Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào pa cô và bru vân kiều, tỉnh quảng trị

161 140 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:40

... học hoạt tính chống oxy hóa chúng Trên sở đó, luận án đặt nhiệm vụ Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính chống oxy hóa số lồi dược liệu đồng bào Pa Cô Bru - Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị Kết luận... hoạt tính chống oxy hóa tốt mơ hình thử nghiệm hóa học chưa có hoạt tính chống oxy hóa thể sinh vật - Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa sinh học in vitro: thực thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa. .. đánh giá hoạt tính chống oxy hóa Việc đánh giá hoạt tính chống oxy hóa tiến hành theo bước: - Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa hóa học in vitro: việc sàng lọc thử nghiệm hóa học dựa sở chế hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào pa cô và bru vân kiều, tỉnh quảng trị , Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào pa cô và bru vân kiều, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay