đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:12

đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SỬ 10  TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN: 3.Vương triều Hồi giáo Đê –li : _ Qúa trình hình thành : phân tán không đem lại sức mạnh thống để chống lại cơng bên ngồi người Hồi giáo gốc Trung Á _Năm 1206 người Hồi giáo công vào đất Ấn Độ  lập nên vương triều Hồi giáo Ấn Độ gọi Đê-li _ Chính sách thống trị : truyền bá áp đặt Hồi giáo tự dành cho quyền ưu tiên ruộng đất , địa vị máy quan lại _Về tơn giáo : thi hành sách mềm mỏng , song xuất phân biệt tôn giáo _ Về văn hoá : văn hoá Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ _ Về kiến trúc : xây dựng cơng trình kiến trúc mang đậm dấu ấn kiến trúc Hồi giáo , xây dựng kinh đô Đê-li trở thành thành phố lớn giới • Vị trí vương triều Đê-li : _ Bước đầu tạo giao lưu văn hố Đơng Tây Vương triều Môn-gôn : _Do người Hồi Giáo gốc mông cổ Mông Cổ công Ấn Độ lập vương triều Môn – gôn _ Các ông vua sức củng cố theo hướng Ấn Độ hoá , xây dựng đất nước , đưa Ấn Độ bước phát triển , đặc biệt thời Acơba ( 1556 -1605 ) _ Đến giai đoạn sau sách thống trị hà khắc vua Ấn Độ bước vào thời kì suy yếu _ Ấn Độ đứng trước thách thức xâm lược thực dân phương Tây ( Bồ Đào Nha , Anh ) TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN: 4.Sự đời vương quốc cổ Đông Nam Á : _ ĐNÁ có điều kiện tự nhiên ưu đãi , gió mùa , thuận lợi cho việc phát triển lúa nước nhiểu loại trồng Điều kiện đời vương quốc cổ ĐNÁ : _Đầu Công Nguyên cư dân ĐNÁ biết sử dụng đồ sắt nơng nghiệp nghành sản xuất , nghề thủ công truyền thống phát triển ( tre , dệt , làm gốm , đúc đồng , rèn sắt … ) _Do ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ với việc nước phát triển nên văn hoá cổ _ Đó điều kiện đời vương quốc cổ ĐNÁ Sự hình thành vương quốc cổ : _ Khoảng mười TK đầu sau CN hàng loạt vương quốc nhỏ hình thành : Chăm Pa Trung Bộ ( Việt Nam ) , Phù Nam hạ lưu sông Mê Kông , vương quốc hạ lưu song Mê-Nam (Inđônêxia) Sự hình thành phát triển vương quốc phong kiến ĐNÁ : _ Từ TK VII  TK X ĐNÁ hình thành số quốc gia phong kiến dân tộc vương quốc Cam – Pu – Chia người Khơ – me , vương quốc người Môn người Miến hạ lưu sông Mê – Nam Người Inđônêxia Xu-ma-tơ-ra Gia-va _ Từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIII thời kì phát triển quốc gia phong kiến ĐNÁ TRẮC NGHIỆM: 5.Vương quốc Cam-pu-chia : _ Ở Cam-pu-chia dân tộc chủ yếu người Khơ-me _ Địa bàn sinh sống : phía Bắc Cam-pu-chia ngày , cao ngun CòRạt mạn trung lưu sông Mê Kông _ Đến TK VI vương quốc Cam-pu-chia thành lập _ Thời kì Ăng-co ( 802-1432) thời kì phát triển vương quốc Cam-pu-chia , họ quần cư xây dựng kinh đô Ăng-co Tây Bắc Biển Hồ * Biểu phát triển thịnh đạt : _ Về kinh tế : nông nghiệp , ngư nghiệp thủ công nghiệp phát triển _Xây dựng nhiều cơng trình kiến trúc lớn _ Ăng-co chinh phục nước láng giềng trở thành cường quốc khu vực _Văn hoá : sáng tạo chữ viết riêng cở sở chữ Phạn Ấn Độ _ Văn học dân gian , văn học viết với câu chuyện có giá trị nghệ thuật _ Kiến trúc : bật quần thể kiến trúc quần thể Ăng-co 6.Vương Quốc Lào: Người Lào Thơng tạo chum đá (cánh đồng Chum Xiêng Khoảng) Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi người Lào Lùm Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng.Cương chống xâm lược Miến Điện Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827) Thế kỷ XIX thuộc địa Pháp Người Lào thích ca hát Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo dòng Kiến trúc có Thát Luổng TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN: 7.Sự hình thành vương quốc phong kiến Tây Âu: _ Thế kỉ III Đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng , nô lệ dậy đấu tranh , SX xuất , XH rối ren _ Cuối kỉ V người Giec-man xâm lược Rô-ma Năm 476 Đế quốc Rô – ma bị diệt vong , thời đại phong kiến châu Âu hình thành • Những việc làm người Giec-man : _ Thủ tiêu máy nhà nước cũ , thành lập nhiều vương quốc _ Tịch thu ruộng đất chủ nô Rô-ma cũ chia cho _ Từ bỏ tôn giáo nguyên thủ , tiếp thu Ki-tô giáo , xây dựng nhà thờ tìm cách chiếm đoạt ruộng đất nơng dân _ Các giai cấp hình thành lãnh chúa phong kiến nông nô Quan hệ SX pk Châu Âu hình thành 8.Ngun nhân đời vai trò thành thị trung đại a Nguyên nhân đời thành thị: + Sản xuất phát triển có nhiều biến đổi, xuất tiền đề kinh tế hàng hố, sản phẩm xã hội ngày nhiều, khơng bị đóng kín lãnh địa + Thủ cơng nghiệp diễn q trình chun mơn hố mạnh mẽ, nhiều người bỏ ruộng đất, thoát khỏi lãnh địa b Vai trò thành thị: + Phá vỡ kinh tế tự cấp tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hố giản đơn phát triển + Tạo khơng khí dân chủ tự thành thị, hình thành trường đại học lớn + Góp phần xố bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống quốc gia - THE END - ... Sản xuất phát triển có nhiều biến đổi, xuất tiền đề kinh tế hàng hoá, sản phẩm xã hội ngày nhiều, khơng bị đóng kín lãnh địa + Thủ công nghiệp diễn trình chun mơn hố mạnh mẽ, nhiều người bỏ ruộng... (XV – XVII): chia đất nước thành mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng .Cương chống xâm lược Miến Điện Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa Chậu A Nụ... thịnh đạt : _ Về kinh tế : nông nghiệp , ngư nghiệp thủ công nghiệp phát triển _Xây dựng nhiều cơng trình kiến trúc lớn _ Ăng-co chinh phục nước láng giềng trở thành cường quốc khu vực _Văn hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn, đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay