XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code)

46 65 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:43

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code) XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code) XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code) XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code) XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code) ... SIM800A ESP8266 XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TỒN VÀ AN NINH CHO NGƠI NHÀ THEO HƯỚNG IOT Trang 26/46 Hình 2.26: Mơ hình GPS XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TỒN VÀ AN NINH CHO NGƠI NHÀ THEO HƯỚNG IOT Trang 27/46 CHƯƠNG... thoại chủ nhà, hệ thống cảnh sát/cứu hộ + Theo dõi vị trí vật bị đánh cắp XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN VÀ AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT Trang 5/46 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ NGĂN... loa, đèn,… XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN VÀ AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT Trang 28/46 -Kết nối IoT: ESP8266 sử dụng để gửi liệu lên Website qua wifi, người dùng theo dõi hoạt động ngơi nhà thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code), XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN TOÀN và AN NINH CHO NGÔI NHÀ THEO HƯỚNG IOT (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay