THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM

64 81 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:43

THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM ... thực tế công nghệ RoF THIẾT KẾ HỆ THÔNG ROF (RADIO OVER FIBER) PHỎNG BẰNG PHẦN MỀM OPTICAL SYSTEM TRÊN NỀN OFDM-WDM VÀ MÔ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 15/56 Ngày này, mơ hình mạng sử dụng RoF dần áp dụng... đơn hướng (simplex), hệ thống yêu cầu hai sợi cho hai hướng truyền (duplex) THIẾT KẾ HỆ THÔNG ROF (RADIO OVER FIBER) PHỎNG BẰNG PHẦN MỀM OPTICAL SYSTEM TRÊN NỀN OFDM-WDM VÀ MÔ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP... dây RoF- OFDM Tuy nhiên, hệ thống hội tụ OFDM mạng WDM -RoF chưa phân tích, cải thiện hiệu quang phổ hệ thống truy cập THIẾT KẾ HỆ THÔNG ROF (RADIO OVER FIBER) PHỎNG BẰNG PHẦN MỀM OPTICAL SYSTEM TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM, THIẾT kế hệ THỐNG ROF (RADIO OVER FIBER) TRÊN nền OFDM WDM và mô PHỎNG BẰNG PHẦN mềm OPTICAL SYSTEM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay