Bài tập sắt crom đồng

8 41 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:29

... HCl CrO3 tác dụng với NaOH D Thêm dung dịch kìm vào muối đicromat muối chuyển thành muối cromat 10 Crom có nhiều ứng dụng cơng nghiệp crom tạo A hợp kim có khả chống gỉ B hợp kim nhẹ có độ cứng... 15 Giải thích ứng dụng crom khơng hợp lí? A Crom kim loại cứng dùng để cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, nên... chống gỉ 11 Crom( II) oxit oxit A có tính bazơ B có tính khử C có tính oxi hóa D vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa vừa có tính bazơ 12 Khi đốt nóng crom( VI) oxit 200oC tạo thành oxi oxit cromcó
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập sắt crom đồng , Bài tập sắt crom đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay