đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:12

đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩnđề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn ... Sản xuất phát triển có nhiều biến đổi, xuất tiền đề kinh tế hàng hoá, sản phẩm xã hội ngày nhiều, khơng bị đóng kín lãnh địa + Thủ công nghiệp diễn trình chun mơn hố mạnh mẽ, nhiều người bỏ ruộng... (XV – XVII): chia đất nước thành mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng .Cương chống xâm lược Miến Điện Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa Chậu A Nụ... thịnh đạt : _ Về kinh tế : nông nghiệp , ngư nghiệp thủ công nghiệp phát triển _Xây dựng nhiều cơng trình kiến trúc lớn _ Ăng-co chinh phục nước láng giềng trở thành cường quốc khu vực _Văn hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn, đề cương sử 10 hk1 chương trình chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay