Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code)

56 61 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:43

Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code) .......................Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code) .......................Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code) .......................Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code) .......................Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code) ....................... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HÌNH VƯỜN CÂY THÔNG MINH THEO HƯỚNG IOT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .VIII DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU X DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT XI CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 1.3 MỤC TIÊU 1.4 SƠ ĐỒ KẾT NỐI TỔNG QUÁT CỦA HỆ THỐNG CHƯƠNG HỆ THỐNG PHẦN CỨNG .4 2.1 CÁC LOẠI CẢM BIẾN 2.1.1 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 2.1.2 Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750 .5 2.2 VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A 2.3 MODULE TRUYỀN WIFI ESP8266 11 2.4 MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD 1602 .14 2.5 MODULE THỜI GIAN THỰC RCT DS1307 .15 CHƯƠNG GIẢI THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA 16 3.1 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 16 3.2 GIẢI THUẬT CHI TIẾT TỪNG KHỐI 17 3.2.1 Điều chỉnh nhiệt độ khơng khí 18 3.2.2 Điều chỉnh độ ẩm 20 3.2.3 Điều chỉnh ánh sáng .21 CHƯƠNG XÂY DỰNG WEBSITE GIÁM SÁT VƯỜN CÂY IOT 24 4.1 THIẾT KẾ GIAO DIỆN DÙNG NGÔN NGỮ PHP 24 4.1.1 Ngôn ngữ PHP 24 4.1.2 Mơi trường lập trình Atom 25 4.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 27 4.3 ESP8266 GIAO TIẾP GIỮA WEBSITE VÀ PIC 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG 30 5.1 KẾT QUẢ THI CÔNG PHẦN CỨNG 30 5.1.1 Schematic 30 5.1.2 Layout .30 5.1.3 Kết hàn mạch 31 5.2 KẾT QUẢ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 32 5.3 KẾT QUẢ XÂY DỰNG WEBSITE .33 5.3.1 Giao diện Website 33 5.3.2 Truyền liệu từ PIC lên Esp8266 33 5.3.3 Xây dựng CSDL Mysql 34 5.3.4 Kết giao tiếp truyền liệu Website 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG THỰC HIỆN 36 6.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 36 6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC A 38 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ HÌNH 1-1: SƠ ĐỒ KẾT NỐI CỦA HỆ THỐNG HÌNH 2-1: CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM DHT11 [1] HÌNH 2-2: CẢM BIẾN ÁNH SÁNG [2] HÌNH 2-3: HÌNH DẠNG THỰC TẾ PIC 16F877A [3] HÌNH 2-4: SƠ ĐỒ CHÂN PIC 16F877A [3] HÌNH 2-5: SƠ ĐỒ BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGĂN XẾP [4] .10 HÌNH 2-6: ESP V12 [5] .11 HÌNH 2-7: CÁCH ĐẤU DÂY NẠP CHƯƠNG TRÌNH CHO ESP 8266V12 [8] .12 HÌNH 2-8: LCD 1602 [7] 14 HÌNH 2-9: HÌNH DẠNG MODULE THỜI GIAN THỰC RTC DS1307 [9] 15 HÌNH 3-1: HÌNH GIẢ LẬP VỊ TRÍ CÁC CẢM BIẾN .16 HÌNH 3-2: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG CẢM BIẾN DHT11 18 HÌNH 3-3: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ẨM SỬ DỤNG CẢM BIẾN DHT11 20 HÌNH 4-1: CÁCH THỨC HOẠT ĐƠNG CỦA NGƠN NGỮ PHP 25 HÌNH 4-2: GIAO DIỆN LẬP TRÌNH TRÊN ATOM 26 HÌNH 4-3: PHẦN MỀM TRUY XUẤT CSDL VÀ MỞ SERVER LOCAL .27 HÌNH 4-4: KẾT NỐI GIỮA PIC VÀ WEBSITE BẰNG ĐỊA CHỈ IP 29 HÌNH 5-1: SCHEMATIC CỦA MẠCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROTUES 30 HÌNH 5-2: LAYOUT CỦA MẠCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROTUES 30 HÌNH 5-3: MẠCH IN MẶT TRƯỚC .31 HÌNH 5-4: MẠCH IN MẶT SAU 31 HÌNH 5-5: GIAO DIỆN WEBSITE 33 HÌNH 5-6: TRUYỀN DỮ LIỆU TỪ PIC LÊN ESP .34 HÌNH 5-7: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÂY TRỒNG .34 HÌNH 5-8: TRUYỀN DỮ LIỆU LÊN LCD VÀ WEBSITE 35 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 2-1: BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DHT11 BẢNG 2-2: SƠ ĐỒ NỐI DÂY DHT11 .5 BẢNG 2-3: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BH1750 BẢNG 2-4: SƠ ĐỒ NỐI DÂY BH1750 BẢNG 2-5: TĨM TẮT THƠNG SỐ KỸ THUẬT PIC 16F877A BẢNG 2-6: BẢNG TẬP LỆNH AT CỦA ESP 8266 13 BẢNG 2-7: SƠ ĐỒ NỐI DÂY DHT11 14 BẢNG 2-8: SƠ ĐỒ NỐI DÂY DS1730 VỚI PIC 16F877A 15 BẢNG 2-9: THÔNG SỐ KỸ THUẬT DS1730 15 BẢNG 4-1: BẢNG THÔNG SỐ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG[10]28 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CSDL Cơ sở liệu LCD Liquid-crystal-display IoT Internet of things PIC Programmable Intelligent Computer ADC Analog-to-digital converter EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ROM Read-Only Memory USART Universal Synchronous/Asynchronous Receiver RISC Reduced instruction set computer PHP Hypertext Preprocessor GPIOS General-purpose input/output PCM Pulse-code modulation ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 1/50 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Ngày nhu cầu thực phẩm vấn đề đặt lên hàng đầu, với phát triển đô thị với mật độ dân số lớn người lại tạo thực phẩm có can thiệp chất hóa học để tạo tươi ngon cho thực thẩm Tình trạng bắp cải giả có nguồn gốc từ Trung Quốc, rau muống tưới nhớt, rau muống ngâm dung dịch để tạo màu xanh tươi… làm cho hoang mang ngày lòng tin vào người nơng dân cho chân Chính lẽ việc tự trồng rau giải pháp hiệu cho hộ gia đình Ứng dụng cơng nghệ mạng máy tính vào trồng trọt ý tưởng hay nghiên cứu khoa học ngày nay, giúp người tiết kiệm nhiều thời gian công sức đem lại suất cao Con người nhà sử dụng máy tính điện thoại mà điều khiển trang trại ngoại thành giúp tiết kiệm thời gian nhân công hiệu Trong đề tài vấn đề đặt xây dựng khu vườn thông minh Trên diện tích đất trồng nhiều loại rau hoa màu khác Với cơng nghê tự động hóa cần chọn loại hoa màu muốn trồng với yếu tố điều kiện tăng trưởng Hệ thống tự điều chỉnh môi trường để tăng khả phát triển Bên cạnh sở liệu liên tục đưa lên Website giúp cho tra cứu liệu lúc 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Hiện giới phát triển hình trồng thông minh phù hợp đô thị lớn Khi mà diện tích đất ngày thu hẹp, dân số tăng cao, việc xây dựng hình trồng gian bếp ban công giúp mang lại thực phẩm không bị ô nhiễm Con người phải tạo môi trường nhân tạo yếu tố nhiệt độ, nước, gió, độ PH, ánh sáng,… cho phát triển, trang trại thông minh nhỏ đời hộ Hơn việc trồng rau hoa hộ đem lại môi trường tự nhiên có Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 2/50 tính thẩm mỹ cao Xu phát triển giới khu vườn thơng minh hộ tự động hóa tất việc kể việc gieo trồng từ xa thu hoach tự động Trên giới hình trồng rau nhà ngày phổ biến lồng trồng bếp theo phương thức trồng thủy canh, sản phẩm rau sử dụng trực tiếp mà rữa với nước, với bước trồng đơn giản theo dõi phát triển cây, nhu cầu thành phần dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng tối ưu hóa qua ứng dụng nhỏ điện thoại lồng trồng nhỏ dùng để trang trí số vị trí nhà bếp, bàn ăn, bên cửa sổ… Hiện Việt Nam ứng dụng hệ thống Smart Home với mục tiêu tiến tới hệ thống Smart City, ngày có nhiều gia đình Việt Nam sinh sống hộ chung cư với diện tích nhỏ trồng ngồi sân thượng, khơng gian bếp việc ứng dụng hình thơng minh vừa mang lại lợi ích sức khỏe mà đem lại tính thẩm mỹ cho ngơi nhà Những hộ bán với việc thiết kế hệ thống tự động hóa nhà kết hợp với hệ thống trồng thông minh đem lại tiện dụng cho gia chủ 1.3 Mục tiêu Xây dựng hình vườn thơng minh theo hướng IoT tự động hóa việc chăm sóc dựa vào loại cảm biến, vi điều khiển loại module truyền không dây Đề tài tập trung giải nhiệm vụ sau: - Sử dụng cảm biến gắn vào vi điều khiển để chăm sóc cây: cảm biến nhiệt độ độ ẩm truyền liệu cho PIC PIC gửi liệu lên cho Esp để thực việc so sánh với điều kiện sở liệu, sau đưa lựa chọn phù hợp nhất, sau Esp gửi lệnh cho PIC để thực lệnh Tự động hóa gồm tưới phun sương để tạo độ ẩm, sử dụng lò sưởi để giảm độ lạnh, dùng quạt để làm mát, thiếu ánh sáng đèn led bật để cung cấp lượng ánh sáng vừa phải Ngoài hình LCD đặt ngồi vườn để tiện cho việc theo dõi trực tiếp nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phát triển Xây Dựng Hình Vườn Cây Thông Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 3/50 - - Một sở liệu trồng lưu kết nối website: CSDL lớn gồm 50 loại trồng khác PIC lấy CSDL thơng qua ESP để có thơng số điều kiện phát triển Người sử dụng sử dụng trực tiếp thơng qua Website, chọn loại cho hệ thống chăm sóc xem thông số điều kiện phát triển trồng Người sử dụng theo dõi từ xa hệ thống trồng thông qua Website Những thông số mà PIC nhận từ cảm biến xử lý đẩy lên Website Ngoài cá nhân tự thay đổi thơng số sở liệu theo mong muốn 1.4 Sơ đồ kết nối tổng quát hệ thống Các Cảm biến Vi điều khiển PIC esp 8266 wifi CSDL&Website Hình 1-1: Sơ đồ kết nối hệ thống Vi điều khiển nhận liệu từ cảm biến sau nhờ cầu nối Esp8266 gửi liệu lên Webserver Ngồi có yêu cầu từ Webserver vi điều khiển đọc liệu mà server gửi yêu cầu Hệ thống liên tục thực so sánh thông số thu thông số tăng trưởng để điều chỉnh tạo môi trường tốt cho CHƯƠNG HỆ THỐNG PHẦN CỨNG 1.5 Các loại cảm biến Để thực tự động hóa điều chỉnh mơi trường phù hợp cho cây, hệ thống gồm cảm biến sử dụng để thu thập thông tin thực tế môi trường Các cảm biến gồm: - Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 35/50 3.1 Kết thực Đồ án hoàn thành nội dung gồm: Sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng để điều chỉnh phù hợp với loại Sử dụng LCD để hiển thị giá trị cảm biến việc chăm sóc điều kiện trồng khơng phù hợp thiếu độ ẩm tưới thêm nước, thiếu ánh sáng bật đèn led để thêm ánh sáng cho  Xây dựng CSDL trồng với nhiều loại khác nhau, CSDL lưu mysql truy xuất giao diện Web  Theo dõi từ xa hệ thống trồng thơng qua Webserver thơng số mà PIC nhận từ cảm biến xử lý đẩy lên Website Ngồi cá nhân tự thay đổi thông số sở liệu theo mong muốn Tuy nhiên đồ án số hạn chế độ trễ thời gian liệu từ PIC gửi lên Webserver khoảng 30s-80s Tuy vậy, ứng dụng chăm sóc độ trể chấp nhận 3.2 Hướng phát triển Trong tương lai hệ thống áp dụng phát triển với quy lớn hơn, hộ gia đình nhỏ trồng nhiều nơi khác nhau, ứng dụng web thực việc trồng nhiều nơi ban công nhà bếp hay phòng khách để chăm sóc kiểng Ngồi khắc phục nhược điểm độ trễ thời gian truy xuất liệu trồng giống có điều kiện sinh trưởng phức tạp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nerokas, https://store.nerokas.co.ke/, truy cập ngày 10/1/2017 [2] Đientu360, https://dientu360.com/cam-bien-cuong-do-anh-sang-bh1750, truy cập ngày 10/1/2017 Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 36/50 [3] Microcontrollerslab, http://microcontrollerslab.com/pic16f877a-introductionfeatures/, truy cập ngày 10/1/2017 [4] Giáo trình Vi xử lý tác giả Nguyễn Đình Phú đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, năm xuất 2013 [5] Thietkemachdien, http://thietkemachdien.com/product/esp8266-v7/, truy cập ngày 8/1/2017 [6] Zoetrope, http://zoetrope.io/, truy cập ngày 10/1/2017 [7] Linhkien888, https://linhkien888.vn/, truy cập ngày 10/1/2017 [8] Arduino, http://arduino.vn/, truy cập ngày 10/1/2017 [9] Tdegypt, https://www.tdegypt.com/, truy cập ngày 9/1/2017 [10] Cayvietnam, https://cayvietnam.vn/, truy cập ngày 10/1/2017 PHỤ LỤC A Code PIC 16F877A #include #device *= 16 Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 37/50 #include #include #include #include //#fuses PROTECT, NOWDT, BROWNOUT, NOWRT //INTRC_IO, //#fuses NODEBUG, PUT,CPD // FCMEN, NOMCLR, NOIESO, #fuses hs, noput, nowdt, noprotect, nodebug, nobrownout, nolvp, nocpd, nowrt #use delay(clock = 20M) #use rs232(uart, baud = 115200, parity = N, bits = 8, stop = 1, timeout = 10) float nhiet_do, do_am; unsigned int8 c; UNSIGNED long lux = 0; UNSIGNED char* pTimeArray; //ngat ngoai du lieu VOID setup() { setup_comparator(NC_NC_NC_NC); setup_timer_0(0 | | 0); setup_timer_1(T1_disabled); setup_timer_2(T2_disabled, 255, 1); setup_CCP1(CCP_off); set_timer0(0); set_timer1(0); set_timer2(0); BH1750_init(); Xây Dựng Hình Vườn Cây Thông Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 38/50 lcd_init(); lcd_putc("\f"); lcd_gotoxy(1, 1); lcd_putc("H - T - LX"); delay_ms(2000); lcd_putc('\f'); } int getTempHumid(float& temp, float& humid) { unsigned int8 t0, t1, h0, h1; if (DHT_GetTemHumi(t0, t1, h0, h1)) { temp = t0 + t1 / 100.0; humid = h0 + h1 / 100.0; return 1; } else return 0; } void print2LCD(float temp, UNSIGNED long lux, float humid,pTimeArray[2], pTimeArray[1], pTimeArray[0]) { lcd_gotoxy(1, 1); printf(lcd_putc, "T:%f", temp); lcd_putc(223); printf(lcd_putc, " L:%lu", lux); lcd_gotoxy(1, 2); Xây Dựng Hình Vườn Cây Thông Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 39/50 printf(lcd_putc, "H:%f", humid); printf(lcd_putc, " %02d:%02d:%02d", pTimeArray[2], pTimeArray[1], pTimeArray[0]); } void printAndCheckTime() { pTimeArray = Get_DS1307_RTC_Time(); // lcd_gotoxy (2, 2) ; SWITCH(pTimeArray[3]) { CASE AM_Time : printf(lcd_putc, "AM"); break; CASE PM_Time : printf(lcd_putc, "PM"); break; DEFAULT: lcd_putc('H'); break; } //pRTCArray[2] & 0x40 == 2;///what is this? /////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Set_DS1307_RTC_Time (TwentyFourHoursMode, 9, 17, 59); // dung gio tuoi cay if ((pTimeArray[2] == 10 && pTimeArray[1] == 26 && pTimeArray[0] == 55) Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 40/50 || (pTimeArray[2] == 22 && pTimeArray[1] == 25 && pTimeArray[0] == 0)) { output_high(pin_b2); // bat may tuoi nuoc delay_ms(5000); output_low(pin_b2); //tat may tuoi nuoc } } void checkCommand() { if (KBHIT() == 0) return; c = getc(); if (8 < pTimeArray[2] && pTimeArray[2] < 17) { IF(c == 'c') // x < lux < y { output_low(pin_b1); //tat den output_high(pin_b2); //mo man che } IF(c == 'd') // lux < x { output_high(pin_b1); //bat den output_high(pin_b2); //mo man che } IF(c == 'e') // lux > y { Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 41/50 output_low(pin_b1); //tat den output_low(pin_b2); //keo man che } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// IF(c == 'f') // x < t < y { output_low(pin_b1); //tat may suoi output_low(pin_b2); //tat may lanh } IF(c == 'g') // t < x { output_high(pin_b1); //bat may suoi output_low(pin_b2); //tat may lanh //printf(" ban dang in chu g"); } IF(c == 'h') //t > y { output_low(pin_b1); //tat may suoi output_high(pin_b2); //bat may lanh // printf(" ban dang in chu h"); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// IF(c == 'j') // x < H < y Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 42/50 { output_low(pin_b1); //tat may phun suong output_low(pin_b2); //tat may hut am } IF(c == 'k') // H < x { output_high(pin_b1); //bat may phun suong output_low(pin_b2); //tat may hut am } IF(c == 'l') // H > y { output_low(pin_b1); //tat may phun suong output_high(pin_b2); //bat may hut am } } int delayCount = 0; void loop() { if(delayCount == 0){ if(getTempHumid(nhiet_do, do_am)) { lux = get_lux_value(cont_H_res_mode1, 180); Xây Dựng Hình Vườn Cây Thông Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 43/50 print2LCD(nhiet_do, lux, do_am,pTimeArray[2], pTimeArray[1], pTimeArray[0]); printf("\n> %f", nhiet_do); printf(" %lu", lux); printf(" %f\n", do_am); } } if (delayCount%10 == 0) // printAndCheckTime(); checkCommand(); delayCount = (delayCount+1)%50; delay_ms(100); } VOID main() { setup(); // read_t_h_l () ; while (true) { loop(); } }  Code Web /*global ui*/ function isFloat(n) { return !isNaN(parseFloat(n)); } function isInt(n) { return !isNaN(parseInt(n, 10)); var _ = ui.dom.createWrapper; var CONTENT = {}; var MODAL = function(v, content) { var root = _('div').clazz('iot-modal'); root.child(content.getView()); v.close = function() { if (root.element.parentElement) root.element.parentElement.removeChild(root.element); }; content.closeParent = function() { v.close(); results[i].text = results[i].name; } Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 45/50 var treeListObj = new ui.DomObj(ui.iot.PARAM, { name: "tree", label: "Chọn loại cây", items: results }); root.child(treeListObj.getView()); var content = _('div'); root.child(content); content.removeAllChild(); content.child(createEnvTable(results[0])); treeListObj.setListener(function(item) { content.removeAllChild(); content.child(createEnvTable(item)); selectedItem = item; }); } var tools = _('div').style("padding:10px 20px;"); root.child(tools); var buttonAdd = _("div").textNode("Thêm") style("width:60px;line-height:30px;margin:0 30px;").clazz("buttonblack-gray").click(function() { var onComplete = function(res) { var req = "apis/addtree.php?id=" + res.id + "&name=" + res.name + "&temp_min=" + res.temp_min + "&temp_max=" + res.temp_max + "&light_min=" + res.light_min + "&light_max=" + res.light_max + Xây Dựng Hình Vườn Cây Thông Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 46/50 "&humid_min=" + res.humid_min + "&humid_max=" + res.humid_max; // console.log(req); JsonHttpRequest(req, function(response) { v.refresh(); if (response.status != "OK") { var error = new ui.DomObj(ERRORMODAL, "Không thể truy cập sở liệu"); var modalerror = new ui.DomObj(MODAL, error); ui.dom.wrap('page-wrapper').child(modalerror.getView()); } else { v.refresh(); var ss = new ui.DomObj(SUCCESSMODAL, "Thêm " + res.name + " thành công"); var modalss = new ui.DomObj(MODAL, ss); ui.dom.wrap('page-wrapper').child(modalss.getView()); } }); }; var modify = new ui.DomObj(MODIFYTREE, undefined, onComplete); var modal = new ui.DomObj(MODAL, modify); root.child(modal.getView()); }); tools.child(buttonAdd); var buttonEdit = _("div").textNode("Sửa") Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 47/50 style("width:60px;line-height:30px;margin:0 30px;").clazz("buttonblack-gray").click(function() { var onComplete = function(res) { var req = "apis/edittree.php?id=" + res.id + "&name=" + res.name + "&temp_min=" + res.temp_min + "&temp_max=" + res.temp_max + "&light_min=" + res.light_min + "&light_max=" + res.light_max + "&humid_min=" + res.humid_min + "&humid_max=" + res.humid_max; // console.log(req); JsonHttpRequest(req, function(response) { v.refresh(); if (response.status != "OK") { var error = new ui.DomObj(ERRORMODAL, "Không thể truy cập sở liệu"); var modalerror = new ui.DomObj(MODAL, error); ui.dom.wrap('page-wrapper').child(modalerror.getView()); } else { v.refresh(); var ss = new ui.DomObj(SUCCESSMODAL, "Sửa " + res.name + " thành công"); var modalss = new ui.DomObj(MODAL, ss); ui.dom.wrap('page-wrapper').child(modalss.getView()); } }); Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 48/50 }; var modify = new ui.DomObj(MODIFYTREE, selectedItem, onComplete); var modal = new ui.DomObj(MODAL, modify); root.child(modal.getView()); var req = 'apis/editdevice.php?id=' + res.id + '&name=' + res.name + "&treeid=" + res.treeid; JsonHttpRequest(req, function(response) { console.log(response); if (response.status != "OK") { var error = new ui.DomObj(ERRORMODAL, "Không thể truy cập sở liệu"); var modalerror = new ui.DomObj(MODAL, error); ui.dom.wrap('page-wrapper').child(modalerror.getView()); } else { v.refresh(); var ss = new ui.DomObj(SUCCESSMODAL, "Sửa " + res.name + " thành công"); var modalss = new ui.DomObj(MODAL, ss); ui.dom.wrap('page-wrapper').child(modalss.getView()); } }); console.log(req); }; var modify = new ui.DomObj(MODIFYDEVICE, selectedItem, onComplete); var modal = new ui.DomObj(MODAL, modify); root.child(modal.getView()); Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 49/50 } else { var MAIN = function(v) { //todo CONTENT.device_infor = new ui.DomObj(DEVICE_INFO); CONTENT.tree_infor = new ui.DomObj(TREE_INFO); var root = _('div'); root.child(CONTENT.tree_infor.getView()); root.child(_('div').style('height:0.7em;').textNode(" ")); root.child(CONTENT.device_infor.getView()); v.getView = function() { return root; }; }; Xây Dựng Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ... 8266 Xây Dựng Mơ Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 12/50 1.8 Màn hình hiển thị LCD 1602 Màn hình LCD mơ tả qua hình 2-8: Xây Dựng Mơ Hình Vườn Cây Thông Minh Theo Hướng. .. chương trình Xây Dựng Mơ Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/50 Hình 2-5: Sơ đồ nhớ chương trình ngăn xếp [4] Xây Dựng Mơ Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN... RA4 sáng, RA5 tắt) Xây Dựng Mơ Hình Vườn Cây Thơng Minh Theo Hướng IOT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 23/50 CHƯƠNG XÂY DỰNG WEBSITE GIÁM SÁT VƯỜN CÂY IOT Để xây dựng Website giám sát vườn từ xa, ngôn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code), Xây dựng mô hình vườn cây thông minh theo hướng IOT (có code)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay