Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào pa cô và bru vân kiều, tỉnh quảng trị

161 79 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:40

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây công trình nghiên cứu riêng tơi, kết thu luận án hoàn toàn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Lê Trung Hiếu LỜI CẢM ƠN Luận án hồn thành Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Trần Thị Văn Thi Người hướng dẫn tận tình, chu đáo tạo điều kiện tốt giúp đỡ thời gian thực luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn quan tâm giúp đỡ Ban Giám Hiệu Trường Đại học Khoa học, Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Khoa học, Phòng Đào tạo Sau Đại học Đại học Huế tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Q Thầy Cơ Khoa Hóa giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian làm luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS TS Nguyễn Thị Hoài, PGS TS Phạm Cẩm Nam, PGS TS Võ Thị Mai Hương, TS Hồ Việt Đức NCS Lê Lâm Sơn giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè cổ vũ, động viên tơi hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Thừa Thiên Huế, ngày…tháng…năm 2017 Tác giả luận án Lê Trung Hiếu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Các loài dược liệu Ab A bauchei Archidendron bauchei Ac A clypearia Archidendron clypearia Hp H parasitica Helixanthera parasitica Lr L rubra Leea rubra Mc M casearifolia Microdesmis casearifolia Pv P venusta Pyrostegia venusta So S oleracea Spilanthes oleracea Hoạt tính chống oxy hóa ROS Reactive oxygene species DPPH 1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl TPC Tổng hàm lượng hợp TFC Tổng hàm lượng chất phenol TAC flavonoid Hàm lượng chất chống TA5C-HPLC Hàm lượng tổng oxy hóa quy tương đương hợp chất chống oxy gallic acid hóa xác định phương pháp HPLC HAT Hydrogen Atom Transfer SET Single Electron Transfer AST Aspartate Amino ALT Transferase PAR Alanin Amino Transferase Paracetamol Các phương pháp sắc ký CC Column Chromatography Sắc ký cột thường HPLC High Performance Liquid Sắc ký lỏng hiệu cao Chromatography TLC Thin Layer Chromatography Sắc ký mỏng Các phương pháp phổ H-NMR 13 C-NMR APCI-MS DEPT Proton Nuclear Magnetic Phổ cộng hưởng từ hạt nhân Resonance Spectroscopy proton Carbon-13 Nuclear Magnetic Phổ cộng hưởng từ hạt nhân Resonance Spectroscopy carbon 13 Atmospheric Pressure Chemical Phổ khối ion hóa hóa học áp Ionization Mass Spectrometry suất khí Distortionless Enhancement by Phổ DEPT Polarisation Transfer COSY Correlation Spectroscopy Phổ tương tác hai chiều 1H- 1H ESI-MS Electron Spray Ionization Mass Phổ khối ion hóa phun mù điện Spectrometry tử Heteronuclear Multiple Bond Phổ tương tác dị hạt nhân qua Correlation nhiều liên kết High Resolution - Electron Phổ khối phân giải cao ion hóa Spray Ionization - Mass phun mù điện tử HMBC HR-ESI-MS Spectrometry HSQC HSQC Heteronuclear Single Phổ tương tác dị hạt nhân qua Quantum Coherence liên kết IR Infrared Spectroscopy Phổ hồng ngoại J (Hz) Hằng số tương tác tính Hz NOESY Nuclear Overhauser Effect Phổ NOESY Spectroscopy UV Ultraviolet Spectroscopy Phổ tử ngoại δ (ppm) (ppm = part per million) Độ dịch chuyển hóa học tính phần triệu s singlet q quartet dt double triplet d doublet dd double doublet br broad triplet m multiplet t Các ký hiệu viết tắt khác IC50 Inhibitory Concentration 50% Nồng độ ức chế 50% ED50 Effective dose 50% Liều lượng hiệu nồng độ 50% BDE Bond dissociation energy Năng lượng phân ly liên kết IE Ionization energy Năng lượng ion hóa Mp Melting point Điểm chảy OD Optical Density Mật độ quang CTPT Công thức phân tử EtAc Ethyl acetate DMSO B n-Butanol MeOH Methanol Dimethylsulfoxide C Chloroform H n-Hexane W Water GA Gallic aicd QU Quercetin DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục Kết giám định tên thực vật PL1 Phụ lục Kết mật độ quang cao toàn phần nồng độ PL2 Phụ lục Kết mật độ quang dung dịch chuẩn gallic acid quercetin sau lên màu với thuốc thử PL3 Phụ lục Kết mật độ quang phân đoạn nồng độ PL4 Phụ lục Tỷ lệ bắt gốc tự DPPH (%) dung dịch cao phân đoạn .PL6 Phụ lục Các phổ hợp chất số 1: lup-20(29)-en-3-one PL8 Phụ lục Các phổ hợp chất số 2: α-tocospiro A PL9 Phụ lục Các phổ hợp chất số 3: spinasterol PL11 Phụ lục Các phổ hợp chất số 4: oleanolic acid PL12 Phụ lục Phổ 1H-NMR hợp chất số 5: daucosterol PL13 Phụ lục 10 Các phổ hợp chất số 6: methyl gallate PL14 Phụ lục 11 Các phổ hợp chất số 7: quercetin PL15 Phụ lục 12 Các phổ hợp chất số 8: Rutin PL16 Phụ lục 13 Các phổ hợp chất số 9: α-tocopherol .PL18 Phụ lục 14 Các phổ hợp chất số 10: betulinic acid PL20 Phụ lục 15 Các phổ hợp chất số 11: α-spinasterone PL22 Phụ lục 16 Phổ 1H-NMR hợp chất 12: stigmasterol PL23 Phụ lục 17 Phổ 1H-NMR hợp chất 13: 1-octacosanol .PL24 Phụ lục 18 Các phổ hợp chất số 14: docosenoic acid PL25 Phụ lục 19 Các phổ hợp chất số 15: quercitrin PL26 Phụ lục 20 Các phổ hợp chất số 16: 7-O-galloyltricetiflavan PL29 Phụ lục 21 Tỷ lệ bắt gốc tự DPPH hợp chất phân lập .PL31 Phụ lục 22 Kết hoạt tính chống oxy hóa in vitro hợp chất phân lập PL32 Phụ lục 23 Sắc ký đồ chất chuẩn dung dịch cao toàn phần PL33 Phụ lục 24 Sắc ký đồ chất chuẩn dung dịch cao toàn phần PL50 MỞ ĐẦU Hoạt tính chống oxy hóa hoạt tính sinh học quan trọng xem xét phổ biến khía cạnh sử dụng thực phẩm hay dược liệu để phòng bệnh chữa bệnh Các dạng oxy hoạt động, bao gồm gốc tự ion chứa oxy có hoạt tính oxy hóa cao OH , HOO-, O2-,… có lượng cao bền nên dễ dàng công đại phân tử ADN, protein,… gây biến dị, huỷ hoại tế bào, gây ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì tăng nhanh lão hố [25], [135] Vì vậy, việc bổ sung chất chống oxy hóa để kiểm soát hàm lượng ổn định gốc tự mang lại nhiều lợi ích tốt cho thể bảo vệ toàn vẹn tế bào, ngăn ngừa số tai biến, làm chậm trình lão hố thể, bảo vệ chức gan, hạn chế tác nhân gây viêm, bảo vệ chức hệ thần kinh, giảm thiểu tác nhân gây ung thư điều trị bệnh Alzheimer, Parkinson [61], [136], [88] Một đường quan trọng để phát hợp chất có hoạt tính sinh học xuất phát từ tri thức địa Quá trình nghiên cứu định hướng dựa theo kinh nghiệm sử dụng thuốc qua trình sàng lọc hoạt tính sinh học, tích lũy lâu dài lưu truyền từ hệ qua hệ khác cộng đồng dân tộc, tương tự hàng ngàn thử nghiệm in vivo thể người qua thời gian dài, giảm nhiều thời gian, công sức tiền so với sàng lọc phòng thí nghiệm Từ kết điều tra thuốc mà đồng bào Pa Cô Bru - Vân Kiều thuộc tỉnh Quảng Trị dùng để chữa loại bệnh có liên quan đến hoạt tính chống oxy hóa viêm gan, viêm họng, khối u vùng bụng , Nguyễn Thị Hồi nhóm nghiên cứu chọn 16 loài dược liệu từ 102 loài, sử dụng phương pháp sàng lọc theo hoạt tính chống oxy hóa phòng thí nghiệm để thu 02 lồi dược liệu có hoạt tính chống oxy hóa bật (mạnh tương đương với curcumin) Mán đỉa Cúc nút áo [2] Bên cạnh đó, nghiên cứu ban đầu chúng tơi cho thấy cao tồn phần từ lồi dược liệu: Cổ ướm (Archidendron bauchei), Mán đỉa (Archidendron clypearia), Chùm gởi (Helixanthera parasitica), Gối hạc (Leea 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 research, 23(6), 892-895 Altoé, T D., de Amorim, G M., Gomes, J V D., Borges, A S., Valadão, I C., Silva, I V., & Borges, W D S (2014) In vitro antioxidant and cell viability of Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Orbital-The Electronic Journal of Chemistry, 6(4), 215-222 Bae, S S., Ehrmann, B M., Ettefagh, K A., & Cech, N B (2010) A validated liquid chromatography–electrospray ionization–mass spectrometry method for quantification of spilanthol in Spilanthes acmella (L.) Murr Phytochemical Analysis, 21(5), 438-443 Bao, L., Yao, X., Xu, J., Guo, X., Liu, H., & Kurihara, H (2009) Effects of Pithecellobium clypearia Benth extract and its main components on inflammation and allergy Fitoterapia, 80(6), 349-353 Beutler, J A., Kashman, Y., Pannell, L K., Cardellina, J H., Alexander, M R., Balaschak, M S., Tanya, P R., Robert, S H., & Boyd, M R (1997) Isolation and characterization of novel cytotoxic saponins from Archidendron ellipticum Bioorganic & medicinal chemistry, 5(8), 1509-1517 Boonen, J., Baert, B., Roche, N., Burvenich, C., & De Spiegeleer, B (2010) Transdermal behaviour of the N-alkylamide spilanthol (affinin) from Spilanthes acmella (Compositae) extracts Journal of Ethnopharmacology, 127(1), 77 -87 Bose, S., Maji, S., & Chakraborty, P (2013) Quercitrin from Ixora coccinea leaves and its anti-oxidant activity Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 2(2), 72-74 Bouaziz, M., Grayer, R J., Simmonds, M S., Damak, M., & Sayadi, S (2005) Identification and antioxidant potential of flavonoids and low molecular weight phenols in olive cultivar ChemLali growing in Tunisia Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(2), 236-241 Bouzada, M L., Fabri, R L., Nogueira, M., Konno, T U., Duarte, G G., & Scio, E (2009) Antibacterial, cytotoxic and phytochemical screening of some traditional medicinal plants in Brazil Pharmaceutical Biology, 47(1), 44-52 Cai, Y., Luo, Q., Sun, M., & Corke, H (2004) Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer Life sciences, 74(17), 2157-2184 Carocho, M., & Ferreira, I C (2013) A review on antioxidants, prooxidants and related controversy: natural and synthetic compounds, screening and analysis methodologies and future perspectives Food and Chemical Toxicology, 51, 15-25 Castro, K N C., Lima, D F., Vasconcelos, L C., Leite, J R S A., Santos, R C., Neto, A P., & Costa-Júnior, L M (2014) Acaricide activity in vitro of Acmella oleracea against Rhipicephalus microplus Parasitology research, 113(10), 3697-3701 Çayan, F., Tel, G., Duru, M E., Öztürk, M., Türkoğlu, A., & Harmandar, M 147 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 (2014) Application of GC, GC-MSD, ICP-MS and spectrophotometric methods for the determination of chemical composition and in vitro bioactivities of Chroogomphus rutilus: the edible mushroom species Food Analytical Methods, 7(2), 449-458 Charungchitrak, S., Petsom, A., Sangvanich, P., & Karnchanatat, A (2011) Antifungal and antibacterial activities of lectin from the seeds of Archidendron jiringa Nielsen Food Chemistry, 126(3), 1025-1032 Chaturvedula, V S P., & Prakash, I (2012) Isolation of Stigmasterol and βSitosterol from the dichloromethane extract of Rubus suavissimus Chaturvedula and Prakash, International Current Pharmaceutical Journal, 1(9), 239-242 Chen, H., Yan, X., Zhu, P., & Lin, J (2006) Antioxidant activity and hepatoprotective potential of agaro-oligosaccharides in vitro and in vivo Nutrition journal, 5(1), 31 Chenniappan, K., & Kadarkarai, M (2010) In vitro antimalarial activity of traditionally used Western Ghats plants from India and their interactions with chloroquine against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum Parasitology research, 107(6), 1351-1364 Chiang, Y M., Kuo, Y H (2003) Two novel α - tocopheroids from the aerial roots of Ficus microcarpa Tetrahedron Letters 44(27), 5125 – 5128 Ching, L S., & Mohamed, S (2001) Alpha-tocopherol content in 62 edible tropical plants Journal of Agricultural and food Chemistry, 49(6), 3101-3105 Chomcheon, P., Sriubolmas, N., Wiyakrutta, S., Ngamrojanavanich, N., Chaichit, N., Mahidol, C., & Kittakoop, P (2006) Cyclopentenones, scaffolds for organic syntheses produced by the endophytic fungus mitosporic dothideomycete sp LRUB20 Journal of natural products, 69(9), 1351-1353 Carvalho D V., C., De Oliveira, M C., Da Costa Oliveira, C., Rodrigues, V G., Giusti-Paiva, A., Teixeira, M M., Dimitri, D I., Versiani, M F A., & De Castro Perez, A (2014) Hydroethanolic extract of Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers flowers improves inflammatory and metabolic dysfunction induced by highrefined carbohydrate diet Journal of ethnopharmacology, 151(1), 722-728 Collins, A R (2005) Assays for oxidative stress and antioxidant status: applications to research into the biological effectiveness of polyphenols The American Journal of Clinical Nutrition, 81(1), 261-267 Costa, S S., Arumugamb, D., Gariepyb, Y., Rochaa, S C., & Raghavanb, V (2013) Spilanthol extraction using microwave: calibration curve for gas chromatography Chemical Engineering, 32, 1783 - 1788 Dandin, V S., Naik, P M., Murthy, H N., Park, S Y., Lee, E J., & Paek, K Y (2014) Rapid regeneration and analysis of genetic fidelity and scopoletin contents of micropropagated plants of Spilanthes oleracea L The Journal of Horticultural 148 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Science and Biotechnology, 89(1), 79-85 De Beck, P O., Dijoux, M G., Cartier, G., & Mariotte, A M (1998) Quercitrin 3′-sulphate from leaves of Leea guinensis Phytochemistry, 47(6), 1171-1173 De Pinto, G L., Martıı́nez, M., Ocando, E., & Rivas, C (2001) Relevant structural features of the polysaccharide from Pithecellobium mangense gum exudate Carbohydrate polymers, 46(3), 261-266 Deeni, Y Y., & Sadiq, N M (2002) Antimicrobial properties and phytochemical constituents of the leaves of African mistletoe (Tapinanthusdodoneifolius (DC) Danser)(Loranthaceae): an ethnomedicinal plant of Hausaland, Northern Nigeria Journal of Ethnopharmacology, 83(3), 235-240 Delgado-Vargas, F., López-Valdés, H E., Valdés-Rodríguez, S., Blanco-Labra, A., Chagolla-López, A., & López-Valenzuela, E D J (2004) Isolation and properties of a Kunitz-type protein inhibitor obtained from Pithecellobium dulce seeds Journal of agricultural and food chemistry, 52(20), 6115-6121 Delnavazi, M R., Hadjiakhoondi, A., Delazar, A., Ajani, Y., Tavakoli, S., & Yassa, N (2015) Phytochemical and Antioxidant Investigation of the Aerial Parts of Dorema glabrum Fisch & CA Mey Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 14(3), 925 -931 Dubey, S., Maity, S., Singh, M., Saraf, S A., & Saha, S (2013) Phytochemistry, pharmacology and toxicology of Spilanthes acmella: a review Advances in pharmacological sciences, 2013 Elyakova, L., Dzizenko, A K., Sova, V V., & Elyakov, G B (1966) The isolation of daucosterol from Acanthopanax sessiliflorum Chemistry of Natural Compounds, 2(1), 26-27 Fakurazi, S., Hairuszah, I., & Nanthini, U (2008) Moringa oleifera Lam prevents acetaminophen induced liver injury through restoration of glutathione level Food and chemical toxicology, 46(8), 2611-2615 Ferreira Gomes, D D C., & Alegrio, L V (1998) Acyl steryl glycosides from Pithecellobium cauliflorum Phytochemistry, 49(5), 1365-1367 Figueiredo, C R., Matsuo, A L., Pereira, F V., Rabaỗa, A N., Farias C F., Girola, N., Massaoka, M H., Azevedo, R A., Scutti J A.B., Arruda, D C., Silva1, L P , Rodrigues, E G., Lago, J H G., Travassos, L R., & Silva, L P (2014) Pyrostegia venusta heptane extract containing saturated aliphatic hydrocarbons induces apoptosis on B16F10-Nex2 melanoma cells and displays antitumor activity in vivo Pharmacognosy magazine, 10(Suppl 2), S363 - 367 Foti, M C., Daquino, C., & Geraci, C (2004) Electron-transfer reaction of cinnamic acids and their methyl esters with the DPPH• radical in alcoholic solutions The Journal of organic chemistry, 69(7), 2309-2314 Frisch, M J E A., et al (2009) Gaussian 09, revision D 01 149 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Gan, R Y., Xu, X R., Song, F L., Kuang, L., & Li, H B (2010) Antioxidant activity and total phenolic content of medicinal plants associated with prevention and treatment of cardiovascular and cerebrovascular diseases Journal of Medicinal Plants Research, 4(22), 2438-2444 Govindarajan, M., Rajeswary, M., Hoti, S L., Benelli, G., & Amsath, A (2015) Adulticidal Activity of Pithecellobium Dulce (Roxb.) Benth and Delonix Elata (L.) Gamble (Family: Fabaceae) Against The Malaria Vector Anopheles Stephensi (Liston)(Diptera: Culicidae) International Journal of Pure and Applied Zoology, 3(3), 274 -278 Govindarajan, M., Rajeswary, M., & Sivakumar, R (2013) Larvicidal & ovicidal efficacy of Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.(Fabaceae) against Anopheles stephensi Liston & Aedes aegypti Linn.(Diptera: Culicidae) The Indian journal of medical research, 138(1), 129 -134 Greger, H., Hofer, O., & Werner, A (1985) New amides from Spilanthes oleracea Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly, 116(2), 273-277 Gupta, R., Sharma, M., Lakshmy, R., Prabhakaran, D., & Reddy, K S (2009) Improved method of total antioxidant assay Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IJBB), 46(1), 126–29 Han, S S., Lo, S C., Choi, Y W., Kim, J H., & Baek, S H (2004) Antioxidant activity of crude extract and pure compounds of Acer ginnala Max Bulletin of the Korean Chemical Society, 25(3), 389-391 Hichri, F., Jannet, H B., Cheriaa, J., Jegham, S., Mighri, Z (2003) Antibacterial activities of a few prepared derivatives of oleanolic acid and of other natural triterpenic compounds Comptes Rendus Chimie, 6(4),473–83 Hileman, E O., Liu, J., Albitar, M., Keating, M J., & Huang, P (2004) Intrinsic oxidative stress in cancer cells: a biochemical basis for therapeutic selectivity Cancer chemotherapy and pharmacology, 53(3), 209-219 Jaeschke, H., & Bajt, M L (2005) Intracellular signaling mechanisms of acetaminophen-induced liver cell death Toxicological sciences, 89(1), 31-41 Jain, V., & Verma, S K (2012) Pharmacology of Bombax ceiba Linn Springer Science & Business Media Jiang, J., & Xiong, Y L (2016) Natural antioxidants as food and feed additives to promote health benefits and quality of meat products: a review Meat science, 120, 107-117 Jin, S E., Son, Y K., Min, B S., Jung, H A., & Choi, J S (2012) Antiinflammatory and antioxidant activities of constituents isolated from Pueraria lobata roots Archives of pharmacal research, 35(5), 823-837 Jovanovic, S V., Steenken, S., Hara, Y., & Simic, M G (1996) Reduction potentials of flavonoid and model phenoxyl radicals Which ring in flavonoids is 150 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 responsible for antioxidant activity? Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, (11), 2497-2504 Karadag, A., Ozcelik, B., & Saner, S (2009) Review of methods to determine antioxidant capacities Food analytical methods, 2(1), 41-60 Keller, S., GimmLer, F., & Jahreis, G (2008) Octacosanol administration to humans decreases neutral sterol and bile acid concentration in feces Lipids, 43(2), 109-115 Khan, I A., Clark, A M., & McChesney, J D (1997) Antifungal activity of a new triterpenoid glycoside from Pithecellobium racemosum (M.) Pharmaceutical research, 14(3), 358-361 Kim, J H., Byun, J C., Hyun, C G., & Lee, N H (2009) Compounds with elastase inhibition and free radical scavenging activities from Callistemon lanceolatus Journal of Medicinal Plants Research, 3(11), 914-920 Kumar, M., Nehra, K., & Duhan, J S (2013) Phytochemical analysis and antimicrobial efficacy of leaf extracts of Pithecellobium dulce Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 6(1), 70-76 Lakornwong, W., Kanokmedhakul, K., & Kanokmedhakul, S (2014) Chemical constituents from the roots of Leea thorelii Gagnep Natural product research, 28(13), 1015-1017 Lendl, A., Werner, I., Glasl, S., Kletter, C., Mucaji, P., Presser, A., Reznicek, G., Jurenitsch, J., & Taylor, D W (2005) Phenolic and terpenoid compounds from Chione venosa (sw.) urban var venosa (Bois Bandé) Phytochemistry, 66(19), 2381-2387 Leng, T C., Ping, N S., Lim, B P., & Keng, C L (2011) Detection of bioactive compounds from Spilanthes acmella (L.) plants and its various in vitro culture products Journal of Medicinal Plants Research, 5(3), 371-378 Leopoldini, M., Marino, T., Russo, N., & Toscano, M (2004) Antioxidant properties of phenolic compounds: H-atom versus electron transfer mechanism The Journal of Physical Chemistry A, 108(22), 4916-4922 Leopoldini, M., Marino, T., Russo, N., & Toscano, M (2004) Density functional computations of the energetic and spectroscopic parameters of quercetin and its radicals in the gas phase and in solvent Theoretical Chemistry Accounts, 111(2-6), 210-216 Leopoldini, M., Pitarch, I P., Russo, N., & Toscano, M (2004) Structure, conformation, and electronic properties of apigenin, luteolin, and taxifolin antioxidants A first principle theoretical study The Journal of Physical Chemistry A, 108(1), 92-96 Ley, J P., Blings, M., Krammer, G., Reinders, G., Schmidt, C O., & Bertram, H J (2006) Isolation and synthesis of acmellonate, a new unsaturated long chain 2- 151 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ketol ester from Spilanthes acmella Natural Product Research, 20(9), 798-804 Li, Y., Leung, K T., Yao, F., Ooi, L S., & Ooi, V E (2006) Antiviral Flavans from the Leaves of Pithecellobium clypearia Journal of natural products, 69(5), 833-835 Li, Y L., Li, K M., Su, M X., Leung, K T., Chen, Y W., & Zhang, Y W (2006) Studies on antiviral constituents in stems and leaves of Pithecellibium clypearia Zhongguo Zhong yao za zhi= Zhongguo zhongyao zazhi= China journal of Chinese materia medica, 31(5), 397-400 Li, X L., Liu, L., Zhong, R., Li, S S., Weng, L D., Zhang, L., & Liu, Q (2010) HPLC determination of gallic acid and quercetin in different parts of Archidendron clypearia Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 16 (18), 95 -97 Lirdprapamongkol, K., Mahidol, C., Thongnest, S., Prawat, H., Ruchirawat, S., Srisomsap, C., & Svasti, J (2003) Anti-metastatic effects of aqueous extract of Helixanthera parasitica Journal of ethnopharmacology, 86(2), 253-256 Liu, H., Qiu, N., Ding, H., & Yao, R (2008) Polyphenols contents and antioxidant capacity of 68 Chinese herbals suitable for medical or food uses Food Research International, 41(4), 363-370 Liu, L C., Wang, C J., Lee, C C., Su, S C., Chen, H L., Hsu, J D., & Lee, H J (2010) Aqueous extract of Hibiscus sabdariffa L decelerates acetaminophen‐ induced acute liver damage by reducing cell death and oxidative stress in mouse experimental models Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(2), 329337 Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N (2010) Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health Pharmacognosy reviews, 4(8), 118–26 Loredo-Carrillo, S E., de Lourdes Santos-Díaz, M., Leyva, E., & del Socorro Santos-Díaz, M (2013) Establishment of callus from Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers and effect of abiotic stress on flavonoids and sterols accumulation Journal of plant biochemistry and biotechnology, 22(3), 312-318 Machu, L., Misurcova, L., Vavra Ambrozova, J., Orsavova, J., Mlcek, J., Sochor, J., & Jurikova, T (2015) Phenolic content and antioxidant capacity in algal food products Molecules, 20(1), 1118-1133 Mamone, L., Di Venosa, G., Valla, J J., Rodriguez, L., Gandara, L., Batlle, A., Heinrich, M., Juarranz, A., Sanz- Rodriguez, F., & Casas, A (2011) Cytotoxic effects of Argentinean plant extracts on tumour and normal cell lines Cellular and Molecular Biology, 57(2), 1487-1499 Mostafa, N M., El-Dahshan, O., & Singab, A N B (2013) Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers: a botanical, pharmacological and phytochemical review Medicinal and Aromatic Plants, 2(3), 1-6 152 87 Marinova, D., Ribarova, F., & Atanassova, M (2005) Total phenolics and total flavonoids in Bulgarian fruits and vegetables Journal of the university of chemical technology and metallurgy, 40(3), 255-260 88 Masisi, K., Beta, T., & Moghadasian, M H (2016) Antioxidant properties of diverse cereal grains: A review on in vitro and in vivo studies Food chemistry, 196, 90-97 89 Matsuda, H., Morikawa, T., Ando, S., Toguchida, I., & Yoshikawa, M (2003) Structural requirements of flavonoids for nitric oxide production inhibitory activity and mechanism of action Bioorganic & medicinal chemistry, 11(9), 1995-2000 90 Megala, J., & Geetha, A (2010) Free radical-scavenging and H+, K+-ATPase inhibition activities of Pithecellobium dulce Food chemistry, 121(4), 1120-1128 91 Megala, J., & Geetha, A (2012) Acute and sub-acute toxicity study of hydroalcoholic fruit extract of Pithecellobium dulce Natural product research, 26(12), 1167-1171 92 Mena-Rejón, G J., Sansores-Peraza, P., Brito-Loeza, W F., & Quijano, L (2008) Chemical constituents of Pithecellobium albicans Fitoterapia, 79(5), 395-397 93 Miliauskas, G., Venskutonis, P R., & Van Beek, T A (2004) Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts Food chemistry, 85(2), 231-237 94 Min-Won, L., Morimoto, S., Nonaka, G I., & Nishioka, I (1992) Flavan-3-ol gallates and proanthocyanidins from Pithecellobium lobatum Phytochemistry, 31(6), 2117-2120 95 Mishra, K., Ojha, H., & Chaudhury, N K (2012) Estimation of antiradical properties of antioxidants using DPPH assay: A critical review and results Food chemistry, 130(4), 1036-1043 96 Molinatorres, J., Salgado-Garciglia, R., Ramirez-Chavez, E., & Del Rio, R E (1996) Purely olefinic alkamnides in Heliopsis longipes and Acmella (Spilanthes) oppositifolia Biochemical Systematics and Ecology, 24(1), 43-47 97 Moreira, C G., Horinouchi, C D., Souza-Filho, C S., Campos, F R., Barison, A., Cabrini, D A., & Otuki, M F (2012) Hyperpigmentant activity of leaves and flowers extracts of Pyrostegia venusta on murine B16F10 melanoma Journal of ethnopharmacology, 141(3), 1005-1011 98 Mothana, R A., Al-Said, M S., Al-Rehaily, A J., Thabet, T M., Awad, N A., Lalk, M., & Lindequist, U (2012) Anti-inflammatory, antinociceptive, antipyretic and antioxidant activities and phenolic constituents from Loranthus regularis Steud ex Sprague Food chemistry, 130(2), 344-349 99 Muslim, N S., Nassar, Z D., Aisha, A F., Shafaei, A., Idris, N., Majid, A., & Ismail, Z (2012) Antiangiogenesis and antioxidant activity of ethanol extracts of 153 Pithecellobium jiringa BMC complementary and alternative medicine, 12(1), 210 100 Nair, V D., Panneerselvam, R., & Gopi, R (2012) Studies on methanolic extract of Rauvolfia species from Southern Western Ghats of India–In vitro antioxidant properties, characterisation of nutrients and phytochemicals Industrial Crops and Products, 39, 17-25 101 Nakatani, N., & Nagashima, M (1992) Pungent alkamides from Spilanthes acmella L var oleracea Clarke Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 56(5), 759-762 102 Navarro-González, I., González-Barrio, R., García-Valverde, V., Bautista-Ortín, A B., & Periago, M J (2014) Nutritional composition and antioxidant capacity in edible flowers: characterisation of phenolic compounds by HPLC-DADESI/MSn International journal of molecular sciences, 16(1), 805-822 103 Nguyen, Q V., Nguyen, A D., & Wang, S L (2017) Screening and evaluation of α-glucosidase inhibitors from indigenous medicinal plants in Dak Lak Province, Vietnam Research on Chemical Intermediates, 43(6), 3599-3612 104 Nguyen Thi phuong, Vu Van Tuan, Pham Huy Bach, Nguyen Minh Khoi (2014) Triterpenes from the leaves of Leea rubra blume ex spreng Journal of medicinal materials, 19(5), 307–310 105 Nigam, S K., Gopal, M., Uddin, R., Yoshikawa, K., Kawamoto, M., & Arihara, S (1997) Pithedulosides AG, oleanane glycosides from Pithecellobium dulce Phytochemistry, 44(7), 1329-1334 106 Nisha, P V., Shruti, N., Sweta Swamy, K., Kumari, M., Vedamurthy, A B., Krishna, V., & Hoskeri, J H (2012) Anthelmintic activity of Pyrostegia venusta using Pheretima posthuma International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 4(3), 205-208 107 Nomura, E C O., Rodrigues, M R A., Da Silva, C F., Hamm, L A., Nascimento, A M., De Souza, L M., & Cipriani, T R., (2013) Antinociceptive effects of ethanolic extract from the flowers of Acmella oleracea (L.) RK Jansen in mice Journal of ethnopharmacology, 150(2), 583-589 108 Noumi, E., Houngue, F., & Lontsi, D (1999) Traditional medicines in primary health care: plants used for the treatment of hypertension in Bafia, Cameroon Fitoterapia, 70(2), 134-139 109 Оdinokov, V N., Spivаk, А Y., Еmеlyanоvа, G А., Маllyabаеvа, М I., Nazarova, O V., & Dzhemilev, U M (2003) Synthesis of α-tocopherol (vitamin E), vitamin K1-chromanol, and their analogs in the presence of aluminosilicate catalysts Tseokar-10 and Pentasil Arkivoc, 13, 101-118 110 Okany, C C., Ishola, I., & Ashorobi, R B (2012) Evaluation of analgesic and antistress potential of methanolic stem wood extract of Microdesmis puberula Hook f ex Planch (Pandaceae) in mice International Journal of Applied Research in Natural Products, 5(3), 30-36 154 111 Okon, E., Otu, S., Adaeze, K., Godwin, K., Idongesit, J., & Fidelis, A (2013) Phytochemical screening and effect of ethanol root extract of Microdesmis puberula on some haematological and biochemical parameters in normal male albino Wistar rats Journal of Medicinal Plants Research, 7(31), 2338-2342 112 Onoja, E., & Ndukwe, I G (2013) Isolation of oleanolic acid from chloroform extract of Borreria stachydea [(DC) Hutch and Dalziel] J Nat Prod Plant Resour, 3(2), 57-60 113 Ongsakul, M., Jindarat, A., & Rojanaworarit, C (2009) Antibacterial effect of crude alcoholic and aqueous extracts of six medicinal plants against Staphylococcus aureus and Escherichia coli Journal of Health Research, 23(3), 153-156 114 Öztürk, M., Tel, G., Öztürk, F A., & Duru, M E (2014) The cooking effect on two edible mushrooms in Anatolia: Fatty acid composition, total bioactive compounds, antioxidant and anticholinesterase activities Records of Natural Products, 8(2), 189 - 194 115 Pal, P B., Pal, S., Manna, P., & Sil, P C (2012) Traditional extract of Pithecellobium dulce fruits protects mice against CCl induced renal oxidative impairments and necrotic cell death Pathophysiology, 19(2), 101-114 116 Pandey, V., & Agrawal, V (2009) Efficient micropropagation protocol of Spilanthes acmella L possessing strong antimalarial activity In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 45(4), 491 - 499 117 Pandey, V., Chopra, M., & Agrawal, V (2011) In vitro isolation and characterization of biolarvicidal compounds from micropropagated plants of Spilanthes acmella Parasitology research, 108(2), 297-304 118 Paulraj, J., Govindarajan, R., & Palpu, P (2013) The genus Spilanthes ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacological properties: a review Advances in pharmacological sciences, 2013 119 Peng, L., Chen, J., Li, Y G., Rao, Y., Wei, H Z., Sui, R C (2015) HPLC fingerprint spectrum of Archidendron clypearia Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 3(21), 63–66 120 Pereira, A M S., Hernandes, C., Pereira, S I., Bertoni, B W., Franỗa, S C., Pereira, P S., & Taleb-Contini, S H (2014) Evaluation of anticandidal and antioxidant activities of phenolic compounds from Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Chemico-biological interactions, 224, 136-141 121 Philippe, O D B., Cartier, G., David, B., Dijoux‐Franca, M G., & Mariotte, A M (2003) Antioxidant flavonoids and phenolic acids from leaves of Leea guineense G Don (Leeaceae) Phytotherapy Research, 17(4), 345-347 155 122 Phrutivorapongkul, A., Vejabhikul, A C S., & Chansakaow, W N S (2008) An anesthetic alkamide and fixed oil from Acmella oleracea Journal of Health Research, 22(2), 97-99 123 Piatak, D M., & Reimann, K A (1970) Isolation of 1-octacosanol from Euphorbia corollata Phytochemistry, 9(12), 2585-2586 124 Piluzza, G., & Bullitta, S (2011) Correlations between phenolic content and antioxidant properties in twenty-four plant species of traditional ethnoveterinary use in the Mediterranean area Pharmaceutical biology, 49(3), 240-247 125 Prachayasittikul, S., Saraban, P., Cherdtrakulkiat, R., Ruchirawat, S., & Prachayasittikul, V (2010) New bioactive triterpenoids and antimalarial activity of Diospyros rubra Lec 126 Prieto, P., Pineda, M., & Aguilar, M (1999) Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E Analytical biochemistry, 269(2), 337-341 127 Ragasa C.Y., Galian R.F., Arenal, M., Tan, V., Shen, C C., (2014) Triterpenes and sterols from samanea saman Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 5(4),1501–1507 128 Rathod, T., Padalia, H., & Chanda, S (2015) The potential of plant extracts against multidrug resistant Candida species-A review 129 Ripperger, H., Preiss, A., & Schmidt, J (1981) O (3)-(2-acetylamino-2-deoxy-βd-glucopyranosyl)-oleanolic acid, A novel triterpenoid glycoside from two Pithecellobium species Phytochemistry, 20(10), 2434-2435 130 Roy, P., Amdekar, S., Kumar, A., & Singh, V (2011) Preliminary study of the antioxidant properties of flowers and roots of Pyrostegia venusta (Ker Gawl) Miers BMC Complementary and Alternative Medicine, 11(1), 69 131 Roy, P., Amdekar, S., Kumar, A., Singh, R., Sharma, P., & Singh, V (2012) In vivo antioxidative property, antimicrobial and wound healing activity of flower extracts of Pyrostegia venusta (Ker Gawl) Miers Journal of ethnopharmacology, 140(1), 186-192 132 Sahu, N P., & Mahato, S B (1994) Anti-inflammatory triterpene saponins of Pithecellobium dulce: characterization of an echinocystic acid bisdesmoside Phytochemistry, 37(5), 1425-1427 133 Sarkar, B., Raihan, S A., Sultana, N., & Islam, M E (2014) Isolation of two steroids and two flavonoids having antioxidant, antibacterial and cytotoxic properties from aerial stems of equisetum Debile Roxb 134 Saxena, V K., & Singhal, M (1999) Novel prenylated flavonoid from stem of Pithecellobium dulce Fitoterapia, 70(1), 98-100 135 Sayre, L M., Perry, G., & Smith, M A (2007) Oxidative stress and 156 neurotoxicity Chemical research in toxicology, 21(1), 172-188 136 Scheibmeir, H D., Christensen, K., Whitaker, S H., Jegaethesan, J., Clancy, R., & Pierce, J D (2005) A review of free radicals and antioxidants for critical care nurses Intensive and Critical Care Nursing, 21(1), 24-28 137 Selvaraj, K., Chowdhury, R., & Bhattacharjee, C (2013) Isolation and structural elucidation of flavonoids from aquatic fern Azolla microphylla and evaluation of free radical scavenging activity International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(3), 743 - 749 138 Shalaby, E A., & Shanab, S M (2013) Antioxidant compounds, assays of determination and mode of action African journal of pharmacy and pharmacology, 7(10), 528-539 139 Sharma, P., Jha, A B., Dubey, R S., & Pessarakli, M (2012) Reactive oxygen species, oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful conditions Journal of botany, 2012 140 Shuang, G M., You, C H., Shi, S Y., Yi, Z., Xiao, G C., Jing, L., & Yu, X L (2007) Cytotoxic triterpenoid saponins acylated with monoterpenic acid from Pithecellobium lucidum Journal of natural products, 71(1), 41-46 141 Shukri, R., Mohamed, S., Mustapha, N M., & Hamid, A A (2011) Evaluating the toxic and beneficial effects of jering beans (Archidendron jiringa) in normal and diabetic rats Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(14), 2697-2706 142 Silva, R M., Rodrigues, D T., Augustos, S., Valadares, F., Neto, P O., Dos Santos, L., & Silva, L P (2012) Antitumor and cytotoxic activity of Kielmeyera coriacea mart Zucc and Pyrostegia venusta (ker-gawl.) Miers extracts Journal of Medicinal Plants Research, 6(24), 4142-4148 143 Simas, N K., Dellamora, E D C L., Schripsema, J., Lage, C L S., De Oliveira Filho, A M., Wessjohann, L., Porzel, A., & Kuster, R M (2013) Acetylenic 2phenylethylamides and new isobutylamides from Acmella oleracea (L.) RK Jansen, a Brazilian spice with larvicidal activity on Aedes aegypti Phytochemistry Letters, 6(1), 67-72 144 Smina, T P., Mathew, J., Janardhanan, K K., & Devasagayam, T P A (2011) Antioxidant activity and toxicity profile of total triterpenes isolated from Ganoderma lucidum (Fr.) P Karst occurring in South India Environmental toxicology and pharmacology, 32(3), 438-446 145 Prachayasittikul, V., Prachayasittikul, S., Ruchirawat, S., & Prachayasittikul, V (2013) High therapeutic potential of Spilanthes acmella: a review EXCLI journal, 12, 291 - 312 146 Spelman, K., Depoix, D., McCray, M., Mouray, E., & Grellier, P (2011) The traditional medicine Spilanthes acmella, and the alkylamides spilanthol and undeca‐2E‐ene‐8, 10‐diynoic acid isobutylamide, demonstrate in vitro and in vivo 157 antimalarial activity Phytotherapy Research, 25(7), 1098-1101 147 Srinivasan, R., Natarajan, D., Shivakumar, M S., (2015) Antioxidant compound quercetin-3-o-α-l-rhamnoside(1→6)- β-d-glucose (rutin) isolated from ethyl acetate leaf extracts of memecylon edule roxb (melastamataceae) Free Radicals Antioxidants, 5(1), 35–42 148 Sroka, Z., & Cisowski, W (2003) Hydrogen peroxide scavenging, antioxidant and anti-radical activity of some phenolic acids Food and Chemical Toxicology, 41(6), 753-758 149 Su, M X., Tang, Z Y., Huang, W H., Li, Y L., & Cen, Y Z (2009) Studies on the chemical comstituents of Pithecellobium clypearia Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese medicinal materials, 32(5), 705-707 150 Sultana, B., & Anwar, F (2008) Flavonols (kaempeferol, quercetin, myricetin) contents of selected fruits, vegetables and medicinal plants Food Chemistry, 108(3), 879-884 151 Thakral, J., Borar, S., & Kalia, J A R (2010) Antioxidant potential fractionation from methanol extract of aerial parts of Convolvulus arvensis Linn (Convolvulaceae) International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 2(3), 219-223 152 Thao, N P., Luyen, B T T., Kim, J H., Jo, A R., Dat, N T., Kiem, P V., Minh, C V., & Kim, Y H (2016) Identification, characterization, kinetics, and molecular docking of flavonoid constituents from Archidendron clypearia (Jack.) Nielsen leaves and twigs Bioorganic & medicinal chemistry, 24(14), 3125-3132 153 Thongchai, W., & Liawruangrath, B (2016) Development of HPLC analysis for the determination of retinol and alpha tocopherol in corn oil nanoemulsion lotion International Food Research Journal, 23(4) 154 Thuy, T T., Sung, T V., Frank, K A T R I N., & Wessjohann, L U D G E R (2008) Triterpenes from the roots of Codonopsis pilosula Journal of chemistry, 46(4), 515-20 155 Tiwari, A K., Hasan, M M., & Islam, M (2013) Effect of ambient temperature on the performance of a combined cycle power plant Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 37(4), 1177-1188 156 Tiwari, K L., Jadhav, S K., & Joshi, V (2011) An updated review on medicinal herb genus Spilanthes Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao, 9(11), 1170-1178 157 Toker, G., Turkoz, S., & Erdemoglu, N (1998) High performance liquid chromatographic analysis of rutin in some Turkish plants II Journal of the Chemical Society of Pakistan, Vol, 20(4), 240 -243 158 Tran, T V A., Malainer, C., Schwaiger, S., Hung, T., Atanasov, A G., Heiss, E H., Verena, M D., & Stuppner, H (2015) Screening of Vietnamese medicinal plants for NF-κB signaling inhibitors: Assessing the activity of flavonoids from 158 the stem bark of Oroxylum indicum Journal of ethnopharmacology, 159, 36-42 159 Tuszyńska, M (2014) Validation of the analytical method for the determination of flavonoids in broccoli Journal of Horticultural Research, 22(1), 131-140 160 Urbaniak, A., Molski, M., & Szeląg, M (2012) Quantum-chemical calculations of the antioxidant properties of trans-p-coumaric acid and trans-sinapinic acid Computational Methods in Science and Technology, 18, 117-128 161 Veloso, C C., Bitencourt, A D., Cabral, L D., Franqui, L S., Dias, D F., dos Santos, M H., Soncini, R., & Giusti-Paiva, A (2010) Pyrostegia venusta attenuate the sickness behavior induced by lipopolysaccharide in mice Journal of ethnopharmacology, 132(1), 355-358 162 Veloso, C C., Cabral, L D., Bitencourt, A D., Franqui, L S., Santa-Cecília, F V., Dias, D F., Soncini, R., Vilela, F C., & Giusti-Paiva, A (2012) Antiinflammatory and antinociceptive effects of the hydroethanolic extract of the flowers of Pyrostegia venusta in mice Revista Brasileira de Farmacognosia, 22(1), 162-168 163 Verykokidou‐Vitsaropoulos, E., & Becker, H (1983) Flavonoide aus Spilanthes oleracea Jacq Archiv der Pharmazie, 316(9), 815-816 164 Vonthron-Sénécheau, C., Weniger, B., Ouattara, M., Bi, F T., Kamenan, A., Lobstein, A., Brun, R., & Anton, R (2003) In vitro antiplasmodial activity and cytotoxicity of ethnobotanically selected Ivorian plants Journal of ethnopharmacology, 87(2), 221-225 165 Vukics, V., Kery, A., Bonn, G K., & Guttman, A (2008) Major flavonoid components of heartsease (Viola tricolor L.) and their antioxidant activities Analytical and bioanalytical chemistry, 390(7), 1917-1925 166 Wang, L Q., Tang, Z R., Mu, W H., Kou, J F., & He, D Y (2013) A new natural naphtho [1, 2-b] furan from the leaves of Cassia fistula Journal of Asian natural products research, 15(11), 1210-1213 167 Wang, Y., Deng, M., Zhang, S Y., Zhou, Z K., & Tian, W X (2008) Parasitic loranthus from Loranthaceae rather than Viscaceae potently inhibits fatty acid synthase and reduces body weight in mice Journal of ethnopharmacology, 118(3), 473-478 168 Wong, S P., Leong, L P., & Koh, J H W (2006) Antioxidant activities of aqueous extracts of selected plants Food chemistry, 99(4), 775-783 169 Woode, E., Alagpulinsa, D A., & Abotsi, W K M (2011) Anti-nociceptive, anxiolytic and anticonvulsant effects of an aqueous leaf extract of Leea guineensis G Don (Family: Leeaceae) African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(8), 1132-1144 170 Wu, L C., Fan, N C., Lin, M H., Chu, I R., Huang, S J., Hu, C Y., & Han, S Y (2008) Anti-inflammatory effect of spilanthol from Spilanthes acmella on murine 159 macrophage by down-regulating LPS-induced inflammatory mediators Journal of agricultural and food chemistry, 56(7), 2341-2349 171 Xiang, W., Jiang, B., Li, X M., Zhang, H J., Zhao, Q S., Li, S H., & Sun, H D (2002) Constituents of Gnetum montanum Fitoterapia, 73(1), 40-42 172 Xie, C Y., & Lin, L W (2011) Study on the chemical constituents of Pithecellobium clypearia Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese medicinal materials, 34(7), 1060-1062 173 Yang, W S., Jeong, D., Nam, G., Yi, Y S., Yoon, D H., Kim, T W., Park, Y C., Hwang, H., Rhee, M H., Hong, S., & Cho, J Y (2013) AP-1 pathway-targeted inhibition of inflammatory responses in LPS-treated macrophages and EtOH/HCltreated stomach by Archidendron clypearia methanol extract Journal of ethnopharmacology, 146(2), 637-644 174 Yang, W S., Lee, J., Kim, T W., Kim, J H., Lee, S., Rhee, M H., Hong, S., & Cho, J Y (2012) Src/NF-κB-targeted inhibition of LPS-induced macrophage activation and dextran sodium sulphate-induced colitis by Archidendron clypearia methanol extract Journal of Ethnopharmacology, 142(1), 287 -293 175 Zamble, A., Hennebelle, T., Sahpaz, S., & Bailleul, F (2007) Two new quinoline and tris (4-hydroxycinnamoyl) spermine derivatives from Microdesmis keayana roots Chemical and pharmaceutical bulletin, 55(4), 643-645 176 Zamble, A., Sahpaz, S., Hennebelle, T., Carato, P., & Bailleul, F (2006) N1, N5, N10‐Tris (4‐hydroxycinnamoyl) spermidines from Microdesmis keayana Roots Chemistry & biodiversity, 3(9), 982-989 177 Zamble, A., Sahpaz, S., Brunet, C., & Bailleul, F (2008) Effects of Microdesmis keayana roots on sexual behavior of male rats Phytomedicine, 15(8), 625-629 178 Zamblé, A., Yao, D., Martin-Nizard, F., Sahpaz, S., Offoumou, M., Bordet, R., Duriez, P., Brunet, C., & Bailleul, F (2006) Vasoactivity and antioxidant properties of Microdesmis keayana roots Journal of Ethnopharmacology, 104(1), 263 -269 179 Zhang, H Y., & Ji, H F (2006) How vitamin E scavenges DPPH radicals in polar protic media New journal of chemistry, 30(4), 503-504 180 Zhao, L., Zhao, G., Hui, B., Zhao, Z., Tong, J., & Hu, X (2004) Effect of Selenium on Increasing the Antioxidant Activity of Protein Extracts from a Selenium‐enriched Mushroom Species of the Ganoderma Genus Journal of food science, 69(3) Internet 181 zzzHttp://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx? url=/thuocdongy/M/Mandia.htm&key=&char=M 1990 182 zzzHttp://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx? url=/thuocdongy/R/RangDong.htm&key=&char=R 183 zzzHttp://www.lrchueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx? 160 url=/thuocdongy/C/ChanhOc.htm&key=&char=C Chanh ốc 184 zzzwwwhttp://bacsytructuyen.com/diendan/baiviet/15579-cuc-ao-rau-spilanthesoleracea-cay-thuoc-nam-dung-cho-tre-em-bi-chung-noi-lap/#ixzz45yKfbMN7 185 zzzWwwHttp://baithuochay.net/home/?frame=bai-thuoc&p=542&.html 161 ... học hoạt tính chống oxy hóa chúng Trên sở đó, luận án đặt nhiệm vụ Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính chống oxy hóa số lồi dược liệu đồng bào Pa Cô Bru - Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị Kết luận... hoạt tính chống oxy hóa tốt mơ hình thử nghiệm hóa học chưa có hoạt tính chống oxy hóa thể sinh vật - Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa sinh học in vitro: thực thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa. .. đánh giá hoạt tính chống oxy hóa Việc đánh giá hoạt tính chống oxy hóa tiến hành theo bước: - Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa hóa học in vitro: việc sàng lọc thử nghiệm hóa học dựa sở chế hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào pa cô và bru vân kiều, tỉnh quảng trị , Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào pa cô và bru vân kiều, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay