GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y

320 211 0
  • Loading ...
1/320 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:09

... Trong ký sinh trùng học chia ký sinh trùng học động vật ký sinh trùng học thực vật - Ký sinh trùng học thực vật khoa học nghiên cứu ký sinh trùng thực vật bệnh chúng g y thực vật - Ký sinh trùng học. .. THIỆU NỘI DUNG GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y Giáo trình Ký sinh trùng học thú y gồm hai phần: - Phần thứ : Ký sinh trùng học đại cương - Phần thứ hai : Ký sinh trùng học chuyên khoa 3.1 Phần... khoa học nghiên cứu ký sinh trùng người, động vật bệnh chúng g y động vật người Bao gồm ký sinh trùng y học thú y học Ký sinh trùng y học khoa học nghiên cứu ký sinh trùng người bệnh chúng g y người
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y, GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay