XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code)

69 82 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:43

XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code) XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code) XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code) XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code) ... tháng Xây dựng hệ thống quan trắc mơi trường có kiểm sốt thơng qua IoT Trang 21/65 Hình - 8: Nhiệt độ độ ẩm hiển thị theo năm Hình - 9: Nhiệt độ so sánh theo năm Xây dựng hệ thống quan trắc mơi trường. .. ngưỡng Xây dựng hệ thống quan trắc mơi trường có kiểm sốt thơng qua IoT Trang 23/65 Hình - 12: Cảnh báo nhiệt độ nhỏ mức ngưỡng Hình - 13: Cảnh báo độ ẩm lớn mức ngưỡng Xây dựng hệ thống quan trắc. .. cảm biến để chuyển đổi, phát hiện tượng môi Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường có kiểm sốt thơng qua IoT Trang 2/65 trường tự nhiên biến thành liệu mơi trường Internet để xử lý liệu tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code), XÂY DỰNG hệ THỐNG QUAN TRẮC môi TRƯỜNG có KIỂM SOÁT THÔNG QUA IOT (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay