,45 0,01 0,45 0,01 Meeting 6,10 0,59 6,16 0,42 7,15 0,62 7,89 0,54 8,77 0,61 8,92 0,51 8,87 0,43 Ln_meeting 0,74 0,05 0,74 0,04 0,78 0,03 0,81 0,02 0,83 0,02 0,84 0,02 0,85 0,02 Duality 50% Lev 0,52 0,05 0,51 0,03 0,50 0,02 0,50 0,02 0,51 0,01 0,51 0,01 0,51 0,01 Ln_capins 3,94 0,28 4,27 0,18 4,28 0,13 4,31 0,10 4,36 0,08 4,40 0,07 4,43 0,06 Ln_firmsize 11,99 0,31 12,35 0,19 12,41 0,13 12,40 0,11 12,39 0,09 12,44 0,08 12,47 0,07 Firmage 6,25 0,73 8,57 1,14 9,01 0,77 9,58 0,61 10,25 0,51 10,99 0,45 11,47 0,40 Ln_firmage 0,74 0,05 0,83 0,04 0,87 0,03 0,90 0,02 0,94 0,02 0,97 0,01 0,99 0,01 38% 49% Ghi chú: Mean – giá trị trung bình, SE – Sai số chuẩn 43% 31% 37% 28% Danh mục cơng trình tác giả Vũ Thịnh Trường & Võ Hồng Đức (2015) Đo lường hiệu kỹ thuật công ty niêm yết Việt Nam: Phương pháp tham số phi tham số Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 222 (Tháng 12 năm 2015), 22-34 Vũ Thịnh Trường & Võ Hồng Đức (2016) So sánh hiệu kỹ thuật doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp niêm yết Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, Số 122 (Tháng 5/2016), 30-40 Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức & Lê Thị Thanh Loan (2016) Quản trị công ty, Cơ cấu vốn Hiệu kỹ thuật: Trường hợp doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 27(12), 46-65 ... .17 2.1.1 Doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.1.1.1 Doanh nghiệp niêm yết 17 2.1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa 19 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp ... nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp phần lớn thực doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất công nghiệp, quy mơ nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay doanh nghiệp có vốn... mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 97 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .97 4.3.2 So sánh mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp, Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay