Chuyên đề crom và hợp chất

5 67 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:29

... sau khơng ? A Vật dụng làm nhơm crom bền khơng khí nước có màng oxit bảo vệ B Crom kim loại cứng tất kim loại C Nhơm crom bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội D Nhơm crom phản ứng với dung dịch HCl... Bình Dương) -2- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu ñăng ký học, liên lạc ñến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CROM VÀ KIM LOẠI... dung dịch HCl CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối ñicromat, muối chuyển thành muối cromat CÂU 15 (Cð 2007): Các hợp chất dãy chất ñây ñều có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề crom và hợp chất , Chuyên đề crom và hợp chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay