Bài Giảng Thanh toán quốc tế

28 24 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:45

CHƯƠNG 1: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.1 Tỷ giá hối đoái (Câu đề cương rơi vào phần câu hỏi sai)  Khái niệm: Có nhiều khái niệm TGHĐ (Foreign exchange rate -FX rate) - Tỉ giá tỉ lệ quy đổi tiền tệ nước với tiền tệ nước khác Tỉ giá hối đoái biểu thị sức mua đơn vị tiền tệ nước với đồng tiền nước khác thời gian - địa điểm xác định Giá đơn vị tiền tệ nước thể đơn vị tiền tệ nước khác vào thời gian địa điểm cụ thể Ví dụ: USD = 22.000VNĐ – đồng USD đồng tiên yết giá (base currency) Đồng VNĐ đồng tiền định giá (pricing currency)  cách biểu thị tỷ giá (đọc hiểu) - Biểu thị trực tiếp (Direct quotation): đơn vị NGOẠI TỆ biểu thị đơn vị tiền tệ - nước Biểu thị gián tiếp (Indirect quotation): đơn vị tiền tệ TRONG NƯỚC đơn vị tiền tệ - nước ngồi Ví dụ với loại tỷ giá đồng tiền Ở Việt Nam công bố USD = 22.000 VNĐ USD /VNĐ = 22.000 – tỷ giá trực tiếp Mỹ công bố USD = 22.000 VNĐ – tỷ giá gián tiếp Chú ý: Nếu công bố tỷ giá kép (gồm tỷ giá mua bán) Viết BID rate (tỷ giá mua) – ASK rate (tỷ giá bán) Tỷ giá mua nhỏ tỷ giá bán Nói mua bán đứng góc độ ngân hàng khách hàng Nếu viết tỷ giá 0,9389 – 05 tương ứng với 0,9389 – 0,9405 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ (5 nhân tố) Chênh lệch lạm phát quốc gia Giả sử, chưa lạm pháp, USD = A VNĐ Ở Mỹ lạm phát x %, Việt Nam lạm phát y% Tiên đoán: Phần cách xác định tỷ giá chéo rơi vào câu tính tốn số cụ thể sai theo kiểu công thức  1USD + x% USD = A VNĐ + y% A VNĐ  USD (1 + x%) = A VNĐ (1 + y%)  => Nếu y > x, tỷ giá hối đoái USD/ VNĐ tăng Cán cân toán quốc tế (BOP – Balance of Payment) Cung cầu ngoại hối Mức chệnh lệch lãi suất quốc gia Các yếu tố khác Có nghĩa là, nước có tỷ lệ lạm phát cao hơn, đồng tiền nước bị giảm giá sức mua mạnh _ BOP = Số ngoại tệ thu - Ngoại tệ chi (Thu XK, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch nước ngoài,… Chi cho hoạt động NK, đầu tư ngước ngoài, người dân nước du lịch nước ngoài,…) _ Nếu BOP thặng dư, nghĩa thu ngoại tệ > chi tệ  Cung ngoại tệ > Cầu ngoại tệ => TGHĐ giảm _ Nếu BOP thâm hụt, nghĩa thu ngoại tệ < chi ngoại tệ  Cung ngoại tệ < Cầu ngoại tệ => TGHĐ tăng _ Nếu BOP cân => TGHĐ tương đối ổn định _ Mối quan hệ BOP TGHĐ mối quan hệ ảnh hưởng chiều _ Cung cầu ngoại hối ảnh hưởng yếu tố sau đây: • Tình hình dư thừa hay thiếu hụt BOP: Nếu cán cân dư thừa dẫn đến khả cung ngoại tệ vượt cầu, ngược lại cầu ngoại tệ vượt cung • Thu nhập thực tế người tiêu dùng quốc gia Tăng lên làm cho nhu cầu nhập hàng hóa dịch vụ tăng lên, điều làm cho nhu cầu ngoại hối tăng • Những nhu cầu ngoại hối bất thường khác _ Ảnh hưởng đến TGHĐ Nếu Cung > Cầu => TGHĐ giảm Nếu Cung < Cầu => TGHĐ tăng Nếu Cung = Cầu => TGHĐ tương đối ổn định Mqh lãi suất TGHĐ mối quan hệ nhân _ Khi lãi suất tiền gửi quốc gia tăng => thu hút dòng vốn đầu tư ngắn hạn ngoại tệ chảy vào quốc gia => Cung ngoại tệ tăng > Cầu => TGHĐ giảm Chính trị, kinh tế, thay đổi sách, yếu tố tâm lý… 1.3 Các phương pháp điều chỉnh tỷ giá (6 pp) Chính sách chiết khấu Chính sách hối đối (Exchange Policy) Quỹ bình ổn _ Là sách thay đổi lãi suất chiếu khấu mà ngân hàng trung ương áp dụng để điều chỉnh tỷ giá hối đoái thị trường _ Khi TGHĐ TĂNG cao => NHTW TĂNG tỷ suất chiết khấu  Lãi suất tiền gửi NHTM tăng  Vốn tư ngắn hạn = ngoại tệ từ nước ngồi tăng để tìm kiếm lợi nhuận  Tăng cung ngoại tệ, giảm bớt căng thẳng TGHĐ _ Chỉ áp dụng quốc gia có tình hình kinh tế - trị tương đối ổn định _ Mặt khác, sách chiết khấu ảnh hưởng phần đến TGHĐ Lãi suất ko phải mqh nhân  TGHĐ (chịu ảnh hưởng quan hệ (chịu ảnh hưởng tình hình cung cầu tư cho vay) cán cân TT dư thừa hay thiếu hụt) _ Là sách nhà nước can thiệp TRỰC TIẾP vào cung cầu ngoại hối thị trường để điều chỉnh TGHĐ _ Muốn tăng TGHĐ, tăng cầu -> dùng đồng nội tệ mua đồng ngoại tệ _ Muốn giảm TGHĐ, tăng cung -> tung ngoại hối thị trường _ Điều kiện sử dụng: NHTW phải có lượng dự trữ ngoại hối đủ lớn Là biến tướng sách hối đoái Nhà nước lập quỹ với mục đích hối đối điều chỉnh TGHĐ Có phương pháp lập quỹ bình ổn giới • Anh - Hà Lan: phương pháp phát hành trái khoán cho kho bạc nhà nước Khi tư nước chạy vào bỏ tiền từ quỹ để mua tư nhằm ngăn chặn R/E tụt xuống thấp Ngược lại tư chạy quỹ tung ngoại tệ bán lại, số tiền thu để mua trái khoán phát hành Do ngăn ngừa R/E lên cao • Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ: Dùng vàng để lập quỹ bình ổn Khi cán cân chênh lệch thiếu dùng vàng bán để thu ngoại tệ nhằm cân cán cân toán Khi tư chạy vào nhiều, bán vàng lấy tiền nước để mua ngoại tệ nhằm giữ vững R/E _ Là sách NHTW nước làm giảm giá trị đồng tiền nước so với ngoại tệ nâng cao tỷ giá hối đoái đơn vị ngoại tệ _ Khi thực sách này, ngân hàng trung ương phải thức tuyên bố phương tiện thông tin đại chúng việc phá giá đồng tiền nước Phá giá tiền tệ có tác động sau: - Khuyến khích, đẩy mạnh xuất hàng hóa, đồng thời hạn chế NK, góp phần cải thiện BOP (cán cân tốn), BOT (cán cân Thương mại) - Khuyến khích nhập vốn – thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hạn chế XK vốn bên - Tăng kiều hối Phá giá tiền tệ - Khuyến khích du lịch nước vào nước, hạn chế du lịch nước ngồi (Devaluation) - Là cơng cụ hỗ trợ cho hàng hóa cạnh tranh thị trường Vì phá giá, hàng hóa xuất quốc gia khác rẻ cách tương đối so với thời điểm chưa phá giá * Tuy nhiên, phá giá tiền tệ có mặt trái tác động định - lạm phát tăng: giảm tốc độ phát triển kinh tế - tăng giá hàng nhập khẩu, khơng có lợi cho người tiêu dùng nước - tăng nợ nước ngồi tính theo đồng nội tệ - thâm hụt cân thương mại nước đối tác, dẫn đến biện pháp trả đũa, trừng phạt,… - giảm uy tín đồng tiền / quốc giá - giảm lòng tin nhà đầu tư Là việc nâng giá thức đơn vị tiền tệ nước so với ngoại tệ hay hạ thấp TGHĐ đơn vị ngoại tệ Nâng giá tiền Ảnh hưởng nâng giá tiền tệ hoàn toàn ngược lại với phá giá tiền tệ tệ Ngồi áp dụng để (Revaluation) _ Giảm sức nóng tăng trường kinh tế sau nhiều năm phá giá _ Giảm áp lực từ quốc gia đối tác _ Tránh tiếp nhận đồng tiền khác giá chạy trốn vào nước _ Nước có đồng tiền sụt giá đối ngoại cao sụt giá đối nội, mà bán phá giá hàng hóa nước ngồi thu lợi nhuận => Đẩy mạnh XK Bán phá giá _ Điều kiện: TGHĐ tăng, giá hàng NK tăng + giá sp sx nguyên liệu NK tăng ngoại hối => sức mua đối nội giảm Khi dức mua đối nội đối ngoại tách rời xa, (Dumping) xuất điều kiện bán phá giá ngoại hối (Chính sách phụ �) 1.4 Các loại tỷ giá: Căn vào Phương tiện chuyển ngoại hối Phương tiện toán - Tỷ giá điện hối – telegraphic transfer rate (là tỷ giá chuyển ngoại hối điện) - Tỷ giá thư hối – mail transfer rate (là tỷ giá chuyển ngoại hối thư, thường thấp Thời điểm mua bán Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Chế độ quản lý ngoại hối Khác - tỷ giá điện hối) Tỷ giá séc (Cheque rate) Tỷ giá hối phiếu trả (Sight Draft rate) Tỷ giá hối phiếu có kỳ hạn (Usance Draft rate) Tỷ giá chuyển khoản (Transfer rate) Tỷ giá tiền mặt Tỷ giá mở cửa (Opening rate): áp dụng cho giao dịch ngoại hối ngày Tỷ giá đóng cửa (Cloasing rate): Tỷ giá giao nhận (Spot rate): sử dụng HĐ mua bán ngoại tệ giao Tỷ giá giao nhận có kỳ hạn (Forward rate): Tỷ giá mua (Buying rate – BID rate) Tỷ giá bán (Asking rate – ASK rate) Tỷ giá thức (Official rate) Tỷ giá thả nội tự (Freely floating rate) Tỷ giá thả có quản lý (Managed floating rate) Tỷ giá cố định (Fixed/Pegged rate) Tỷ giá chợ đen Tỷ giá danh nghĩa Tỷ giá thực tế quốc gia áp dụng TGHĐ cao số loại hàng hóa XK cần phá giá Thấp hàng hóa khơng khuyến khích xuất Áp dụng TGHĐ ưu tiên khách du lịch / tư nhân gửi tiền nước Trong trường hợp cần thiết nâng TGHĐ với đồng tiền khác nhằm khuyến khích XK vào khu vực Tại nói, TGHĐ loại giá đặc biệt NKT Mqh TGHĐ Cán cân Thanh toán quốc tế CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.1 SÉC QUỐC TẾ (CHEQUE/CHECK) 2.1.1 Khái niệm: Theo công ước Giơ-ne-vơ 1931: - Séc mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện khách hàng ngân hàng lệnh cho ngân hàng trích số tiền định từ tài khoản mở ngân hàng để trả cho người cầm séc người định séc 2.1.2 Các bên liên quan - Người ký phát séc: người có tài khoản mở ngân hàng, nợ,… Người trả tiền séc: : người thực trích tiền từ tài khoản người ký phát séc để trả cho người - hưởng lợi séc – Ngân hàng mà người ký phát mở tài khoản Người hưởng lợi séc: Là người định séc người cầm séc (chủ nợ, người bán hàng, …) 2.1.3 Điều kiện phát hành lưu thông séc  Hình thức - Phải lập văn ghi đầy đủ ghi bắt buộc theo luật quy định , ghi mực không phai, không ghi mực đỏ - Sử dụng loại ngôn ngữ thống Nếu khơng có định khác thường sử dụng tiếng Anh để tạo điều kiện thuận lợi cho séc lưu thông rộng rãi - Mẫu séc theo quy định (thường sử dụng mẫu ngân hàng mà người ký phát có tài khoản quy định) - Số gốc:  Nội dung Tiêu đề séc: Ngày, tháng ký phát - Địa điểm ký phát Số tiền séc Để nhận biết lưu thông Được ghi chữ “Cheque” hay “Check” Ngôn ngữ ngôn ngữ séc Theo ULC 1931 & Luật VN: Séc vô hiệu thiếu tiêu đề Là sở xác định thời hạn hiệu lực séc Thời hạn hiệu lực phụ thuộc vào không gian lưu thông tờ séc Séc lưu thông nước : ngày Cùng châu lục : 20 ngày Khác châu lục : 70 ngày - Là sở xác định luật điều chỉnh - Là số tiền định, ghi đơn giản, rõ ràng, dễ nhìn, khơng ghi tỷ suất lợi tức bên cạnh số tiền phải trả - Theo quy định Người ký phát phải có tiền tài khoản ngân hàng Số tiền ký phát séc ko vượt số dư có tài khoản Nếu khơng tiền, người ký phát séc phải vay ngân hàng (Theo Công ước Giơ-ne-vơ 1931, người ký phát séc phát séc vào lúc tài khoản khơng có tiền, tốn họ có tiền tài khoản được, khơng có tiền tờ séc có giá trị người phát séc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật) - Thường ghi vừa chữ vừa số phải thống - Khi không thống nhất, tùy thuộc vào quy định luật điều chỉnh Theo Luật Việt Nam: séc vô hiệu Theo ULC 1931: ghi số chữ mà số tiền số chữ khơng giống vào số tiền chữ, trường hợp ghi số chữ mà lần ghi khơng thống trả theo số tiền nhỏ Địa điểm trả tiền Người ký phát séc - Là nơi người hưởng lợi xuất trình séc để nhận tiền Thường NH mà người ký phát séc mở TK Địa NH thường in sẵn mẫu séc Ghi rõ tên, số tài khoản Chữ ký phải ký tay giống hệt với chữ ký chủ tài khoản/người ủy quyền lưu ngân hàng Mệnh lệnh trả - Không phát hành séc dạng lời đề nghị hay yêu cầu tiền vô điều kiện - Các bên thực quyền nghĩa vụ không đưa điều kiện - Người trả tiền không đặt điều kiện liên quan đến việc trả tiền giao dịch thương mại Khi tờ séc hợp lệ xuất trình, NH phải trả tiền vơ điều kiện - Chỉ từ chối toán số tiền tài khoản người ký phát khơng tờ séc ký phát trái luật 2.1.4 Các loại séc (7 loại)  Séc vô danh (Cheque to Bearer): Là loại séc không ghi tên người hưởng lợi mà ghi trả cho người cầm séc “Pay to the bearer” Với loại séc cầm séc người hưởng lợi  Séc đích danh: Là loại séc ghi rõ tên người hưởng lợi người lĩnh tiền Loại séc chuyển nhượng thủ tục ký hậu  Séc theo lệnh (Cheque to Order): Là loại séc mà có ghi rõ trả theo lệnh người hưởng lợi Người có tên sau cụm từ “To order” không chuyển nhượng séc cho người khác họ người hưởng lợi Séc chuyển nhượng thủ tục ký hậu  Séc gạch chéo (Crossed Cheque): - Loại séc mặt trước có gạch chéo song song Mục đích gạch chéo nhằm để không rút tiền mặt, dùng để chuyển khoản qua NH Người hưởng lợi gạch chéo tờ séc gồm loại: + Gạch chéo thông thường (không tên- Cheque Crossed generally): Giữa gạch chéo không ghi Với loại ngân hàng lĩnh hộ + Gạch chéo đặc biệt (Cheque crossed specially): Ở gạch chéo có ghi một vài ngân hàng có ngân hàng lĩnh tiền mà thơi Séc khơng tên chuyển thành séc có tên cách ghi tên ngân hàng lĩnh hộ gạch chéo  Séc chuyển khoản (Transferable Cheque): Là loại séc mà ngân hàng phải trích tiền từ tài khoản nợ chuyển sang tài khoản chủ nợ Loại không chuyển nhượng không lấy tiền mặt  Séc xác nhận: Là loại séc ngân hàng xác nhận trả tiền nhằm đảm bảo khả chi trả người ký phát séc, tránh phát hành séc khống  Séc du lịch (Traveller’s Cheque): - Là loại séc ngân hàng phát hành Được trả tiền chi nhánh hay đại lý ngân hàng hay ngồi nước (thuộc khu - vực ngân hàng trả tiền ghi séc – ngồi khu vực này, séc khơng có giá trị) Người hưởng lợi phải gửi tiền vào ngân hàng Trên séc phải có chữ ký người hưởng lợi, lĩnh tiền người hưởng lợi ký chỗ Ngân hàng kiểm tra phù hợp ngân hàng trả tiền 2.1.5 Quy trình nghiệp vụ tốn séc qua ngân hàng (từ từ học, chưa chắn, hỏi cô Mai) Hai bên ký kết HĐMBQT (1) Người bán giao hàng chứng từ TM cho người mua (2) Người bán viết giấy ủy thác đòi tiền chứng từ TC gửi NH nhận ủy thác (3) NH nhận ủy thác gửi chứng từ TC kèm thư nhờ thu nhờ NH thu hộ thu hộ tiền (4) NH thu hộ xuất trình chứng từ TC để đòi tiền người mua (5) người trả tiền nhận chứng từ TC trả tiền cho NH (6) NH thu hộ chuyển tiền cho NH ủy thác (7) NH nhận ủy thác trả tiền cho người ủy thác 2.2 HỐI PHIẾU (BILL OF EXCHANGE – BE) 2.2.1 Khái niệm  Theo ULB 1930: (tách cho dễ học, thi viết liền nhé) - Hối phiếu mệnh lệnh vô điều kiện người ký phát để đòi tiền người khác yêu cầu người nhìn thấy hối phiếu đến ngày xác định tương lai - ngày cụ thể tương lai phải trả số tiền định cho người theo lệnh người trả cho người khác trả cho người cầm phiếu * B/E Thương mại: mệnh lệnh vô điều kiện người bán (Người XK) ký phát để đòi tiền người mua (Người NK) , yêu cầu người nhìn thấy hối phiếu đến ngày xác định tương lai ngày cụ thể tương lại trả số tiền định cho người theo lệnh người trả cho người khác trả cho người cầm phiếu  Theo luật Việt Nam: Hối phiếu đòi nợ giấy tờ có giá người ký phát lập yêu cầu người bị ký phát tốn vơ điều kiện số tiền định có yêu cầu vào thời điểm xác định tương lại  Các định nghĩa hối phiếu có đặc điểm chung sau đây: - Là chứng thể hiên mệnh lệnh đòi tiền vơ điều kiện người ký phát người bị ký phát - Có khoản tiền định - Có thời hạn trả tiền ghi B/E 2.2.2 Đặc điểm B/E - Tính trừu tượng: Trên BE khơng ghi nội dung quan hệ tín dụng hay nguyên nhân phát sinh việc lập BE mà cần ghi rõ số tiền phải trả theo quy định pháp luật Khi B/E nằm tay người hưởng lợi độc lập với Hợp đồng sở - Tình bắt buộc: người trả tiền có nghĩa vụ trả tiền vơ điều kiện theo quy định điều kiện ghi B/E , trừ trường hợp B/E phát hành trái với luật quy định - Tính lưu thơng: Một B/E tùy theo tích chất nó, chuyển nhượng hay nhiều lần thời hạn hiệu lực B/E có tính lưu thơng mệnh lệnh trả tiền vơ điều kiện, mặt khác có tính trừu tượng bắt buộc 2.2.3 Các bên liên quan đến BE (đọc để hiểu thêm – đề cương) - Người ký phát (Drawer): người xuất khẩu, người cung ứng dịch vụ liên quan đến XNK hàng hóa - Người bị ký phát – người trả tiền hối phiếu (Drawee): người mà B/E gửi đến cho họ yêu cầu trả số tiền B/E Đó người mua, người nhập khẩu, người sử dụng dịch vụ cung ứng bở người ký phát người thứ người nhập định Với hình thức tốn L/C, Người bị ký phát ngân hàng phát hành L/C, hình thức toán nhờ thu, B/E ký phát trực - tiếp để đòi tiền người nhập thực Người hưởng lợi hối phiếu (Beneficiary): người có quyền nhận số tiền hối phiếu Người hưởng lợi trước tiên người ký phát B/E, sau người người ký phát định chuyển - nhượng Người chuyển nhượng: người chuyển quyền hường lợi hối phiếu cho người khác - thủ tục ký hậu Người chuyển nhượng người ký phát Người cầm phiếu (Bearer) người có quyền nhận tiền từ hối phiếu hối phiếu trả tiền Nếu hối phiếu khơng chuyển nhượng người cầm phiếu người ký phát Nếu B/E chuyển nhượng, người cầm phiếu người hưởng lợi cuối B/E 2.2.4 Quy định hình thức B/E - ULB 1930 luật VN hối phiếu phải lập dạng văn bản, có viết tay đánh máy toàn viết tay khoảng trống mẫu (không viết mực đỏ) - Ngôn ngữ : sử dụng loại ngơn ngữ thống nhất, khơng có quy định khác, thường sử dụng tiếng Anh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hối phiế - Số gốc : Về mặt nguyên tắc, B/E có Tuy nhiên để để phòng thất lạc, theo thông lệ, B/E thường lập thành gốc có giá trị (Thứ tự đóng dấu B/E thể ngôn ngữ) Bản đến trước có giá trị tốn, - đến sau vơ hiệu Khơng có quy định mẫu hối phiếu, người phát hành B/E tự chọn mẫu B/E không trái quy định luật điều chỉnh 2.2.5 Quy định nội dung B/E Tiêu đề B/E − Chính danh từ “Hối phiếu/ Bill of exchange / Exchange for / Draft” − Theo Luật thống Hối Phiếu (ULB 1930) Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam (2005): tiêu đề bắt buộc Nếu khơng có tiêu đề, B/E bị vô hiệu − Theo luật Anh (BEA) Mỹ (UCC) : tiêu đề không bắt buộc nội dung phải có Số hiệu B/E Thời gian ký phát Mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện Địa điểm ký phát Địa điểm trả tiền B/E Thời hạn trả tiền Số tiền B/E Người hưởng B/E lợi Người trả tiển B/E Người ký phát B/E chữ “Hối phếu” phải có đầy đủ nội dung hối phiếu Góc bên trái B/E Là nội dung bắt buộc Hối phiếu, _ Cơ sở tính mốc lúc thành lập Hối phiếu _ Mốc xác định kỳ hạn trả tiền hối phiếu _ Căn xác định mốc thời hạn tối đa xuất trình B/E: theo luật, thời hạn tối đa để xuất trình giấy tờ năm kể từ ngày ký phát _ Do B/E mệnh lệnh khơng ký phát yêu cầu với từ ngữ “Please pay to” “Requesting pay to…” – B/E bị coi phạm luật _ Đối với người ký phát: Khi đưa lệnh không kèm theo điều kiện làm tiền đề cho việc trả tiền người có nghĩa vụ trả tiền _ Đối với người trả tiền: Khi Hối phiếu phát hành luật phải toán chấp nhận tốn mà khơng đưa lý _ Không ghi nguyên nhân phát sinh việc trả tiền điều hạn chế tính lưu thơng B/E _ Là sở xác định luật điều chỉnh _ Nơi ký phát địa điểm thành lập thực tế nơi tùy ý bên thỏa thuận _ Trường hợp B/E không ghi nơi ký phát, địa điểm ghi bên cạnh tên người ký phát coi địa điểm ký phát, _ Là nơi mà người hưởng lợi B/E xuất trình hối phiếu để đòi tiền _ Phải ghi rõ địa điểm trả tiền B/E _ Nếu không ghi nội dung , tùy theo luật điều chỉnh B/E quy định + B/E vô hiệu + Lấy địa điểm kinh doanh nơi thường trú người bị ký phát làm địa điểm tốn Là nội dung khơng thể thiếu B/E, bên thỏa thuận Thời hạn trả tiền _ Trả sau nhìn thấy (At sight) _ Trả chậm + Trả sau X ngày từ ngày nhìn thấy B/E (At X days after sight) + Trả sau X ngày từ ngày ký phát B/E (At X days after B/E date sight) + Trả sau X ngày từ ngày ký phát B/L (Ghi kèm theo ngày ký phát B/L) + Trả vào ngày cụ thể tương lai (on….sight) _ Là số tiền định – số tiền rõ ràng, xác khơng phải qua nghiệp vụ tính toán nhỏ _ Được ghi cụ thể số tiền đơn vị tiền tệ _ Luật thường quy định: Số tiền vừa ghi số chữ phải thồng với Theo ULB luật Việt Nam: • Nếu vừa ghi số chữ số tiền khơng thống trả theo số tiền chữ • Nếu ghi số chữ, mà ghi từ lần trở nên, số tiền lần không giống trả theo số tiền nhỏ Người hưởng lợi hối phiếu có quyền chuyển nhượng, cầm cố, trả tiền hối phiếu đến hạn toán Người hưởng lợi _ Người ký phát _ Người người ký phát định _ Người chuyển nhượng B/E Với B/E vô danh, chuyển nhượng = cách trao tay B/E theo lệnh, chuyển nhượng = cách ký hậu B/E đích danh, chuyển nhượng theo luật quy định Phải ghi rõ tên địa Tùy vào phương thức tốn, ngườu trả tiền _ Người nhập toán nhờ thu _ Ngân hàng mở L/C phương thức Thanh Toán TDCT _ Phải ghi rõ tên, địa _ Chữ ký tay (Các chữ ký in, chụp khơng có giá trị) người ký phát góc bên phải B/E phù hợp với chữ ký giao dịch Người ký phát phải người có đầy đủ lực hành vi dân sự, lực pháp lý, thể ý chí người ký _ Nếu việc ký phát thực người ủy quyền ủy quyền phải thể ngôn ngữ B/E, bên cạnh chữ ký 2.2.6  - Một số điều kiện khác để B/E có hiệu lực (đọc thêm) Điều kiện chủ thể Chủ thể tham gia vào cam kết B/E phải tự nhiên nhân pháp nhân Đối với tự nhiên nhân phải có đầy đủ lực hành vi dân có giấy phép đăng ký kinh doanh   2.2.7  hợp lệ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Đối với pháp nhân, phải thành lập quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận Điều kiện khách thể Đối tượng mua bán, giao dịch (hàng hóa dịch vụ) hợp pháp B/E bị từ chối tốn ký phát khơng luật Nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu Chấp nhận hối phiếu (Acceptance) - Là cam kết trả tiền người trả tiền B/E đến hạn tốn - Mục đích việc chấp nhận: đảm bảo khả toán B/E - Chỉ áp dụng B/E kỳ hạn - Hình thức chấp nhận: + Ghi trực tiếp lên mặt trước B/E + Ghi lên văn riêng - Chấp nhận vô điều kiện, phép chấp nhận phần (ULB 1930) - Ngôn ngữ chấp nhận : với ngôn ngữ viết B/E - Thời hạn chấp nhận: tùy thuộc vào luật điều chỉnh • ULB 1930: B/E phải xuất trình để chấp nhận vòng năm kể từ ngày ký phát B/E • Trên thực tế, B/E cần xuất trình trước đến hạn tốn • Luật VN : Người bị ký phát thức việc chấp nhận từ chối chấp nhận thời gian ngày - làm việc kể từ B/E xuất trình Người thực việc chấp nhận phải ký tên (và đóng dấu theo quy định Việt Nam) Ví dụ: Trong giao dịch TT L/C, ngân hàng phát hành nhận B/E kỳ hạn ký phát người bán, họ phải tiến hành chấp nhận lên hối phiếu, thể nội dung Accepted on 15th, Jan, 2018 : chấp nhận vào ngày 15/01/2018 To mature on 15th, July, 2018: đến hạn ngày toán vào ngày 15/7/2016 Payable at Vietcombank Head Office, Hanoi, Vietnam.: địa điểm trả trụ sở Vietcom Bank Hà nội Accepted by Nguyen Ngoc Ngan as Director: chấp nhận ông  Ký hậu hối phiếu - Ký hậu thủ tục chuyển nhượng B/E từ người hưởng lợi sang người khác cách người chuyển nhượng ký hậu vào mặt sau B/E trao cho người đc chuyển nhượng - Hình thức: Ký vào mặt sau B/E, thể ý người ký hậu ký tên - Ký hậu vô điều kiện 10 Số Nghiệp vụ Giá trị gốc có giá trị nhau, đến trước có giá trị tốn Có nghiệp vụ chiết khấu chấp nhận (do có B/E kỳ hạn) Khơng vượt q giá trị L/C Khơng có nghiệp vụ chấp nhận chiết khấu trả Không vượt số dư tài khoản hạn ngạch thấu chi 2.4 Thẻ tốn (gồm thẻ tín dụng thẻ ghi nợ) 1.1/ Thẻ tín dụng (Credit card) hình thức thay cho việc tốn trực tiếp Hình thức tốn thực dựa uy tín Chủ thẻ khơng cần phải trả tiền mặt mua hàng Thay vào đó, Ngân hàng ứng trước tiền cho người bán Chủ thẻ toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch kỳ hạn 1.2/ Thẻ ghi nợ (Debit card or bank card or check card) phương thức tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng phát hành, cho phép khách hàng rút tiền từ tài khoản ngân hàng dùng để toán đơn vị chấp nhận thẻ hay rút tiền từ máy ATM Thẻ ghi nợ khơng có quan hệ vay mượn ngân hàng chủ thẻ 1.3/ So sánh Thẻ ghi nợ Giống Thủ tục đăng ký Thông tin Mức chi tiêu Lãi suất Phí thường niên Thẻ tín dụng Hình thức toán thay cho việc toán trực tiếp tiền mặt Do Ngân hàng phát hành ngân hàng kết hợp với tổ chức phát hành thẻ quốc tế Gồm thẻ nội địa quốc tế Dễ dàng, nhanh chóng Tương đối khó & tốn thời gian cần chứng minh khả tài Bất sử dụng thẻ để toán Chủ thẻ cấp hạn mức tín dụng, sử hay mua hàng tiền bị trừ dụng thẻ ngân hàng toán Nhưng tài khoản ngân hàng sau chủ thẻ phải tốn hóa đơn cho ngân hàng vòng 30- 45 ngày Tùy vào số tiền tài khoản ngân hàng mà chủ thẻ nạp vào Theo hạn mức tín dụng riêng chấp thuận ngân hàng phát hành Mức tín dụng thay đổi dựa điểm tín dụng khách hàng Khơng có lãi suất tiền chủ thẻ Nếu hóa đơn thẻ tín dụng khơng nạp vào toán đầy đủ, lãi suất tính số dư nợ mức lãi suất thường cao Miễn phí phí thường niên thấp Mức phí thường niên từ 200.000 đến 1.000.000 VNĐ (300$) TK liên kết Yêu cầu có TK liên kết (TK tiết kiệm, Khơng u cầu có TK liên kết TK kiểm tra) Hóa đơn hàng tháng Khơng có Có, để toán cho Ngân hàng Lịch sử tín dụng Khơng ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng Có thể cải thiện điểm tín dụng chủ thẻ 14 CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG DỤNG 3.1 CHUYỂN TIỀN (REMITTANCE)  Khái niệm Là phương thức tốn khách hàng (người yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển số tiền định cho người khác (người hưởng lợi) địa điểm định phương thức chuyển tiền khách hàng định Ngân hàng phải thơng qua đại lý nước người hưởng lợi để thực nghiệp vụ chuyển tiền  Các bên liên quan −Người yêu cầu chuyển tiền (Remitter/Payer): Là nợ, người mua, người nhập −Người thụ hưởng (Beneficiary/Payee): chủ nợ, người bán, người xuất −Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank): ngân hàng nước người yêu cầu chuyển tiền −Ngân hàng trả tiền (Beneficiary Bank): ngân hàng đại lý ngân hàng chuyển tiền nước người hưởng lợi 1.4/ Quy trình nghiệp vụ (chuyển tiền sau giao hàng) NGÂN HÀNG TRẢ TIỀN (4) NGÂN HÀNG (5) CHUYỂN TIỀN (2) (6) NGƯỜI THỤ HƯỞNG HĐ MBQT (1) (3) NGƯỜI CHUYỂN TIỀN (1) Người XK (người thụ hưởng) giao hàng kèm theo BCT hàng hóa cho người NK (2) Người NK sau kiểm tra hàng hóa thấy phù hợp viết giấy đề nghị chuyển tiền với chứng từ khác theo yêu cầu Ngân hàng chuyển tiền (3) Nếu người yêu cầu chuyển tiền có tài khoản NH chuyển tiền, NH ghi nợ tài khoản khách hàng Nếu không, người NK phải mua ngoại tệ NH (4) NH chuyển tiền thị cho NH trả tiền nước (đại lý chi nhánh NH chuyển tiền) chuyển tiền cho người hưởng lợi (chuyển tiền điện, thư séc NH) (5) Hai NH thực toán với (chuyển tiền đối ngoại) 15 (6) NH trả tiền chuyển tiền vào tài khoản người XK  Ưu điểm − Quy trình nghiệp vụ tốn đơn giản, nhanh chóng tất bên − Phí dịch vụ thấp phương thức tốn quốc tế − Ngân hàng đóng vai trò trung gian thực việc tốn mà khơng bị ràng buộc trách nhiệm nghĩa vụ bên (thanh toán, giao hàng,…) Ngân hàng thực theo đề nghị người nhập hưởng phí dịch vụ − Chuyển tiền trả trước (một phần tồn bộ) thuận lợi cho nhà XK nhận tiền trước giao hàng − Chuyển tiền trả sau thuận lợi cho nhà NK nhận hàng chứng từ hàng hóa trước tốn (khơng sợ bị thiệt hại nhà xuất giao hàng chậm hàng chất lượng)  Nhược điểm – Rủi ro bên - Đối với phương thức chuyển tiền trả sau giao hàng: Có thể xảy tình rủi ro cho nhà XK nhà NK nhận hàng khơng tốn, khơng nhận hàng khơng tốn viện tốn chậm (do khó khăn tài thiếu thiện chí) Điều xuất phát từ việc, chứng từ thương mại người xuất chuyển cho người NK sau giao hàng, đó, họ khó lòng khống chế việc thực nghĩa vụ tốn người mua Trường hợp nhà NK khơng nhận hàng nhà XK phí vận chuyển hàng, chi phí lưu kho bãi, đáu giá bị lỗ phải bán rẻ buộc phải tái xuất - Đối với phương thức chuyển tiền trả trước giao hàng: Nhà NK gặp phải rủi ro người bán giao hàng chậm chí khơng giao hàng, giao hàng không theo hợp đồng – thiếu số lượng, chất lượng kém,… (do nhà xuất thiếu thiện chí) thực tốn phần tồn giá trị lô hàng  Trường hợp áp dụng: Chuyển tiền phương thức tốn khơng an tồn người xuất khẩu, sử dụng mua bán hàng hóa quốc tế Song, số trường hợp sử dụng phương thức này: - Thanh tốn thương mại: 16 • Khi người mua người bán thực tin tưởng lẫn có quan hệ phụ thuộc vào (cơng • • ty mẹ-công ty con, công ty đại lý, ) Đối tượng mua bán dễ tiêu thụ thị trường nước Chuyển tiền đặt cọc (đảm bảo thực hợp đồng), ứng trước (người mua cấp tín dụng, hỗ trợ phần để người bán thực hợp đồng giá trị lớn - Thanh tốn phi thương mại • • • • • Chuyển vốn nước ngoài, chuyển kiều hối, chuyển tiền cho du học sinh Chuyển tiền phạt, bồi thường Trả loại phí dịch vụ khác Chuyển lãi nước ngồi Chuyển kinh phí hoạt dộng cho tổ chức Chính phủ, phi phủ thưởng trú nước 3.2 NHỜ THU (COLLECTION OF PAYMENT)  Khái niệm: Là phương thức tốn người XK sau cung cấp hàng hóa hay dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ thu hộ tiền từ người NK sở chứng từ người bán phát hành  Các bên liên quan: - Người ủy thác thu (Principal): chủ nợ, người bán, xuất - Người trả tiền (Drawee): Là nợ, người mua, nhập khẩu, có nghĩa vụ trả tiền - Ngân hàng nhận ủy thác (Remitting bank): Là ngân hàng nhận ủy thác người bán hàng qua thị nhờ thu - Ngân hàng thu hộ (Collecting bank): Là ngân hàng đại lý / ngân hàng chi nhánh ngân hàng nhận ủy thác nước người trả tiền, thực nghiệp vụ đòi tiền  Nhờ thu trơn Là phương thức TT đó, người bán sau giao hàng ủy thác cho NH thu hộ tiền từ người mua vào hối phiếu lập ra, chứng từ hàng hóa gửi thẳng cho người mua không thông qua Ngân hàng Quy trình NGÂN HÀNG (3) NGÂN HÀNG (6) THU HỘ NHẬN ỦY THÁC (2) (7) NGƯỜI ỦY THÁC (5) (4) HĐ MBQT (1) NGƯỜI TRẢ TIỀN (1) Người XK giao hàng giao trực tiếp chứng từ thương mại cho người NK 17 (2) Người XK thị nhờ thu kèm theo B/E đòi tiền người NK gửi cho NH ủy thác (3) NH nhận ủy thác phát hành thư nhờ thu (được viết sở thị nhờ thu) chuyền kèm với B/E cho ngân hàng thu hộ (4) NH thu hộ xuất trình hối phiếu đòi tiền người NK (5) Người NK trả tiền chấp nhận trả tiền hối phiếu (tùy theo loại hối phiếu) (6) NH thu hộ chuyển tiền cho NH nhận ủy thác (7) NH nhận ủy thác chuyển tiền cho người XK  Nhờ thu kèm chứng từ Là phương thức TT người bán sau giao hàng ủy thác cho NH thu hộ tiền từ người mua vào hối phiếu chứng từ hàng hóa lập Người XK ủy thác cho NH khống chế BCT hàng hóa, người nhập trả tiền chấp nhận trả tiền ngân hàng trao chứng từ cho người NK nhận hàng Quy trình NGÂN HÀNG (3) (6) NGÂN HÀNG THU HỘ NHẬN ỦY THÁC (2) (7) NGƯỜI ỦY THÁC (5) (4) HĐ MBQT (1) NGƯỜI TRẢ TIỀN (1) Người XK giao hàng cho người NK theo thỏa thuận hợp đồng (2) Người XK lập thị nhờ thu kèm theo BCT hàng hóa (bao gồm chứng từ thương mại chứng từ tài - hối phiếu đòi tiền người NK) gửi đến cho ngân hàng ủy thác (3) NH nhận ủy thác chuyển thư nhờ thu, BCT hàng hóa hối phiếu cho NH thu hộ (4) NH thu hộ xuất trình hối phiếu BCT đòi tiền người NK (5) Người NK kiểm tra chứng từ sở hợp đồng Nếu định nhận hàng quy trình - DA (Documentary Againts Acceptance): sau người NK chấp nhân TT trao chứng từ để nhận hàng – áp dụng B/E trả sau - DP (Documentary Againts Payment): sau người NK toán trao chứng từ để nhận hàng – áp dụng B/E trả - DTC (Documentary Against other terms and conditions): sau người NK chấp nhận số điều kiện điều khoản khác trao chứng từ để nhận hàng 18 (6) NH thu hộ chuyển tiền cho NH nhận ủy thác (7) NH nhận ủy thác chuyển tiền cho người XK * Trường hợp nhà NK không TT, Ngân hàng thu hộ thông báo cho người XK để nhận thị  Ưu điểm − Quy trình nghiệp vụ đơn giản chi phí thấp phương thức TT tín dụng chứng từ − Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, ngân hàng khống chế việc nhận hàng người mua, việc đòi tiền thuận lợi  Nhược điểm – Rủi ro với bên liên quan − Ngân hàng đóng vai trò trung gian phương thức tốn nhờ thu, đó, người bán khơng có đảm bảo chắn việc người mua thực nghĩa vụ toán nhận hàng − Đối với phương thức nhờ thu trơn: Rủi ro cho người XK Vì chứng từ hàng hóa gửi trực tiếp cho nhà NK, NH khống chế việc nhận hàng người mua Do xảy trường hợp Nhà NK nhận hàng khơng tốn, khơng nhận hàng khơng tốn cố tình tốn chậm cho nhà XK − Đối với phương thức nhờ thu kèm chứng từ: • Rủi ro nhà XK: Dù NH khống chế việc nhận hàng hóa nhà nhập xong xảy khả nhà NK từ chối nhận hàng khơng tốn • Rủi ro nhà NK: khơng kiểm sốt chất lượng hàng hóa thực giao, người bán lập chứng từ giả khớp với hợp đồng giao dịch − Trong trường hợp nhà nhập không nhận hàng, khơng tốn, tùy vào cách giải khác nhau, nhà XK phải gánh chịu • Khoản tiền bù lỗ giảm giá bán để người mua chấp nhận lấy hàng, toán đàm phán • Ứ đọng vốn đồng ý người NK tốn chậm • Chi phí bán lại thị trường, dấu giá,… • Chi phí để làm thủ tục tái xuất, chi phí vận tải (nếu hàng hóa đặc biệt) • Chi phí tiêu hủy,  Trường hợp áp dụng − Khi người mua người bán thực tin cậy lẫn − Hàng hóa dễ tiêu thụ thị trường − Kết hợp với phương thức tốn tín dụng chứng từ 19 3.3 PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ  Khái niệm: (đi thi viết liền) Là thỏa thuận, theo đó, - NH (NH mở thư tín dụng) theo yêu cầu khách hàng (người xin mở thư tín dụng) trả số tiền định cho người thứ (người hưởng lợi L/C) chấp nhận B/E thứ ký phát phạm vị số tiền đó, người xuất trình cho NH BCT tốn phù hợp với quy định đề Thư tín dụng L/C  Quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia − Người xin mở thư tín dụng (Applicant): Là người mua, nhập hàng hóa, dịch vụ − Người hưởng lợi thư tín dụng (Beneficiary): Là người bán, người xuất người thứ người hưởng lợi thứ định − Ngân hàng mở thư tín dụng (Issuing bank): Ngân hàng đại diện cho người nhập − Ngân hàng thông báo (Advising bank): Ngân hàng nước người hưởng lợi Applicant Beneficial Issuing Bank Nghĩa vụ _ Trong thời gian quy định hợp đồng, trước ngày giao hàng khoảng thời gian hợp lý, hoàn tất thủ tục đề nghị mở L/C (ký quỹ, nộp giấy tờ cần thiết, …) _ Phối hợp với NH kiểm tra tính hợp lệ BCT tốn người bán gửi đến _ Thanh tốn đầy đủ phí dịch vụ cho ngân hàng: phí mở L/C, tu chỉnh (nếu có), ký hậu B/L,… _ Thanh toán chấp nhận tốn hồn lại tiền cho ngân hàng chứng từ ngân hàng gửi đến phù hợp với L/C _ Tiếp nhận L/C gốc đánh giá khả thực nội dung _ Giao hàng theo quy định L/C (thời hạn, số lượng,…) _ Lập chứng từ TT phù hợp với L/C xuất trình đến ngân hàng phát hành thời hạn quy định _ Trả phí dịch vụ cho ngân hàng (theo điều kiện phân chia chi phí bên) - Yêu cầu người làm đơn mở L/C phải nộp giấy tờ, chứng từ hồ sơ tiến hành ký quỹ đầy đủ, đồng thời phong tỏa tài khoản ký quỹ nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng số tiền vào mục đích khác ngồi việc tốn cho hàng hóa hợp đồng - Thực tư vấn cho người yêu cầu mở L/C nội dung loại L/C thích hợp - Lựa chọn ngân hàng thơng báo ngân hàng có quan hệ đại lý với 20 Q _ Được ngân hàng phát hành cho lô hàng nhập _ Từ chối toán cho ng bất hợp lệ BCT NH toán cho nhà n _ Nhận BCT từ ngân hàng nhận TT _ Để nghị người mua sửa điểm sai khác với hợ hợp với khả thực _ Từ chối giao hàng L/ đồng thỏa thuận hây thi không nhà NK chấp nh _ Quyền ngân hàng th chứng từ trường hợ _ Được toán đến h _ Chiết khấu BCT _ Chỉ định trả tiền cho ngườ - Được hưởng lợi phí dịch nghiệp vụ liên mức tín dụng ký quỹ) - Nếu nhà nhập khôn số tiền L/C, ngân hàn mở L/C tiến hành n cách người sở hữu hợp - Từ chối toán b Advising Bank - (nếu hợp đồng khơng có quy định ngân hàng thông báo) để - Được miễn trách nhiệm thực quy trình tốn theo L/C chiến tranh, hỏa hoạn Phát hành L/C theo nội dung giấy đề nghị mở L/C, chuyển thư tín dụng đến người hưởng lợi thông qua ngân hàng thông báo nước xuất Tu chỉnh L/C có yêu cầu chấp thuận tất bên Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ toán người xuất gửi tới Thanh toán cho nhà nhập chứng từ hợp lệ (bằng cách toán chấp nhận toán L/C trả chậm) Trả lại chứng từ gốc nguyên vẹn cho người hưởng lợi, đồng thời tất bất hợp lệ chứng từ từ chối toán Trao chứng từ gốc cho nhà nhập để họ lấy hàng sau khách hàng tốn chấp nhận hồn trả số tiền L/C Tiếp nhận L/C gốc chuyển cách ngun vẹn, kịp thời Được hưởng phí dịch vụ ngâ tới người xuất Đánh giá ban đầu tính hợp lệ chứng từ, có sai sót, thơng báo cho người xuất để kịp thời sửa chữa thời hạn xuất trình L/C Liệt kê chứng từ chứng từ chuyển đến ngân hàng phát hành Thanh toán tiền cho người xuất ủy quyền toán 21  Quy trình nghiệp vụ Người yêu cầu mở L/C (Applicant) (1) (0) Người hưởng lợi L/C (Beneficairy) (4) (9) (10) (3) (5) (8) (2) Ngân hàng phát hành L/C (Issuing Bank) (6) (7) Ngân hàng thông báo (Advising Bank) (0) Người XK NK ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, thỏa thuận TT thư tín dụng L/C (1) Nhà NK làm giấy đề nghị mở L/C nộp vào NH giấy tờ cần thiết khác, thực ký quỹ theo yêu cầu để NH phát hành L/C cho người XK hưởng lợi (2) NH mở L/C đồng ý phát hành L/C sở giấy đề nghị mở L/C chuyển tới ngân hàng thông báo nước NK (3) NH thông báo chuyển L/C gốc (nguyên vẹn) tới cho nhà XK để đối chiếu với hợp đồng, đánh giá khả thực L/C đề nghị tu chỉnh cần (4) Nhà XK giao hàng theo quy định L/C văn tu chỉnh L/C (nếu có) (5) Người XK lập chứng từ theo quy định L/C xuất trình cho NH thơng báo (6) NH thông báo sau kiểm tra sơ BCT chuyển tồn chứng từ tới NH phát hành (7) NH phát hành thư tín dụng kiểm tra chứng từ tốn: - Nếu BCT khơng phù hợp với L/C gửi trả chứng từ cho người xuất khẩu, từ chối toán đồng thời tất bất hợp lệ BCT Nếu BCT phù hợp với L/C thấy phù hợp với quy định L/C NH tiến hàng toán (trả ngay, chấp nhận B/E cam kết trả tiền đến hạn) (8) NH thơng báo tốn cho người XK (9) NH phát hành L/C gửi BCT cho nhà NK (10) Nhà NK kiểm tra BCT: - Nếu thấy phù hợp L/C tốn/chấp nhận TT cho NH, sau đó, NH chuyển BCT gốc (ký hậu vận đơn cần thiết) để nhà NK lấy hàng Nếu thấy không phù hợp với quy định L/C nhà NK có quyền từ chối toán  Ưu điểm phương thức TT TDCT - Tính an tồn tương đối cao bên, người XK người NK - Đối với người XK: Ngân hàng đứng cam kết trả tiền xuất trình BCT phù hợp với L/C đến ngân hàng Giảm thiểu rủi ro người mua có ý khơng tốn bị khả TT - Đối với người NK: thông qua cam kết NH để tăng lòng tin người bán, đồng thời họ - NH cấp Tín dụng, TT trước cho bên XK (trường hợp ký quỹ < 100%) Ngân hàng phát hành khống chế BCT việc nhận hàng bên NK, khơng hồn tồn rơi vào bị  - động nhà NK không TT Nhược điểm Quy trình nghiệp vụ tương đối phức tạp Phí dịch vụ cao số phương thức tốn thơng dụng Chỉ dựa BCT mà khơng dựa vào hàng hóa thực giao, dẫn đến số rủi ro định với bên  Rủi ro với Ngân hàng phát hành (yêu cầu lấy đủ rủi ro) - Thẩm định tín dụng người yêu cầu mở L/C không kỹ càng, đánh giá sai mức độ rủi ro, không phát vấn đề hoạt động doanh nghiệp NK dẫn đến tỷ lệ ký quỹ nhỏ, không đủ - đảm bảo cho việc toán nhà NK khả TT Không phát bất hợp lệ BCT người bán gửi đến trình kiểm tra, chấp - nhận TT cho người XK sau khơng đòi tiền nhà NK Phát bất hợp lệ BCT, nhiên việc gửi trả, tất bất hợp lệ từ chối toán thời hạn kiểm tra (5 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận BCT) - quyền từ chối tốn Làm BCT gốc khách hàng Những tình bất khả kháng dẫn đến việc hàng hóa giao, tốn, người NK lại khơng thể lấy hàng (ví dụ hàng hóa thịt bò, nước XK xuất dịch bệnh, hàng hóa bị cấm nhập lập tức, hàng tốn trước có sắc lệnh cấm Nk đến cảng đích Hải quan khơng cho phép nhận hàng bị buộc tiêu hủy tái xuất, Người XK - viện lý để không tốn Nhà NK gặp khó khăn kinh doanh, giá hàng sụt giảm mạnh họ từ chối tốn cho ngân hàng Lúc NH kiện nhà NK nhanh chóng lý lơ hàng, vậy, rủi ro mà tổ chức kinh doanh tài NH khơng mong muốn  Rủi ro người xuất - Không kiểm tra kỹ L/C gốc gửi đến, khơng phát điểm khác biệt với hợp đồng sở ký kết chứa đựng bất lợi cho (ví du, thời hạn giao hạn bị rút ngắn so với hợp đồng, từ cho phép chuyển tải đổi thành không phép, đó, theo thói quen, nhà XK thực giao hàng theo hợp đồng, có khả bị từ chối tốn khơng với quy định - L/C) Nhà XK không nghiên cứu kỹ chứng từ yêu cầu L/C dẫn đến việc xuất trình bị từ chối TT (ví dụ L/C có u cầu xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ hưởng ưu đãi hàng hóa quan nhà nước có thẩm quyền cấp mà thời gian quy định, nhà NK khơng - có đủ lực lấy chứng từ trên) Mặc dù giao hàng theo hợp đồng không lập BCT phù hợp nghiệp vụ -> bị - từ chối TT UCP 600 quy định, Ngân hàng phát hành miễn trách trường hợp bất khả kháng chiến tranh, hỏa hoạn, động đất Do đó, xuất trình BCT hợp lệ đến NH thời hạn quy định lý bất khả kháng mà ngân hàng khả TT nhà XK khơng trả tiền  Rủi ro người nhập - Rủi ro mở L/C ký quỹ người bán không giao hàng - Người bán lập BCT giả gửi đến cho Ngân hàng, nhiên việc làm giả tinh vi, Ngân hàng không - thể phát miễn trách người NK gặp rủi ro Khó kiểm sốt chất lượng hàng hóa thực tế giao, người nhập phải tốn chấp - nhận toán trước nhận BCT gốc từ ngân hàng để nhận BCT có bất hợp lệ, người nhập không phát bất hợp lệ chấp nhận toán, điều dẫn đến rủi ro không nhận hàng người bán thực chất không giao hàng mà làm giả - BCT Hàng toán BCT xuất trình phù hợp với L/C, xong trình vận chuyển xảy tình bất khả kháng, hàng bị tàu gặp bão, trước đợi bồi thường từ người chuyên chở hay phía bảo hiểm, người mua phải đối mặt với rủi ro thiếu hàng để sản xuất bán lại thị trường  Thư tín dụng: _ Khái niệm: Là chứng thư NH lập theo yêu cầu người NK (người yêu cầu mở L/C) cam kết trả tiền cho người XK với điều kiện người XK xuất trình chứng từ toán phù hợp với điều kiện điều khoản thư tín dụng _ Mối quan hệ L/C hợp đồng: Điều 4, UCP 600 quy định mối quan hệ L/C hợp đồng mua bán sau: Về chất, thư tín dụng giao dịch riêng biệt với hợp đồng mua bán hợp đồng khác mà sở tín dụng Các ngân hàng khơng liên quan đến ràng buộc hợp đồng thế, tín dụng có dẫn chiếu đến hợp đồng Do đó, Sự cam kết NH việc toán, thương lượng toán thực nghĩa vụ khác tín dụng khơng phụ thuộc vào khiếu nại khiến cáo người yêu cầu phát hành tín dụng phát sinh từ quan hệ họ với NHPH người thụ hưởng Ngân hàng phát hành không khuyến khích cố gắng người yêu cầu nhằm đưa hợp đồng sở, hóa đơn chiếu lệ chứng từ tương tự thành phận khơng tách rời tín dụng  Trong lĩnh vực toán, L/C độc lập với hợp đồng mua bán L/C có điều khoản dẫn chiếu đến hợp đồng, tính độc lập giữ nguyên _ Nội dung thư tín dụng L/C: Số hiệu L/C _ Do NH phát hành quy định _ Tạo điều kiện thuận lợi trao đổi thư từ, điện tín _ Phải ghi chứng từ liên quan đến việc toán Địa điểm phát _ Là nơi NH phát hành cam kết toán cho người hưởng lợi hành L/C _ Liên quan đến luật tham chiếu giải tranh chấp (nếu phát sinh) Ngày phát hành _ Là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực L/C L/C Loại L/C Tên, địa bên có lq Số tiền L/C Thời gian giao hàng Thời hạn hiệu lực L/C Thời hạn trả tiền Thời hạn xuất trình chứng từ _ Là ngày bắt đầu phát sinh cam kết ngân hàng mở L/C với người hưởng lợi _ Là ngày NHPH thức chấp nhận đơn xin mở L/C nhà NK _ Là ngày xác định khế ước dân NH mở L/C người NK, ngày phát sinh trách nhiệm hoàn trả tiền nhà NK _ Là sở xác định thời hạn hiệu lực L/C _ Căn để người XK kiểm tra việc mở L/C nhà NK, đối chiếu với thời hạn quy định hợp đồng (nếu có) _ Nếu L/C mở thư: ngày bưu điện đóng dâu Nếu L/C mở điện: ngày truyền điện Theo UCP 600, UCP phải loại khơng thể hủy ngang Bên cạnh đó, có số loại L/C đặc biệt khác với tính chất, nội dung, quyền lợi, nghĩa vụ bên khác Loại L/C nội dung quan trọng L/C Của bên NH khác có, _ Ngân hàng trả tiền (Paying / Negotiating bank): ngân hàng mở L/C ngân hàng khác NH mở L/C ủy nhiệm Nếu địa điểm trả tiền nước NK NH trả tiền thường NH thông báo _ Ngân hàng xác nhận: (Confirming Bank): ngân hàng đứng xác nhận cho ngân hàng mở L/C theo yêu cầu người bán – thường NH lớn, có uy tín _ Ghi rõ đơn vị tiền tệ _ Phải ghi vừa số, vừa chữ phải thống với _ Số tiền ghi xác có dung sai tùy theo hợp đồng có quy định dung sai hay không (tuy nhiên, dung sai không áp dụng mặt hàng có đơn vị con, cái, đôi, _ Căn vào thời hạn giao hàng hợp đồng _ Thường quy định: ngày giao hàng chậm (latest shipment date) _ Là thời hạn NH phát hành cam kết trả tiền có điều kiện người hưởng lợi L/C _ Tính từ ngày mở L/C đến ngày hết hạn L/C _ Xác định thời hạn hiệu lực phải đảm bảo hợp lý, tránh ứ đọng vốn cho người NK, tránh gây căng thẳng cho bên phải đảm bảo số nguyên tắc sau:  Ngày giao hàng phải nằm thời hạn hiệu lực L/C, không trùng với hết hạn L/C  Ngày mở L/C phải trước ngày giao hàng thời gian hợp lý, thường từ 20-24 ngày  Ngày hết hạn hiệu lực phải sau ngày giao hàng thời gian hợp lý, thường ≥ 21 ngày làm việc _ Nơi hết hạn hiệu lực thường lấy nước XK Liên quan đến loại L/C trả hay trả chậm _ Trả ngay: Thời hạn trả tiền nằm thời hạn hiệu lực _ Trả chậm: Thời hạn trả tiền nằm ngồi thời hạn hiệu lực (Song B/E kỳ hạn chứng từ khác phải xuất trình để chấp nhận thời hạn hiệu lực L/C) _ Chứng từ phải xuất trình thời hạn khơng sau ngày hết hạn hiệu lực L/C _ Nếu L/C khơng quy định ngày xuất trình phải vòng 21 ngày kể từ ngày giao hàng thời hạn hiệu lực L/C Các chứng từ _ Vì BCT tài liệu quan trọng TT TDCT, định Nhà XK phải xuất phải xuất trình trình loại chứng từ nào, liệu NHPH có tốn cho nhà XK hay khơng, điều khoản then chốt L/C _ Quy định về: Loại chứng từ, số lượng chứng từ (bản sao, gốc), quan phát hành, nội dung khác (ví dụ: ký hậu,…) _ Có thể bao gồm chứng từ hàng hóa chứng từ tài Nội dung khác _ Nội dung liên quan đến hàng hóa: mơ tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất,…khơng mâu thuẫn với hợp đồng Có thể ghi ngắn gọn L/C dẫn chiếu đến hợp đồng _ Nội dung vận tải, giao nhận: điều kiện sở giao hàng, nơi gửi, nơi giao, chuyển tải, giao hàng phần, _ Nội dung thể cam kết, ràng buộc NHPH với người hưởng lợi  Các loại L/C (khái niệm, cách thức hoạt động, trường hợp sử dụng) L/C hủy ngang (Irrevocable L/C) L/C xác nhận (Confirmed L/C) L/C chuyển nhượng (Tranferable L/C) L/C đối ứng (Reciprocal L/C) L/C tuần hoàn (Revolving L/C) _ Là loại L/C sau mở NH khơng sửa lại khơng hủy bỏ hay bổ sung thời hạn hiệu lực nó, trừ có thỏa thuận bên tham gia mở L/C _ Là cam kết chắn NHPH _ Loại áp dụng phổ biến TTQT _ Là loại L/C không hủy bỏ, NH khác đảm bảo trả tiền theo yêu cầu NH mở L/C Theo loại này, người XK trao hàng xong gửi thẳng BCT toán tới NH xác nhận để đòi tiền _ NH xác nhận có trách nhiệm tốn BCT hợp lệ _ Phí xác nhận người bán trả _ Là loại đảm bảo cho người XK _ Trường hợp sử dụng: • Khi giá trị hợp đồng lớn • Uy tín NH phát hành khơng cao • Nước mà NHPH đặt trụ sở bất ổn ktế, trị, luật pháp,… _ Là loại L/C sau mở, người hưởng lợi yêu cầu NHPH chuyển phần toàn giá trị L/C cho nhiều người khác _ Đặc điểm • Số lần chuyền nhượng: Chỉ chuyển nhượng lần • Phí chuyển nhượng: người hưởng lợi trả • Số tiền chuyển nhượng: phần tồn giá trị L/C • Chuyển nhượng theo L/C gốc _ Trường hợp sử dụng: L/C thường sử dụng mua hàng qua đại lý, mua hàng qua trung gian, hàng công ty con, chi nhánh giao người hưởng lợi công ty mẹ _ Là loại L/C mà bắt đầu có hiệu lực L/C đối ứng với mở L/C đầu phải ghi L/C có giá trị người hưởng lợi mở L/C đối ứng với _ NHPH L/C đối ứng cam kết toán sau nhân đầy đủ tiền hàng từ L/C đối ứng với _ Trường hợp sử dụng: Loại L/C đối ứng sử dụng sở hàng đổi hàng gia công hàng xuất _ Là loại L/C không hủy bỏ Sau sử dụng xong hết thời hạn hiệu lực lại tự động / bán tự động có giá trị trở lại để toán cho chuyến hàng tổng giá trị hợp đồng thực xong _ cách tuần hoàn : Tự động / Bán tự động / Hạn chế _ Ưu điểm: tiết kiệm thời gian, chi phí + Với loại cần ghi rõ ngày hết hạn hiệu lực, số lần tuần hoàn, giá trị tối thiểu mồi lần _ VD: HĐ trị giá 1.000.000 EUR, giao hàng tháng/lần, lần 250.000 EUR Mở L/C tuần hoàn trị giá 250.000 EUR, tuần hoàn lần _ Trường hợp sử dụng: Loại L/C thường áp dụng hai bên xuất L/C giáp lưng (Back to back L/C) L/C dự phòng (Stand by L/C) nhập có quan hệ thường xun đối tượng tốn khơng thay đổi Mua bán thường xuyên, định kỳ, giá trị hợp đồng lớn, thời gian thực dài, giao hàng nhiều lần _ Là loại thư tín dụng người xuất yêu cầu ngân hàng phục vụ phát hành thư tín dụng cho người khác hưởng lợi vào thư tín dụng phát hành trước làm đảm bảo _ Loại thư tín dụng thường sử dụng hình thức mua bán qua trung gian người trung gian muốn giữ bí mật thông tin người bán thật L/C gốc khơng có khả chuyển nhượng _ Đặc điểm L/C giáp lưng: • Nội dung L/C giáp lưng gần giống với L/C gốc • Thế chấp, ký quỹ = L/C gốc • Số tiền L/C giáp lưng nhỏ L/C gốc, khoản chênh lệch người trung gian hưởng • Thời hạn giao hàng L/C giáp lưng sớm L/C gốc _ Là loại L/C mà theo ngân hàng mở L/C cam kết với người NK hồn trả số tiền cho họ trường hợp người XK khơng hồn thành nghĩa vụ giao hàng _ Mục đích: đảm bảo nghĩa vụ giao hàng người XK theo hợp đồng _ Nguyên tắc hđ: NH mở L/C phòng toán cho người NK thiệt hại việc người bán vi phạm hợp đồng gây _ Trường hợp sử dụng: Loại thường áp dụng bên đặt hàng bên sản xuất 3.4 SO SÁNH Nhờ thu kèm chứng từ Tín dụng chứng từ − BCT hàng hóa bị khống chế ngân hàng nước NK người NK toán chấp nhận tốn − Khơng thể xảy rủi ro người NK nhận hàng khơng tốn − Bộ chứng từ thương mại để đòi tiền nhà NK Thủ tục Đơn giản Phức tạp Chi phí Thấp Cao Người thực Người XK (thực việc Người NK hoàn tất thủ tục để mở L/C NH nghĩa vụ giao hàng trước) phát hành Chức NH _ Trung gian, Thu hộ tiền _ Thay mặt nhà NK cam kết toán tiền cho nhà hàng nhà XK hưởng phí XK xuất trình chứng từ phù hợp với L/C dịch vụ _Giữ chứng từ _Kiểm tra chứng từ kĩ lưỡng để định nhà NK toán chấp nhận toán từ chối nhà XK chấp nhận toán _Giữ chứng từ nhà NK toán chấp nhận toán Giống _Khơng có quyền sở hữu _Có quyền sở hữu hàng hóa nắm giữ chứng từ hàng hóa thương mại, chuyển nhượng ký hậu vận đơn (trường hợp ký quỹ < 100%) Bên có nghĩa vụ Người NK Ngân hàng phát hành L/C toán Thời gian người XK Chậm hơn, điều phụ Nhanh NHPH đứng tốn nhận tiền thuộc vào thiện chí nhà thời hạn quy định L/C sau đòi tiền NK, họ cố tình trì người NK hỗn chí từ chối nhận hàng Nhờ thu trơn Nhờ thu kèm chứng từ − Đều phương thức toán nhờ thu − Người bán phải thực nghĩa vụ đầu tiên, giao hàng lên phương tiện vận chuyển để chuyển cho người mua Căn để nhờ thu Chỉ thị nhờ thu Chỉ thị nhờ thu Chứng từ tài (B/E) Chứng từ tài Chứng từ thương mại Vai trò NH Chỉ trung gian thực việc thu Là trung gian đảm nhận việc thu tiền tiền từ nhà NK khống chế chứng từ tới người trả tiền toán chấp nhận toán Thời gian thu tiền Dài, phụ thuộc vào độ thiện chí Nhanh người trả tiền Rủi ro bên NK nhận Có thể xảy Khơng thể xảy BCT bị khống hàng, ko TT chế Độ an toàn Rủi ro toán cao cho người bán Rủi ro thấp có chứng từ khơng chế người trả tiền Giống Nhờ thu trả chậm - DA Nhờ thu trả - DP (Documentary Against Acceptance) (Documentary Against Payment) Giống _ Đều phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ Điều kiện để _ Điều kiện người NK lấy chứng _ Điều kiện người NK lấy chứng có BCT từ nhận hàng chấp nhận toán từ nhận hàng tốn tồn số ngân hàng thu hộ tiền hàng cho ngân hàng thu hộ _ Khi đến hạn tốn, người NK có nghĩa vụ TT đầy đủ tiền hàng Rủi ro _ Rủi ro người XK trường _ Rủi ro thấp: Người NK khơng có hợp tương đối cao, gần giống cách lấy BCT để lấy hàng nhờ thu trơn Người NK nhận chưa tốn BCT, lấy hàng trì hỗn từ chối TT Việc _ Chậm _ Nhanh toán ... vực Tại nói, TGHĐ loại giá đặc biệt NKT Mqh TGHĐ Cán cân Thanh toán quốc tế CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.1 SÉC QUỐC TẾ (CHEQUE/CHECK) 2.1.1 Khái niệm: Theo công ước Giơ-ne-vơ... kết hợp với tổ chức phát hành thẻ quốc tế Gồm thẻ nội địa quốc tế Dễ dàng, nhanh chóng Tương đối khó & tốn thời gian cần chứng minh khả tài Bất sử dụng thẻ để toán Chủ thẻ cấp hạn mức tín dụng,... cầu chấp thuận tất bên Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ toán người xuất gửi tới Thanh toán cho nhà nhập chứng từ hợp lệ (bằng cách toán chấp nhận toán L/C trả chậm) Trả lại chứng từ gốc nguyên vẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Thanh toán quốc tế, Bài Giảng Thanh toán quốc tế, 4/ Quy trình nghiệp vụ (chuyển tiền sau khi giao hàng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay